Hejtman Schrek: Vakcína a očkování jsou nadějí na normální léto, na svobodu a na návrat do přiměřeného normálu

06.01.2021 15:18

Hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek dnes informoval o krocích, které přijímá Kraj Vysočina v souvislosti s očkováním proti COVID-19.

Hejtman Schrek: Vakcína a očkování jsou nadějí na normální léto, na svobodu a na návrat do přiměřeného normálu
Foto: kr-vysocina.cz
Popisek: Kraj Vysočina - logo

Společně se svým náměstkem pro oblast zdravotnictví Vladimírem Novotným nastínil i krajskou představu o nastavení zvažovaného modelu očkování pro občany Kraje Vysočina.

Anketa

Vadí vám tempo očkování v ČR?

hlasovalo: 13424 lidí

„Naším cílem je udělat maximum proto, abychom využili všechny postupně dodané vakcíny na proočkování maxima lidí, a to ideálně do konce června. Pro tuto extrémně náročnou logistickou aktivitu budeme potřebovat další lidské zdroje – už nyní zjišťujeme možnosti a ochotu ke spolupráci v řadách praktických i dětských lékařů, ambulantních specialistů, psychiatrů, lékařských komor, ke spolupráci jsme připraveni přizvat soukromé nemocnice, polikliniky. Potřebujeme pomoc téměř každého, komu visí na stěně lékařský diplom, pro oslovení všech lékařů chystáme kampaň. Osobně jako hejtman Kraje Vysočina budu této profesní skupině adresovat prosbu resp. veřejné oslovení s prosbou o spolupráci. Podle našich předběžných průzkumů je současná reakce lidí v terénu  pozitivní,“ uvedl dnes na tiskové konferenci hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek. 

V současné chvíli má Kraj Vysočina k dispozici 975 dávek vakcíny, logistika její distribuce a proočkování zdravotního personálu krajských nemocnic a zdravotnické záchranné služby je pevně daná vč. časového harmonogramu. Ten se bude týkat i další dnes přijaté dodávky dvou balení s cca 2340 dávkami očkovací vakcíny, která dopoledne převzalo distribuční a vakcinační centrum Nemocnice Jihlava. „Podle metodiky ministerstva zdravotnictví bychom prioritní skupiny zdravotníků, lidí umístěných na odděleních dlouhodobě nemocných, klientů domovů pro seniory vč. personálu a dále složek IZS při dostatku vakcíny mohli stihnout proočkovat do konce února. Od jara do června pak očekáváme zahájení očkování ostatních skupin veřejnosti,“ popisuje časový plán hejtman Vítězslav Schrek. Znamená to, že kraj, nemocnice i další zásadní partneři by měli cca dva měsíce na rozhodování, naplánování a doladění představ o vybavení očkovacích center, prověření zvolených postupů, které by měly respektovat národní strategii očkování, ale předpoklad je, že zohlední i potřeby samotných obyvatel a také dostupné regionální kapacity. „Největší vakcinační centrum, které by mohlo pravděpodobně odbavit při dostatku očkovacích látek a při pomoci lékařů z terénu v maximálním vytížení až 400 osob denně jsme schopni zřídit v Jihlavě, vytipovávána jsou vhodná místa. Kraj i nemocnice mají ambice provozovat jej 12 hodin 7 dní v týdnu. Další vakcinační centra by mola postupně vznikat ve všech okresních městech, jejich kapacita bude přizpůsobena spádovosti, aktuálnímu zájmu o očkování a dostatku vakcíny. V následujících dnech, mluvíme o hodinách, oslovím samosprávy největších měst regionu – budou pro nás nepostradatelnými partnery. Oslovím je s prosbou o spolupráci nejen při vytipovávání ideálních dostupných míst s potřebnou infrastrukturou, města chápeme jako zásadní při komunikaci s potenciálními klienty, budou klíčovými partnery při osvětě a sdílení zásadních informací směrem k obyvatelům kraje,“ doplňuje hejtman Kraje Vysočina.

„Do konce března je pro Vysočinu avizováno 43 tisíc dávek očkovací látky Pfizer, další vakcíny by měly podle dostupných informací postupně dodávat i další společnosti,“ informoval náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast zdravotnictví Vladimír Novotný s tím, že pro skutečný zdar očkování v regionu bude zásadní státní centrální registrační systém, který bude spuštěn centrálně a který plánuje Kraj Vysočina využít, schopnost tohoto systému správně vyhodnocovat prioritní cílovou skupinu a především ohlídat, aby konkrétní lidé byli včas pozváni na očkování druhé dávky. V tomto směru Kraj Vysočina plánuje informační kampaň apelující především na rodinné příslušníky občanů 80+. Jejich registrace se bez pomoci blízkých, pečovatelů nebo asistentů neobejde.

Kraj Vysočina bude prostřednictvím webových stránek www.kr-vysocina.cz, svých novin, ale i s přispěním regionálních médií veřejnost pravidelně informovat o fázích připravenosti na veřejné očkování. První očkování se očekává začátkem března 2021.

Zásadní sdělení:

- Způsob vakcinace na Vysočině je závislý na počtu dodaných vakcín, od tohoto aspektu se odvíjí i plán očkování.
- Kraj Vysočina vč. pěti krajských nemocnic a partnerů bude připraven na zřízení očkovacích center. Největší z nich by mohlo vzniknout v Jihlavě.
- V Kraji Vysočina budou do června vyočkovány veškeré dodané vakcíny určené obyvatelům regionu.
- Vysočina se bude držet optimistického cíle – vrátit zdraví Vysočině.

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

reklama

koronavirus

Více aktuálních informací týkajících se COVID-19 naleznete na oficiálních stránkách MZ ČR. Přehled hlavních dezinformací o COVID-19 naleznete na oficiálních stránkách MV ČR. Pro aktuální informace o COVID-19 můžete také volat na Informační linku ke koronaviru 1221. Ta je vhodná zejména pro seniory a osoby se sluchovým postižením.

Zcela jiné informace o COVID-19 poskytuje například Přehled mýtů o COVID-19 zpracovaný týmem Iniciativy 21, nebo přehled Covid z druhé strany zpacovaný studentskou iniciativou Změna Matrixu, nebo výstupy Sdružení mikrobiologů, imunologů a statistiků.

autor: PV

Ing. Tomáš Czernin byl položen dotaz

Válka na Ukrajině

Pane senátore, opravdu věříte tomu, že má Ukrajina šanci Rusko porazit, a že ji USA a ostatní budou podporovat do nekonečna? Nechápejte mě špatně, přeji si, aby Ukrajina Rusko porazila, ale myslím, že je to dost nereálná vize. A co mě ještě na vašem komentáři zarazilo je, že v něm vůbec nepíšete o m...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Zaorálek (SOCDEM): Výpověď by měl dostat především premiér

22:01 Zaorálek (SOCDEM): Výpověď by měl dostat především premiér

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k vládnímu návrhu výpovědi bez udání důvodu