Kaňkovský (KDU-ČSL): Lidem se zdravotním handicapem velmi dlužíme

7. 12. 2018 13:14

Projev na 24. schůzi Poslanecké sněmovny 7. prosince 2018 k zákonu o sociálních službách

Kaňkovský (KDU-ČSL): Lidem se zdravotním handicapem velmi dlužíme
Foto: vitkankovsky.cz
Popisek: Vít Kaňkovský
reklama

Vážený pane předsedo, vážený pane premiére, členové vlády, milé kolegyně, vážení kolegové,

dovolte mi, abych vám zde prezentoval postoj klubu KDU-ČSL k senátní novele zákona o sociálních službách, který jsme zde už diskutovali opakovaně, a který řeší prioritně zvýšení příspěvku na péči v tom nejtěžším, tedy čtvrtém stupni příspěvku na péči. Už zde zaznělo jak z úst mých, tak z úst mých kolegů v prvém a druhém čtení, že KDU-ČSL navýšení příspěvku na péči podporuje dlouhodobě, tedy nikoliv jenom při projednávání tohoto senátního návrhu zákona, ale já jsem velmi přivítal ten senátní návrh svého kolegy Plačka, ale i tady přítomné paní kolegyně Třískové, a mohu říci, že senátoři senátorského klubu KDU-ČSL a nezávislých také velmi aktivně podporovali tento návrh Senátu.

Stejně tak jsme my, poslanci klubu KDU-ČSL, zde už v prvém čtení připomínali, že izolované navýšení příspěvku na péči pouze ve čtvrtém stupni by vlastně systém sociálních služeb a péče o ta nejtěžší postižení značně rozkolísal. Mluvil jsem o tom, že by zde vznikl rozdíl mezi třetím a čtvrtým stupněm více než 8000 korun. Proto jsem zde sliboval, a svůj slib jsme dodrželi, že předložíme v průběhu legislativního procesu, který navrhne zvýšení příspěvku na péči i ve stupni třetím a také jsem zde říkal, že to bude o 4000 korun. Toto jsme předložili jak ve výboru pro sociální politiku, tak následně i zde ve druhém čtení.

Diskuse ve výboru pro sociální politiku byla velmi složitá. My jsme diskutovali celou řadu kritérií, bavili jsme se právě i o tom, zda je rozumné navýšení příspěvku na péči pouze pro klienty v domácím prostředí, nicméně tato diskuse nebyla ještě ukončena. My vnímáme, že je potřeba do budoucna řešit i situaci klientů pobytových služeb, nicméně to navázání na dotační tituly pro sociální služby a vlastně propracování změny toho systému je poměrně složitým úkolem a není asi možné, pokud nechceme zdržovat navýšení příspěvku na péči, to stihnout v rámci této novely. Já jsem přesto předložil na popud Asociace poskytovatelů pozměňovací návrh, který máte v hlasovací proceduře pod písmenem H10, který by navýšil alespoň v tom nejtěžším čtvrtém stupni příspěvek na péči také o 6000 korun, tak jako u těch klientů v domácím prostředí, ale to s odloženou účinností až od 1. 1. 2021. Tam byla právě ta ambice do té doby změnit dotační titul pro sociální služby. Bohužel chybou přípravy tohoto pozměňovacího návrhu se stalo, že ten pozměňovací návrh H10 by odložil účinnost navýšení příspěvku na péči ve čtvrtém stupni pro všechny poživatele, to znamená i pro ty v domácím prostředí. Je to chyba v předložení tohoto pozměňovacího návrhu a já zde chci ve třetím čtení požádat Sněmovnu, aby hlasovala o stažení tohoto pozměňovacího návrhu, tedy o stažení pozměňovacího návrhu pod písmenem H10, abychom nekomplikovali tu situaci, protože nikdo z nás, nebo věřím, že nikdo z nás by nechtěl, aby to, o čem tady tak dlouze diskutujeme, to znamená, abychom ulehčili situaci těm nejtěžším zdravotním postižením, tak aby zde byla odložena účinnost až od ledna 2021. Tak to nebylo zamýšleno, já to tady zdůrazňuji, a proto chci, abychom tento pozměňovací návrh stáhli a chci vás o to zdvořile požádat.

Jak už zde zaznělo dneska mnohokrát, Česká republika v dlouhodobém horizontu má dluh vůči osobám, které bojují s nejtěžšími zdravotními handikapy. Už zde také zaznělo, že pokud bychom přistoupili pouze k navýšení příspěvku na péči ve čtvrtém stupni, rozkolísáme systém, zahltíme mimo jiné i lékařskou posudkovou službu žádostmi o přezkum těch osob, které mají přiznaný příspěvek na péči ve třetím stupni a i toto hledisko je potřeba zde mínit. Proto klub KDU-ČSL jednoznačně podporuje, aby kromě avizovaného a velmi potřebného navýšení příspěvku na péči ve čtvrtém stupni o 6000 korun Sněmovna dnes schválila i navýšení příspěvku na péči ve stupni třetím.

Myslím si, že bychom měli v tomto směru vyhledat kompromis. Já jsem zde zaznamenal dnes ráno, když jsme se ještě bavili v kuloárech, že snad se blíží gentlemanská dohoda, abychom odložili politická trička a shodli se na jednom pozměňovacím návrhu, který by řešil právě i navýšení příspěvku na péči ve stupni třetím. Zaznívá tady, a pevně doufám, že shoda na tom, že to bude pozměňovací návrh kolegy Romana Sklenáka. My samozřejmě logicky prosazujeme i náš pozměňovací návrh, který je v systému pod písmeny H7 až H9, který také navyšuje příspěvek na péči ve třetím stupni o čtyři tisíce korun. Nicméně jsme připraveni v rámci toho, aby zde prošlo navýšení příspěvku na péči o čtyři tisíce korun, které považujeme za nejlepší, podpořit jak změnu procedury, to znamená, aby byl jako první hlasován po legislativně technických změnách pozměňovací návrh kolegy Sklenáka, tak jsme připraveni potom v tom samotném hlasování podpořit návrh kolegy Sklenáka, tedy navýšení o čtyři tisíce korun ve třetím stupni, i když je tam ten malý odklad od 1. 7. 2019.

Závěrem mi dovolte, abych řekl, stejně jako už zde zmínila kolegyně, vážená kolegyně Olga Richterová, prostřednictvím pana předsedajícího, ale i další předřečníci, my velmi dlužíme těm osobám, které jsou provázeny výrazným zdravotním handicapem, a to nejenom v oblasti příspěvku na péči, ale i v zajištění služeb, i v tom, jakým způsobem máme nastavený systém přiznávání příspěvku na péči, jakým způsobem máme nastavena i některá další kritéria posuzování jejich zdravotního stavu. O tom všem jsme zde vedli diskusi. A já se znovu obracím na paní ministryni Maláčovou s prosbou, aby v krátké době připravila koncepční materiál, který bude shrnovat ty nejdůležitější úkoly, které máme jak k osobám se zdravotním postižením, tak k jejich rodinám. Je potřeba si uvědomit, že pokud se někdo stará 24 hodin o svého nejbližšího s tím nejtěžším zdravotním postižením, že je to opravdu veliká oběť. Samozřejmě ty rodiny to dělají pro ty své nejbližší rády, ale oni se bez pomocné ruky státu nemohou obejít. Stát prostě musí těmto rodinám pomáhat, protože oni bojují nejenom s tou finanční stránkou, to je jenom jedna rovina toho problému, ale oni často bojují s nevlídností systému přiznávání různých typů dávek. Oni bojují s velkou byrokracií a někdy i podle mého názoru s určitou nespravedlností v přiznávání příspěvku na péči. Oni bojují s nedostatkem některých typů sociálních služeb, ale i zdravotních služeb. Toto všechno je potřeba brát v potaz. A tak jak nám stárne populace, tak se s těmito problémy budeme skutečně potýkat čím dál více a je zde na spolupráci mezi Ministerstvem práce a sociálních věcí a Ministerstvem zdravotnictví, aby k tomuto problému přistoupily opravdu s tou největší naléhavostí. A já si na závěr dovoluji o to oba ministry požádat. A vás, milé kolegyně, vážení kolegové, chci požádat: odložme politická trička, zkusme se skutečně shodnout na jednom pozměňovacím návrhu, který tedy vyplývá, že je návrh kolegy Sklenáka. Podpořme jej a podpořme i celý zákon tak, aby zdravotně postižení v těch nejtěžších stupních se v co nejkratší době dočkali navýšení příspěvku na péči.

Děkuji vám za pozornost.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama
autor: PV
reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Svobodní: Hra s důvěrou lidí musí mít své hranice

20:23 Svobodní: Hra s důvěrou lidí musí mít své hranice

Ve svém prohlášení ze středy 21. října jsme vyzvali vládu, aby s lidmi jednala v těchto těžkých čase…