Ministr Ťok: Jakkoli se stát dostal do nevýhodné pozice, musel dodržet zákon a platně uzavřenou smlouvu

22. 1. 2019 21:15

Projev na 26. schůzi Poslanecké sněmovny 22. ledna 2019 k řešení krizové situace na dálnici D1.

Ministr Ťok: Jakkoli se stát dostal do nevýhodné pozice, musel dodržet zákon a platně uzavřenou smlouvu
Foto: Hans Štembera
Popisek: Dan Ťok, ministr dopravy

Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já se pokusím celou tu situaci trošku klidně a věcně rozebrat. Vnímám to, co tady říkal pan poslanec Kaňkovský prostřednictvím pana předsedajícího. Já bych jenom chtěl na začátek říct dvě věci. Prosím vás, nevytvářejme pocit ve veřejnosti, že jízda na dálnici D1 je nějaký hazard nebo situace, která se nedá přežít. Protože z těch emotivních vyjádření, které jsem mnohdy slyšel, to vypadá, jako že tady máme něco naprosto šíleného, co nikde ve světě nebylo. Já chci jenom říct, že dálnice D1 je opravována nebo modernizována takovým způsobem, jakým modernizovali tzv. Hitlerovu dálnici Němci z Drážďan do Berlína. Dělali to v podstatě stejně a my jsme to od nich víceméně okopírovali.

Takže zkusím se vrátit k celému tomu tématu. Velmi si vážím toho, že je zde příležitost k tomu, abychom si vyjasnili některé otázky okolo modernizace dálnice D1 včetně toho, co se stalo v půlce prosince minulého roku na modernizovaném úseku číslo 12. Okolo kalamity z 12. na 13. prosince se vyrojila spousta mýtů a polopravd šířených buď z neznalosti, nebo záměrně s cílem situaci politicky využít. Rozumím tomu, že se jedná o dobrou příležitost. Řidiče to naštvalo, mnozí tam uvízli na mnoho hodin. A mě to samozřejmě upřímně mrzí a všem těm, kteří tam zažili nepříjemné chvilky, se omlouvám.
Kromě politických proklamací bychom této příležitosti ale měli také využít k tomu, abychom si okolnosti modernizace dálnice D1 blíže vysvětlili, objasnili si, k čemu skutečně došlo na modernizovaném úseku číslo 12 mezi Humpolcem a Větrným Jeníkovem, koneckonců i to, co je možné udělat, abychom se podobným situacím na příště vyhnuli.

Modernizace dálnice D1 začala 9. května roku 2013. Tehdy se stavební firmy pustily do prvních dvou úseků Větrný Jeníkov - Jihlava a Lhotka - Velká Bíteš. Do mého příchodu na ministerstvo probíhaly tyto práce velmi pomalu. Po roce a čtvrt v létě roku 2014 nebyl hotový ani jeden úsek. Když jsem přišel na ministerstvo, mým cílem bylo zásadně modernizaci D1 urychlit, a to i za cenu toho, že omezení pro řidiče bude více, ale dálnice bude dříve hotova. Z dvaceti modernizovaných úseků o celkové délce 161 km mezi Mirošovicemi u Prahy a Kývalkou u Brna je v současné době již zprovozněno třináct, což je 90 km nové dálnice, a ve výstavbě je 21 km. Řidiče to omezuje a trápí. A chápu je. Ale probíhá tam výstavba nové dálnice za provozu, mimochodem dálnice, která už je více než deset let za životností a už měla být dávno zmodernizována.

Kromě toho, že modernizace dálnice D1 začala s obrovským zpožděním v době, kdy už se prakticky začala rozpadat a na řadě míst nebyla průjezdná bez omezení, je rovněž nutné konstatovat, že kapacita této dálnice není zdaleka ideální a mnohdy nestačí náporu kamionové dopravy. Již dlouhá léta zde platí rovnice: zhoršení klimatických podmínek plus nehoda nebo porucha rovná se dopravní chaos nebo kolaps na dlouhé hodiny. V žádném případě není pravda, že problémy na D1 začaly s modernizací nebo dokonce s ministrem Ťokem.

Již dlouhá léta také víme, že jediný způsob, jak D1 odlehčit, je doplnit ji paralelní trasou dálnice D35. Sice to víme, ale nikdo pro to nic moc neudělal. Stavět jsme ji začali prakticky až nyní a na jaře letošního roku bude rozestavěno 27 km této dálnice D35. Další výstavbě jistě pomůže i změna zákonů, především zákona č. 416 o urychlení výstavby. Jedna novela už byla schválena. Druhou máme nachystánu v meziresortu. I když ta první byla schválena jako poslanecká iniciativa, dovolím si některým poslancům, kteří ji označují jako vlastní, připomenout, že i ta byla nachystaná na Ministerstvu dopravy.

Další možností k odlehčení D1 by bylo její rozšíření o jeden pruh v každém směru. Ministr Šimonovský z KDU takové rozšíření sliboval, mimochodem v reakci na velké dopravní kalamity, už v roce 2005. Se stavbou se podle něj mělo začít v roce 2007 a dokončení sliboval na rok 2010. Kdyby tehdy ministr Šimonovský alespoň začal s výkupem pozemků, mohla se dálnice skutečně začít modernizovat na šestipruhovou. Bohužel zůstalo jen u prázdných slibů, stejně jako v případě tisíce nových parkovacích míst pro kamiony, které byly slibovány do roku 2007. Absence vykoupených pozemků je důvodem, proč se dálnice D1 začala v roce 2013 modernizovat s rozšířením o 75 cm v každém směru. A byl to kolega Stanjura, který takto zahájil - a já ho vůbec nekritizuji, zaplať bůh alespoň za to, protože jinak reálně hrozilo, že tam dáme zákaz vjezdu a nebude se na dálnici jezdit. Ale nechme minulost minulostí.

Podívejme se nyní na modernizaci úseku 12 mezi Humpolcem a Větrným Jeníkovem, kde ve veřejné zakázce zvítězilo italsko-česko-kazašské konsorcium tvořené firmami Toto Costruzioni Generali, Geosan a SP Sine Midas Stroy. Na tomto místě musím opravit jeden velmi populární a často opakovaný mýtus. Není pravda, že už při výběru tohoto konsorcia došlo k chybě, neboť rozhodovala výhradně cena. Zákon o veřejných zakázkách účinný v době, kdy byla tato zakázka vypsána, skutečně kladl velký důraz na cenu. Samozřejmě ale bylo nutné splnit i další kritéria. A ŘSD - a je to možné vyhledat v tehdejších článcích, v médiích - nejprve dlouho prověřovalo, zda konsorcium neudělalo v nabídce chybu, nebo zda nejsou některé položky v rozpočtu příliš nízké. Tady bych rád řekl, že to vyhodnocování trvalo osm měsíců. Celkově příprava nabídky byla čtyřměsíční, takže osm měsíců se vyhodnocovala tato soutěž, než se udělala zakázka. Faktem je, že nabídka byla nejnižší, ale zase ne o tolik, aby se jednalo o mimořádně nízkou nabídkovou cenu, za kterou by bylo možné ze soutěže podle zákona toto konsorcium vyloučit. Já bych tady jenom řekl, že první tři ceny, nebo první tři uchazeči byli v rozmezí deseti procent a rozdíl mezi prvním a druhým byl méně než pět procent. Takže nebyl to určitě nejlevnější úsek, který jsme vysoutěžili a který jsme realizovali.

Za modernizaci 14 km dlouhého úseku sdružení požadovalo 1,748 miliardy korun, což bylo o 300 milionů korun méně, než byla odhadovaná cena. V té době nebylo nic výjimečného, když firmy dávaly nabídky ještě mnohem výhodnější. Ostatně i podle nálezu NKÚ, ten se podivoval nad tím, proč se v první etapě modernizace od roku 2013 stavělo levněji než právě v roce 2016. Jednoduše řečeno, postupovali jsme podle tehdy platného zákona, a ten nám nedával žádnou možnost zakázku na modernizaci úseku 12 nedat vítěznému konsorciu. V této souvislosti je rovněž dobré připomenout, že veřejná zakázka se i nadále řídí zákonem, podle kterého byla vysoutěžena, i když ten se mezitím změnil. Máme nový zákon o zadávání veřejných zakázek. Je docela možné, že podle něj by už toto konsorcium zakázku nedostalo. Ale to jsou jen kdyby, které nemají žádný praktický dopad.

Všichni už asi vědí, že modernizace úseku 12, kterou konsorcium zahájilo v roce 2018, se začala dostávat do skluzu. To ale není nic mimořádného. Počáteční zpoždění provázelo zahájení a rozjezd prací na více modernizovaných úsecích. ŘSD provádí pravidelně monitoring těchto staveb a v případě prodlení okamžitě vstupuje se zhotovitelem v jednání s cílem dosáhnout nápravy. A ono to v drtivé většině funguje. Všichni zhotovitelé dokázali zpoždění dohnat, kromě jednoho. Pan poslanec Jurečka mi opakovaně radí, že se k tomu mám postavit chlapsky jako třeba on ke zkáze našich lesů a přiznat se, že jsme o problémech věděli a nijak je neřešili, například legislativně, což je občas obzvlášť zajímavé.

Jedna věc totiž je, že jsme o problémech věděli, a úplně jiná věc je, jaký další postup nám zákon a smlouva umožňovali. K vypovězení smlouvy s dodavatelem nelze přistoupit, když máme nějaký pocit nebo názor, ale teprve v okamžiku, kdy nesplní termín nějakého smluvně daného milníku stavby. Tím byla v tomto případě zimní technologická přestávka. Ze smlouvy jsme byli rovněž povinni zhotoviteli tento termín jednou prodloužit, k čemuž také došlo. K ukončení prací mělo dojít nejpozději k 17. prosinci loňského roku s tím, že dálnice bude v modernizovaném úseku plně zprovozněna. Chci rovněž zmínit, že když jsme tento prodloužený termín dávali, měli jsme nejen příslib zhotovitele, že to stihne, ale i stanovisko odborníků, kteří potvrdili, že se to stihnout dá. Teprve v okamžiku, kdy zhotovitel nesplnil ani náhradní termín, na který měl smluvní nárok, mohli jsme smlouvu vypovědět bez rizika, že budeme neschopnému dodavateli, který se mezitím rozpadl, platit vysoké penále za jednostranné porušení smlouvy. Opět tedy musím zdůraznit, že jakkoli se stát dostal do nevýhodné pozice, musel dodržet zákon a platně uzavřenou smlouvu.

Ponechme nyní stranou nepravdivá tvrzení Geosanu, že od smlouvy odstoupil sám, neboť toto mu smlouva vůbec neumožňuje. Podstatné je, že smlouva byla 18. prosince ukončena a prakticky okamžitě jsme začali provádět nápravná opatření. Již 19. prosince jsme mezi Humpolcem a Větrným Jeníkovem posunuli blíže ke středu svodidla, abychom tento úsek lépe zpřístupnili zimní údržbě. Jinými slovy byl ten úsek opravdu rozšířen na dva plnohodnotné pruhy.
4. ledna jsme nechali demontovat provizorní svodidla mezi 90. a 94. km tak, aby dálnice byla znovu plně průjezdná. Od 10. ledna jsme zahájili injektáž oněch kaveren, které vznikly neodbornou prací na středové kanalizaci a zasahují až po vozovku, kam zatím nelze pustit provoz. V závislosti na klimatických podmínkách předpokládáme dokončení injektáže kaveren 25. 1. a zhruba v polovině února, pokud nám dovolí počasí, dokončení všech prací, které je nutné před plným zprovozněním té dálnice a zahájení demontáže dočasných svodidel a zhruba 18. 2. zprovoznění dálnice bez omezení rychlosti. Průběžně pak podle počasí budou po dobu zhruba dvou až tří týdnů realizovány opravy části vozovky, které byly pojížděním během omezení provozu, a to v obou jízdních pásech, porušeny.

Samozřejmě ale nenapravujeme jen chyby způsobené zhotovitelem. V rámci novelizace obchodních podmínek v souladu s novým zákonem o zadávání veřejných zakázek upravíme v dalších smlouvách podmínky odstoupení od smlouvy, zefektivníme možnosti správce stavby ovlivňovat postup zhotovitele, pokud nepostupuje v souladu s předpokládaným harmonogramem a rozšíříme smluvní sankce vázané na nerespektování pokynů správce stavby a umožníme ukončení smlouvy před zahájením realizace vlastního díla, z důvodu zjevné neschopnosti zhotovitele toto dílo provést.

Ještě bych chtěl říci, že chceme rovněž využít možnosti, které nám dává nový zákon ohledně dávání takových firem, které nás zklamou dlouhodobě, na blacklist. To podle nového zákona o veřejných zakázkách jde, nicméně je tam ustanovení, že když ta firma udělá reorganizaci a nebo vymění šéfa divize nebo něčeho takového, tak se samozřejmě může znovu hlásit do zakázek a ten blacklist nemá dlouhého působení, tzn. kdybychom je z tohoto důvodu vyloučili a oni ta nápravná opatření a účinnou lítost udělali, tak je nám ÚOHS zase do té soutěže vrátí a tam je možná věc, kterou bych ještě chtěl s paní ministryní Dostálovou probrat.

Zcela zásadní je ovšem ustanovení o vyhrazené změně dodavatele, které umožní změnu dodavatele v průběhu plnění veřejné zakázky. V současné době je již toto ustanovení aplikováno do zadávacích dokumentací i připravovaných smluv. Bohužel ale nebylo možné jej aplikovat na modernizaci úseku 12, neboť tehdy platný zákon o veřejných zakázkách tento institut neobsahoval. A jak jsem již řekl, zakázku, zahájenou dle předchozí právní úpravy, tedy zákona č. 137/2006 Sb., je podle něj nutné dokončit.

Co chci říci závěrem. Říká se, že problém Ministerstva dopravy je časté střídání ministrů. Samozřejmě mohu být kýmkoli vystřídán, ale neodpustím si říci, že praktickým projevem tohoto střídání byl odkládání a sunutí problému do budoucna. Mí předchůdci nejspíš si vždycky řekli: budu tady rok a půl, tak co bych si pálil prsty rozhodnutím, které lze odložit, a tak se odkládalo kde co. Modernizace D1, příprava staveb, příprava soutěže na mýto a bůh ví, co ještě. A ono to celkem fungovalo, protože kdo nic nedělá, nic nepokazí a dokonce ani nemá problémy s realizací. Nemít potíže je program na rok a já se rozhodl mít větší ambice, a proto také dnes mohu říci, že jsme za mého působení nejen vyřešili řadu nakupených problémů, ale také zahájili výstavbu 131 km nových dálnic a zdůrazňuji, že bez D1, bez modernizované D1, těch bylo dalších 75 km. V letošním roce je nachystáno k zahájení dalších 80 km nových dálnic, které dotyčný ministr poprvé viděl, až když je přišel otevřít. Je totiž smutnou realitou naší země, že poslední nové dálnice byly zahajovány v roce 2010 a pak se zastavila nejen výstavba, ale i příprava staveb, kromě takových lahůdek, jako byla sesuvem postižená část dálnice D8, která se stavěla devět let, jsem tedy ani nic otevírat nemohl, jedině stavby, které jsme sami zahájili.

Zaznamenal jsem, že někteří poslanci si od dnešního jednání slibují, že zde zazní řešení toho, jak podobným kalamitám, jako byla ta prosincová, do budoucna zabránit. Nikterak nezastírám, že ono zúžení mělo svůj vliv a určitě přispělo k situaci, která se tam stala, ale ke kalamitám z důvodů, které jsem již zmínil, bude zřejmě docházet i bez něj. Ono je jistě líbivé vyprávět v televizi, že by na té dálnici měl panovat polovojenský režim, ale v České republice naštěstí žádný polovojenský režim nevládne a nemůže vládnout ani na D1. Ten, kdo by tam měl ale vládnout více než doposud, je dopravní policie. Možná bude pro některé z vás překvapením, ale dozor nad provozem na dálnicích nemá Ministerstvo dopravy. Byl jsem proto velmi potěšen slovy ministra Hamáčka, že by policie měla být na silnici víc vidět. Do inkriminovaného úseku na D1 jsme již dali značky se zákazem jízdy kamionů v levém pruhu a můžeme zvažovat i další možnosti, jak proti neukázněným řidičům kamionů zasáhnout. Faktem ale je, že pokud nebude policie více tlačit na dodržování pravidel, těžko s tím něco zmůžeme. A pokud to platí za normálního provozu za krizové situace, kdy policie např. může odklánět dopravu z ucpané dálnice, je to pravda dvojnásob.

Jenom bych tady řekl dvě věci. Tam poté na tomto úseku byla další nehoda a další kalamita s hustým sněžením, a naštěstí, a tady bych chtěl pochválit policii, kdy policie začala odklánět kamiony, ta kolona se rozjela mnohem rychleji. Prostě v této první kritické, kalamitní situaci na dálnici se tam bohužel dostalo těch kamionů mnoho a je to pravda. Ještě krátce bych ještě chtěl zareagovat na to, co tady říkal pan poslanec Kaňkovský o tom, že odborníci policie varovala před tím, že to je riskantní. My jsme to samozřejmě věděli všichni, že to je riskantní. Chtěl bych upozornit, že jak policie, tak hasičský sbor je součástí tzv. uzavírkové komise, která povoluje každou uzavírku. Oni jsou povinným připomínkovým místem a vždycky se k tomu vyjadřují, ale v této situaci, ve které jsme byli, ve které jsme neměli jinou šanci, než té firmě poskytnout čas na to, že tu dálnici dá do pořádku a bude průjezdná, v té situaci s tím všichni souhlasili, takže neoháněl bych se tady některými odborníky, kteří říkali, že to je všechno špatně, sám za sebe se přiznám, že jsem byl docela překvapen, že ta firma takto zkrachovala. Když se podíváte, a já bych tady rád odcitoval z kvalifikačních předpokladů, tak ty kvalifikační předpoklady jsou docela zajímavé a impozantní, protože když se podíváte, že požadavky na referenční zakázky byla třeba jedna dopravní stavba o finančním objemu větším než 750 mil., tak to toto konsorcium dokládalo vybudováním silniční sítě městského typu připojení na dálnici A24 Řím-L´Aquila-Teramo a nebo Autostrada A1 Milán-Neapol, což jsou věci, kdy ty dálnice opravdu vypadají velmi dobře.

Nechci tady číst všechny ty věci, ale ještě bych chtěl zdůraznit, pokud bychom se bavili o tom, jaké jsou možnosti vypovězení takové smlouvy a opravdu tu smlouvu bez toho, že bychom dali bianco šek firmě, které bychom ji vypověděli neoprávněně, která by dostala všechny peníze zpátky, tak si myslím, že by bylo nerozumné tento krok udělat, nehledě k tomu, že máme jednu zkušenost, měli jsme firmu, která dělala modernizaci úseku před Jihlavou, což je také v oblasti Vysočiny a těm také, bohužel, ten opravovaný termín překmitl až do zimního období a myslím, že tu silnici zprovoznili až v polovině ledna, ale ty smluvní podmínky, které jsou mezinárodně uznávané smluvní podmínky podle FIDIC, tak kdy může objednal odstoupit od smlouvy je: nedoložením bankovní záruky, tu dodavatel doložil, zhotovitel opustí staveniště, oni sice postupovali pomaleji, ale ze staveniště neodešli, zadá realizaci celého díla někomu jinému, to se nestalo, bankrot zhotovitele, to nestalo, nabídne přímo nebo nepřímo úplatek, to se také nestalo a pak zhotovitel nepostupuje a neplní podle výzev k nápravě, a to se prokázalo jednoznačně až ve dvanáctém měsíci roku 2018, takže teď říci, že tady někdo hazardoval s někým, že nereagoval, kdy měl.
Já si myslím, že s takovýmito kategorickými vyjádřeními bychom měli trošku šetřit a měli bychom si ty informace nejdříve zjistit. Takže když to shrnu, abych odpověděl, Ředitelství silnic a dálnic v současné době primárně chce tu situaci napravit, nebo musíme tu situaci napravit. V současné době tam probíhá injektáž kaveren, která už je k dnešnímu dni dokončena. Musí dojít k zasypání toho vykopaného výkopu. Musí se odstranit samozřejmě sníh, ty práce se mohou dělat do minus 7 stupňů. To znamená, když nás odsud počasí vyžene, tak samozřejmě s tím nic nenaděláme. Ale našim cílem je, abychom do nějakého 18. února odstranili provizorní svodidla a dálnici zprovoznili. Další snahou je, aby od začátku další sezony tam nastoupil nový dodavatel, který bude schopen pokračovat v těch stavebních pracích, aby se ten úsek dal dohromady.

Můžeme se klidně vrátit k tomu, zdali není ten plán příliš ambiciózní, ale já bych tady chtěl opravdu říct to B, pokud by se ta dálnice intenzivně neopravovala a nemodernizovala, tak bychom neměli po čem jezdit. Problém je, že to všichni tak dlouho odsouvali, že nám už nezbylo nic jiného, než se do toho opravdu pustit velmi intenzivně. Je potřeba říct, že to není nějaký hazard České republiky, řekl bych, dvě dálnice, které byly velmi podobným, téměř podobným způsobem i co se týče délkou těch úseků modernizovány, je třeba dálnice mezi Lincem a Salcburkem v Rakousku, která takto byla opravována myslím 7 let. Mnozí z nás tam jezdili, já si pamatuji, když jsme jeli na hory, tak se tímto úsekem jezdilo 60 až 80. A totéž se dělo na dálnici mezi Drážďany a Berlínem, kde v podstatě je to copy-paste, co děláme na dálnici D1.

Ještě závěrem. Já rozumím tomu, že jsou řidiči omezováni, že jsou rozhořčeni, ale chtěl bych říct, více než polovina dálnice je už v novém stavu a jezdí se po ní úplně jinak. A ten zbytek - je otázka, jestli máme dělat pomalu, nebo rychle. Já jsem stále přesvědčen, že je lepší to trápení mít rychle za sebou, než to rozkládat na mnohem delší dobu. Děkuji.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV

Bety.cz - magazín nejen pro mámy - horoskopy, recepty, diskuse, soutěže

Bety.cz TESTOVÁNÍ - Testujte s námi nové produkty či služby a o své názory a doporučení se podělte s ostatními čtenářkami Bety.cz.

Prostřeno.cz - recepty on-line - vaření, recepty, gastronomie

reklama
Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Okamura (SPD): Sluníčkáři demonstrovat mohou, ale SPD ne

22:41 Okamura (SPD): Sluníčkáři demonstrovat mohou, ale SPD ne

Komentář na facebookovém profilu k možnosti získání prostoru pro SPD na veřejných akcích.