Hnutí ANO v Ostravě představuje kandidáty do komunálních voleb

5. 8. 2014 14:35

Oblastní organizace politického hnutí ANO 2011 v Ostravě dnes představila první pětici kandidátů do říjnových komunálních voleb do zastupitelstva statutárního města Ostravy. Jejím lídrem je ekonom, manažer a úspěšný podnikatel Tomáš Macura s dlouholetou zkušeností v řídicích funkcích v podnikatelské sféře.

Hnutí ANO v Ostravě představuje kandidáty  do komunálních voleb
Foto: Hans Štembera
Popisek: Hnutí ANO
reklama

Naposledy působil jako generální ředitel farmaceutické společnosti Walmark. V první pětce je dále David Pfleger, Kateřina Šebestová, Jan Kovács a Lukáš Král.

Všech pět kandidátů se dnes představilo na tiskové konferenci, která se konala v bývalém prostoru prodejny drogerie DM na rohu ulic 28. října a Puchmajerovy ulice. Volba tohoto místa nebyla náhodná a souvisí právě s jednou z programových priorit hnutí ANO – znovuoživením vylidňujícího se historického centra Ostravy.

„Naším společným motivem ke vstupu do politiky je chuť aktivně se zapojit do správy města potýkajícího se s problémy, které dosavadní vládnoucí strany nebyly schopny vyřešit. Srozumitelná politika hnutí ANO na vládní úrovni ukazuje, že právě toto je uskupení, které nabízí občanům perspektivu a tolik žádanou změnu ve správě věcí veřejných. Aby Ostrava v budoucím vývoji obstála, je potřeba restrukturalizovat její ekonomiku a vykonat kroky, které z ní učiní atraktivní místo pro život – skutečné centrum vzdělanosti a kultury,“ uvedl Tomáš Macura, lídr kandidátky hnutí ANO v Ostravě.

Hlavní programové priority hnutí ANO v Ostravě jsou následující:

•    Učinit z Ostravy atraktivní místo pro život: Zejména mladí vzdělaní lidé odcházejí z Ostravy, potažmo z celého Moravskoslezského kraje, do Prahy a dalších měst v Česku i v zahraničí. Nevěří totiž, že ve svém rodném městě najdou vhodnou práci či požadovanou kvalitu života. Tomuto trendu chceme zabránit a naopak učinit z Ostravy prosperující místo, kde budou chtít lidé žít a které se stane důležitým centrem vzdělanosti a kultury.
•    Transparentní a efektivní hospodaření města: Na ministerstvech řízených hnutím ANO se díky auditům a kontrolám podařily ušetřit nemalé finanční prostředky. Stejnou důslednost při nakládání s penězi chceme zavést také na ostravské radnici. Naším cílem je vytvořit transparentní a přitom pro občany srozumitelný systém (např. zveřejňovat veškeré smlouvy na internetu, důsledně dodržovat pravidla pro veřejné zakázky, zpřehlednit rozpočet a nakládání s veřejnými penězi). Zároveň hodláme zefektivnit správu města a městem řízených společností. V neposlední řadě chceme zapojit občany do správy věcí veřejných a ukázat jim, že takové počínání má smysl, protože rozhodují o sobě.
•    Účinná podpora podnikání a snížení nezaměstnanosti: Ekonomická situace v Moravskoslezském regionu není příznivá. Tradiční těžký průmysl stagnuje a v budoucnu hrozí zavření podniků, které dnes zaměstnávají tisíce lidí. Příkladem budiž situace okolo společností OKD a Vítkovice Steel. Je proto potřeba transformovat regionální ekonomiku směrem k větší oborové pestrosti, aby mohla vznikat nová pracovní místa. Připravíme a následně zavedeme program zaměřený na podporu malého a středního podnikání na území města. Právě v jeho rozvoji spatřujeme potřebnou protiváhu k tradičním průmyslovým odvětvím, impulz pro rozvoj vzdělanosti a nových dovedností, ale i zdroj pro rozšíření lokální nabídky zboží a služeb.
Jsme přesvědčeni, že budoucí hospodářský růst Ostravy je spojen jak s rozvojem podnikání založeného na nových oborech a technologiích (jako jsou např. IT služby či nanotechnologie), pro které má Ostrava všechny předpoklady, tak s tradičními obory, jako jsou hornictví a geologie. Pokud se podaří navázat na tuto tradici a propojit ji s moderními technologiemi, bude Ostrava z tohoto spojení těžit. Ačkoliv jsou totiž hornické a geologické obory v České republice na ústupu, ve světě je po nich poptávka.
Zahraniční zkušenosti nám přitom ukazují, že právě město nejen může, ale i musí být iniciátorem potřebných změn.
•    Oživení ostravského centra: Historické centrum Ostravy se vylidňuje a stavby, které byly někdejší chloubou města, chátrají. Připravíme sérií kroků, které do ostravského centra pomohou vrátit život, a to například podporou tamních podnikatelů, rozšířením parkovacích ploch nebo zatraktivněním bydlení v centru. Jako nezbytné dále vnímáme koncepční propojení historického centra Ostravy s rozrůstajícím se centrem.


Medailonky první pětice kandidátů:
Společné motto:
ANO, bude líp. I v Ostravě.

1)    Ing. Tomáš Macura, MBA, 50 let, ženatý, dvě děti:
Osobní motto:
Makáme. Ostravu dáme do pořádku

Tomáš Macura je ekonom, manažer a podnikatel s více než dvacetiletou úspěšnou praxí v řídicích funkcích v podnikové sféře. Z toho posledních deset let pracoval ve farmaceutické společnosti Walmark, a to nejprve na pozici finančního a posléze generálního ředitele a spoluakcionáře společnosti. Během jeho působení se Walmark stal největším výrobcem doplňků stravy ve střední a východní Evropě. Za svou dosavadní kariéru získal několik profesních ocenění, mimo jiné byl finalistou soutěže Manažer České republiky za rok 2007. V poslední době se věnuje vlastním projektům v oblasti cestovního ruchu.

Ke vstupu do politiky jej přimělo zklamání z dosavadního vývoje ve městě, které stále zůstává bublajícím kotlem dlouhodobě neřešených sociálních a strukturálních problémů a místem, kde se sice dobře žije politikům, zato mnohem hůře občanům. Díky svému vzdělání a dosavadní praxi je odborník na management, finanční řízení a mezinárodní obchod. Tyto své zkušenosti hodlá využít pro výkon veřejné funkce.

V případě svého zvolení se chce zaměřit zejména na vytvoření podmínek pro dlouhodobou prosperitu města. Cestu k tomu spatřuje v růstu vzdělanostní a kulturní úrovně Ostravy, v podpoře vědy a výzkumu a v užším sepětí škol s potřebami praxe. Za nezbytnou podmínku pro dlouhodobý ekonomický rozvoj města považuje větší diverzifikaci regionální ekonomiky – mimo jiné cestou podpory malého a středního podnikání a zaměřením na nové perspektivní obory.

Jeho dalším cílem je transparentní městský rozpočet, štíhlá správa města a efektivní hospodaření městských organizací.

2)    Ing. David Pfleger, 35 let, svobodný, bezdětný:
Osobní motto:
Vylidněné centrum Ostravy?
Máme nápady i sílu to řešit

David Pfleger se pohybuje po celou dobu své profesní dráhy v různých manažerských funkcích týkajících se oblasti realit a nemovitostí. Posledních pět let pracuje jako vedoucí prodeje stavebních projektů na Nové Karolině. Ve své branži má pověst seriózního partnera a mezi svými kolegy platí      za uznávaného odborníka.

Do politiky vstupuje kvůli nespokojenosti s fungováním státních institucí a z přesvědčení, že stávající politické strany tento stav nejsou schopny či ochotny řešit. Davidovi Pflegerovi není lhostejná budoucnost Ostravy a chce se aktivně podílet a nést zodpovědnost za to, kam bude město v následujících letech směřovat.

Vhledem k jeho dlouholetým zkušenostem se stavebními projekty se chce v případě svého zvolení zabývat především urbanistickým rozvojem města a oživením historického centra Ostravy. David Pfleger je přesvědčen, že z ekonomického hlediska Ostravě pomůže nejen podpora malého a středního podnikání, ale také rozvoj stávajících a nových průmyslových zón, které by měly vznikat v nevyužívaných oblastech na území Ostravy.

3)    Mgr. Kateřina Šebestová, 35 let, vdaná, bezdětná:
Osobní motto:
Slušná a otevřená radnice?
Jdeme do toho, jinak to nejde

Kateřina Šebestová v současné době působí jako místopředsedkyně hnutí ANO pro Moravskoslezský kraj. Dříve pracovala na manažerských pozicích v několika soukromých společnostech, kde měla na starosti řízení společnosti, kontrolu účetnictví, vedení personalistiky a řadu dalších povinností plynoucích z manažerské funkce.

Kateřina Šebestová je OSTRAVSKOU!!! patriotkou a není jí lhostejné, že lidé z Ostravy odcházejí, protože zde nevidí žádnou budoucnost. Chce se proto podílet na přeměně města v místo, ze kterého nebudou lidé utíkat pryč, ale naopak se zde budou stěhovat a budou na Ostravu jakožto své bydliště pyšní.

Její prioritou je vytvořit otevřenou a přátelskou radnici, na niž se budou lidé obracet s důvěrou, že jejich problémy budou vyslyšeny a řešeny. Hodlá se zaměřit na co nejvyšší usnadnění kontaktů občanů s radnicí při vyřizování jejich záležitostí a na aktivní zapojení občanů do správy věcí města. Dalším cílem Kateřiny Šebestové je, aby se lidé v Ostravě mohli konečně cítit bezpečně bez obav o sebe a své blízké.

4)    Mgr. Jan Kovács, Ph.D., 50 let, ženatý, dvě děti:
Osobní motto:
Nové příležitosti pro mladé?
Spojíme školy s praxí

Jan Kovács v současné době působí jako odborný asistent katedry managementu Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Má dlouholeté zkušenosti a praxi v oblasti vzdělávání a poradenské činnosti se skutečnými efekty a finančními přínosy pro státní instituce a podnikatelské subjekty. Více než 20 let se zabývá rozvojem manažerských kompetencí potřebných pro efektivní řízení firemních procesů, tréninkem manažerských dovedností a nástrojů procesního řízení, projektovým managementem, efektivní týmovou prací, metodami zlepšování, diagnostikou firemního potenciálu či rozvojem firemní kultury.

Pro vstup do politiky jej inspirovaly osobnosti hnutí ANO, které naplňují jeho program a představy. Chtěl by změnit současný trend v politice,  která je spíše o prosazování zájmů politických stran než o konkrétních činech a hmatatelných přínosech pro občany. Jako čestný a slušný člověk vstupuje do politiky s předsevzetím, aby byl lidem v Ostravě maximálně prospěšný.

Nezbytností je podle něho rozvoj kultury a vzdělanosti, které jako spojené nádoby jedna bez druhé nemohou dlouhodobě fungovat, podpora vědy a výzkumu v úzké spolupráci s praxí a využití potenciálu, který v těchto oblastech Ostrava nesporně má. Mezi jeho další cíle patří zefektivnění a zkvalitnění administrativních procesů a služeb poskytovaných občanům města Ostravy.

5)    Lukáš Král, 23 let, svobodný, bezdětný:
Osobní motto:
Rozjíždíme online Ostravu.
Komunikace – inovace – prezentace...

Lukáš Král je mladý podnikatel z Ostravy. Během dětství se u něj projevila vážná nemoc a on je od té doby upoután na invalidní vozík. Díky svému handicapu se naučil úspěšně bojovat s předsudky a překonávat překážky. Před dvěma lety založil marketingovou agenturu, mezi jejíž významné klienty patří festival Colours of Ostrava, Forum Nová Karolina, Dolní oblast Vítkovice či úspěšná kandidatura města Ostravy – Evropské město sportu 2014.
Do politiky vstoupil Lukáš Král z přesvědčení, že nestačí o lepší budoucnosti mluvit, ale je potřeba ji aktivně tvořit. Hnutí ANO v čele s Andrejem Babišem si získalo jeho důvěru pro svou ohromnou energii diskutovat o problémech a hledat jejich řešení.

Díky své pracovitosti a talentu se Lukáši Královi již v mladém věku podařilo vybudovat si ve svém oboru pověst odborníka. Za dobu svého působení se naučil využívat moderní technologie k zefektivnění komunikace a lepší prezentaci. Jelikož internet nabízí dosud nevyužitý potenciál pro fungování veřejných institucí a městské samosprávy, Lukáš Král chce v tomto směru učinit několik kroků, a to:

a) usnadnit občanům kontakt s úřady díky využití on-line komunikace,
b) podporovat inovace, moderní technologie a začínající i stávající IT společnosti,
c) zlepšit prezentaci města Ostravy v tuzemsku a v zahraničí jako místa pro turismus i obchodní příležitosti.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama
autor: ANO
reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Premiér Babiš: Doufejme, že se podaří prodloužit platnost poukazů

17:37 Premiér Babiš: Doufejme, že se podaří prodloužit platnost poukazů

Odpověď na interpelaci Karly Maříkové na 49. schůzi Poslanecké sněmovny 28. května 2020 ve věci podp…