Johnová: Dětský domov Charlotty Masarykové projde modernizací

25.08.2020 21:44

Hlavní město Praha rozvíjí služby, které v metropoli dlouhodobě chybí rodinám dětí se specifickými potřebami, a odstraňuje roztříštěnost péče o ohrožené děti. Postupnou proměnou zbraslavského Dětského domova Charlotty Masarykové vytvoří moderní centrum služeb, které bude vycházet z nejnovějších poznatků na poli péče o děti a podpory rodin.

Johnová: Dětský domov Charlotty Masarykové projde modernizací
Foto: Twitter
Popisek: Milena Johnová

Plánované centrum bude nabízet individualizovanou podporu, která posílí rodičovské kompetence, odlehčí rodičům v péči o děti se zdravotním anebo jiným typem znevýhodnění. Tím umožní dětem setrvat v jejich rodině.

Pro děti, které nemohou zůstat v biologické ani náhradní rodině, centrum zajistí stabilní péči ve stabilním prostředí, které se rodinnému životu co nejvíce přibližuje. Služby budou poskytovány v běžném bydlení, v lokalitě, kde dosud vyrůstaly, a s péčí lidí, kteří se o ně starali a budou vycházet především z potřeb jednotlivých dětí, jejich sociálních a rodinných vazeb tak, jak to odpovídá nejnovějším poznatkům a trendům v péči o děti.

Praha reaguje modernizací služeb Dětského domova zejména na resortní roztříštěnosti péče o ohrožené děti mezi tři ministerstva a tři systémy: sociální, zdravotní a školský. „Dnešní systém péče o ohrožené děti neposkytuje ani stabilitu podpory, ani stabilitu navázaných kvalitních vztahů podle potřeb dětí. Výsledkem resortní roztříštěnosti je necitlivé posunování dětí z kojeneckého ústavu do dětského domova nebo do domova pro osoby se zdravotním postižením. Považuji tento systém za nehumánní a nelidský, a proto jsme se s vedením Dětského domova dohodli na tom, že se pokusíme politování hodný stav změnit,“ říká na adresu nevyhovujícího roztříštěného systému Milena Johnová, radní pro sociální politiku a zdravotnictví.

Podle Radky Soukupové, ředitelky Dětského domova Charlotty Masarykové, je přesun dětí do jiného prostředí vždy frustrující. „Do jiného dětského domova byly děti ze Zbraslavi přemisťovány vždy, když měly začít chodit do školy. A to přesto, že tady už roky žily, našly si tu své kamarády i blízké dospělé osoby.“ Dle Radky Soukupové se aktuálně se podařilo dosáhnout dohody s pracovníky sociálně právní ochrany a výsledkem je, že děti, které měly přijít o známá místa i vztahy, zůstanou v nové domácnosti, vznikající na Zbraslavi v běžném bytě. „Děti, které se nemohou vrátit do rodin, přejdou do bytů v běžné zástavbě, kde budou žít stejně jako jejich vrstevníci. Místo rodičů se o ně budou starat profesionální vychovatelé. Péče o děti by měla vycházet z jejich potřeb a podpůrné služby by na tyto potřeby měly reagovat,“ shrnuje nejbližší úkoly Radka Soukupová.

Poskytování péče o děti v běžných bytech je směr, kterým se Dětské centrum nyní vydává. Postupně se do běžného bydlení přesune i krizová péče.

Anketa

Je Adam Vojtěch dobrý ministr zdravotnictví? (Ptáme se od 25. 8. 2020)

67%
33%
hlasovalo: 13495 lidí

Dětský domov rozvine nabídku svých služeb také směrem k podpoře rodičů dětí se zdravotním postižením. Takových služeb je v Praze nedostatek, zejména je třeba posílit odlehčovací služby pro s děti s autismem a zajistit odlehčení pro rodiny, jejichž děti mají kombinované postižení. „V současné době, bohužel, kapacita a kvalita péče a podpory pro rodiny s dětmi se specifickými potřebami není dostatečná. Zajištění odlehčovacích služeb umožní rodičům dlouhodobě pečovat také o děti s těžkým postižením. Dítě tak setrvá v rodině a nebude třeba jej umísťovat do pobytové sociální či zdravotní služby. Zajištěním dostatečné pomoci pečujícím rodinám předcházíme nežádoucí ústavní péči o děti,“ uvedla Milena Johnová.

Kromě přímé péče bude posílena také terapeutická pomoc dětem a rodinám a komplexní poradenství pro rodiny. V plánu je také rozvoj terénních služeb zajišťovaných přímo v rodinách.

Radní Milena Johnová dodává: „Pro zvýšení naděje na život dítěte v běžné rodině plánujeme během podzimu zahájit dlouhodobou kampaň na podporu rozvoje pěstounské péče. Věřím, že zkvalitnění podpory rodinám spolu s posílením kapacity pěstounské péče minimalizují nutnost umisťování dětí mimo rodinné prostředí. Považuji investici do péče o ohrožené děti a podporu jejich rodin za jeden ze základních předpokladů spokojeného života obyvatel hlavního města.“

Připravovaný záměr vzniku nového centra navazuje na Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb 2019 – 2021 a koaliční závazek současného vedení hlavního města zajistit, aby na území Prahy měly všechny děti možnost vyrůstat v rodině. Realizace záměru je konzultována s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR.

reklama

autor: PV

Ing. Petr Liška byl položen dotaz

Válka s Ruskem

Pořád slyšíme, jak se máme připravit na válku s Ruskem. Z čeho teze, že nás Rusko napadne pramení? Myslíte, že jsme po Ukrajině druzí na řadě? A nechrání nás naše členství v NATO?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Vích (SPD): Volby do Evropského parlamentu budou referendem o EU

8:17 Vích (SPD): Volby do Evropského parlamentu budou referendem o EU

Co je vlastně cílem politiky Green Deal, Agenda 2030 a Migračního paktu? Destrukce a sebevražda Evro…