MF: Schodek státního rozpočtu ke konci listopadu činil 79 miliard

03.12.2013 6:42 | Zprávy

Ke konci listopadu dosáhly celkové příjmy státního rozpočtu 965,5 mld. Kč, celkové výdaje 1 044,8 mld. Kč a schodek hospodaření 79,4 mld. Kč (v listopadu 2012 dosáhl schodek 77,9 mld. Kč). Lze očekávat, že rozpočtovaný schodek (100 mld. Kč) nebude překročen.

MF: Schodek státního rozpočtu ke konci listopadu činil 79 miliard
Foto: Hans Štembera
Popisek: Jan Fischer

Příjmy státního rozpočtu

Na meziročním růstu celkových příjmů o 4,1 mld. Kč se nejvíce podílelo inkaso DPH (růst o 19,4 mld. Kč).

Daňové příjmy bez pojistného na sociální zabezpečení meziročně vzrostly o 7,3 mld. Kč, tj. o 1,5 % (rozpočet 2013 počítá s růstem o 2,5 % proti skutečnosti 2012).

Inkaso DPH ve výši 202,2 mld. Kč meziročně vzrostlo o 19,4 mld. Kč, tj. o 10,6 %. Rozpočet předpokládal proti skutečnosti 2012 růst o 6,2 % (na tom se podílela zejména novela zákona o DPH, která zvýšila obě sazby daně z přidané hodnoty o jeden procentní bod na 15 a 21 procent). V samotném listopadu došlo k meziročnímu růstu inkasa této daně o 11,4 mld. Kč. Nepravidelný vývoj inkasa DPH z hlediska meziročního srovnání i v jiných měsících roku je částečně projevem legislativních změn platných od roku 2013, které vedly ke snížení počtu čtvrtletních plátců ve prospěch měsíčních a tím pádem i ke změně vývoje inkasa DPH v jednotlivých měsících roku. Popsané změny znamenají, že v prvních měsících jednotlivých čtvrtletí (duben, červenec, říjen) dochází k výraznějšímu meziročnímu poklesu inkasa, zatímco v druhých měsících čtvrtletí (únor, květen, srpen, listopad) k růstu. To ukazuje i následující graf. Na konci roku lze očekávat překročení rozpočtu.

Inkaso spotřebních daní (vč. tzv. energetických daní a odvodu z elektřiny ze slunečního záření) dosáhlo 122,5 mld. Kč, což je o 4,9 mld. Kč, tj. o 3,9 %, méně než ve stejném období roku 2012 (rozpočet očekává růst o 1,9 % proti skutečnosti 2012). Na tom se podílelo zejména inkaso spotřební daně z minerálních olejů, které meziročně kleslo o 2,7 mld. Kč. Inkaso spotřební daně z tabákových výrobků meziročně kleslo o 1,0 mld. Kč i přesto, že od 1.1.2013 došlo ke zvýšení sazeb daně u tabákových výrobků. Další změnou v oblasti spotřebních daní je pro rok 2013 snížení vrácení daně z minerálních olejů osobám užívajícím tyto oleje pro zemědělskou prvovýrobu, tzv. zelené nafty z 60 % na 40 %.

U daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, která při meziročním růstu o 3,9 % dosáhla 75,6 mld. Kč, rozpočet očekává růst o 5,8 % proti skutečnosti roku 2012. Důvodem očekávaného růstu inkasa bylo zejména zrušení základní slevy pro pracující důchodce a zavedení tzv. solidární přirážky ve výši 7 % z příjmů převyšujících 4násobek průměrné mzdy.

Inkaso daně z příjmů fyzických osob placené na základě přiznání zatím dosáhlo 0,1 mld. Kč (ve stejném období roku 2012 to bylo o 0,4 mld. Kč více). Nízké plnění souvisí s vratkami daně na základě daňových přiznání podávaných z velké části do konce března, které proběhly tradičně v dubnu. Důvodem nízkého inkasa této daně v posledních letech je i ekonomická situace a legislativní úprava umožňující využívání vysokých paušálních výdajů.

Inkaso daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou ve výši 8,0 mld. Kč představuje meziroční pokles o 0,5 mld. Kč. Na to má pravděpodobně vliv zejména pokles hrubého provozního přebytku snižující disponibilní zdroje k rozdělení, dále pak i pokles úrokové míry z vkladů u bank a možný nižší objem uzavřených dohod o provedení práce.

Inkaso daní z příjmů právnických osob dosáhlo za 11 měsíců roku 65,2 mld. Kč. To představovalo meziroční pokles o 7,0 mld. Kč, tj. o 9,7 % (rozpočet počítá s poklesem letošního inkasa proti skutečnosti 2012 o 5,5 %). Na základě dosavadního vývoje inkasa DPPO lze očekávat, že nedojde k naplnění rozpočtového očekávání. U daně z příjmů právnických osob nebyly pro rok 2013 přijaty žádné významné legislativní změny.

Na meziroční srovnání inkasa DPH, DPPO a DPFO, které náleží státnímu rozpočtu, působí negativně změna v rozpočtovém určení daní. Ta od 1.1.2013 posiluje příjmy obcí zejména na úkor příjmů státního rozpočtu.

U majetkových daní, které zatím dosáhly 8,2 mld. Kč a meziročně klesly o 2,1 mld. Kč, již není na rozdíl od roku 2012 součástí inkasa darovací daň uvalená za bezúplatné nabytí povolenek na emise skleníkových plynů pro výrobu elektřiny. Na inkasu daně z převodu nemovitostí by se v roce 2013 mělo projevit zvýšení sazby daně o jeden procentní bod na 4 %.

U příjmů z pojistného na sociální zabezpečení, které zatím při meziročním poklesu o 0,1 % dosáhly 337,9 mld. Kč, rozpočet počítá s růstem o 1,7 % proti skutečnosti 2012. Do rozpočtu byl zapracován dopad zavedení 2. pilíře důchodového spoření platného od 1.1.2013.

Na nedaňových a kapitálových příjmech a přijatých transferech ve výši 138,1 mld. Kč (meziroční pokles o 3,0 mld. Kč) se nejvíce podílely příjmy z EU. Ty dosáhly 89,6 mld. Kč a byly tak proti stejnému období roku 2012 nižší o 0,1 mld. Kč. Příjmy z kreditních úroků operací řízení státního dluhu a likvidity státní pokladny realizované v kapitole Státní dluh dosáhly 6,9 mld. Kč.

Výdaje státního rozpočtu

Celkové výdaje v objemu 1 044,8 mld. Kč čerpané ke konci listopadu 2013 byly o 5,6 mld. Kč nad úrovní stejného období roku 2012.

Největší objem prostředků v rámci běžných výdajů je každoročně vynakládán na sociální dávky. Ve schváleném rozpočtu byly zapracovány ve výši 500,3 mld. Kč, což představuje 42,4 % všech rozpočtovaných výdajů a o 4,0 % více než skutečnost dosažená v roce 2012 (z toho meziroční rozpočtovaný růst důchodů činí 3,2 %). Proti rozpočtu 2012 jde o růst o 1,8 %. Za 11 měsíců roku bylo na sociálních dávkách vyčerpáno 441,6 mld. Kč při meziročním růstu o 4,5 mld. Kč.

Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně dosáhly 104,3 mld. Kč a meziročně byly vyšší o 4,8 mld. Kč. Na jejich výši se podílely zejména převody prostředků na přímé náklady škol zřizovaných obcemi a kraji ve výši 81,4 mld. Kč, což je o 1,3 mld. Kč více než v roce 2012. Jednalo se o zálohy regionálnímu školství na celý rok v celkové výši 77,4 mld. Kč (ve stejném období minulého roku vyplaceno 76,1 mld. Kč) a o všechny čtvrtletní zálohy soukromému školství ve výši 4,0 mld. Kč (stejně jako ve stejném období minulého roku).

Neinvestiční transfery fondům sociálního a zdravotního pojištění ve výši 52,9 mld. Kč vykázaly meziroční růst o 4,4 mld. Kč. Tento růst byl ovlivněn lednovou předsunutou platbou pojistného za „státní pojištěnce“ ve výši 4 mld. Kč (v prosinci 2013 bude o stejnou částku platba nižší).

Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 80,8 mld. Kč, což představuje meziroční pokles o 19,7 mld. Kč a plnění rozpočtu po změnách na 74,0 %.

Saldo státního rozpočtu

Hospodaření státního rozpočtu za leden až listopad 2013 skončilo schodkem ve výši 79,4 mld. Kč, což je proti stejnému období roku 2012 výsledek horší o 1,5 mld. Kč. I přesto lze očekávat, že rozpočtovaný schodek (100 mld. Kč) nebude překročen.

Hospodaření rozpočtu v samotném listopadu skončilo schodkem 31,7 mld. Kč (v listopadu 2012 to bylo 26,6 mld. Kč), když příjmy činily 75,5 mld. Kč (v listopadu 2012 to bylo 73,7 mld. Kč) a výdaje byly čerpány ve výši 107,2 mld. Kč (v listopadu 2012 to bylo 100,3 mld. Kč). Na meziroční růst příjmů v samotném listopadu o 1,8 mld. Kč působilo zejména vyšší inkaso DPH (o 11,4 mld. Kč), které bylo z velké části vykompenzované nižšími příjmy z EU (o 9,3 mld. Kč). Meziroční srovnání výdajů v samotném listopadu je zkresleno o 6. zálohu regionálnímu a 4. zálohu soukromému školství, které byly v roce 2012 převedeny již v říjnu, zatímco letos to bylo až v listopadu (vliv cca 14 mld. Kč).

Podrobnější výsledky hospodaření státního rozpočtu za leden až listopad 2013 jsou patrné z tabulkové přílohy.

Bc. Ondřej Šrámek
tiskový mluvčí MF

Tento článek je staršího data a je dostupný pouze pro předplatitele. Předplatné můžete vyzkoušet zdarma, nebo zakoupit, zde:

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

reklama

autor: Ministerstvo financí

MUDr. Ivan David, CSc. byl položen dotaz

mandát

Je pravda, že nově zvolení europoslanci se ujmou mandátu až příští týden? Proč až tak pozdě? A co mě zajímá víc je, zda teda do té doby rozhodují ještě poslanci, co třeba ani neobhájili mandát? Jestli to tak funguje, tak podle mě u některých může dojít třeba i ke korupci nebo k urychleným hlasováním...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Komínek (KSČM): Stát jaksi zapomněl, že kolem dálnic by bylo fajn postavit odstavná parkoviště

14:02 Komínek (KSČM): Stát jaksi zapomněl, že kolem dálnic by bylo fajn postavit odstavná parkoviště

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k dálnici u Chomutova.