Ministr Štech: Řešení nezaměstnanosti mládeže se zintenzivnilo

20.07.2017 11:12

Projev na 8. schůzi Senátu dne 20. července 2017 k balíčku sdělení ke zlepšení příležitostí mladých lidí

Ministr Štech: Řešení nezaměstnanosti mládeže se zintenzivnilo
Foto: Hans Štembera
Popisek: Profesor Stanislav Štech

Pane předsedo, vážené senátorky, vážení senátoři,

dovolte mi, abych souhrnně uvedl tři rámcové pozice, a to ke sdělení Evropské komise. Zaprvé investice do evropské mládeže, zadruhé sdělení Evropský sbor solidarity a zatřetí sdělení zlepšování a modernizace vzdělávání.

To první sdělení, investice do evropské mládeže, je součástí širšího balíčku opatření na zlepšení příležitostí mladých lidí, v jehož rámci komise zřizuje Evropský sbor solidarity a předkládá sdělení zlepšování a modernizace vzdělávání. I když lze konstatovat, že se v posledních letech situace mladých lidech v mnoha ohledech zlepšila, je stále míra nezaměstnanosti mladých lidí v EU dvakrát vyšší než celková míra nezaměstnanosti, rovněž kvalitní vzdělávání dosud není realitou pro všechny žáky a studenty.

S ohledem na tuto skutečnost požaduje komise obnovit úsilí ve prospěch mladých lidí, zaměřené na boj proti nezaměstnanosti jejich a na podporu programu EU pro mládež.

Na podporu vzdělávání, odborné přípravy a pracovních příležitostí navrhuje komise konkrétní aktivity, jako jsou například podpora dlouhodobé mobility Erasmus Pro nebo Evropský sbor solidarity.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vítá větší důraz na politiku mládeže vedoucí k vyšší participaci mladých lidí na aktivitách realizovaných na evropské úrovni. K některým z navrhovaných opatření však dosud neproběhla řádná diskuse. Diskutovaná opatření jsou ze strany ministerstva pozorně sledována a ministerstvo se do jednání aktivně zapojuje a zpracovává příslušné pozice. ČR dlouhodobě vykazuje dobré výsledky v oblasti zaměstnanosti mladých a jejich přechodu ze vzdělávacího procesu na trh práce.

Řešení nezaměstnanosti mládeže se v posledních třech letech zintenzivnilo prostřednictvím programu záruky pro mladé, které poskytují z pohledu ČR dostatečný strategický rámec EU pro pokrok v této oblasti.

Druhé sdělení, Evropský sbor solidarity, bylo přijato za účelem podpory mladých lidí do 30 let, vykonávajících dobrovolné aktivity v délce trvání 2 až 12 měsíců v jejich zemi nebo v jiném členském státě EU.

Evropský sbor solidarity se skládá ze dvou komplementárních složek, zaprvé dobrovolnické a zadruhé profesní. Zahrnuje širokou škálu aktivit v oblastech vzdělávání, zdraví, sociální integrace a začleňování na trh práce, asistence při poskytování stravy a materiálu, budování přístřešků, podpory a integrace migrantů a uprchlíků, ochrany životního prostředí a přírody a podobně. Činnost Evropského sboru solidarity byla zahájena 7. prosince 2016 a mladí lidé se mohou zapojit prostřednictvím zvláštní registrační stránky na Evropském portálu pro mládež.

První fáze byla financována prostřednictvím stávajících finančních programů a zdrojů, jako je program Erasmus Plus, Life a podobně. Druhá fáze bude financována převážně ze samostatného rozpočtu a bude završena v roce 2020. V květnu byl komisí zveřejněn návrh právního rámce, který je samostatným bodem dnešního jednání.

Třetí sdělení Evropské komise, zlepšování a modernizace vzdělávání, vychází ze skutečnosti, že globalizace a technologické změny otevírají nové možnosti pro vzdělávání i pracovní prostředí a současně digitální transformace ve vyspělých zemích mění trh práce a vyžaduje nové dovednosti. Toto sdělení představuje výčet plánovaných aktivit, které Evropská komise plánuje uskutečnit s cílem podpořit modernizaci a zkvalitnění vzdělávání.

Komise se ve sdělení prozatím ve velmi obecné rovině zaměřuje na podporu kvalitního vzdělávání dostupného pro všechny, na podporu a motivaci pedagogů a další rozvoj jejich schopností a dovedností potřebných ke kvalitnímu učení v moderním světě.

Sdělení dále klade důraz na digitální a podnikatelské dovednosti, na kreativní a inovativní myšlení, na podporu sociálního začleňování a společných hodnot prostřednictvím vzdělávání, na lepší vybavenost absolventů škol a jejich lepší uplatnitelnost na trhu práce.

Zčásti jsou tyto aktivity duplicitní s balíčkem opatření Nová agenda dovedností pro Evropu z června roku 2016 a, upřímně řečeno, zčásti se jedná o poměrně vágní výčet plánovaných aktivit, ke kterým se pro jejich velmi obecný charakter prozatím nelze konkrétně vyjádřit a zaujmout stanovisko. Obecně však ministerstvo školství vítá, že Evropská komise tímto sdělením staví zlepšování a modernizaci vzdělávání mezi prioritní agendy EU.

Ministerstvo školství si uvědomuje důležitost zlepšování a modernizace vzdělávání a snaží se být v tomto ohledu aktivní. Finální verze tří rámcových pozic ke sdělením byla schválena na Výboru pro EU na pracovní úrovni dne 24. ledna 2017. Výbor pro záležitosti EU Senátu PČR ve svém stanovisku ze dne 16. května tohoto roku uplatnil ke sdělením výhradu, jelikož neobsahují dostatečně podrobné informace o navrhovaných opatřeních a iniciativách, a proto není možné plně vyhodnotit jejich budoucí dopad. Je toho názoru, že namísto řešení nezaměstnanosti formou uplatňování záruk pro mladé prostřednictvím finančního nástroje iniciativy pro podporu zaměstnanosti mladých lidí by mělo být využíváno zejména Evropského sociálního fondu. Podpořil zamýšlenou podporu zahraničních odborných stáží studentů v délce 6 až 12 měsíců a stávající programy, zejména Erasmus Plus. Vyjádřil přesvědčení, že Evropský sbor solidarity by neměl snižovat finanční prostředky vyčleněné na již fungující nástroje, právě jako je Erasmus Plus. A rovněž se domnívá, že není nutné omezovat časový limit dobrovolnické činnosti na dobu 2 až 12 měsíců maximálně.

Výbor pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny PČR vzal návrh bez projednání na vědomí usnesením z 25. ledna tohoto roku. Jenom upozorňuji, že to poslední sdělení, zlepšování a modernizace vzdělávání, je bez právní závaznosti, zatím, myslím, že je velmi daleko k tomu, aby směřovalo do podoby nařízení.

Děkuji.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: PV

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Zelení: Jak zlepšit uhlíkovou strategii EU

21:52 Zelení: Jak zlepšit uhlíkovou strategii EU

Na balík klimatických návrhů EU zveřejněný pod názvem Fit for 55, který vzbudil pozornost médií, prů…