Ministr Ťok: Sportovní aktivity by mohly být vyjmuty ze zákonů o vnitrozemské vodní dopravě

5. 12. 2018 16:22

Projev na 24. schůzi Poslanecké sněmovny 5. prosince 2018 ke změně vládního návrhu zákona o vnitrozemské plavbě.

Ministr Ťok: Sportovní aktivity by mohly být vyjmuty ze zákonů o vnitrozemské vodní dopravě
Foto: Hans Štembera
Popisek: Dan Ťok, ministr dopravy
reklama

Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, kolegové, Ministerstvo dopravy nadále zaujímá neměnné stanovisko, podle něhož nelze souhlasit s jakoukoli variantou prolomení nulové tolerance alkoholu a jiných návykových látek v jakékoli oblasti dopravy. Nejen Ministerstvo dopravy, ale i Státní plavební správa, Policie České republiky, Hasičský záchranný sbor České republiky a řada dalších státních i nestátních organizací vnímají požívání alkoholu vůdci jakýchkoli plavidel ze zřejmých důvodů za velmi nebezpečné jednání a zachování stávající právní úpravy považují za správné a koncepční. Rizik spojených s provozováním vodní turistiky a jiných volnočasových aktivit na vodních cestách pod vlivem jsou si zjevně vědomi i zástupci řady zájmových organizací, které podporují projekt Voda nebo alkohol, jako jsou například Svaz vodáků České republiky, Český svaz kanoistů nebo spolek Junák, Český skaut, a nelze tak mít za to, že by předložený návrh reprezentoval většinový názor dotčené skupiny lidí. V případě všeobecné poptávky, kterou však bude možno jednoznačně identifikovat až v návaznosti na širší a detailní odbornou diskusi, by bylo zřejmě vhodné upřednostnit systémové řešení spočívající ve vynětí vybraných volnočasových aktivit z režimu právních předpisů v působnosti Ministerstva dopravy, a to stanovením nové obecné úpravy na úrovni zákona o ochraně veřejného zdraví, jinými slovy aby prostě sportovní aktivity nebyly pod kuratelou nebo v zákonech o vnitrozemské vodní dopravě.

Ministerstvo dopravy nesouhlasí ani s věcně nesouvisejícím pozměňovacím návrhem pod bodem B, spočívajícím ve vypuštění říčního toku Berounky od říčního kilometru 37 po přístav Radotín ze seznamu vodních cest dopravně významných a využitelných. Je třeba si uvědomit, že samotné zařazení předmětného úseku Berounky mezi vodní cesty dopravně významné, využitelné nezakládá samo o sobě zákonnou povinnost realizovat zde stavby plavebních stupňů a nepředstavuje tedy automaticky ohrožení předmětů ochrany, které by se na dotčené vodní cestě (nesrozumitelné). V případě budoucí výstavby plavebních stupňů, jestli k nim vůbec přijde, půjde ve smyslu zákona č. 100/2000 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, zákon o posuzování vlivu, ve znění pozdějších předpisů, vždy o záměr podléhající buď posouzení vlivu na životní prostředí nebo o záměr podléhající zjišťovacímu řízení. Zájmy životního prostředí tedy byly, jsou a budou nadále chráněny bez ohledu na to, zda předmětná vodní cesta v příloze číslo 2 zákona o vnitrozemské vodní plavbě je zahrnuta, či nikoliv. Význam stávajícího zařazení vodního toku Berounka v příloze 2 tak v zásadě spočívá o možnosti financování případného budoucího využití této řeky prostřednictvím státního investora Ředitelství vodních cest z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury.

Děkuji za pozornost.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama
autor: PV
reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Chabr (TOP 09): Nájemné v nebytových prostorách v Praze se ani letos nezvýší

8:36 Chabr (TOP 09): Nájemné v nebytových prostorách v Praze se ani letos nezvýší

Rada hl. m. Prahy na pondělním jednání schválila nulovou míru valorizace nájemného v nebytových pros…