Ministr Bartoš: Co se MMR povedlo v roce 2022 a co chystáme pro rok následující

30.12.2022 8:36 | Tisková zpráva

Rok 2022 se blíží ke konci a spolu s tím přichází čas na pravidelné bilancování a rekapitulaci toho, co se za tento rok na Ministerstvu pro místní rozvoj povedlo a co plánujeme pro budoucí měsíce.

Ministr Bartoš: Co se MMR povedlo v roce 2022 a co chystáme pro rok následující
Foto: Hana Brožková
Popisek: Ivan Bartoš

„Máme za sebou turbulentní rok poznamenaný ruskou agresí na Ukrajině a z ní pramenící energetickou krizí. Do toho nás velmi zaměstnávalo úspěšné předsednictví České republiky v Radě EU. Přesto jsme na Ministerstvu pro místní rozvoj stihli spoustu důležité práce a na dalších klíčových záležitostech jsme začali pracovat,“ říká místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš.

„Čeká nás toho ale ještě hodně. Chceme zvýšit dostupnost bydlení pro všechny, lépe cílit podporu, aby se peníze dostávaly tam, kde je jich skutečně potřeba, a podpořit cestovní ruch, který se stále vzpamatovává z tvrdých koronavirových opatření předchozí vlády,“ dodává.

Co se nám v roce 2022 povedlo?

Novelu stavebního zákona jsme v Poslanecké sněmovně posunuli do dalšího čtení. Zabrání vzniku nové soustavy státních stavebních úřadů, které by byly zbytečným vynakládáním finančních prostředků v situaci napjatých veřejných rozpočtů. Kromě toho bude stavební řízení rychlejší, transparentní, digitální a srozumitelné.

Podpořili jsme energetické stavby využívající obnovitelné zdroje energie. Úprava stavebního zákona významně usnadní instalaci výroben využívajících obnovitelné zdroje energie na stávající stavby, ale i výstavbu nových výroben elektřiny z obnovitelných zdrojů. Jde o důležitý krok směrem k levnějším a dostupnějším energiím pro domácnosti i firmy. Účinnost novely, kterou již schválila Poslanecká sněmovna, je naplánována na duben příštího roku.

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D.

  • Piráti
  • Místopředseda vlády pro digitalizaci
  • místopředseda vlády

Podařilo se nám dosáhnout zásadního průlomu při projednávání změn pravidel pro evropské dotace. Díky prosazení balíčku úprav nazvaného FAST-CARE jsme zachránili tisíce kvalitních projektů v našich regionech, a to v hodnotě zhruba 32 miliard korun.

Odstartovalo nové programové období 2021-2027 čerpání EU fondů. Od poloviny roku 2022 jsme vyhlásili 153 výzev s alokací 286 miliard korun. Tyto výzvy podporují vzdělávání, zdravotní péči, bezpečnou a nízkoemisní dopravu, ochranu klimatu a mnoho dalších potřebných oblastí. Během roku 2022 dokončila ČR vyjednávání celého strategického rámce pro čerpání podpory z fondů EU patřících do politiky soudržnosti v letech 2021-2027 a stala se 2. státem EU, který měl schválené zároveň i všechny navazující programy.

Anketa

Který z prezidentských kandidátů je podle vás nejpoctivější?

hlasovalo: 19217 lidí

Vylepšujeme a zefektivňujeme své programy zaměřené na podporované byty, bytové domy bez bariér i sociální bydlení a chystáme nový program investic na podporu výstavby nájemních bytů. Společně se Státním fondem podpory investic (SFPI) se nám podařilo významně posunout v problematice veřejné podpory v sektoru bydlení.

Pokračujeme v pomoci městům a obcím zasaženým živelními pohromami. Vyhlásili jsme výzvu určenou pro obnovu krajského a obecního majetku po živelních pohromách, pro kterou jsme připravili 700 milionů korun.

Intenzivně jsme se věnovali také záchraně chátrajících památek v Terezíně a Josefově. Obnovu těchto pevnostních měst inicioval na vládní úrovni ministr Ivan Bartoš a vláda na svém říjnovém zasedání materiál Ministerstva pro místní rozvoj, který je pro jejich záchranu zásadní, schválila.

Připravili jsme návrh zákona, díky kterému budou lidé dostávat přesné a jasné informace o spotřebě tepla a teplé vody, a to minimálně v měsíčních intervalech. Návrh již schválil Senát ČR.

Počet nízkoemisních vozidel jezdících po českých silnicích se bude průběžně zvyšovat. Přispěje k tomu zákon, ve kterém upravujeme podíly nízkoemisních vozidel, které budou muset zadavatelé veřejných zakázek a objednatelé veřejných služeb v přepravě cestujících dodržet.

Výčet by mohl pokračovat dále. Vyhlásili jsme nové výzvy pro cestovní ruch, podpořili jsme systémem voucherů podnikatele zasažené požárem v Českém Švýcarsku a zajistili jsme, že si odsouzené koncernové firmy už nesáhnou na veřejné zakázky. Pojďme se ale podívat ještě na plány na nadcházející rok.

Co plánujeme?

Věnujeme se přípravě zákona o podpoře v bydlení, jenž obcím nabídne soubor volitelných nástrojů, které umožní řešit situaci obyvatel v souladu s jejich potřebami. Podpoří různé formy poradenství, bydlení v soukromém sektoru za využití garancí pro majitele bytu i motivaci obcí rozvíjet obecní bytový fond. Zákon cílí nejen na lidi v bytové nouzi (např. samoživitelky s dětmi v azylových domech či ubytovnách nebo seniory žijící v nevyhovujících bytech), ale také na ty, které ohrožují rostoucí ceny nebo energetická krize a mohli by se v bytové nouzi brzy sami ocitnout.

Vzhledem k tomu, že je oblast bydlení jednou z našich priorit, zaměřujeme se v této problematice také na další témata. Chceme podpořit obce při přípravě investic, vhodně upravit nájemní vztahy a dokončit projekt cenové mapy. Díky nim bychom rádi již v průběhu příštího roku lépe cílili konkrétní pomoc těm městům a obcím, které zasahuje nedostupné bydlení nejvíce.

Chceme, aby rozúčtování tepla v centrálně vytápěných domech posilovalo úsporné chování uživatelů bytů, ale ne na úkor jiných bydlících osob, které si nemohou vypnutí topení dovolit, například rodiny s malými dětmi, senioři nebo nemocní. Proto pracujeme na úpravě vyhlášky, která by měla zohledňovat i rozdílné parametry různých domů, co se jejich energetické náročnosti týče.

Příští rok budeme vyhodnocovat dopady současné krize na rozvoj regionů ČR a na samotnou realizaci projektů podpořených z EU fondů. Lze očekávat zvýšení míry nezaměstnanosti i chudoby a s tím související doprovodné jevy. V případě potřeby vládě předložíme návrh revize strategického rámce, a to i s ohledem na připravovanou revizi Národního plánu obnovy a podpory v rámci RepowerEU či půjčky z Nástroje pro oživení a odolnost.

Předložíme také věcný záměr zákona o cestovním ruchu, jehož prostřednictvím bychom chtěli podpořit rozvoj systému organizace cestovního ruchu a nastavit stabilní systém financování podpory cestovního ruchu na principu vícezdrojového financování. Zároveň intenzivně pracujeme na projektu e-Turista, který se zaměřuje na digitalizaci dat souvisejících s cestovním ruchem.

Připravujeme redesign národních dotačních programů. Mezi zásadní změny patří zejména důraz na strategickou a koncepční aplikaci standardních principů regionální politiky, využití inovativních finančních nástrojů a zapojení dalších finančních zdrojů do dotačních programů. V první čtvrtině roku 2023 představíme nový střednědobý Rámec podpory národních dotačních titulů MMR.

Čeká nás také další zásadní úkol v oblasti veřejných zakázek - zpracování a přijetí národní strategie veřejného zadávání České republiky. Ta jasně pojmenuje klíčové priority ve veřejných zakázkách, které tvoří více než 12 % našeho HDP. Připravíme rovněž základní teze pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a zaměříme se i na centrální nakupování státu.

V roce 2023 bude zahájen projekt Rozvoj systémů pro sociální začleňování (RSSZ). V rámci něj bude 40 obcím a dalším partnerům poskytována multioborová podpora a poradenství zaměřené na zlepšování podpory pro sociálně vyloučené, efektivnější reakci na problémy a optimální nasazení zdrojů v oblasti sociálního začleňování.

V rámci projektu Místo pro všechny - budování prostoru pro vzájemné soužití nabídneme obcím podporu pro posílení komunikačních dovedností a kvality výstupů představitelů místní správy, samosprávy a lokálních organizací podporujících naplňování lidských práv.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: PV

Mgr. Lubomír Metnar byl položen dotaz

Bude válka?

Podle Řehky je válka Ruska s NATO možná. Možné v životě vše, to je pravda. Nakolik je ale podle vás taková válka pravděpodobná? A nebyla by to třetí světová? Nechci nic zlehčovat, ale nesnaží se tak Řehka ospravedlnit jen rekordní výdaje na obranu, minimálně s nimi přichází v době, kdy vláda potřebu...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Ministr Síkela: S Evropou to není úplně tak špatné, jak to vypadá

21:02 Ministr Síkela: S Evropou to není úplně tak špatné, jak to vypadá

Projev na 65. schůzi Poslanecké sněmovny 31. května k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č…