Ministr Blatný: Tento týden byla již miliontému člověku v naší zemi podána vakcína

26.03.2021 15:29

Projev na 93. schůzi Poslanecké sněmovny dne 26. 3. 2021 k návrhu na vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny s prodloužením doby nouzového stavu

Ministr Blatný: Tento týden byla již miliontému člověku v naší zemi podána vakcína
Foto: Hana Brožková
Popisek: Ministr zdravotnictví Jan Blatný

Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, předstupuji před vás dnes již posedmé s žádostí o nouzový stav. I když zde stojím opakovaně a jako lékař, odborník a ministr věřím, že ne naposledy, přece je dnes situace jiná, žádám vás o prodloužení nouzového stavu, u kterého věřím, že by opravdu mohl být poslední. Zda tomu tak bude, záleží na nás na všech a také právě na vašem dnešním rozhodnutí. Proč si dovolím takovou smělou spekulaci? Protože jasně vidím a na datech mohu prokázat, že nyní nastavená a zatím nejpřísnější opatření velmi dobře fungují a protože tento týden byla již miliontému člověku v naší zemi podána vakcína. Oboje dvoje jsou to dobré zprávy.

Dovolte mi je nyní rozvést. Je třeba říci, že epidemie, které čelíme od druhé polovina ledna, je jiná epidemie než ta, která tu byla do Vánoc. Virus se změnil zásadně a zásadně se musel změnit i náš přístup k němu. Museli jsme zareagovat na to, že naše předchozí opatření a úroveň jejich dodržování pro novou variantu viru nebyla a nejsou vážnou překážkou. Plně se to projevilo právě koncem ledna. Britská varianta viru u nás převážila a jak všichni sledujeme, v řadě okolních zemí se v současné době děje něco podobného. Zpětně nyní víme, že tento nový virus byl v České republice minimálně od začátku prosince. Kdybychom tuto informaci před Vánocemi měli, možná bychom se chovali jako vláda i jako občané jinak. Tehdy jsme ji ale neměli mimo jiné proto, že nebyl během léta ani podzimu ještě dostatečně nastaven systém, který by nás na to upozornil. Je to jeden z úkolů, který jsem po svém příchodu na ministerstvo začal řešit a nyní je systém, takzvané Surveillance, laboratorní skupinou Ministerstva zdravotnictví připraven k brzkému zavedení. Budeme tak moci čelit i do budoucna preventivně podobným potížím. Protože čelíme jinému viru, museli jsme nastavit i jiná opatření. Virus je silnější a naše opatření to musí zohlednit, a tak se i stalo.

První a poměrně zásadní změnou bylo zavedení respirátorů, po kterém já sám jsem volal již delší dobu. Jakkoliv se tato změna zdá banální, víme ze zkušenosti nejen z Rakouska, jak mocný efekt může mít, když je všemi dodržována. Druhou změnou bylo omezení pohybu mezi okresy. Jakkoliv s sebou toto omezení nese i omezení komfortu, jeho efekt je nepopiratelný a na tvrdých národních datech jsem schopen prokázat, jak efektivní toto opatření je. Díky němu se vlna nákazy a úmrtí, která se počátkem roku vzedmula do vysoké výše na severozápadě země, všichni si jistě vzpomeneme na Karlovarský a Hradecký kraj, daleko pomaleji a v daleko menší míře přelévá na jihovýchod. Nikdy nezabráníme tomu, aby celou naší vlastní prošla, ale díky tomuto opatření jsme ušetřili mnoho lidských životů. Mohu-li zachránit život druhého, musím své pohodlí obětovat, aspoň já jako lékař v tom mám zcela jasno.

Další dvě opatření již nebyla plošná, ale cílená. Patřilo k nim dočasné uzavření všech škol a školek a testování v zaměstnání. Nový virus se od starého liší mimo jiné tím, že napadá snáze a více děti, včetně malých dětí. Ony samy nemají většinou závažný průběh, i když i počet dětí s covid a takzvaným postcovid syndromem se v poslední době rovněž zvýšil, ale mohou nakazit své rodiče a prarodiče. Jasně jsme to viděli na datech z Velké Británie a stejný obraz jsme pak pozorovali i u nás. Po uzavření škol a školek počet ohnisek a nakažených dětí řádově poklesl. Testování v zaměstnání, na jehož potřebě se dlouhodobě shoduji s několika odbornými skupinami, rovněž nese své ovoce. Zde patří velké díky i všem zaměstnavatelům, zaměstnancům, Ministerstvu průmyslu a obchodu za pomoc a součinnost. Od jeho zahájení se podařilo zachytit tisíce osob, které by jinak nevědomky rozšiřovaly infekci mezi své spolupracovníky a mezi své blízké.

Chci zdůraznit, že i když je procento pozitivních osob relativně nízké, v absolutních číslech se jedná o velký počet diagnostikovaných.

Rád bych zmínil i očkování. V rámci Evropské unie jsme celkem jedenáctí, co se týká podání první dávky vakcíny, a dokonce šestí v proočkovanosti osob nad 70 let. Nejsme tedy na žádném z posledních míst, naopak. Očkujeme desítky tisíc osob denně a jediným omezením je nyní množství dodaných vakcín. Před rizikem nemoci nebo úmrtí jsme ochránili již více než 60 % všech seniorů nad 80 let a kolem 35 % lidí starších 70 let. Díky očkování máme dostatek zdravotníků, kteří se mohou dnem i nocí starat o naše nemocné spoluobčany, za což jim patří poděkování. Očkování je největší logistická operace v dějinách českého zdravotnictví. Ano, občas se vyskytnou drobné třenice nebo někde něco zaskřípe, ale očkování se nám daří. To je fakt. A bude to jen lepší.

Díky všem těmto opatřením se podařilo současnou vlnu epidemie zastavit a otočit. Jistě si vzpomenete, že když jsem před více než třemi týdny navrhoval výše uvedená tvrdá opatření zavést, říkal jsem, že po třech týdnech budou čísla podobná, jako byla tehdy, ale budeme na sestupné, nikoliv vzestupné části křivky. A tak se i stalo. Věcný a odborný přístup, kterým se v průběhu celého svého dosavadního působení na Ministerstvu zdravotnictví řídím, je možná málo líbivý a málo populární, ale vede dle mého soudu k cíli. Někomu se může zdát, že jsou některá mnou navrhovaná řešení delší, než by si představoval, ale rychlá a líbivá řešení nebývají ta nejlepší a v kontextu naší současné situace nejsou ani na místě. A právě proto vás nyní žádám, abychom tato efektivní opatření předčasně neukončili, abychom nepodlehli jako několikrát v minulosti šalbě snadné výhry a falešné víře, že můžeme polevit, protože si to tolik přejeme. Ano, přejeme si to všichni, aby už bylo vše normální, i já si to přeji, a právě proto tu dnes stojím. Žádám vás, aby bylo možné výše uvedená opatření ještě nechat působit. Ona spolu s pokračujícím očkováním dávají naději, že vás o něco podobného v budoucnu již žádat nebudu muset. Žádám vás tedy dnes, snad už naposledy, o prodloužení nouzového stavu.

Nesmírně si vážím konstruktivního jednání napříč celým politickým spektrem, které v posledních dnech proběhlo. Všichni zúčastnění se snažili jednat na základě dat a doporučení odborníků. Proto vám tu dnes jasně říkám, že udržení stávajících opatření včetně omezení pohybu mezi okresy alespoň do Velikonoc včetně, podporuje 18 z 20 členů epidemiologické skupiny Ministerstva zdravotnictví včetně 14 ředitelů krajských hygienických stanic a 12 z 12 členů odborné skupiny MeSES, kterou shromáždil kolega Smejkal a se kterou spolupracujeme. Pokud vím, s většinou z uvedených odborníků konzultujete svá stanoviska i vy v ostatních politických stranách. Proto říkám, že pakliže by dnes bylo rozhodnuto jinak, pak by takové rozhodnutí šlo proti odborným doporučením většiny těch, kteří se nyní v této oblasti angažují.

Jaký je tedy další plán? Minimálně do Velikonoc ponechat stávající opatření beze změn. Když říkám do Velikonoc, myslím do Velikonoc včetně. Beze změn v jejich nastavení a beze změn v jejich dodržování, které musí být důrazně kontrolováno. V týdnu od 6. do 9. dubna pak bude opět situace vyhodnocena a podle toho budeme postupovat dál. Je rovněž připraven plán postupného návratu dětí do škol doprovázený testováním. Datem, kdy to bude nejdříve možné, je 12. duben. Finalizuje se i komplexně přepracovaná tabulka protiepidemického systému, která je postavena na standardních parametrech, které používá pro hodnocení epidemie většina evropských zemí. Zohledňuje i návrhy opozice. Před Velikonocemi bude s touto tabulkou seznámena veřejnost i vy.

Za sebe vám mohu slíbit, že za ty dva týdny předstoupím před Sněmovnu, bude-li si to přát, a podám detailní informaci o aktuálním stavu epidemie a dalších krocích. Může se stát - a moc si to přeji, že pro vás budu mít dobré zprávy. Je to nyní na nás na všech, na mně, na občanech této země, na vládě, na opozici, na vás poslancích. Data pro své rozhodnutí máte jak od svých expertních skupin, tak od Ministerstva zdravotnictví. Jsou nakonec veřejně dostupná a poskytli jsme je i všem parlamentním stranám. Nebudu proto detailně hovořit v číslech, ale jsem připraven argumentovat v debatě tak, jako se snažím vždy, když mám tu čest s vámi poslanci diskutovat. Podle odborníků z údajů o stavu epidemie v České republice jasně plyne, že nyní nelze polevit a že je třeba vytrvat. Jsme ale na dobré cestě. Nenechme se z ní svést lákavým příslibem pohodlí a ústupků.

A nakonec připomenu i myšlenku, na níž je postavena většina demokratických režimů. Je jí solidarita. A ta s sebou ještě chvíli ponese požadavek, abychom ve prospěch ochrany zdraví a života menšiny po určitou dobu obětovali svůj prospěch a to i za cenu dočasné újmy včetně materiální, finanční nebo společenské.

Žádám vás, rozhodněte dobře a spravedlivě. Rozhodněte odborně, ne politicky. Věřím vám a děkuji vám za to.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: PV

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

SPOLU: Urychlíme výstavbu dopravní infrastruktury

17:33 SPOLU: Urychlíme výstavbu dopravní infrastruktury

Předsedové stran koalice SPOLU Petr Fiala, Markéta Pekarová Adamová a Marian Jurečka dnes navštívili…