Kateřina Ludvíková: Mých dvacet let práce pro ČSSD

10.09.2017 11:32

ParlamentníListy.cz přinášejí kompletní text semilské tajemnice ČSSD Kateřiny Ludvíkové, z něhož jsme v končícím týdnu opakovaně citovali.

Kateřina Ludvíková: Mých dvacet let práce pro ČSSD
Foto: Hans Štembera
Popisek: Tisková konference ČSSD s Bohuslavem Sobotkou v čele

Dobrý den, přečetla jsem si oba články, které jsem od Vás obdržela. Musím se ztotožnit s pisateli, že nejlepším předsedou strany byl opravdu J. Paroubek.

Jsem jako tajemnice OVV ČSSD ve funkci teď v červenci 20 let a za tu dobu jsem vystřídala čtyři okresní předsedy OVV Semily, 7 krajských tajemníků, 8 krajských předsedů a 5 předsedů strany. Za těch 20 let jsem něco zažila a hlavně prožila.

Ujistila jsem se však, že dnes už v ČSSD politiku až na výjimky nedělají lidé, kteří to dělají srdcem a jsou opravdovými sociálními demokraty, pracují zejména pro lidi, ale na funkce se hrnou lidé, bez odborných znalostí, životních zkušeností a bez morálky od komunální politiky přes krajskou až do té vrcholné.

Taktiky a praktiky zvolení do různých funkcí neznají bratra, a tak se nemůžeme divit, co se posledních 10 let děje, a to hlavně ve vlastních řadách ČSSD. Sama působím v Libereckém kraji, a řekla bych v kraji, kde za posledních minimálně 9 let není místo pro čistou politiku jako takovou, ale je to pro lidi, kteří politiku jako takovou dělají jen ve svůj prospěch, do politiky se dostávají za podpory svých rodin, blízkých kamarádů a zmanipulované a často de iure neexistující členské základny, která tvoří tzv. „hlasovací komando“ pro zvolení nikoli nejlepších a nejschopnějších, ale známých a kamarádů, kteří ničím nevynikají a bývají zvoleni v místních organizacích, posléze na okresní konferenci, kde je vše předem domluveno a posléze jsou ti „poslušní“ vybráni za okresy na krajskou konferenci. Bohužel, ne každý okres má stejný počet delegátů a vše se přepočítává klíčem podle toho, kolik který okres má členů.

Zde musím zaznamenat fakt, že v některých okresech jsou členové nabíráni uměle a účelově a tím pádem se pak stane, že ty početně menší okresy s výraznými osobnostmi nemají šanci nic a nikoho někam prohlasovat a dostat do funkcí. A často jsou ty nejvýraznější a tím pádem i nejméně chtěné osobnosti mediálně špiněné vymyšlenými historkami a na základě objednávek u „spřátelených novinářů“, kteří jsou schopni a ochotni na zakázku napsat o komkoli cokoli bez ohledu na fakta.

Mám mnoho příkladů, kdy se tak stalo, a i když byl za daný „problematický“ okres někdo nominován, nikdy se nikdo nikam nedostal, protože vše je dobře řízeno „hochy z mokré čtvrti“, kteří kraj řídí a kterým by výrazná, inteligentní a úspěšná osobnost kalila vodu (anebo by pro ně, jak sami říkají, byla moc chytrá).

Nějaký čas jsem to tak nějak přehlížela, ale v dnešní době už to nejde…. Členská základna stárne, mladí lidé do strany vstoupit nechtějí a myslím si, že kdyby se spočítal věkový průměr za okresy a posléze za kraj, asi bychom se divili, jak staré členy máme.

V roce 2001 se nám na okrese Semily po příchodu bývalého poslance Michala Krause zvedla členská základna během půl roku o 120 lidí, včetně řady významných osobností, sportovců, podnikatelů, lékařů, obecních starostů apod. Bylo to díky tomu, že pořádal pravidelné poslanecké dny v regionu, jezdil na různá setkání se starosty, do terénu mezi lidi, do škol, fabrik, nemocnic, domovů důchodců atd., dělal pravidelné mítinky a setkání s lidmi nikoli jen pár týdnů před volbami, ale v průběhu celého poslaneckého období.

V Semilech měl poslaneckou kancelář, kde pravidelně každé pondělí pracoval a osobně se snažil pomáhat a řešit problémy nejen jednotlivých občanů, ale i spolků, institucí, škol, atd. atd. v rámci nejen celého okresu, ale i celého libereckého kraje, byl v regionu velmi oblíben a jako okresní i krajský předseda ČSSD měl v parlamentních i krajských volbách volební výsledky, ke kterým dnešní garnitura hledí s obrovským odstupem, protože se pohybují ve zlomcích původních hodnot.

A to i několik let poté, co na něj, ve snaze odstranit jej z politiky, byla uměle vykonstruovaná mediální kauza. Přestože nebyl nikdy z ničeho policií obviněn, jako seriózní politik odstoupil ze všech veřejných funkcí, které zastával, až do doby prokázání toho, že jeho mediální lynčování prostřednictvím několika tisíc nesmyslných článků bylo účelové, nepravdivé, vymyšlené a nesmyslné.

Jediný, kdo se ho, nejen mediálně zastal, obhajoval ho a umožnil mu návrat do vedoucích funkcí v ČSSD, byl v roce 2007 právě Jiří Paroubek. Bohužel, po jeho odchodu z ČSSD v roce 2010 se nejúspěšnější, nejlépe hodnocený veřejností, nejoblíbenější a nejdůvěryhodnější politik ČSSD v Libereckém kraji už nehodil do krámu těm, kteří si v kraji brousili zuby na díky jeho vysokému pracovnímu nasazení získané politické posty v Poslanecké sněmovně, Senátu, v krajském zastupitelstvu.

A protože díky svým pracovním výsledkům, svému umění vyjednávat, schopnosti plnit sliby, držet slovo a dodržovat dohody, díky svému velkému politickému rozhledu, výborné rétorice, a hlavně umění jednat s lidmi a schopnost ve straně i mimo ni získávat lidi na svou stranu, se stal nepohodlným a překážkou pro „politickou elitu“ zejména libereckého a jabloneckého okresu jejich tahu za mocenským výtahem k moci, která jim měla umožnit prosadit si v kraji své úzké osobní zájmy.

Ing. Jiří Paroubek

  • Nenarodili jsme se sami pro sebe, ale proto, abychom sloužili své vlasti. ( Jindřich IV.)

Přestože se ve stranickém souboji o předsedu strany v roce 2011 důrazně na rozdíl od většiny zástupců ČSSD z Liberce a Jablonce, kteří se na základě zmanipulované krajské konference rozhodli podpořit Haška, postavil na stranu Bohuslava Sobotky a jím získané hlasy pro Sobotku z Libereckého kraje byly významným faktorem v Sobotkově volbě předsedou ČSSD, Bohuslav Sobotka přes řadu urgencí z členské základny se za Michala Krause v kraji nepostavil a nechal jej po další vykonstruované mediální likvidaci zlikvidovat v kraji i politicky.

Po odchodu Michala Krause z čela krajské organizace ČSSD se tato stala kořistí právě těch několika neschopných, hladových a na druhé straně všeho schopných kamarádíčků a v činnosti ČSSD v Libereckém kraji nastal zřetelný zlom.  Do funkcí se dostali lidé, kteří dodnes tvoří krajskou reprezentaci sociální demokracie v Libereckém kraji, která se díky jejich činnosti pomalu a jistě rozpadá po kousíčkách. Pokud by bylo potřeba, jsem ochotna uvést jména těch, kteří jsou největší zkázou …..

Po Michalu Krausovi se sociální demokracie v Libereckém kraji stala rodinným podnikem tří rodin, a to trvá dodnes. Když jezdím jako tajemnice na krajské konference a pozoruji, jak a kým se vše ujednává a jací se do vedení kraje dostávají lidé, je mi z toho svým způsobem do breku.

Dlouhá léta jsem si říkala, je to moje práce, jako tajemnice se k tomu nevyjadřuj a pouze dělej to, co máš. Jenže ono to nejde do nekonečna, a jak se píše v článku je to jen jedna stranu pohledu, ale je zde i další rozměr činnosti strany, a to je Lidový dům a jeho vedení. Dění v kraji a úroveň krajské reprezentace ČSSD je nezajímá a musím souhlasit i s tím, že to, co se nyní už řadu měsíců děje v Lidovém domě je katastrofální, a to zejména pro zaměstnance strany.

Předseda strany p. Sobotka je opravdu člověk, který na této funkci nemá co dělat, je nezajímavý, nemá na rozdíl od p. Paroubka charisma, když mluví, nikoho to nezaujme, sama jsem byla přítomna 2x tomu, když jsme jako okres chtěli pomoci, aby se p. Kraus mohl vrátit do politiky, vždy nasliboval nemožné a neudělal proto vůbec nic i přes to, že věděl, že Kraus se nikdy ničeho nedopustil a byl a je ostouzen neprávem a svou odborností, znalostmi a zkušenostmi je pro ČSSD, a to nejen v Libereckém kraji, v podstatě nenahraditelný.

Předseda Sobotka nemá svůj názor, lehce se nechá ovlivnit a troufla bych si říct, že jak rychle se dostal tam, kde je, tak rychle zapomněl, kdo ho do těchto funkcí dostal a kdo ho politickému řemeslu učil.

Autora článků o Lidovém domě můžete kontaktovat na mailu t.novy@parlamentnilisty.cz

Jako premiér v podstatě opustil Lidový dům, kde za jeho velmi časté nepřítomnosti začala pomalu a jistě i zkáza Lidového domu vůči zaměstnancům. V té době místopředseda pro řízení strany Martin Starec, který se dostal do Lidového domu v době, kdy sociální demokracie prohrála volby a kdy ústřední volební manažer p.Tvrdík utratil na volbách přes 300 milionů korun a dostal tak sociální demokracii do velkých problémů, přičemž jako ústřední manažer za to nenesl žádnou odpovědnost a odešel podnikat do Číny.

Řešení dluhu tak zůstalo na p. Starcovi, který se už v té době rozhodl řešit finanční poměry nikoli prostřednictvím pomoci těch, kteří se díky ČSSD dostali do vysokých veřejných funkcí a na vzniklém dluhu měli též svůj podíl, ale prostřednictvím platů zaměstnanců strany, kteří se v podstatě stali obětí Tvrdíkova megalomanství a dalších chyb jednotlivých vedení ČSSD včetně kauzy Altner.

Nejprve zcela bezdůvodně odebral všem tajemníkům 13. platy, a to poté, co nám za 7 let nikdo platy nenavýšil ani o korunu, ba naopak platy se nám snížily. Je paradoxní, že nikdo nežaloval o náhradu škody p. Tvrdíka za to, jaké dluhy způsobil.

Anketa

Co by měla udělat ČSSD v prezidentské volbě?

hlasovalo: 8192 lidí
Je pravdou, že by to asi bylo velmi problematické, neboť jak je již psáno v článku, všechna zasedání ÚVV probíhají v duchu, že PÚVV něco do jednání ÚVV předloží, jenže jednotliví zástupci krajů se zpravidla místo prostudování materiálů v lepším případě baví, jak kdo se má, mezitím někdo přečte zprávu a po diskusi několika málo zainteresovaných se hlasuje. Je pravdou, že občas se někdo přeci jenom zeptá, většinou však nedostane takovou odpověď, jakou očekával. Mnozí nevědí o čem, přesto všichni zvednou ruce, aby to bylo už odhlasováno a mohlo se jet brzy domů.

Není se tedy čemu divit, že se nikdo nezajímá, proč se začalo šetřit právě na těch v ČSSD nejchudších – tajemnících, proč se vzal 13. plat tajemníkům, kteří celoročně, ale zejména ve volbách dřeli pro zvolení stranicky mocných jako koně, měli neskutečných hodin přesčasů, ve svém volnu a často i za své jezdili a vylepovali plakáty atd.

A tak se stalo, že strana, která říká, že dělá vše pro lidi, v tomto momentu zapomíná především na svoje lidi, na svoje zaměstnance, kteří jsou pro její volební výsledky rozhodující, kteří dělají tu mravenčí práci v jednotlivých regionech a pracují s členskou základnou, která by pak měla být nápomocna při volbách, akcích atd.

Když se vrátím k panu Starcovi, opravdu se obklopil 2 „osvědčenými lidmi“, se kterými v Lidovém domě v době, než byl původně odejit, spolupracoval, a to p. Kuciánem a p. Metelcovou.

Znám je všechny těch 20 let a mohu jen říct, že jen nevěřícně sleduji, co se může stát s člověkem, který dostane moc. P. Metelcová byla velmi vážená a všichni tajemníci ji měli rádi v době, kdy byla vedoucí organizační sekce. Postupem času se s jejími rostoucími pravomocemi vůči nám, tajemníkům, k nám začala chovat arogantně, nadřazeně a začala být velmi odtažitá.

P. Kucián byl do funkce ústředního tajemníka navržen právě p. Starcem po jeho návratu do Lidového domu a volbě místopředsedou strany pro řízení. Sice do postu ústředního tajemníka vzešel z okresního tajemníka, ale jeho velmi nevhodné chování vůči svým podřízeným v nové funkci hraje taky velkou roli. Postupně se toto trio, které ovládlo Lidový dům, začalo patřičně ukazovat a zřejmé to bylo zejména na poradách tajemníků.

Porada od porady byla nesnesitelnější, nejhorší porady probíhaly jako celostátní v LD, ta poslední, které jsem byla přítomna, proběhla myslím v dubnu 2016.

Zde se p. Starec opravdu nebál nastoupit s tím, že pokud někdo z nás má zapnutý diktafon a okamžitě ho nevypne, mohl by se se zlou potázat. Tady to opravdu bylo vyhrožování, poté si vzala slovo p. Metelcová, po ní p. Kucián a nakonec opět p. Starec a celá porada byla v naprosto příšerné atmosféře, kde neměl ani nikdo chuť dále něco rozvíjet. Sice nám formálně dali prostor k dotazům, ale jakmile se někdo na cokoli zeptal, v momentě z něj doslova udělali blbce. Tázající si vyslechl např. to, že snad to jsou věci, na které se nemusíme ptát, jelikož je to snad jasné. Měsíc před touto sešlostí nám bez udání důvodu vzali každému z výplaty 7000 Kč a ani jim nestálo za to, říct za co. To jsme se dozvěděli posléze, a to byla ta poslední kapka, kdy se člověk začne zamýšlet nad tím, jak dál.

P. Starec nás upozornil na to, že máme zastavěný majetek ohledně kauzy Altner a jelikož, pokud soud prohrajeme, musíme někde vzít peníze na vyplacení. Jaké bylo naše překvapení, když nám bylo oznámeno, že PÚVV a ÚVV schválilo, že bude založen účet, kam všichni funkcionáři mohou dávat příspěvky a že tajemníkům se budou brát úvazky, aby se ušetřilo i tam.

Původně mělo být krácení platu rozděleno do 3 skupin a to podle počtu členské základny – tedy 250 členů – 100 % úvazek, 150 – 249 členů – 75 % úvazek a 0 – 149 členů 50 % úvazek. Nakonec jsme se na poradě s velkou grácií dozvěděli, že budou pracovní úvazky na 100% nad 250 členů a na 75 % úvazku do 249 členů. A že ten samý den budeme podepisovat nové smlouvy.

Nechápavě jsme zírali, jak nám to hezky vymysleli, nikdo z nich se neptal na to, zda ti, co mají ¾ úvazku budou schopni zajistit své životní potřeby. Pak se zeptal jeden okresní tajemník, kolik tedy budou dávat funkcionáři zvolení do funkcí za ČSSD a kolik dá p. Starec osobně, když mají několika násobné platy proti platům tajemníků, jsou v dozorčích radách atd.,

Nepřála bych Vám vidět reakci p. Starce. Atmosféra zhoustla ještě víc. Poté p. Kucián řekl, že kdyby měl někdo nějaké finanční problémy, ať se dostaví do kanceláře, kde se budou nové smlouvy podepisovat, a že on to tam přijde řešit.

Do kanceláře k podpisu smlouvy jsem šla s jednou kolegyní tajemnicí z Libereckého kraje, obě jsme si smlouvu chtěly vzít domů a prokonzultovat s právníky, nebylo nám to povoleno, s ‚doporučením‘, že to raději máme podepsat, protože později už nebude co podepisovat.

Poté přišel p. Kucián a vyslechl si mne, jelikož jsem sama, mám bydlení na hypotéku, platím inkaso a jít s platem z 20000 na 13000 bylo pro mne nemyslitelné a ohrožující mou holou existenci. Bylo mi odpovězeno, že v jiných krajích to funguje tak, že funkcionáři doplácejí svým tajemníkům do plného platu peníze na ruku a že se pokusí dojet do Liberce, aby i tam se s tím něco vymyslelo. Neudělal však proto vůbec nic, a když jsem se zmínila před krajskými funkcionáři, co by s tím šlo dělat, nikdo se k tomu nevyjádřil a už vůbec nepomohl. A tak jsem si opět vzpomněla na krajskými funkcionáři a některými přiblblými novináři ostouzeného p. Krause, který v dobách svého poslancování neváhal ze svého poslaneckého platu ve finanční tísni pomoci nejen tajemníkům, ale i některým členům OVV, kteří se vinou nezaměstnanosti dostali do existenčních potíží. Bohužel, dnešní mocipáni v ČSSD už jsou jiní….

Na nové pracovní smlouvě je nejsprostější, že nám byl sice zkrácen pracovní úvazek a úměrně tomu i snížena mzda, ale pracovní náplň zůstala stejná, naopak postupně nám narostly i další nové pracovní povinnosti. A taky, že se nám pochopitelně i snížil základ pro výpočet důchodu. K podpisu takovéto smlouvy jsme byli funkcionáři demokratické a solidární strany donuceni s tím, podepiš nebo běž. A protože nikdo nechtěl riskovat nezaměstnanost a s minulostí stranického tajemníka i v mnoha případech nezaměstnatelnost, raději jsme pod nátlakem všichni podepsali onoho „vrabce v hrsti“ s vědomím, že chybějící zdroje na obživu budeme muset shánět zkrátka brigádnicky nebo vedlejším pracovním poměrem. Je mezi námi totiž spousta tajemníků, kteří mají těsně před důchodem, tajemnic, které, jako já, 20 a více let dělají jen pro ČSSD a bojí se odejít, aby je někde někdo vzal, když nemají jinou praxi. Proto všichni mlčí a trpí zjevnou šikanu, vyhrožování a vydírání.

To, že tímto způsobem ČSSD obchází zákon o minimální mzdě, ale i Zákoník práce, je zcela zřejmé. Navíc máme sice teoreticky 4 dny volna, ale ty nám při plnění nezmenšených pracovních povinností chybí, takže jsme nuceni dělat zadarmo přesčasy, brát si práci domů, dělat další a další nadělané hodiny, které si sice v případě možností v Libereckém kraji zatím můžeme vybrat, ovšem bez vědomí a schválení Lidového domu. Navíc tento systém nám prakticky ani neumožňuje hledat si jiné finanční zdroje prostřednictvím dalších pracovních úvazků.

Přitom strana má v současnosti nejméně 150 vrcholných funkcionářů, kteří mají měsíční příjmy kolem 100 tis. Kč i více. Kdyby tito lidé dali každý měsíc do „kasičky 10 000.- Kč měsíčně, dluh na Altnera by byl za 2 a kousek roku vybraný. Oni by to na svých platech zas až tak nepocítili, a nemuseli by se doslova okrádat ti, co mají nejméně a každou korunu, která jim teď chybí, musí složitě nahrazovat tak, aby byli schopni aspoň uhradit své životní potřeby, nemuseli žít na dluh a neohrožovala by je hrozící dluhová spirála.

Bohužel vedení sociální demokracie se neodvážilo brát bohatým (a tedy i sobě) a raději ožebračuje ty, co musí držet hubu a krok, protože se bojí o práci.

Anketa

Babiš byl vydán. Kolik dostane dle vás hnutí ANO v podzimních volbách?

2%
5%
1%
2%
4%
9%
77%
hlasovalo: 14165 lidí
Za zmínku v této souvislosti jistě i stojí postup vedení ČSSD při obsazování postu ekonomického ředitele ČSSD. Jelikož p. Starec věděl, že již nebude zvolitelným na letošním sjezdu ČSSD do pozice místopředsedy strany, vymyslel si tuto svou životní jistotu, nechal si ji posvětit předsednictvem strany i ÚVV a usedl do nově zřízené funkce pouhým jmenováním, přestože všechny zaměstnanecké posty v ČSSD se jinak obsazují na základě výběrových řízení. Inu, co je dovoleno bohovi, není dovoleno volovi….

Čím dál častěji se sama zamýšlím nad tím, jak ČSSD, strana pro kterou 20 let pracuji, neplní své sliby, které hlásá lidem z bilboardů a plakátů, a to vůči nám, svým lidem, díky jejichž práci jsou mocní mocnými.

A když k tomu připočtete otřesné pracovní podmínky, arogantní chování všech 3 citovaných nadřízených, jejich neskutečné a nesmyslná buzerace, třeba jako v případě již zmíněné excelové tabulky. I já sama jsem byla „nachytána“ p. Starcem , že neumím aplikovat jeden excelový vzorec a místo instruktáže či rady, jsem musela „za trest“ spolu s dalšími tajemníky do LD na přezkoušení znalosti Wordu, Excelu a práce na PC za dohledu p. Metelcové. Přitom stačilo, aby z Lidového domu poslali na jednotlivé sekretariáty vzory tabulek s vysvětlivkami tak, abychom to měli všichni dobře. Ale to je jen kapka v moři.

Připadá mi, že bez excelových tabulek p. Starce by snad tajemník ani nemohl dýchat. Navíc jeho porady bývají plné strachu, co zase bude chtít, co jsme zase udělali špatně a jakou novou buzeraci si p. Starec zase vymyslí. Pracujeme pod hrozným tlakem v atmosféře šikany, z níž vyplývá nekonečný a neskutečný stres, který se mnohdy projevuje i na našem zdravotním stavu, ani já nejsem výjimkou. Já už jsem došla tak daleko, že tato práce mne poznamenala nejen tím, že špatně vidím a mám od počítače poškozený zrak, že jsem ze stresu tento rok prodělala mononukleózu, mám problémy s páteří, ale 10 let žiju v nejistotě, kdy mi někdo přijde zabavit bydlení, jelikož neutáhnu hypotéku a další věci s tím spojené.

Už delší dobu jsem přemýšlela, kde toto všechno a možná ještě mnohem víc říct, když Lidový dům je uzavřený hrad, kam opravdu ti nejnižší chodí pracovat pod obrovským tlakem „svaté trojice“ a jak bylo psáno, spousta vynikajících pracovníků, jak z organizační sekce, tak z ekonomické, ale i z řad tajemníků odešla sama, nebo musela být odejita.

Stranickými kmotry a velrybáři jsou postupně likvidováni i za přispění médií skutečné stranické osobnosti, odborníci a lidé schopni vrátit důvěru v ČSSD našich bývalých voličů. Tato krize doléhá i na poctivé řadové členy, z nichž řada jen čeká na výsledek voleb a je připravena, naprosto znechucena vnitřními poměry, ze strany odejít. Nechtějí být ve straně, kterou, nejenom v Libereckém kraji až na výjimky reprezentují nedůvěryhodná přihlouplá individua a lehkoživkové všeho druhu, pro které jsou stranické funkce jedinou možností, jak si zajistit spokojené žití.

Takže jsem hrozně ráda, že se našel někdo, kdo začal a já se mohu přidat. Vím, že v této době to straně asi moc nepomůže, kvůli volebním výsledkům, ale volby teď budou každý rok a už není čas čekat.

Pokud se strany neujmou lidé, kteří jsou opravdoví sociální demokraté a jako sociální demokraté se budou k sobě navzájem, ale i k zaměstnancům strany chovat a jednat s nimi, nezaslouží si tato strana, aby vyhrála volby a řídila republiku.

K. Ludvíková

Vydáváme bez redakčních zásahů a úprav

Autora článků o Lidovém domě můžete kontaktovat na mailu t.novy@parlamentnilisty.cz

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: tan

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Okamura (SPD): Povinné očkování dětí je zcela bezdůvodný experiment

15:45 Okamura (SPD): Povinné očkování dětí je zcela bezdůvodný experiment

Komentář na facebookovém profilu k aktuálním událostem