Krutáková (STAN): Sucho po dešti. To je charakteristika těchto dnů

18.06.2020 14:47

Projev na 51. schůzi Poslanecké sněmovny 18. června 2020 k vodnímu zákonu

Krutáková (STAN): Sucho po dešti. To je charakteristika těchto dnů
Foto: Repro Youtube
Popisek: Poslankyně STAN Jana Krutáková

Vážené dámy, vážení pánové,

sucho po dešti. To je charakteristika těchto dnů a já jsem ráda, že jsme se k tomuto tématu katastrofické situace dostali i zde ve Sněmovně a můžeme tomuto tématu věnovat dnešní mimořádnou schůzi. Hnutí Starostové a nezávislí sucho řeší dlouho a intenzivně. Mluvím teď nejen o našich starostech ve městech a obcích, kteří na komunální úrovni zavádějí efektivní opatření, vysazují stromy, hloubí tůňky, podporují desítky aktivit, které pomáhají jak české krajině, tak i sousedským vztahům.

Nicméně i zde na nejvyšší politické úrovni pravidelně předkládáme návrhy, které mají za cíl chránit vodu, či zavést účinné nástroje, které nám v tomto běhu na dlouhou trať pomohou. Dnes se ve druhém čtení vracíme k novele zákona o vodách, která nám ve sněmovním systému leží již skoro rok. Hlavním tématem této novely je takzvaná "suchá hlava", která by měla bojovat proti suchu. Domnívám se však, že tyto návrhy řeší pouze důsledky a nikoliv příčiny. K tomuto vládnímu návrhu zákona tedy přikládáme čtyři pozměňovací návrhy, které mají za cíl návrh možná trošku vylepšit, a které bych vám ráda nyní krátce přestavila.

První pozměňovací návrh reaguje na nedostatečnou zákonnou podporu akumulace a využití srážkových vod ze staveb, bezdůvodné rozdíly v požadavcích na nepřímé vypouštění odpadních vod do vod podzemních a upřesňuje právní nejistotu při využití srážkové i odpadní vody k závlaze pozemků. Tímto pozměňovacím návrhem se tedy snažím odstranit nedostatky právní úpravy, které brání naplnění cílů vládní Koncepce na ochranu před následky sucha pro území České republiky i Národního akční plánu adaptace na změnu klimatu. Umožňujeme také lépe plnit požadavky cirkulárního hospodářství.

Druhý pozměňovací návrh se týká vypouštění odpadních vod neobsahujících závadné látky. V něm blíže specifikuji stavební objekty, které mohou tyto vody vypouštět a také upřesňuji, za jakých podmínek.

Ve třetím pozměňovacím návrhu navrhuji vložení nového novelizačního bodu, díky němuž budou opraveny možnosti nakládání s vyčištěnými odpadními vodami a upřesněny oblasti opětovného využití vody. Možnosti opětovného využití vody jsou mnohem širší, než dosavadní podoba novely a byla by tedy škoda je nevyužít. To znamená, že vedle zdrojů vody povrchových a podzemních by se také zařadila voda recyklovaná.

Čtvrtý pozměňovací návrh mění článek novely týkající se pravomoci vodoprávního úřadu v nakládání s vodami.

Tyto navrhované změny se dotýkají § 12 a směřují k efektivnějšímu boji se suchem, což je vlastně jedním z hlavních pilířů navrhované novely zákona. K těmto svým pozměňovacím návrhům se potom přihlásím v podrobné rozpravě.

Děkuji za pozornost.

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

reklama

autor: PV

Mgr. Bc. Vít Rakušan byl položen dotaz

střelba na FF

Dobrý den, kdy bude ukončeno vyšetřování střelby na FF? Netrvá vyšetřování nějak dlouho? A druhá věc, co mě zajímá je, zda stát nějak odškodnil nebo odškodní rodiny obětí? Já netvrdím, že za to stát může, ale je to to nejmenší, co můžete udělat.

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Schillerová (ANO): Fialova vláda chce z Česka ostrov pracujících starců uprostřed Evropy

23:07 Schillerová (ANO): Fialova vláda chce z Česka ostrov pracujících starců uprostřed Evropy

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k důchodům.