Martinů (ODS): Ředitelství silnic a dálnic ČR obchvat města Poličky nepodpoří

25.02.2019 22:08

Rozhodnutí ŘSD o severním obchvatu města Poličky.

Martinů (ODS): Ředitelství silnic a dálnic ČR obchvat města Poličky nepodpoří
Foto: archiv starosty
Popisek: Jaroslav Martinů (ODS)
reklama

V návaznosti na informace, které jsem k obchvatu města Poličky uvedl v měsíčníku Jitřenka v roce 2017 a následně i v roce 2018, si touto cestou dovoluji informovat občany našeho města o skutečnosti, že koncem minulého roku bylo vedení města seznámeno s výsledky směrového průzkumu, jehož zadavatelem bylo Ředitelství silnic a dálnic ČR (dále jen „ŘSD“). Jeho cílem bylo zpracování směrového dopravního průzkumu, který by zachytil přepravní proudy směrované městem Poličkou, a to především v jeho severní části, v souvislosti s vybudováním severního obchvatu města. Zejména se jednalo o zátěž na silnici I/34, kde bylo zapotřebí zjistit podíl tranzitní dopravy, která by v budoucnu tento severní obchvat využívala.

Dopravní průzkum byl plně hrazen z finančních prostředků ŘSD a byl realizován dne 6. 6. 2018 (středa) v čase od 5:30-10:00 a 12:30-17:00 hodin. Čas měření byl vybrán na základě konzultace se zástupci města, konkrétně se zaměstnanci odboru dopravy. Tento čas byl potvrzen i daty získanými z automatického sčítače, která poskytlo ŘSD. Dopravní průzkum byl primárně zaměřen na intenzitu tranzitní dopravy vedenou skrz město Polička. Během akce byla sledována také skladba dopravního proudu. Vzhledem k umístnění plánovaného obchvatu byla vytipována celkem

4 stanoviště, na kterých bylo 8 pracovníky provedeno sčítání dopravy.

Sčítací stanoviště, byla umístěna na silnici I/34 západ, před vjezdem do města Polička, na silnici III/36029, ul. Střítežská v blízkosti železničního přejezdu na silnici II/360, na ul. T. Novákové, a poslední pak na silnici I/34 východ, ul. Hegerova před výjezdem z města. Data získaná z dopravního průzkumu pak byla doplněna a přepočtena na celodenní intenzitu dopravy podle odborné metodiky.

Z provedeného měření vyšlo najevo, že nejsilnější tranzitní směry jsou v Poličce na sil. I/34 východ – I/34 západ s intenzitou 1 293 vozidel/den, následně pak v opačném směru, tj. na sil. I/34 západ – I/34 východ s intenzitou 1 202 vozidel/den a konečně pak třetí nejsilnější směr je na sil. I/34 východ –  sil. II/360 s intenzitou 388 vozidel/den. Ze směrového průzkumu, vyplynulo, že komunikační síť města Poličky je zatížena nezanedbatelným objemem tranzitní dopravy, přičemž silný podíl tranzitní dopravy je především na průtahu města na silnici I/34 a celkově největší naměřený tranzitní vztah je mezi směry I/34 východ – I/34 západ s intenzitou dopravy 1 293 vozidel/den.

Vzhledem k tomu, že závěr směrového průzkumu hovořil o nezanedbatelném objemu tranzitní dopravy, což bylo mimo jiné v přímém rozporu se závěrem ŘSD, které vyhodnotilo výsledky směrového průzkumu za nepříznivé pro možnou přípravu obchvatu města Poličky, neboť průzkum podle něj ukázal, že silnice I/34 není příliš tranzitní a že město Polička je regionální zdroj a cíl dopravy, požádalo město Polička vedení ŘSD o sdělení hodnotících kritérií vedoucích k jimi učiněnému závěru.

Na základě tohoto požadavku obdrželo vedení města Poličky vyjádření ŘSD, že výše tranzitní dopravy pro ŘSD není jediným kritériem pro rozhodování o přípravě a realizaci obchvatu města. Podle ŘSD není možné přesně určit limitní hodnotu tranzitní dopravy, při které je možné o obchvatu města uvažovat. Směrový průzkum podle ŘSD ukázal, že tranzitní doprava projíždějící městem Poličkou není nezanedbatelná, nicméně zároveň není v celkové výši dopravy dominantní. Přes město Poličku podle něj tranzituje ve směru silnice I/34 cca 2,5 tis. vozidel / pracovní den. Při přepočtu na průměr všech dnů je toto číslo o něco menší. Z celkové intenzity dopravy na vstupech do města (cca 6 tis. vozidel/den od Hlinska a cca 9 tis. vozidel/den od Svitav) se jedná o méně než polovinu. Z toho tedy pramení tvrzení ŘSD, že Polička je významný zdroj a cíl dopravy, který převládá nad tranzitem. Zároveň je však podle nich absolutní výše tranzitní dopravy velmi malá a při srovnání se pohybuje

na úrovni průměrně až podprůměrně zatížené silnice II. třídy. Aby se podle ŘSD dalo uvažovat o investici do obchvatu, muselo by po něm jezdit významně více než 5 tis. vozidel denně. I při zahrnutí tranzitní dopravy ve směru ze silnice I/34 na III/36029 a II/360 by však po obchvatu města Poličky jezdilo cca 3 – 3,5 tis. vozidel denně. Intenzita dopravy, která na obchvatu bude jezdit, je pro ŘSD velmi zásadní parametr pro jeho efektivitu. Dle metodiky hodnocení ŘSD se pak porovnávají vynaložené náklady (včetně provozních) s přínosy (především časové úspory z titulu zkrácení jízdní doby). Podle dosavadních zkušeností ŘSD projekty s nízkou intenzitou dopravy v rámci zpracovávaných hodnocení nevykazují dostatečnou efektivitu, a tudíž jejich realizaci ŘSD nepodporuje.

Z výše uvedeného tedy plyne, že ze strany Ministerstva dopravy, potažmo ŘSD nelze očekávat jakoukoliv podporu při realizaci obchvatu našeho města alespoň do doby, než budou splněna jimi výše uvedená hodnotící kritéria.

Jelikož stavbu obchvatu našeho města nelze s ohledem na velmi vysoké finanční náklady realizovat z městského rozpočtu, nezbývá než doufat, že v budoucnu dojde ke změně stávajících hodnotících kritérií ve prospěch města Poličky. Ačkoli se zdá, že veškeré dostupné možnosti, které by v nejbližší době umožnily realizaci obchvatu města, byly prozatím vyčerpány, město nehodlá ustoupit od snahy upozorňovat příslušné instituce na neuspokojivou dopravní situaci v našem městě. Věříme, že vytrvalým tlakem a předkládáním rozumných argumentů nakonec svého cíle můžeme dosáhnout.

Jaroslav Martinů, starosta města

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama
autor: PV
reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Skopeček (ODS): Vláda hnutí ANO se stala zlodějkou budoucnosti našich dětí

22:30 Skopeček (ODS): Vláda hnutí ANO se stala zlodějkou budoucnosti našich dětí

Komentář na facebookovém profilu k schválenému schodku státního rozpočtu