Ministr Vojtěch: Olovo je těžký toxický kov, představující zdravotní riziko

24.09.2019 17:33

Projev na 34. schůzi Poslanecké sněmovny 24. září 2019 k zákazu olova ve střelivu a rybářském olůvku

Ministr Vojtěch: Olovo je těžký toxický kov, představující zdravotní riziko
Foto: Hans Štembera
Popisek: Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch
reklama

Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci,

dovolte mi, abych vás stručně informoval o vývoji projednávání legislativního návrhu Evropské komise na změnu přílohy 17 nařízení č. 1907/2006 známého jako REACH, kterým se zakazuje použití střeliva obsahujícího olovo ke střelbě v mokřadech. Tento návrh je předmětem vaší pozornost od října loňského roku, kdy paní poslankyně Černochová ve své interpelaci ve věci zákazu olova ve střelivu a rybářském olůvku položila několika členům vlády, včetně pana ministra životního prostředí, řadu otázek na toto téma.

Pokusím se nyní stručně rekapitulovat důvody k předložení legislativního návrhu a informovat o stavu jeho projednávání. Vyloučení používání střeliva s obsahem olova během následujících tří let požaduje usnesení a směrnice Bonnské úmluvy o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů, přijatá na konferenci v roce 2014. Problematice se věnuje také usnesení dohody AEWA o ochraně stěhovavých druhů vodních ptáků v Africe a euroasii a Bernské úmluvy o ochraně evropské fauny, flóry a přírodních stanovišť. Totéž požaduje Ramsarská úmluva o mokřadech, majících mezinárodní význam především jako biotopy vodního ptactva.

Česká republika je smluvní stranou všech uvedených mezinárodních úmluv. Dle nařízení REACH je olovo látkou vzbuzující velmi velké obavy. Evropská komise proto požádala Evropskou agenturu pro chemické látky, dále jen ECHA, o informaci o potenciálních rizicích použití olova ve střelivu používaném při lovu a zejména při lovu v mokřadech. ECHA dne 17. září 2018 zveřejnila zprávu o přezkumu dostupných informací zpracovanou podle požadavků uvedených v nařízení REACH. Ze zprávy vyplývá, že výše uvedené způsoby používání olova představují významné riziko pro životní prostředí a zdraví lidí. Na základě této informace ECHA doporučila Evropské komisi zpracovat návrh na zákaz použití střeliva s obsahem olova při střelbě v mokřadech. Tento návrh byl v období září až prosinec 2018 projednán dvěma odbornými výbory ECHA, které návrh doporučily ke schválení. Česká republika je v obou výborech zastoupena experty, kteří se se závěry ztotožnili.

Dalším krokem legislativního procesu je projednání návrhu v komitologickém výboru Evropské komise, dále jen ve Výboru. Na zasedání tohoto výboru dne 14. 2. 2019 proběhla první diskuse návrhu, který byl většinou členských zemí, včetně České republiky, přijat pozitivně. Některé země vyslovily názor, že návrh je málo ambiciózní a požadovaly rozšíření zákazu na jiné druhy střeliva, s čímž ale jiné členské země, opět včetně České republiky, nesouhlasily. Na zasedání výboru ve dnech 17. až 18. září 2019 mělo dojít k hlasování o návrhu, ale Evropská komise se jej rozhodla na poslední chvíli stáhnout s tím, že jej opět předloží pravděpodobně v listopadu letošního roku.

Vláda České republiky plně sdílí názor na nepřijatelnost plošného zákazu použití olova v munici, zejména pak ve střelivu používaném armádou a policií. Nelze však pominout ani druhou stranu věci, to jest, že olovo je těžký toxický kov, který představuje významné zdravotní riziko. Diskuse o jisté míře restrikce použití olova je proto legitimní, avšak je vždy nutné přihlédnout ke kontextu, ve kterém je olověná munice využívána, její funkčnosti. Je nutné také prokázat dopady náhražek do životního prostředí, stejně jako socioekonomickou přijatelnost alternativ. Problematikou se zabývá Ministerstvo životního prostředí v úzké spolupráci s Ministerstvem obrany, které zastupuje Českou republiku v Evropské agentuře pro obranu. Společně formulujeme názor, že zákaz olova v munici užívané obrannými a bezpečnostními složkami není možný. Domníváme se, že legislativní návrh na plošný zákaz olova ve střelivu bude v nejbližší době předložen, protože naprostá většina členských zemí má shodný názor. Pokud se tak stane, jsme připraveni výše uvedené stanovisko prosazovat na všech úrovních.

Děkuji za pozornost.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama
autor: PV
reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Hrnčíř (SPD): Elektronická evidence tržeb ještě více postrádá smysl

15:33 Hrnčíř (SPD): Elektronická evidence tržeb ještě více postrádá smysl

Projev na 62. schůzi Poslanecké sněmovny 21. října 2020 k návrhu změny zákona o některých úpravách v…