Ministr Síkela: Dva ze tří nejvíce postižených krajů patří mezi nejvíce podporované regiony

31.05.2023 15:02

Projev na 65. schůzi Poslanecké sněmovny 31. května k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách).

Ministr Síkela: Dva ze tří nejvíce postižených krajů patří mezi nejvíce podporované regiony
Foto: Repro ČT
Popisek: Ministr obchodu a průmyslu Jozef Síkela

Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, jsem rád, že jsem se nakonec po dlouhém čekání k tomu mikrofonu dostal a že mohu odpovědět na některé dotazy, nebo doufám, že na všechny dotazy, které tady včera zazněly, a že se v rámci projednávání této novely zákona dostaneme o kousek dál.

Chci k tomu zákonu říct, ta novela byla do určité míry moje osobní iniciativa poté, co jsem byl konfrontován s tím, jak ten systém investičních pobídek funguje nebo do určité míry nefunguje, a s ohledem na to, že v tuto chvíli není ve Sněmovně pan předseda Babiš, tak si dovoluji tvrdit, že jsem v rámci své profesní kariéry těch investičních záměrů viděl a posuzoval opravdu mnoho, možná víc než všichni ostatní přítomní v tomto sále dohromady.

První otázka, jestli investiční pobídky ano nebo ne, a to je moje odpověď do konzervativní části pléna. Víte, celá Evropa je založená na určitých formách dotací, pobídek. Někteří podnikatelé z toho dlouhé roky velmi profitují. Někteří podnikatelé i u nás v České republice patří dokonce k těm, kteří čerpají různých forem podpory nejvíc. Ale v čem se ten svět změnil za poslední dobu, je, že i ona konzervativní Amerika ve svém nařízení o redukci nebo v zákoně o snižování inflace Inflation Reduction Actu přistoupila k něčemu, co bychom na tomto kontinentu možná dřív neočekávali, to znamená k významným investičním pobídkám tak, aby přilákala co nejvíce zahraničních investorů na americký kontinent. To vedlo samozřejmě i k určité míře reakce v Evropě, kdy právě u strategických projektů došlo poměrně rychle k tomu, že pro významné záměry můžou být do určité míry zjemněna pravidla o veřejné podpoře.

Takže já bych na to odpověděl asi takto. Příští rok se bude mistrovství světa v hokeji hrát v České republice. Pokud se všechny ostatní země rozhodnou a domluví mezi sebou, že budou hrát se šesti hráči a s brankářem, tak my si můžeme hrát na konzervativní, můžeme zkusit ty zápasy odehrát v pěti, ale velmi pravděpodobně budeme prohrávat. To znamená, z mého pohledu, ať se nám to líbí nebo ne, tak se nám může stát, že velmi dobrá pověst české ekonomiky, velmi příznivý vývoj některých ekonomických ukazatelů, velmi ceněná odbornost naší pracovní síly nemusí stačit k tomu, abychom nějaký záměr pro naši republiku získali, a proto budeme investiční pobídky, byť poněkud jinak cílené, potřebovat i nadále.

Druhá věc, která tady zazněla, je, tuším, že to bylo od pana poslance Marka Nováka, prostřednictvím paní předsedající, že on s tím návrhem nesouhlasí, že se mu ten původní návrh zdá funkční.

Já si za tím návrhem stojím a jsem připraven i tu nefunkčnost deklarovat na číslech.

Já chci jenom říct jednu věc. To, jak byly nastaveny investiční pobídky až do toho momentu, dokud tento zákon nenovelizujeme, je tak, že já mám jako ministr průmyslu a obchodu předkládat na vládu každou investiční žádost, která se na ministerstvo dostane. To znamená, mám povinnost předkládat vládě k rozhodnutí i takové žádosti, které do určité míry nesplňují nějaké parametry, byť s negativním stanoviskem, což samozřejmě vede k neúměrnému nárůstu administrativy a agendy. Druhá věc je ta, že vláda, když rozhoduje, nemá povinnost to rozhodnutí jakkoli zdůvodnit, to znamená, vy nemáte na základě takového rozhodnutí zpětnou vazbu pro investora, proč jeho nabídka například nebyla podpořena. Snahou je celý proces zjednodušit, do určité míry odpolitizovat, zohlednit nové skutečnosti české ekonomiky, kdy vytváření pracovních míst nemůže být hlavním důvodem takovéto investiční pobídky.

Když se podíváme na podané žádosti v letech 2015 až 2022, tak vidíme 67 žádostí v roce 2015, 81 žádostí v roce 2016, 83 v roce 2017, 69 - 2018, 76 žádostí v roce 2029, 15 žádostí v roce 2020 a pak 36 - 2021. V letošním roce zatím 8. A když se podíváme na ten počet schvalovaných nabídek, tak tam máme 57, 71, 74, 77, 74. To znamená, vypadá to, že v minulosti byl vysoký počet schvalovaných nabídek s tím, že ten počet právě po covidu a po změně vlády začal klesat.

Teď se ještě dostanu k tomu návrhu a k těm otázkám, jak budou zohledněny strukturálně postižené kraje. Ten systém investičních pobídek je rozdělen mezi zákon a nařízení vlády. Stanovení konkrétních podmínek podpory v jednotlivých regionech včetně jejich zvýhodnění zákon svěřuje do pravomoci vlády, to znamená nařízení vlády, a není respektive ani nemůže být obsahem novely zákona o investičních pobídkách.

Novela zákona o investičních pobídkách - a zde začínám s odpovědí pro paní poslankyni Vildumetzovou, prostřednictvím paní předsedající - sama o sobě podporu pro Karlovarský kraj nijak nemění oproti předchozímu stavu. Předložený návrh novely je pouze procesní, nesměřuje k věcnému zaměření pobídek. Oba materiály, jak nařízení, tak zákon, byly rozeslány do řádného mezirezortního připomínkového řízení, kde jedním z připomínkových míst je i samotná Asociace krajů České republiky, která k návrhu materiálů žádné připomínky neměla. Karlovarský a Ústecký kraj i nadále zůstávají v rámci systému investičních pobídek nejvíce zvýhodněnými kraji v rámci celé České republiky.

Já vím, že kroutíte hlavou, paní poslankyně, prostřednictvím paní předsedající, je to vaše právo, ale já zde prostě předkládám fakta. Je zde poskytována nejvyšší možná forma veřejné podpory, a sice až 40 % pro velký podnik a 20 % pro malý podnik nebo 10 % pro střední podnik, což je například o 20 % více, než je v rámci celkové investice možné poskytnout v kraji Plzeňském. V Karlovarském, Ústeckém i Moravskoslezském kraji je možné podporovat investice podnikatelů bez ohledu na jejich velikost a formu rozšíření stávající činnosti, což na téměř polovině území České republiky není možné. Například v Plzeňském kraji lze velké podniky podpořit jen pod podmínkou zavedení zcela nové hospodářské činnosti.

A teď ještě jedna věc, která stojí k zamyšlení. Od roku 2019 byly pouze dvě žádosti o investiční pobídku z Karlovarského kraje. Já jsem pevně přesvědčen o tom, že vy najdete určitě spoustu argumentů, že za to mohu já, ale já jsem v té době ještě žil v úplně jiné zemi. Není tedy očekáván negativní dopad pro tento region. Naopak my tento region výrazně zvýhodňujeme oproti zbytku České republiky. Od počátku fungování investičních pobídek bylo 33 žádostí z Karlovarského kraje. Mapa níže - já ji takhle můžu ukázat - ukazuje, že dva ze tří strukturálně nejvíce postižených krajů patří zároveň i mezi nejvíce podporované regiony.

Já se omlouvám, pokud jsem po té noční pauze zapomněl na nějakou otázku zodpovědět, ale doufám, že jsem alespoň ty nejdůležitější pokryl. Děkuji.

reklama

autor: PV

FactChecking BETA

Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.

Přezkoumat

nálepkování

Čemu pozitivnímu podle vás přispívá to věčné nálepkování? Vaše vláda a Vy nevyjímaje, dost často nálepkuje demostranty. Proč? Co tím získáváte?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Senátorka Zwyrtek Hamplová: Hesla usmívajícího se premiéra nad hroutící se zemí

12:14 Senátorka Zwyrtek Hamplová: Hesla usmívajícího se premiéra nad hroutící se zemí

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k rétorice vlády Petra Fialy.