Ministr Brabec: Obžalovaný využije všech možností jak zpochybnit důkazy

13. 11. 2020 19:28

Projev na 62. schůzi Poslanecké sněmovny 13. listopadu 2020 k informaci o situaci na řece Bečvě

Ministr Brabec: Obžalovaný využije všech možností jak zpochybnit důkazy
Foto: Hans Štembera
Popisek: Richard Brabec, místopředseda vlády a ministr životního prostředí
reklama

Já bych, kolegyně, kolegové,

mně se tady nashromáždilo pár věcí, možná budou nějaké další, ale já bych si tedy dovolil vás nějak ještě provést těmi dalšími věcmi, které mi mezitím takhle trochu naskočily, když se mě na to ptáte.

No, já především chci říct, že kde se úplně shodneme, já jsem to řekl na začátku a není to klišé a znovu říkám, byl bych blázen, byl bych blázen a to mi věřte, že nejsem, ani nejsem žádný podvodník, ani nikoho nekryji a nikdy bych to neudělal, ať by to byl kdokoliv, protože ve finále je to stejně vždycky otázka osobního svědomí a vědomí těch lidí, ať jsme v politice, nebo ne, to mi věřte. Už mě někteří z nás pár let znáte. To zase uráží mne. Zvláště pak od lidovců, když věříte, že je něco i nad vámi, tedy nad námi všemi, tak že dovedete, pane kolego, vaším prostřednictvím, na svých Twitterech psát nějaká docela ošklivá podezření a nařčení a to zase mrzí mě, lidsky, protože pro to nemáte žádný důkaz. Žádný. A pokud si něco myslíte, tak dejte trestní oznámení. Ať to vyšetří policie. Ale nedělejte ze mě podvodníka, zloděje, nedělejte ze mě někoho, kdo něco kryje! Stejně jako pan poslanec Blaha. Řekl jsem to dobře s krátkým. Aspoň to jsem nezvoral. Takže, který prostě říká, co jsem kryl, pane kolego, vaším prostřednictvím, pane předsedající, nic jsem nekryl a nikoho jsem nekryl a neudělal jsem to nikdy. Nikdy jsem to neudělal v tom úřadu, že bych někoho kryl ze svých lidí, aby něco nějak dopadlo. Stavím si na tom nejenom svoji kariéru, stavím si na tom celý život, hlavně svůj řekněme životní postoj, abych se s ničím potom, aby se mi špatně nespalo nebo špatně vstávalo. To mi nemusíte věřit, někteří z vás asi ani věřit nebudou, ale jsem to prostě musel říct. To zase lidsky mrzí mě.

Politika je politika, na tom se všichni shodneme. Občas říkáme věci, za které se možná tak trošku stydíme a potom mezi čtyřma očima si je vysvětlujeme. Ale ono to pak vždycky trošku přesáhne někde nějakou mez a já vám vůbec nevyčítám, že se nás ptáte, nebo že se mne ptáte na nějaké věci. A znovu, a to je to hlavní, my jsme všichni na jedné lodi, když už tedy použiji tuhle vodní metaforu v souvislosti s Bečvou, jsme všichni na jedné lodi. A věřte, že já úplně nejvíc právě z těchto důvodů, o kterých jste hovořili, v té snaze, aby to nešlo někam zakopnout, aby se to vyšetřilo. Vůbec si neumím přestavit, odpovídám na konkrétní dotaz paní kolegyně Pekarové Adamové, já si, paní kolegyně, vaším prostřednictvím, pane předsedající, prostě vůbec neumím představit, ani nepředstavuji, že by se to nedošetřilo. To se prostě musí vyšetřit. Tady musí být nalezen ten viník, protože jinak by zůstala pachuť ve společnosti, že to opravdu někdo mohl zakrýt. Prostě to se musí vyšetřit!

Na druhou stranu, já nejsem ani vyšetřovatel, ani státní zástupce, ani policejní prezident, ani ministr vnitra. Teď to nevyšetřujeme ani my. To znamená, že je to opravdu předáno a já pevně věřím, doufám a za nás pro to uděláme maximum, za náš resort, aby se ty věci opravdu dotáhly do konce a viník byl potrestán.

Chci jenom říct, a to už se vracím, když dovolíte, na konkrétní dotazy budu reagovat, protože vy se mě tady, celá řada z vás, ptáte na věci, které já nevím. Mně se totiž, a teď mi odpusťte, to trošku zlehčím, když jsme tady řešili a určitě ještě budeme řešit covid, tak tady byla najednou spousta epidemiologů. Teď mám pocit, že tady je spousta biochemiků, kteří prostě by rozpřádali teorie, zda má pan docent Petřivalský pravdu, nebo nemá. No já opravdu nevím. Já jenom říkám jednu věc. Pan Petřivalský, jestli se nemýlím, se k těm hypotézám začal vyjadřovat někdy kolem 10. října. Myslím, že na Ekolistu to vyšlo, ten první článek, někdy myslím, že 10. října. Vážení, ale já jsem se k tomu naposledy vyjadřoval 1. října, 1. října nebo 30. 9. A víte, proč to říkám? Protože v tu dobu to bylo na základě nějakých informací, které byly k dispozici. Které měla policie, které vycházely z vyšetřovacích hypotéz. Já opravdu dneska nemůžu, ani mi to nepřísluší, ani to samozřejmě neudělám kvůli tomu vyšetřování, a ani na to nemám odbornost, abych tady teď řešil, jestli pan docent Petřivalský má v něčem pravdu, nebo jestli se mi to zdá divné nebo nedivné. Ale to právě je přesně to, co si určitě zadala Policie České republiky v těch posudcích. V těch znaleckých posudcích. V těch vzorcích. Sám pan ministr vnitra říkal, že policie si nechala vyhodnotit stovky vzorků. To je i to zmatení asi, na které se ptal pan poslanec Blaha, že se tady mluvilo o počtu vzorků. No jo, ale to musíte rozlišovat, pane poslanče, vaším prostřednictvím, pane předsedající, že nějaké vzorky odebírala inspekce, těch, jestli se nemýlím, bylo kolem 60, já to opravdu taky z hlavy nevím. Ale těch vzorků bylo daleko víc, protože tam odebírala celá řada subjektů. Povodí, HZS, vodoprávní úřad, Vodovody a kanalizace Vsetín, policie a všichni to dali tomu znalci. Takže ten znalec by měl mít k dispozici samozřejmě a policie má k dispozici od všech těch organizací všechny vzorky, odběry makrobentosu, fytobentosu, prostě co měli k dispozici, dali policii.

Inspekce životního prostředí je jenom střípeček, ona není vyšetřovatel v tuhle chvíli. Prostě tam skutečně to vedl vodoprávní úřad, Česká inspekce byla jedním ze subjektů, které se na tom podílely. A to není alibistické, to je konstatování podle vodního zákona. Takhle to je. A všechno to dali policii, protože jakmile, a to vy víte určitě znáte trestní řád nebo jste se na to podívali, a to je zároveň, vážené kolegyně, kolegové i odpověď na vaše výzvy nebo dotazy, kdo na toto dal embargo. No policie, protože policie ve chvíli, a můžete se zeptat té policie, vyšetřovatelů nebo státního zástupce, oni se k tomu teď opakovaně vyjádřili, a myslím, že teď naprosto natvrdo už i státní zástupce, že ve chvíli, kdy to přebírá policie, je to skutečně živý spis, tak policie si nepřeje, aby kdokoliv tam něco jiného komunikoval. A to bylo asi jediné, co nám vadilo. Ale protože já sám nechci svoje lidi dostat do situace, kdy oni z nějaké možná trošku neznalosti úplně těch postupů něco řeknou a pak jim někdo začne vyčítat, že někde maří vyšetřování. To si myslím, že uneseme my jako poslanci, my bychom to měli vědět. Ale ne všichni ti lidi to samozřejmě prostě vědí.

To znamená, oni se dostali do mediálního tlaku, na který vůbec nejsou zvyklí. Protože oni těch vodních havárií nebo jiných havárií vyšetřují stovky. Stovky ročně. Ano, tahle je veliká. Bezpochyby, veliká. Závažná a je to katastrofa. O tom není vůbec potřeba diskutovat a nikdo to nezlehčuje. Ale nikdo na ně netlačí. A najednou zrovna v tomhle případě všechna média, namířené kamery, prostě na inspekci, na všechny říkají: Říkejte, kdo to byl! Kdo to nebyl! A tak dále. Takhle to vlastně celé vzniklo. To nebyl zmatek v tom, že oni by to neuměli dělat. Oni se jenom dostali do situace, že se to vyšetřovalo vlastně v přímém přenosu v podstatě. A to si myslím, že je i něco, kde, prosím, já jsem to bral před těmi krajskými volbami, že to bylo využito, zneužito, prostě někým, že tam byly ty billboardy, jak kdo otrávil Bečvu. I proti tomu jsem se bránil. To se nemůžete divit, že jsem si to nenechal líbit. Ale je po volbách, nějaké další volby chvilku snad nebudou, doufejme, a tak prosím, jestli můžu o něco požádat všechny, nechme to té policii a přestaňme to politizovat. Věřte, že by to bylo nejlepší, co bychom mohli pro to udělat.

Teď ještě ke konkrétním dotazům, na které můžu odpovědět. Ale opravdu pochopte prosím, že určitě nemůžu odpovídat, ani to nevím, já neznám tu odpověď, jestli měla DEZA nebo neměla dělat nějaký odběr. To je přece podle nějakých jejích standardů, které má. Každý ten podnik je má úplně jinak.

To musí vysvětlit DEZA. Já určitě nejsem žádný obhájce DEZY, stejně jako žádné z těch společností. Prostě to si musí ona tohle zodpovědět ať už mediálně, anebo - a to je zásadní otázka, paní Pekarová Adamová říká, pane ministře DEZA se dále nevyšetřuje? Paní kolegyně, vaším prostřednictvím, pane předsedající, já to nevím. Mně se ta policie nesvěřuje s tím. Policie dneska, myslím, naposled oznámila - myslím, že to je čerstvé vyjádření policie - že vyšetřuje několik scénářů, několik hypotéz, několik vyšetřovacích teorií. Já nevím, jestli oni vyšetřují, kolik kanálů nebo (výpustí?). Já opravdu nemám od policie víc informací než máte vy. Nemám. A snad vás to nepřekvapí. Já si myslím, že by nebylo asi normální, kdybych ty informace měl. To by znamenalo, že vidím někam do spisů. A já do žádného spisu nevidím a oni se mi nesvěřují. To znamená, jasná odpověď na vaši otázku, já to nevím, paní kolegyně. Nevím to. Opravdu. Není to vyloučené, ale já to nevím.

Znalecké posudky, jasně, to byl, myslím, dotaz i pana Elfmarka, jestli se nemýlím, pana poslance Elfmarka. My máme znalecké posudky... nebo já bych tomu neřekl znalecké posudky - my jsme si objednali studie od Akademie věd, Ústavu, tuším, obratlovců a už začali pracovat na nich. Ty jsme si objednali právě pro rybáře, abychom jim usnadnili znovuzarybnění, tedy ten postup znovuzarybnění, protože oni samozřejmě říkají, my musíme vědět, v jakém stavu je ten bentos a v jakém stavu je celkový biotop té řeky. To jsme si objednali, to zaplatíme my z Ministerstva životního prostředí a tam asi si myslím, že není problém, abychom něco takového zveřejnili. S jedinou výjimkou - pokud by to nechtěla policie předtím. Pokud si to nevyžádá policie a řekne, ne, dejte nám to také jako nějaký důkazní materiál. Pokud to nebude blokováno, tak vůbec nevím nebo nevidím asi žádný problém, abychom něco takového dali ven, protože to si objednalo Ministerstvo životního prostředí nebo Agentura ochrany přírody krajiny a bude to platit resort rybářům.

Proč to trvá tak dlouho jako červená nit? No, znovu, řekl jsem to na tom začátku. Já bych byl strašně rád, kdybychom už před padesáti dvěma dny věděli, kdo to udělal. Ta Draslovka trvala asi osm dní, ale víte proč? Protože tam prostě nebyla jiná možnost a ta Draslovka se nakonec k tomu přiznala před těmi čtrnácti lety. Tam prostě to teklo do té řeky, navíc to bylo nějak tenkrát zelenomodré zbarvení, takže to bylo celkem dobře detekováno odkud to jde, a proto to bylo prostě také kratší. Je tady a myslím, že to opět několik z vás řeklo, vážení, a není to pravda. Není to pravda a prosím, neříkejte to. Vy tady říkáte, že Česká inspekce životního prostředí (o) tom kyanidu věděla už jednadvacátého. Teď jsem to znovu ověřoval. O tom, že to je kyanid, o tom informoval Hasičský záchranný sbor ze svých rozborů, protože rozbory dělali, jak ryb, tak dalších, celá řada subjektů dvacátého třetího ve středu večer. Je to dohledatelné v monitoringu. Dvacátého prvního, pondělí, o kterém hovoříte, pouze bylo řečeno, že se jedná o otravu těch ryb, ale nikdo nevěděl čím. A nevědělo se to až do středy, že to je kyanid. To je prostě prokazatelné, takže není pravda, že inspekce jednadvacátého a já teď jsem to ještě komunikoval s kolegy, protože ten detail samozřejmě jsem neměl, ale něco se mi tam nezdálo, a on i říkají, ne, my jsme měli potvrzení kyanidu až dvacátého třetího na základě těch rozborů, tedy ve středu dvacátého prvního bylo podezření, že jde o nějakou otravu, ale neznámého původu.

Jenom prosím, protože nejste profíci všichni z hlediska laboratoři a já taky ne, ale i když trochu o tom vím, tady je představa, on i pan poslanec Benešík o tom hovořil, ale samozřejmě ve chvíli, kdyby to bylo nějaké napadení, tak tam do toho nastoupí armáda, její chemici a ví to okamžitě, ale tady je představa, že dojde k nějaké havárii, někdo přijede, vrazí něco do řeky, prostě nějakou ampulku, má samozřejmě pojízdné, nějaké mobilní zařízení, které mu okamžitě projede celou Mendělejevovu tabulku a zjistí, co to je. Takhle to nefunguje. To se dává do certifikovaných autorizovaných laboratoři, které to vyhodnocují a trvá jim to klidně dva dny. A víte proč? Protože ten důkaz pak musí obstát u soudu, protože to skončí u soudu, to si myslím, že je jako jasné, ať už tak či onak, ta kauza pravděpodobně pak skončí u soudu, ať už bude podle trestního zákoníku vyhodnocena, nebo podle vodního zákona, nebo... prostě skončí u soudu, anebo já bych si na to vsadil, a tam je potřeba, aby ty důkazy obstály před tím soudem, protože jedna věc je obvinění, obžalování a druhá věc je, jestli to někdo reálně odsoudí na základě nějakých důkazů.

Anketa

Je v České republice zbytečně moc restaurací?

80%
20%
hlasovalo: 12970 lidí

To znamená, tohle je něco, co je hrozně důležité. A samozřejmě ten obviněný, obžalovaný využije všech možností jak zpochybnit důkazy. Proto je to tak důležité a není to opravdu tak, že prostě bychom dneska měli podezření, řekněme, v šest hodin na kyanidy a v sedm hodin by byly hotové. Prostě takhle to není a můžete se, samozřejmě to není problém se pak poinformovat o těch konkrétních laboratořích. To znamená, znovu opakuji - kyanidy byly k dispozici, o tom, že to je otrava kyanidy, dvacátého třetího ve středu, protože to byly vzorky Hasičského záchranného sboru. Určitě dvacátého prvního to podezření ještě nebylo. Jestli ho někdo měl.

Úplně stejně tak se hovořilo o chloru, ale o chloru se, vážení, začalo - zase podle našich informací - hovořit daleko později. Já jsem se ptal inspektorů a oni neříkali, že by jim někdo řekl, že tam byl cítit chlor nebo že by někoho pálily ruce. V tu dobu, v ty dny v tom zásahu - a neřekli, nemáme tu informaci ani od Hasičského záchranného sboru, který tam zasahoval reálně, i o ni jsou profíci a vnímali by chlor, ale o chloru se začalo mluvit až daleko později a věřte, že kdyby tu informaci měla inspekce nebo Hasičský záchranný sbor, tak by tam řešil už chlor v těch prvních dnech, ale ona tam nebyla ta informace. Prosím, posuzujte ty informace, jak jsme je dávali, v horizontu toho, kdy jsme je dávali, kdy se tam prostě v neděli sešli ti lidé u té řeky, tam umíraly ryby postupně a oni ty první dny vůbec netušili čím a odkud to mohlo uniknout, co to bylo za látku, protože tam byla na začátku podezření na splachy nějakých pesticidů z polí, pak tam prověřovali 21 subjektů, všechny ty výpustě.

Znovu říkám, teď se objevila nějaká další spekulace o nějaké další variantě, proto, prosím, teď to tady nevyšetřujme v přímém přenosu ve Sněmovně, nejsme biochemici - myslím, že ani pan Kalousek není biochemik, myslím, že je chemik, on tady teď není, takže do toho ani nemůže zasáhnout - ale prosím, nechtějte ode mě, abych já tady komentoval nějaké hypotézy jakéhokoli vědce. Od toho jsou soudní znalci, které policie určitě oslovila a kteří se budou zabývat těmi principy, jestli to mohlo nastat, jak vypadají ty vzorky, jaká je hydrodynamika toku té řeky, jaké je šíření toho kyanidového mraku. To jsou všechno běžné postupy policie v takovýchto případech, ale já věřím, že vy asi pochopíte, že já to tady určitě nevyšetřím a já drtivou většinu těch věcí ani nevím. A ani nevím, proč se DEZA zachovala tak, jak se zachovala, jestli je to standardní, nestandardní. To musí říct DEZA, ať už se k tomu vyjádří policii nebo někde jinde. Já skutečně nevím, kdo koho vyšetřuje. Tak, už se blížím k závěru.

Takže pro pana poslance Blahu. Ne, pane kolego, vaším prostřednictvím, pane předsedající, rozhodně jsem nic nekryl, nesnažil jsem se získat nějaký čas. Uráží mě, že si to vůbec můžete myslet, ale dobře, jsme politici, srovnám se s tím, není to hezké, že si to o mě myslíte, ale věřte, že jsem nic takového neudělal. A to můžu odpřisáhnout, při všem, co je mi svaté a drahé. A nechci být příliš patetický, ale je to prostě tak.

Embargo jednoznačně od policie. Prostě oni - říkám, už podle trestního zákoníku, jasně říkali, ne, nepřejeme si, aby o tom kdokoliv hovořil a sami jsme byli upozorněni, tenkrát třicátého, když jsme se k tomu vyjadřovali, nebo 1. 10., sami jsme byli upozornění od policie, nelíbilo se jim to a potom už když to převzali, tak jednoznačně řekli, vyjadřovat se budeme jenom my. Pak to potvrdila policie i státní zástupce. Z hlediska počtu vzorků, to už jsem snad odpověděl, opravdu všechny ty věci, já je ani nemám, nemám tu informaci, má je všechny policie, určitě stejně jako věci, které se týkají bentosu.

Legislativní úpravy. Já už jsem tady o nich hovořil. Ano, podle mého názoru se jasně ukazuje, nebo tam (mi?) ukázalo, že havárie tohoto typu, takhle velká havárie, která potom vlastně spadne do kompetence podle vodního zákona vodoprávního úřadu konkrétního a ten vodoprávní úřad, na jehož katastru to vzniklo, tak skutečně nemusí mít vždycky ty síly kapacitní ani odborné na to, aby to zvládl. To je určitě důležité a tím se opravdu zabýváme intenzivně, ať už ve spolupráci s kraji a já jsem určitě rád, že se k tomu i Olomoucký kraj připojil nebo připojí, to znamená, jaký je vztah mezi ORP mezi krajem z hlediska vodoprávních úřadů, které takzvaně zmáhají tu havárii, to znamená, mají si s ní poradit, jakou roli v tom hraje Hasičský záchranný sbor a tak dále, jak do toho může vstoupit krizový zákon, protože tohle se jasně ukázalo, že z toho si poučení je potřeba vzít.

Doufejme, že podobná katastrofa se zase hodně dlouho nestane, ale v každém případě tohle je pro mě poučení, stejně jako záležitost možného využití zákonů o ekologické újmě, už jsem o tom hovořil na začátku, stejně jako celá řada dalších věcí, které si teď momentálně s povodími a s dalšími kolegy probíráme.

Takže já se omlouvám, jestli jsem úplně nevysvětlil nebo neodpověděl na všechno, ale budu to dělat rád v rámci možností, co mi teď momentálně jaksi udává ten prostor, to vyšetřování, budu to dělat v průběhu a věřte, že - a tím bych to ukončil - nejvíc mě mrzí, že kolem toho jsou nějaké pochybnosti, a je v mém největším zájmu, znova opakuji, aby byly v rámci možností rozptýleny a aby byly rozptýleny co nejdřív.

Děkuji vám.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama
autor: PV
reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Ministr Havlíček: Regenerace brownfieldů s sebou nese vyšší náklady

8:39 Ministr Havlíček: Regenerace brownfieldů s sebou nese vyšší náklady

Ministerstvo průmyslu a obchodu poskytne obcím, městům a krajům na regeneraci brownfieldů dalších 21…