Lachnit: Aktivizace jako součást a nutnost péče o seniory

16.12.2019 8:36

Pryč je doba, kdy v sociálních službách bylo hlavním cílem v péči o seniory zabezpečit jejich základní životní potřeby. Naše století se stává zcela jistě stoletím seniorů.

Lachnit: Aktivizace jako součást a nutnost péče o seniory
Foto: Archiv Petra Lachnita
Popisek: Radní MČ Praha 5 JUDr. Petr Lachnit

V době, kdy se věk prodlužuje, je nedílnou součástí moderní péče zejména o seniory jejich aktivizace. Co si představit pod pojmem aktivizace. „Veteránská fáze života“ je období, kdy si konečně můžete dovolit dělat to, co si nemůžete dovolit dělat, když chodíte do práce a musíte plnit řadu pracovních a rodinných povinnosti. A právě zde se spouští ta radostná etapa života aktivního stáří, kterou je škoda neprožít naplno.

Do popředí se dostává prevence fyzického a duševního zdraví a stárnutí seniorů, která spočívá spolu s dodržováním zdravého životního stylu samozřejmě i v tělesných aktivitách, dostatečném zatěžování a trénování mozku a udržování intelektuálního rozhledu v mnoha oblastech. A také nesmíme zapomínat ani na prevenci osamocení seniorů, která jde ruku v ruce právě s aktivizací formou sdílených činností a programů. Naše příspěvková organizace Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5 má vytvořený funkční a provázaný systém poskytování sociálních služeb a aktivizačních programů. Odborní pracovníci se v jednotlivých střediscích setkávají se seniory, kde společně plánují aktivizace a realizují akce a programy, ve kterých si senioři mohou procvičit paměť formou testů, kvízů, deskových her a reminiscenčních technik, podporujících a rozvíjejících kognitivní funkce.

Návštěvníci si v prostorách komunitních center Prádelna a Louka, ale i v domě s pečovatelskou službou v ulici Zubatého zvykli sami organizovat řadu kurzů, seminářů, setkání, workshopů, výletů, které je motivují k dalším společným aktivitám, setkáním a zážitkům. Podstatou fungování středisek se tak stala komunitní forma práce a aktivizace seniorské veřejnosti.

Nedílnou součástí sociální péče je aktivizace s nabídkou programů šitých „na míru“ nejen pro aktivní občany z komunitních center, ale i pro klienty Domu s pobytovým odlehčovacím zařízením Na Neklance. Zde probíhají již specifické aktivizace individuální a skupinové pod vedením profesionálního týmu odborných pracovníků. Individuálně formou nácviku chůze, pohybu na lůžku, nácviku sebeobslužné péče. Ve skupině je také vedle pohybových cvičení realizováno cvičení paměti a reminiscenční aktivity, které podporují, rozvíjejí a pomáhají udržet mentální schopnosti. Klienti se mohou zapojit třeba i do sázení rostlin v atriové komunitní zahradě a tvořivé dílny, výroby různých doplňků a předmětů, zejména pro radost a své příbuzné či známé, oblíbené je i pečení vánočního cukroví a celoroční vyrábění moučníků pro kavárničku domu a jejich klienty. Tím si cvičí jemnou motoriku a získávají motivaci k rozvíjení dalších činností. Pro klienty je velmi důležitá společnost, navazování kontaktů při pravidelných setkáváních a oslavách. Aktivit se účastní i jejich rodinní příslušníci, kteří se naučili zde být i pravidelnými hosty. Nejenže se účastní těchto aktivit, ale přímo pomáhají s vytvářením aktivizačních programů a zážitků. Svým rodičům, známým, přátelům, kteří jsou momentálně v zařízení, projevují tak svou sounáležitost a oporu. V některých případech dochází i ke zlepšování a stmelování vztahů v rodinách a navazování dlouhodobých přátelství, která přetrvávají i po dobu, kdy klient naše zařízení opouští.

A nesmíme zapomenout na aktivizační programy v Domě s pečovatelskou službou v Zubatého ulici, kdy klienti sami projevují zájem setkávat se, společně prožívat a nebýt sami se svými problémy. Setkání probíhají ve společných prostorách domu, klubovně s malou kavárničkou, kde se cítí příjemně. Pod vedením aktivizační pracovnice se tady prostřednictvím reminiscenčních technik odvíjejí a předávají životní příběhy a zkušenosti. Organizována jsou cestovatelská odpoledne a připravovány další programy. Tyto aktivizační programy jsou v domě s pečovatelskou službou již běžnou a nepostradatelnou součástí života domu.

Jsem rád, že komunitní centra Prádelna a Louka znamenají úzké propojení nabídky aktivizačních a volnočasových aktivit se všemi středisky centra. Veřejnost, zejména seniorská, zde najde širokou škálu vzdělávacích programů z oblasti zdravého životního stylu, jazykových a počítačových kurzů, pohybových aktivit, cvičení, společenských a kulturních aktivit. Někteří aktivní seniorští návštěvníci komunitních center se naučili spolupracovat s našimi středisky centra, a vytvářejí tak pro klienty další aktivity pod heslem „Senioři seniorům“, což bylo a je naším společným cílem - dávat radost. Do nového roku připravujeme řadu dalších nových aktivizačních akcí a projektů, kterými se snažíme plnit přání a sny našich návštěvníků a klientů, aby i nadále měli dobrý pocit, že dělají se zájmem a radostí něco pro sebe, a také aby věděli, že na ně aktivně myslíme. Jednotlivé programy naleznete na našich stránkách ZDE.

Těším se na vás nejen při aktivizacích v novém roce a přeji vám hodně zdraví, radosti a lásky.

reklama

autor: PV

premiér

Není to spíš naopak, že jedině pod tlakem dokáže premiér jednat? A když jste u tlaku, máte dojem, že Babiš a vaše vláda zvládla pod tlakem covidu jednat lépe? Vždyť jste svá rozhodnutí měnili jak aprílové počasí

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Šulda (KSČM): Ministr Výborný objevil Ameriku

4:31 Šulda (KSČM): Ministr Výborný objevil Ameriku

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k reakci ministra Výborného na zdražování potravin po…