Ministr Havlíček: Liniový zákon má umožnit rychlejší a efektivnější přípravu staveb

02.06.2020 16:08

Projev na 49. schůzi Poslanecké sněmovny 2. června 2020 k o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací

Ministr Havlíček: Liniový zákon má umožnit rychlejší a efektivnější přípravu staveb
Foto: Hans Štembera
Popisek: Karel Havlíček, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy
reklama

Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci,

dovoluji si uvést v rámci druhého čtení jeden z nejdůležitějších zákonů resortu dopravy, dlouho očekávaný, takzvaný liniový zákon neboli čtyřistašestnáctka. Tak jak už jsem zde naznačoval v prvním čtení, jedná se o zákon, jehož cílem je realizovat nebo umožnit rychlejší a efektivnější přípravu staveb, a to nejenom dopravní, ale i vodní a energetické infrastruktury, a stejně tak infrastruktury elektronických komunikací. Je to tedy zákon, který je nesmírně náročný, zákon, který je z díly třech resortů, a to je průmyslu, dopravy a místního rozvoje.

Vzhledem k tomu, že se jedná skutečně o zásadní zákon, dovolím si ještě jednou vypíchnout ty nejdůležitější věci, které stojí za to zmínit, a díky kterým bychom měli, věřím, že všichni se stejným cílem, zabezpečit to, že klíčové stavby, ať už dopravy, anebo v energetice, budeme realizovat rychleji.

Jednou z prvních věcí, které zákon řeší, je společné tzv. umístění a povolení stavby dopravní infrastruktury. Návrh současně eliminuje celou řadu různých závazných stanovisek, z nichž bych si dovolil zmínit například posouzení vlivu na životní prostředí. Dále vstupuje přímo do správního řádu a zakotvuje celkem základní zásadu vydání závazného stanoviska bezodkladně a současně se stanovuje nová lhůta, a to maximálně třicet dní pro vydání závazného stanoviska, případně šedesát dní ve zvlášť složitých případech.

Současně zavádí řešení prostřednictvím tzv. fikce vydání souhlasného závazného stanoviska pro případ nevydání závazného stanoviska, a to ve stanovené lhůtě.

doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA

  • BPP
  • Trvale pověřený řízením ministerstva dopravy
  • místopředseda vlády

Zákon rovněž řeší zákon o vyvlastnění a navrhuje pro tyto účely urychlení řízení o vyvlastnění, a to stanovení jednoznačných lhůt pro některé procesní postupy. Tím už jsem se dotkl toho, že sám o sobě ten zákon vstupuje ve větším rozsahu do stavebního zákona a dílčí změny provádí ve správním řádu, a to v celé řadě dalších zákonů, o pozemních komunikacích, ochraně přírody a krajiny, energetickém zákoně, právě tom zákoně o vyvlastnění a celé řady dalších a dalších zákonů.

Za zmínku stojí ještě to, že řeší oblast, anebo zjednodušuje oceňování pozemků a staveb, které jsou tedy potřebné pro výstavbu té konkrétní dopravní infrastruktury, přičemž ta změna spočítá v tom, že se budou vyhotovovat znalecké posudky tak, že se navrhuje výslovně umožnit vyhotovení pouze jednoho posudku pro více pozemků.

Další náležitosti se dotýkají například problematiky rušení železničních přejezdů. Stanoví se konkrétní kritéria. Zákon se dotýká rovněž energetiky, a to tak, že navrhuje rozšířit možnost využití institutu mezitímního rozhodnutí, a to na stavbě vodní a energetické infrastruktury. V rámci elektronických komunikací dochází ke stanovení jednodušších postupů, a to v případě, že je stavba elektronických komunikací prováděna jako tzv. přípolož, s tím, že poté nebude vyžadováno povolení podle stavebního zákona, ani závazné stanovisko podle zákona o památkové péči, čímž tedy dojde k urychlení výstavby.

Anketa

Existuje v České republice rasová či národnostní diskriminace?

11%
89%
hlasovalo: 6880 lidí

Současně se zavádí celá řada dalších nástrojů, ať už je to územní rozvojový plán, který bude svázán s politikou územního rozvoje. Bude vytvořena státní projekční kancelář, která se bude věnovat jak zpracování, tedy návrhu a politiky územního rozvoje, tak její aktualizace. Navrhuje se vytvoření rovněž Národního geoportálu územního plánování, který bude informačním systémem veřejné správy na úseku plánování.

Já jsem měl možnost se zúčastnit zasedání hospodářského výboru, kde bylo diskutováno několik desítek pozměňovacích návrhů. Musím říct a vysoce kvitovat to, že se jednalo o neideologické a nepolitické diskuse, že bylo velmi rozumné a obecně jsem z toho měl velmi dobrý dojem. Věřím, že si všichni uvědomujeme význam a závažnost tohoto zákona, jakkoliv chápu, že budou zřejmě další desítky různých pozměňovacích návrhů a že z toho pochopitelně bude politická diskuse, tak jsem ráda, že toliko diskutovaný bod nebo pozměňovací návrh, který byl zaveden až poté, co jsem tedy nastoupil na resort dopravy, protože je pravda, že v době minulé jsem se tomu věnoval, zejména z úhlu pohledu průmyslu. Na druhou stranu vnímám tento zákon jako zcela zásadní a možná v trošku jiném kontextu nyní, a proto jsem dělal maximum pro to a podpořil jsem, aby jeden z těch pozměňovacích návrhů, které přednesl pan poslanec Kolovratník a který se týkal realizace takzvané polské cesty, někdo tomu říká německá cesta, byl vznesen, s tím, že hlasování na hospodářském výboru proběhlo konkrétně u tohoto možná nejsledovanějšího bodu z celého zákona v počtu dvacet ku patnácti ve smyslu pro tento pozměňovací návrh

To mě naplňuje určitým optimismem v tom, že tento tzv. polský nebo chceme-li německý režim, který je založen na tom, že v momentě územního rozhodnutí a spojeného stavebního povolení je možné začít realizovat stavbu, přičemž paralelně bude probíhat diskuse o výkupu případně o vyvlastnění, čili jede to v režimu podobném resp. z právního hlediska stejném, nicméně jede se paralelně jak stavba, tak tato diskuse, aniž by se porušilo z ekonomického úhlu pohledu cokoli pro ty, kteří budou inkasovat budoucí zdroje ať už v rámci řádného výkupu, nebo v rámci vyvlastňování, čili nemění se ani ten tzv. osminásobek v rámci výkupu ani ten 1,5násobek resp. ten se upravuje ku prospěchu dotyčného. (Velký hluk v sále.) Takže polská cesta je zcela zjevně fungující, pokud se podíváme na to, v čem spočívá jejich tzv. zázrak budování dopravní infrastruktury, myslím tím v Polsku, od roku 2000, tak je dán právě tímto faktem a to je tím, že se spojily tyto činnosti, tyto aktivity a nečeká se v mnoha případech i několik let. Takže to považuji za velmi důležité.

Celá řada těch dalších pozměňovacích návrhů byla velmi rozumných, něco se schválilo, něco se neschválilo, o tom nepochybně bude diskuse i v rámci druhého čtení a já jsem připraven samozřejmě odpovídat na všechny dotazy.

Děkuji mockrát.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama
autor: PV
reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Pastuchová (ANO): Rozhodně nepodceňujeme potíže rodin s dětmi

22:13 Pastuchová (ANO): Rozhodně nepodceňujeme potíže rodin s dětmi

Projev na 87. schůzi Poslanecké sněmovny 3. března k návrhu zákona o jednorázovém mimořádném rodičov…