Ministr Zaorálek: Chcete-li být slušná opozice, tak se proboha učte

11.11.2020 12:39

Projev na 62. schůzi Poslanecké sněmovny 11. listopadu 2020, vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2021.

Ministr Zaorálek: Chcete-li být slušná opozice, tak se proboha učte
Foto: Hans Štembera
Popisek: Ministr kultury Lubomír Zaorálek se zúčastnil slavnostního zahájení nového školního roku na Pražské konzervatoři
reklama

Děkuji. Dobrý den, omlouvám se za (nesrozumitelné), ale vidím, že tady není pan Onderka a já bych docela rád zareagoval na to, co jsme tady slyšeli, protože mě zaujalo, když můj předřečník řekl, že ministryně financí se pouze oháněla zahraničními autoritami, které doporučují v současné době ve světě v reakci na pandemickou krizi expanzivní fiskální politiku a že nejmenovala nikoho z těch českých ekonomů. Tak já bych rád řekl, že si myslím, že vůbec není tak těžké najít české ekonomy, kteří dnes doporučují expanzivní fiskální politiku. Já vám řeknu třeba - to si jenom tak vzpomenu, nepřipraven - Jana Švejnara, Milana Matějku a mohl bych jmenovat mnohé další. Skoro mi připadá, že každý český ekonom, který je v kontaktu s tou světovou debatou, která se vede o tom, jak reagovat na tu pandemickou krizi, tak vlastně potvrzuje to, co říká Martin Volf, to co říká celá řada předních ekonomů, že jsme se poučili právě z té krize let 2008 - 2009 a že jsme viděli např. ve Spojených státech úplně názorně, jak se reaguje na takovouto krizi, že se Spojeným státům nesmírně vyplatila fiskální expanze a že dokonce díky ní se z té krize dostaly rychleji než Evropa, protože financovaly daleko více výdaje státu. No a výsledek byl, že na tom neprodělaly, naopak na daních z ekonomiky, která se rozběhla, získaly ty peníze zpátky. A tohle je poučení, které bych si skoro vlastně dovolil říci, že dneska sdílí celý svět a všichni, kteří to aspoň trochu sledují, tak to akceptují. Pan Kalousek prostě nemá pravdu. Těch českých ekonomů, kteří to doporučují, je skutečně celá řada. Omlouvám se, že vás tady nebudu zdržovat výčtem těch, kteří to říkají a dokonce říkají, že to je jediný způsob, jak se dneska efektivně z té krize dostat. A dneska nikdo nepochybuje, že česká vláda v roce 2009 - 2010, kdy zvolila tu politiku utahování opasků, neboli austerity policy, jak se tomu říkalo po celém světě, tak v této zemi prohloubila recesi. Rozumíte, měli bychom aspoň respektovat některé základní ekonomické poučky a závěry, které dneska jsou všeobecně brány v potaz. Nikdo je nezpochybňuje kromě pana Kalouska a kromě pana Fialy, který si tady dovolí říci, že my pokračujeme v hostině. To je taková ta typická argumentace deset let zpět - nebudeme tady utrácet, musíme si utáhnout opasky, protože jak říkal pan Petr Fiala, on říkal dokonce: my pokračujeme v hostině, 320 mld., to je mnohem více, než kolik my jsme si dovolili po těch letech 2008. No ano, ano, je to mnohem více, než oni si dovolili v politice, která - a to je opět obecná shoda - prodloužila recesi v České republice. To utahování opasků prostě vedlo k tomu, že jsme se v tom motali daleko víc, než jsme museli. Ať někdo z těch, co tu vystoupili, zpochybní moje slova. Tohle je přece konsenzus, že to bylo špatně. Tak nejsme schopni se z toho poučit?

Já chápu roli opozice a chápu to, že má právo to kritizovat, já to všechno beru. Ale není možné, aby vůbec nebrali v potaz tu lekci, kterou jsme tady zažili díky krizi 2008 - 2009 a není možné takto opakovat ty staré omyly. To vlastně mate veřejnost, to vytváří dojem, že tady někdo nezodpovědně zadlužuje stát, ale myslím si, že tady bychom měli vysvětlit veřejnosti, že tento způsob není nezodpovědným rozmařilým rozhazováním peněz, že to je dneska cesta, jak se z té krize nejrychleji dostat.

Ponechme stranou, že s těmi penězi, které si tak půjčíte, musíte dobře zacházet... ty multiplikační efekty a podobně. To já nezpochybňuji. A to by byla legitimní debata, kdyby opozice řekla, my bychom zacházeli s tím deficitem lépe, my si myslíme, že je třeba to investovat jiným způsobem. Tento typ debaty bych pokládal za naprosto oprávněný a vůbec bych se nezlobil, protože to si myslím, že o tom skutečně má smysl se bavit, jak s těmi penězi nejlépe zacházet.

Ale jiná věc je, tady naprosto levně a paušálně tvrdit, že někdo si prostě dovoluje zadlužovat a že k tomu snad není důvod. Prostě já říkám, je k tomu důvod. Jako skutečně dneska celá řada zemí jde cestou, a uvědomte si, už jsem to tady jednou říkal a překvapuje mě, že to musím říkat znovu, ty země, které dneska si půjčují, zdaleka nemají tak příznivou situaci z hlediska celkového zadlužení státu, nízké nezaměstnanosti jako Česká republika. To znamená touhle cestou jdou dneska země, které na to ani tak nemají, jako na to máme my. Prostě já nejsem nějaký rozhazovač nebo rozmařilec. Já nejsem člověk, který by zlehčoval. Ale dneska prostě vím, prokazatelně vím, že tyhle peníze, když se dobře vydají, tak umožní tu ekonomiku rychle vrátit zpátky do normálních kolejí. Viděli jsme to učebnicově v té krizi. Víme dobře, že ti, kdo to udělali, tak se z toho dostali rychleji. Proto to prostě děláme. Takže bavme se o podstatných věcech.

Bavme se třeba o tom, jak s těmi penězi skutečně dobře zacházet, jak je investovat takovým způsobem, aby se nám skutečně rychle vracely. Taková debata by byla dobrá. Ale výrazy, které tady byly použity, jsou prostě nesolidní. Je prostě nesolidní tvrdit, že nejsou čeští ekonomové, kteří by tady v této zemi mluvili o nutnosti fiskální expanze. Jsou takoví ekonomové. A je jich celá řada, skoro bych řekl všichni, kteří jsou soudní. Řekněte mi spíš někoho, kdo to zpochybňuje, bych řekl. Řekněte mi nějakého významného českého ekonoma, který vystoupil proti tomu, že dneska Česká republika by si měla půjčit peníze, dobře je investovat, aby se nedovolilo zmrazit celou ekonomiku, zmrazit český průmysl a podobně. Kdo tohle řekl? Tohle naopak byste nenašli. Takže mi připadá, že tohle je věc, kterou bychom si měli vyjasnit.

Tady by se mohla konat dobrá debata nad rozpočtem. Já si ji umím představit. Ale odmítám tohle. A hlavně mi to připadá, jako kdyby tady žil celá léta a vůbec se z ničeho nepoučil. Mně prostě vadíte, jako kdyby vlastně vůbec nic nepochopili na celém to vývoji posledních let. A opakuji ty staré floskule. Už jenom chybí, abyste nám řekli, že je třeba šetřit. Hlavní úkol je šetřit, utahovat si opasky. Sdělme veřejnosti, že kdo bude méně utrácet, ten bude vítěz. A jestli tohle dokážeme veřejnosti vnutit, tak já vám garantuju, že ta ekonomika půjde do pekla. Jestli řekneme lidem, že budeme všichni šetřit na rozpočtu a podobně, vy radši nic nekupujte, tak to můžeme zabalit. Bude přesně to, co bylo před těmi deseti lety. Lidi se leknou, všechny odloží a výsledek bude, že celá ekonomika půjde do kélu.

To znamená tyhle řeči jsou vlastně nebezpečné. A víte, proč jsou nebezpečné? Protože my jsme takový šetřivý národ. Jako to je bohužel pravda. A je to naše výhoda. V řadě věcí je to vlastně naše síla, že máme šetrné občany. Ale v něčem v takové situaci se to stává prostě zlem. Já vždycky říkám ten starý vtip, že co se týče šetření, v tom byli dobří už komunisté. V tom byl už dobrý Gustav Husák, který řekl: "Toho bohdá nebude, abychom my komunisté tuto zem zadlužili." To bylo už za starých časů. To bylo něco, co v této zemi politicky fungovalo. Už za hlubokého socialismu! A dneska to prostě pravice převzala. Ona prostě znova opakuje tu starou Husákovu větu: "Toho my bohdá nedovolíme, abychom tuto zemi zadlužili." A ono to samozřejmě funguje. Lidé tomu rozumějí. Každému to připadá chytré, kromě těch bohužel, kteří se tady zadlužili a mají exekuce, to je taky pravda. Ale velká část obyvatel v této zemi si opravdu myslí, že v životě by měl člověk být opatrný při půjčování peněz. A funguje to politicky bezvadně. A já si myslím, že když to dneska ale tady zaznívá, tak je to prostě populistické. To je zneužívání něčeho, co jde dneska proti tomu, co je určitým ekonomickým poznáním, které je podle mě jediné možné, když chceme tu krizi zvládnout.

Takže si myslím, že je v pořádku vést tady debatu. Je v pořádku vést tady kritickou debatu. Kvůli tomu tady jsme a kvůli tomu tady je opozice. Ale nechápu, proč opozice pořád znovu mele tyhle své omyly, které by měla opustit, proč se nepoučila z toho, co se tady odehrálo před těmi deseti lety. Tehdy ti politici... Víte, vy dneska říkáte, že máme pomáhat kultuře. Jak jste tehdy pomáhali? Speciálně pan ministr Kalousek. Co se dalo městům a obcím? Nic se jim nedalo. Kultuře se vůbec nepomáhalo. Podívejte se, jak jste ji tehdy úplně udusili v té době, když mluvím o svém resortu. Mně to připadá pokrytecké, když dneska vlastně vy jedním slovem říkáte, že se má šetřit, a druhým slovem se dovídám, co máme všechno pokrýt finančně my. Takhle to prostě tady zní. No to je komické. Toto neumožňuje solidní debatu. Na jedné straně kritizovat velký rozpočet a na druhé straně kritizovat, za co všechno máme odpovědnost.

Slyšel jsem některé představitele pravice, kteří tady vystupovali a mluvili téměř s láskou o roli státu způsobem, který jsem si dříve nedovedl představit. Ale na druhé straně jestliže říkáte, že ten stát je tak důležitý teď, tak nemůžete zároveň tepat do deficitu, který je ekonomickou nutností pro to, aby stát plnil roli, kterou v takovéto krizi má. Takže na tom se nějak domluvme. Já opravdu nebráním debatě, nebráním kritice, ale bráním tomu, co mi připadá úplně nepochopitelné opakování starých omylů, se kterými jsme se měli už dávno vypořádat.

Já nevím, proč pan Kalousek odešel, že to nechce poslouchat. Ano, on nese odpovědnost za to, co tady před těmi deseti lety bylo. A to byly obrovské ztráty, které se způsobily. Takže pravděpodobně to nechce poslouchat, a proto odešel a neposlouchá to. Ale je to prostě tak. Oni to tehdy zpackali. A politika fiskální expanze dneska je celosvětově uznávaný způsob, jak se z té krize dostat.

A vezměte v potaz další věc. Se divíte, jak vypadá rozpočet na rok 2021. No my jsme nevěděli, že přijde teď tahle vlna, která zase tu situaci komplikuje. To znamená to je znova to, co si vynucuje opět, aby ten nástroj byl použit. Takže to, že přichází tento nástroj znovu, to má přece hlubokou logiku, a že ho musíme použít, jestliže nechceme selhat na to, že jsme úplně mizernými hospodáři, kteří nevědí, že teď nastupuje stát, teď je úloha státu, teď stát musí vlastně nastoupit, aby pomohl, aby ta ekonomika nešla úplně do minusu, aby se prostě celá nezastavila. Tohle přece není složité. A naším úkolem je toto veřejnosti vysvětlovat. Už je dobré tu veřejnost neděsit. Neděsit je ještě tím, že je všechny zadlužíme.

Opakuji ten mechanismus. V Americe si půjčili ty peníze a díky nim rozjeli ekonomiku a na daních to dostali zpátky a z krize se dostali nejrychleji. Tak ať si to každý nastuduje z těch, co tady chtějí mluvit. Vždyť to je lekce, kterou jsme dostali a ze které se všichni poučili. Akorát tady ne. Pan Kalousek se nepoučil. Pan Fiala se nepoučil. Ti se odmítají vlastně tím asi zřejmě zabývat a tváří se, jakoby to nebylo. To je to, co nechápu. Chcete-li být slušná opozice, tak se proboha učte! Studujte to, co se tady odehrálo za deset let! A neopakujte věci, které se přežily, které nikde v parlamentech nikdo neopakuje! V tom jste naprosto mimo čas. (Tleskají ministři ve vládní lavici a někteří poslanci hnutí ANO.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama
autor: PV
reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Ministryně Dostálová: Stát prostřednictvím výhodných úvěrů pokračuje v podpoře zateplování bytových domů

7:37 Ministryně Dostálová: Stát prostřednictvím výhodných úvěrů pokračuje v podpoře zateplování bytových domů

Ministerstvo pro místní rozvoj prostřednictvím výzev z Integrovaného regionálního operačního program…