Jelínek (SPD): Proces povolování staveb v ČR je jeden z nejpomalejších na světě

1. 4. 2021 15:33

Projev na 95. schůzi Poslanecké sněmovny dne 1. 4. 2021 k vládnímu návrhu stavebního zákona

Jelínek (SPD): Proces povolování staveb v ČR je jeden z nejpomalejších na světě
Foto: SPD Olomouc
Popisek: Pavel Jelínek
reklama

Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, projednáváme zákon, který je opravdu náročný a po občanském zákoníku možná druhý legislativně nejsložitější zákon v naší zemi. Podle studie Světové banky Doing Business z roku 2019 je proces povolování staveb v ČR jeden z nejpomalejších na světě. Podle délky standardizovaného stavebního řízení se Česká republika umístila na 156. místě ze 190 posuzovaných zemí s délkou 246 dnů. Tady opravdu nemáme být vůbec na co hrdí. Řadíme se mezi africké státy v rychlosti vyřizování stavebních povolení, což si myslím, že pro středoevropskou demokracii je absolutně nepřípustné a nepřijatelné místo.

Samozřejmě že nejen Česká republika řeší problémy ve složitosti právní úpravy veřejného stavebního práva a délky povolovacích procesů. Většina evropských států zápolí obdobně jako my s vysokou mírou fragmentace a resortní předurčenosti veřejné správy, nerovnoměrnosti veřejné správy na úrovni obce, regionu, států. Tyto státy hledaly složitě stále a hledají cestu, jak učinit tento systém účinnější a účelnější. V tomto vládním návrhu je mnoho těchto věcí řešeno.

Při práci v pracovní skupině k této zákonné normě jsme za SPD kladli důraz, aby vznikl zákon, který nejen urychlí stavební řízení, ale přinese velkou míru digitalizace a transparentnosti. Část zákona se věnuje průběhu stavebního řízení a organizační struktuře stavebních úřadů. V této části zákona SPD požaduje jasný a pragmatický popis procesů u jednotlivých úkonů stavebního řízení. Tak jak jsou stanovené různé druhy stavebních řízení, tak my požadujeme, aby bylo jasně popsáno, jak tato stavební řízení budou procesně probíhat, jakým způsobem se k nim budou jaké složky stavebních úřadů a dalších dotčených orgánů vyjadřovat, v jakých termínech a s jakými výstupy.

Je samozřejmé, že dosáhnout zrychlení stavebního řízení bez jasně popsaných procesů stavebního řízení v informačním systému evidence stavebních postupů je nemožné. Pro občana je důležité zrychlení stavebního řízení a s tím spojené vedlejší pozitivní přínosy, mezi něž patří hlavně zrychlení výstavby s efektem snížení, nebo alespoň zastavení růstu cen bydlení. Pro naše občany je důležité mít možnost získat bydlení, které odpovídá jejich příjmu bez nehorázného zadlužování prakticky na celý produktivní život.

Dále je konstatováno v důvodové zprávě, že míra vydávání stavebních povolení zůstává pod historickým průměrem a regulační překážky pro novou výstavbu stupňují tlak na cenu nemovitostí. Přetrvávají problémy zejména v souvislosti s vymáháním plnění smluv, se získáním stavebních povolení a se složitostí daňového systému. Česká republika se umístila relativně vysoko na žebříčku zemí, co se týká snadnosti podnikání. 30. místo ze 190 není až tak špatné. Umístila se na 1. místě v kategorii obchodování se zahraničím, avšak oproti tomu v kategorii vymáhání smluv a vyřizování stavebního povolení patříme k nejhorším v Evropské unii. 91. místo ze 127 posuzovaných je neodpovídající naší zemi.

V návaznosti na tyto informace je další velmi důležitou oblastí, na kterou SPD klade důraz, průhlednost stavebního řízení. Maximální mírou digitalizace stavebního řízení je možné posílit transparentnost průběhu stavebního řízení. Stavebník musí mít v každém časovém okamžiku jasný přehled o tom, v jakém stavu je jeho žádost, který úředník na konkrétní části žádosti pracuje, a za jak dlouho byla jeho část žádosti vyřízena včetně informace o zákonných lhůtách vyřízení jednotlivých částí stavebního řízení.

V části desáté zákona, která popisuje přestupky, chceme občany uchránit před přehnanými pokutami v případě občanské výstavby. Rozumíme sice principu jednotnosti pokut podle provedeného přestupku, ale přece jen nemůžeme stanovit pokuty pro velkou developerskou výstavbu na stejné úrovni jako pro výstavbu rodinného domu nebo garáže. Takže rozsah pokut musí být upraven nejen podle rozsahu stavby, ale podle toho, kdo je samotným investorem. Pokud je to běžný občan, tak opravdu nemůže být stejná pokuta jako pro velký developerský projekt. Takové likvidační paragrafy musí být upraveny, aby občanům nehrozily při řešení bydlení nepřiměřené pokuty a případné exekuční řízení.

Proto podáváme pozměňovací návrh v této části zákona. Vládní návrh stavebního zákona ve svém navrhovaném znění nerozlišuje výši pokut pro fyzické osoby, podnikající fyzické osoby a právnické osoby v případě dopuštění se přestupku. Je však velmi vhodné rozlišit, o jakou osobu se jedná.

Navrhované ustanovení pozměňovacího návrhu zmírňuje dikci zákona v tom smyslu, aby zohledňoval povahu osoby, jíž se ukládá sankce. Tedy u fyzické osoby by měly být zohledněny její osobní poměry zejména ve smyslu její celkové finanční situace a podobně, a to z toho důvodu, že nepovažujeme za vhodné ukládat fyzickým osobám podobně vysoké sankce jako právnickým osobám s dostatečným finančním zázemím.

Horní hranice pokud jsou v návrhu oproti stávajícímu stavu zvýšeny na dvojnásobek. V mnoha případech tak může být uložená pokuta pro danou fyzickou osobu zcela likvidační a uvrhnout takového stavebníka do neřešitelné situace. Taktéž vzhledem k výchovnému působení trestu je žádoucí, aby stavebník adekvátně pocítil sílu trestu, což je u fyzické či právnické osoby diametrálně rozdílné. Považujeme za žádoucí určit druh správního trestu a stanovit jeho výši podnikající fyzické osoby i právnické osoby s ohledem na to, jakou konkrétní činností se i taková osoba zbývá. Zejména proto, že předmět její činnosti může být stavebnictví velmi vzdálený.

Podle § 15 zákona č. 250/2016 Sb. se k odpovědnosti fyzické osoby za přestupek vyžaduje zavinění a (nesroz.) tedy předpokládat, že daná osoba nemá praktické zkušenosti ve složité problematice stavebního řízení a je potřeba to zohlednit při udělování sankce v takovémto řízení. Žádám vás o podporu tohoto pozměňovacího návrhu, jelikož nelze a priori počítat s dostatečnou mírou diferenciace mezi pachateli správních přestupků jakožto právnických osob a OSVČ na jedné straně a fyzických osob na straně druhé pouhou obecnou aplikací zákona č. 250/2016 Sb., takzvaného přestupkového zákona.

Jako nezbytnou úpravu zákona stavebního za SPD navrhujeme také snížit poplatky za povolení bytové výstavby, výstavby rodinných domů a staveb garáží a vinných sklepů. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona, stanoví vysoké správní poplatky. Stavební řízení je samo o sobě velmi administrativně náročné. Těmito vysokými poplatky v žádném případě nelze zlepšovat podíl správních poplatků na celkových nákladech státní správy při výkonu stavebního práva.

Podíl správních poplatků a pokut na celkových nákladech osciluje v průměru od 46,3 v roce 2015 přes 57,1 % v roce 2016 a 42 % v roce 2017. Návrh zákona nemůže počítat s větší mírou pokrytí celkových nákladů, jelikož stavebníci by mohli toto zvýšení vnímat jako další překážku v jich tak náročném stavebním řízení. Proto navrhujeme snížit některé poplatky pro ty nejobvyklejší typy trvalého bydlení nebo běžného rekreačního bydlení. Jde vlastně o podporu běžných občanů a jejich rodin při zajištění nebo úpravě jejich bydlení. Snížení těchto poplatků lze chápat jako snížení překážek při realizaci rodinného bydlení a usnadnění realizace takových staveb s konečným důsledkem zvýšení počtu staveb rodinného bydlení.

Jsme za SPD přesvědčeni, že nová stavební norma přinese očekávané přínosy a zrychlí stavební řízení, zprůhlední průběh stavebního řízení a přinese větší komfort stavebníkům při vyřizování stavebního řízení. Za SPD tento zákon podpoříme a pro další vstřícnost ke stavebníkům vás žádám o podporu pozměňovacích návrhů, které jsou v systému složeny pod čísly 7324 a 7325 a jsou v textu pozměňovacích návrhů dostatečně popsány a zdůvodněny a k těmto pozměňovacím návrhům se ještě přihlásím v podrobné rozpravě. Děkuji za pozornost.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: PV

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Hlubuček (STAN): Díky re-use centrům se daří i v metropoli snižovat množství odpadu

7:37 Hlubuček (STAN): Díky re-use centrům se daří i v metropoli snižovat množství odpadu

V pražských re-use centrech se za půl roku pilotního provozu podařilo zachránit více jak 14 tun věcí…