MŽP posílá do připomínkového řízení novou vyhlášku k třídění bioodpadu a kovů

02.11.2014 17:51

Ministerstvo posílá do meziresortního připomínkového řízení návrh vyhlášky k třídění odpadu, která odráží aktuální změny v zákoně o odpadech. Nově budou mít obce od 1. ledna 2015 povinnost zajistit vedle odděleného sběru papíru, skla a plastů i třídění bioodpadu a kovů.

MŽP posílá do připomínkového řízení novou vyhlášku k třídění bioodpadu a kovů
Foto: ANO
Popisek: Ministr životního prostředí Richard Brabec

Jednou z nových povinností obcí podle novely zákona o odpadech bude od 1. ledna 2015 zajistit vedle stávajících míst pro sběr papíru, plastů, skla a nebezpečných odpadů i třídění kovů a biologicky rozložitelných odpadů minimálně rostlinného původu.

„Tato vyhláška je cestou k tomu, aby ČR splnila cíle stanovené Evropskou unií pro třídění odpadů v budoucích letech, a které se nám v současné době nedaří naplňovat, protože stále mnoho odpadu končí na skládkách. Je proto třeba, aby vedle mnoha obcí, které nyní bioodpad už třídí, začaly s tímto tříděním systémově všechny obce v ČR. Jedině tak předejdeme možným sankcím, které by mohly pro ČR plynout ze strany EU kvůli neplnění cílů odklonu odpadů ze skládek. Obce budou mít podle vyhlášky možnost vybrat si způsob, jakým tento sběr zajistí. Je třeba si uvědomovat, že čím méně biologicky rozložitelného komunálního odpadu skončí v černých popelnicích, tím méně budou obce, a tedy i občané muset postupně platit za jeho skládkování,“ vysvětluje ministr Brabec.

Konkrétně musí obec zajistit na svém území místa pro oddělený sběr minimálně pro bioodpady rostlinného původu. Sem patří např. slupky z ovoce a zeleniny, listí, větve či tráva a další rostlinný odpad z kuchyní a zahrad. Obce splní tuto povinnost mimo jiné prostřednictvím sběrných dvorů, i pokud mají zavedený systém komunitního kompostování, do nějž je možné odevzdávat veškeré rostlinné zbytky z údržby zeleně a zahrad.

Obce budou mít možnost volby při stanovení konkrétních požadavků na sběrnou síť na svém území. Systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce si tedy stanoví samy obce v obecně závazné vyhlášce. Návrh, jak by obecně závazná vyhláška k třídění bioodpadů mohla vypadat, MŽP momentálně připravuje, jak ministr Brabec slíbil, a projedná ho s Ministerstvem vnitra v nejbližší době.

Obce a města v dobíhajícím Operačním programu Životní prostředí 2007–2013 čerpaly skoro 14 mld. Kč na víc než 2500 projektů na zlepšení nakládání s odpady, sběr a třídění. V novém programovém období OPŽP 2014–2020 si obce budou moci sáhnout skoro až na 6 miliard korun, které jsou alokovány na výstavbu či modernizaci např. zařízení pro materiálové využití odpadů, sběr, třídění a úpravu odpadů.

reklama

autor: Ministerstvo životního prostředí

nálepkování

Čemu pozitivnímu podle vás přispívá to věčné nálepkování? Vaše vláda a Vy nevyjímaje, dost často nálepkuje demostranty. Proč? Co tím získáváte?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Decroix (ODS): Mimoňové vždycky bojovali proti nejodpornějším padouchům dějin. A vyhráli

10:21 Decroix (ODS): Mimoňové vždycky bojovali proti nejodpornějším padouchům dějin. A vyhráli

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k Andreji Babišovi, Petru Fialovi a výkladu děje anim…