Hyťhová (Trikolóra): Práce třídního učitele zabere kolem dvaceti hodin měsíčně

01.12.2020 22:36

Projev na 72. schůzi Poslanecké sněmovny 1. prosince 2020 ke změně zákona o pedagogických pracovnících.

Hyťhová (Trikolóra): Práce třídního učitele zabere kolem dvaceti hodin měsíčně
Foto: archiv T. Hyťhová
Popisek: Poslankyně Tereza Hyťhová
reklama

Děkuji. Já bych se chtěla vyjádřit obecně k tomuto návrhu, k této novele. A potom představím následně dva pozměňovací návrhy. Tyto pozměňovací návrhy jsem vytvořila ještě dávno před dobou covidovou, protože si myslím, že platy učitelů jsou dlouhodobě podhodnocovány a jsou podhodnoceny. Věřím, že příští rok dojde alespoň k nějaké nápravě, takže tyhle návrhy opravdu jsou sepsané už delší dobu.

A teď k novele o pedagogických pracovnících. Současná situace ve školství se potýká již dlouhodobě s nedostatkem učitelů. Učitelé, které práce mnohdy baví, nevykonávají tuto práci buď právě z nízkého finančního ohodnocení, anebo nedostatečné motivace vykonávat tuto profesi. To je dlouhodobý stav. Tato novela tedy rozšiřuje pravomoc ředitelům školy, kteří by měli nově ve svých kompetencích také uznání předpokladu odborné kvalifikace učitele. Tímto by došlo ke zlepšení podmínek pro nově pracující učitele a také samozřejmě o postavení ředitele školy. K velkým problémům dochází často například na středních odborných školách, které se zaměřují na různé technické obory. Jedná se o lidi, kteří jsou odborníky v praxi, ale doposud nemají potřebné pedagogické vzdělání. Osoby, kterým ředitel školy uzná předpoklad odborné kvalifikace, budou moci přímou pedagogickou činnost vykonávat nejdéle tři roky. Pokud chtějí nadále pracovat v pedagogické sféře, musí si následně pedagogické vzdělání doplnit.

Domnívám se, že by tento krok mohl alespoň trochu přilákat osoby, které mají chuť a zájem stát se učitelem a pomoci tak našemu školskému systému. Neříkám, že tento krok povede k výraznému zvýšení počtu nových učitelů a vyřeší tak dosavadní mnohdy až kritickou situaci, ale mohl by alespoň malým dílem pomoci. Proto tento návrh jako celek podpoříme.

A teď k mým dvěma pozměňovacím návrhům. První návrh je sněmovní dokument 5302 a týká se třídnického příplatku pro učitele. Jde tedy o příplatek za třídnickou práci, která dodneška ve školském systému není ohodnocena podle mne dostatečně a tato práce zabírá opravdu mnoho času, je velmi složitá na byrokracii atd. Tedy odůvodnění mého pozměňovacího návrhu: V zákoně o pedagogických pracovnících dlouhodobě chybí definice činnosti třídního učitele. Tato definice není obsažena ani v jiné české legislativě. Přitom například ve slovenském zákoně jsem našla pojem třídnický učitel a tam ve slovenském zákoně je tato definice obsažena. Třídnictví v České republice vykonává více než 65 tisíc učitelů, aniž by za tuto práci byli adekvátně ohodnoceni. Proto tento pozměňovací návrh tento nedostatek napravuje. Tento pozměňovací návrh má rovněž za cíl napravit dlouhodobě nepříznivou situaci v odměňování učitelů, kteří vykonávají práci třídního učitele a také obdobnou práci na konzervatoři, základní umělecké škole či vyšší odborné škole. Není dále možné, aby za práci, která je sice do značné míry administrativní, ale se základní náplní práce učitele úzce souvisí a stát resp. daná škola ji po takovém učiteli vyžaduje, nedostával spravedlivou odměnu. Smyslem tohoto návrhu je také odstranit určitou jistou diskriminaci mezi učiteli, kdy učitel, který nad rámec své běžné pedagogické činnosti se musí zabývat ještě další nezbytnou agendou, byl znevýhodňován, či co se týče právě té finanční odměny.

Náplní práce třídního učitele je mj. řídit a vzdělávat danou třídu, dále sem patří organizační činnosti, třídní schůzky, třídnické hodiny, konzultace s rodiči, odborníky atd. Také vede příslušné dokumentace jako např. třídní knihu, třídní výkazy, evidence žáků a jiné. Dále třídní učitel zajišťuje také bezpečnost a má na starosti také prevenci bezpečnosti, kdy seznamuje žáky s BOZP a PO, pravidly chování o přestávkách, na školních výletech, akcích, se školním řádem atd., atd. Je zcela neuvěřitelné, že dosud byla odměna za výkon práce třídního učitele a tedy obdobnou práci na konzervatoři atd., jak jsem již zmiňovala, 20 až 60 korun za hodinu vykonané práce. Častěji tedy u dolní hranice tohoto rozmezí, které jsem právě přečetla.

Přitom se nejedná o volný čas učitele, ale o jeho pracovní činnost, kterou zkrátka musí pravidelně splňovat. Jenom pro informaci, práce třídního učitele zabere kolem dvaceti hodin měsíčně, abyste měli určitý pohled, že to opravdu není práce o jedné hodině, ale je to cca dvacet hodin měsíčně. Je také velmi časté, že učitel má ve třídě až dvacet osm žáků, což vede pro učitele k ještě větší práci, jelikož třídy jsou opravdu naplněny.

Považuji tedy za vhodné, aby bylo stanoveno rozmezí mezi 3 až 4 tis. korun měsíčně. Taková odměna za vykonanou práci zároveň jasně ukáže, že si naše společnost dokáže a umí vážit učitelů při výchově naší generace a dává také učitelům určité podmínky, aby neodcházeli ze školství, ale naopak aby využili své znalosti a schopnosti k úspěšnému vzdělávání dětí a mládeže. To jsem tedy odůvodnila svůj pozměňovací návrh k třídním učitelům. Věřím, že i nárůst platů, který bude příští rok, toto jistě napraví, ale stejně si myslím, že by třídní učitel jako takový měl být zakotven, nebo ta definice by měla být zakotvena v české legislativě a také by se na to měl brát ohled.

Teď představím svůj druhý pozměňovací návrh. Je to pod sněmovním dokumentem 4484. Tento sněmovní dokument se týká adaptačního období učitele. Teď vám přečtu krátké odůvodnění. Novela zákona zavádí takzvané adaptační období učitele pro takové učitele, kteří nesplňují požadovanou odbornou kvalifikaci. Toto adaptační období, které má trvat dva roky, zajišťuje škola. V praxi se tak předpokládá, že to školy zajistí přidělením zkušenějšího učitele, čemuž se říká uvádějící učitel, a ten tedy s takovým začínajícím učitelem prochází jeho adaptačním obdobím a nějak ho zaškoluje, učí ho a vlastně ho integruje do školního procesu. Tento uvádějící učitel však bude vykonávat tuto činnost nad rámec svých běžných pracovních povinností, za které mu náleží běžná mzda učitele. Proti původním plánům při zavedení tohoto systému vládou předkládaná novela zákona neobsahuje žádnou finanční odměnu za takovou práci navíc ze strany právě uvádějícího učitele. Uvádějící učitelé by tím byli nevhodně diskriminováni, opět proti svým kolegům, kteří se o žádného začínajícího učitele nebudou muset nad rámec své pracovní doby starat. Pro odstranění tohoto problému přináší tento můj pozměňovací návrh řešení v podobě doplnění příplatku za právě takovouto činnost nad rámec práce učitele. Podobné příplatky pro pedagogické pracovníky jsou již obsaženy v platném znění zákoníku práce. Proto je tímto pozměňovacím návrhem doplněn právě zákoník práce. Jde tedy o částku 3 tis. korun. Pedagogickému pracovníkovi, který vedle přímé pedagogické činnosti vykonává také činnost podpory učitele v době jeho adaptace, se poskytuje příplatek 3 tis. korun měsíčně.

Oba dva moje pozměňovací návrhy se týkají učitelů. A, jak jsem již říkala na samém začátku, domnívám se, že platy učitelů obecně jsou dlouhou dobu podhodnocovány a pokud chceme, aby měl učitel ve společnosti určitou autoritu, aby byl ve společnosti například na podobné úrovni jako lékař, právník, tak zkrátka musíme tyto věci zlepšit a jak jinak než konkrétními návrhy. Takže děkuji za pozornost a věřím, že mé návrhy podpoříte.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: PV

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Piráti a Starostové odstartovali roadshow Křížem krážem krajem

11:30 Piráti a Starostové odstartovali roadshow Křížem krážem krajem

V úterý 22. června odstartovala roadshow Pirátů a Starostů s názvem Křížem krážem krajem.