Ministr Vojtěch: Největším úskalím změn často bývá nedostatečná komunikace

22. 2. 2020 10:53

Otevřená odpověď ministra Adama Vojtěcha na dopis zaměstnanců Psychiatrické nemocnice Havlíčkův Brod

Ministr Vojtěch: Největším úskalím změn často bývá nedostatečná komunikace
Foto: Hans Štembera
Popisek: Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch
reklama

Vážení autoři otevřeného dopisu,

v první řadě bych Vám chtěl za Váš dopis poděkovat. Zpětná vazba je pro mě velice důležitá. Stejně jako Vy se snažíte být dobrými zdravotníky, snažím se i já ve své ministerské funkci postupovat co nejlépe a činit takové kroky, o kterých jsem přesvědčen, že jsou pro zdravotnictví správné. Dovolím si Vám proto zareagovat taktéž v podobě otevřeného dopisu.

Chtěl bych Vás ubezpečit, že si práce, kterou MUDr. Mašek za úctyhodných 14 let vedení Psychiatrické nemocnice Havlíčkův Brod odvedl, velice vážím. Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod patří k největším psychiatrickým nemocnicím v České republice, o odborných kvalitách jejich zaměstnanců nemám pochybnosti a jsem přesvědčen, že se všichni maximálně snažíte pracovat ve prospěch pacientů.

Reforma psychiatrické péče je velmi složitý proces, který ve všech zemích, kde se o ni pokusily, provázely těžkosti. Přesto, zahraniční zkušenosti bezpochyby ukazují, že to byla jediná správná cesta. Myšlenka reformy je v podstatě jednoduchá – snaha maximálně cílit těžiště péče do přirozeného prostředí osob s duševním onemocněním, snaha o destigmatizaci psychiatrických pacientů, ale i o destigmatizaci psychiatrie jako oboru. Úsilí posunout se od ve své době velmi moderního pojetí psychiatrických léčeben v krásném, ale uzavřeném prostředí mimo intravilány měst, k pojetí psychiatrie jako běžné součásti péče o zdraví obyvatel v jejich přirozeném prostředí. V případě pacientů, kteří jsou bohužel kvůli své chorobě nebezpeční sobě nebo svému okolí, potom v zabezpečených zařízeních s nastaveným režimem a intenzivní podporou. To vše s cílem zvýšit kvalitu a dostupnost péče pro tyto pacienty, kterých v čase přibývá, na což je nutné takto reagovat. Současně zlepšujeme organizaci péče a prostředí, ve kterém zdravotníci pracují, stavíme nové kliniky a budujeme komunitní péči. Psychiatrickou péči bohužel v minulosti nikdo neřešil. Byla přehlíženým oborem. Pro nás je to ale priorita, a proto také do psychiatrické péče směřujeme v porovnání s minulostí nebývalý objem finančních prostředků.

Reforma péče o duševní zdraví však není pouze o změně organizace péče, metodických postupů a vytváření Center duševního zdraví, ale z velké části je o změně myšlení, a to je na ní možná to nejobtížnější. Opuštění dříve uznávaných paradigmat a po fázi kritického náhledu přijetí etapy nového pojetí poskytování péče o duševně nemocné odpovídající 21. století.

Myšlenka reformy psychiatrické péče byla přijata jak odbornou veřejností reprezentovanou především Psychiatrickou společností ČLS JEP, tak Vládou ČR jako vysoká priorita České republiky v oblasti zdravotnictví a sociálních služeb. Česká republika má ve svých krocích velkou podporu Světové zdravotnické organizace, Evropské unie, nevládních organizací, úřadu Veřejného ochránce práv, organizací zastupujících pacienty i lidskoprávních organizací.

Od všech ředitelů nemocnic, jejichž zřizovatelem je Ministerstvo zdravotnictví, a které tudíž spadají přímo do mojí personální kompetence, očekávám nejen plnění úkolů a strategií, které ministerstvo určí, ale také podporu, pomoc a aktivní zapojení při realizaci změn. Můj přístup je konzistentní směrem ke všem 69 přímo řízeným organizacím, psychiatrické nemocnice nevyjímaje.

Uvědomuji si, že v souvislosti s reformou péče o duševní zdraví v současné době na psychiatrické nemocnice v ČR klademe mnoho úkolů a požadujeme celou řadu změn, což není pro jejich zaměstnance jednoduché. Každá významná změna s sebou nese nezbytné „porodní bolesti“ a stejně je na tom reforma péče o duševní zdraví, která je dle mého soudu největší systémovou změnou ve zdravotnictví od tzv. sametové revoluce. Vím, že to není lehké. Nesmírně si proto vážím Vaší spolupráce a děkuji, že jste toho součástí.

Bohužel představa, že si úředníci na Ministerstvu zdravotnictví nebo i námi zaměstnaní odborníci sednou a vymyslí od stolu tak složitou věc, jakou je reforma psychiatrické péče, takzvaně na klíč, a ředitelé psychiatrických nemocnic dostanou přesný návod, jak změny implementovat, je velice krásná, ale není reálná. Je proto nezbytné, aby ředitelé psychiatrických nemocnic spolupracovali s Ministerstvem zdravotnictví a aktivně se podíleli na průběhu realizace reformy a nebyli pouze v roli pasivního příjemce. Očekávám komunikaci, kritickou, ale konstruktivní, zpětnou vazbu, zapojení se do formulace cílů, odborné diskuse, přicházení s vlastními návrhy řešení apod. V samotné realizační fázi, kdy už je o dalším postupu rozhodnuto, pak očekávám, že ředitelé udělají maximum pro to, aby byl navržený a přijatý postup implementován a v průběhu pilotní fáze projektu odladěn tak, abychom s ním byli všichni spokojeni. Potřebuji ředitele, u kterých se budu moci spolehnout na to, že v rámci procesu změny přispějí k co nejzdárnějšímu průběhu všech potřebných kroků v realizaci reformy. Tato očekávání však pan ředitel Mašek dlouhodobě nenaplňoval, přes řadu důrazných doporučení ze strany ministerstva, v mnoha směrech postupoval zcela opačně.

Dovolte mi Vám nastínit konkrétní problematické oblasti, které se objevily v poslední době, a byly dalším důvodem pro mé rozhodnutí.

  • Pan ředitel jakožto řídící zaměstnanec svým nedostatečně aktivním přístupem zkomplikoval udržitelnost Centra duševního zdraví, zásadního provozovatele komunitní péče v regionu. Kvůli tomuto přístupu Centrum nebude splňovat personální kritéria, přestože nemocnice disponuje dostatečným počtem pracovníků. Ohrozil tak udržitelnost celého projektu podpořeného z Evropských fondů.
  • Pan ředitel odmítl nasmlouvat akutní péči, což pro nemocnici v budoucnu znamená významnou ekonomickou ztrátu, neboť jsme v této oblasti dojednali se zdravotními pojišťovnami výraznou finanční bonifikaci. Pan ředitel odmítl naplňovat transformační plán, včetně implementace nového uspořádání systému ochranného léčení v rámci reformy psychiatrické péče, schváleného vládou a Výkonným výborem reformy, a to pouze z důvodu toho, že má jiný názor na koncepci této péče.
  • Ministerstvo spravedlnosti upozornilo na to, že pan ředitel v posledním roce opakovaně odmítá přijímat pacienty k ochrannému léčení, a to i závažné sexuologické případy, pro které má v rámci nemocnice specializovanou péči. Jedná se o neakceptovatelnou skutečnost, kterou Ministerstvo zdravotnictví nemohlo přehlížet, neboť zde bylo velké riziko zhoršení zdravotní péče o duševně nemocné pacienty v daném regionu a ohrožení pro společnost.
  • Fakultní nemocnice Hradec Králové a Zdravotnická záchranná služba Královehradeckého kraje upozornily na to, že pan ředitel bez oznámení vypověděl dříve dojednanou spolupráci v rámci krajské koncepce a odmítá přijímat některé akutní dětské pacienty.

Často se jako největší úskalí všech změn ukazuje nedostatečná komunikace. Tento problém cítím i z Vašeho dopisu, ze kterého je patrné, že o některých aspektech reformy psychiatrické péče jste nebyli ze strany pana ředitele náležitě informováni. Ministerstvo zdravotnictví se o reformě, jejím postupu, jejích cílech i problémech snaží vedení psychiatrických nemocnic i jejich zaměstnance informovat maximálně. Pořádáme semináře, konference, workshopy. Navštěvujeme psychiatrické nemocnice a nasloucháme. Očekáváme, že vedení nemocnic tyto informace předává dál. Nevím, jakým způsobem a nakolik byly tyto informace panem ředitelem komunikovány směrem k Vám, ale i na základě Vašeho dopisu požádám kolegy, aby sdílení informací k zaměstnancům psychiatrických nemocnic bylo ještě intenzivnější.

Pokud jde o Vaše požadavky na nového ředitele Psychiatrické nemocnice Havlíčkův Brod, máte možnost ovlivnit výběr nového ředitele tím, že se někdo z Vás přihlásí do otevřeného výběrového řízení, které Ministerstvo zdravotnictví v nejbližší době vypíše. Mohu Vás ubezpečit, že volba nového ředitele bude absolutně transparentní, vhodného kandidáta mi doporučí výběrová komise, která bude svým složením nestranná a bude posuzovat odborné předpoklady uchazečů pro vykonávanou práci. Budu velmi rád, pokud se podaří vybrat kvalitního odborníka se schopností motivovat podřízené, ale také se schopností pomoci Ministerstvu zdravotnictví s implementací reformy psychiatrické péče.

V závěru svého dopisu navrhujete osobní schůzku. Za tuto nabídku Vám děkuji, rád ji využiji a s návrhem co možná nejbližšího termínu Vás bude kontaktovat můj sekretariát.

S pozdravem

Adam Vojtěch
ministr zdravotnictví

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama
autor: PV
reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Třešňák (Piráti): České lázeňství je ve vážném ohrožení

22:41 Třešňák (Piráti): České lázeňství je ve vážném ohrožení

Opatření proti epidemii koronaviru dopadla i na české lázně, jejichž provoz se téměř ze dne na den z…