Ministryně Dostálová: Stavební řízení je gesce státu, je to kompetence státu. Stále si to opakujte

12.05.2021 14:31

Projev na 102. schůzi Poslanecké sněmovny 12. května 2021 k vládnímu návrhu stavebního zákona

Ministryně Dostálová: Stavební řízení je gesce státu, je to kompetence státu. Stále si to opakujte
Foto: Hans Štembera
Popisek: Klára Dostálová, ministryně pro místní rozvoj
reklama

Děkuji moc za slovo, pane předsedající. Tak, kolegové, já jenom bych hrozně ráda vám přečetla z paragrafu 95 jednacího řádu: Ve třetím čtení se koná rozprava, ve které lze navrhnout pouze opravu legislativně technických chyb, gramatických chyb, chyb písemných nebo tiskové úpravy, které logicky vyplývají z přednesených pozměňovacích návrhů, popř. podat návrh na opakování druhého čtení.

Samozřejmě jsem se snažila si vyslechnout všechny návrhy, když vidím, kolik vás tam je ještě přihlášených atd., abych vystoupila před ukončením rozpravy a samozřejmě ke všem těm bodům vystoupila. Pokud ale trváte na tom, že mám vystoupit hned, tak já to samozřejmě ráda udělám, protože skutečně není z mé strany důvod jakýmkoliv způsobem vám nereagovat na vaše podněty, ale chtěla jsem to udělat najednou, protože mnoho těch vašich podnětů se opakuje, tak abych samozřejmě vyslechla všechny kolegy.

Zmínili jste tady vlastně ten přechod úředníků pod stát. Tak prosím, jenom si musíme znova opakovat: Stavební řízení je gesce státu, je to kompetence státu. Pro stát to vykonávají úředníci obce, kteří již dneska existují. Těch úředníků na různých formách obcí, ať už jsou to dvojkové, trojkové úřady, nebo samozřejmě jsou to i samostatné úřady jako dotčené orgány, dohromady pracuje zhruba 13 tisíc lidí. Žádní noví úředníci se přijímat nebudou, bude to pořád samozřejmě tato armáda lidí, a dokonce i díky tomu, že zjednodušujeme ty agendy, a to zjednodušení - a to samozřejmě komunikuji i se starosty, kteří jsou si toho vědomi, že pokud třeba dneska měli na stavebním úřadě čtyři lidi, že do budoucna by potřebovali pouze dva, ta úspora agendy je 40 %, to znamená, že pro ten výkon státní stavební správy bude také potřeba méně lidí.

Často tady narážíme na to, proč chceme převést ty úředníky pod státní stavební správu. Tak to jsou úředníci státu v přenesené působnosti, takže my samozřejmě do budoucna chceme, aby to byla jedna hierarchie, aby se mohl zajišťovat opravdu ten jeden metodický postup vůči všem úředníkům, protože dneska určitě víte, že stát vlastně komunikuje s kraji, kraje komunikují s obcemi a bohužel některé informace se nám v tomto procesu ztrácí.

Znova budu opakovat to, co jsem říkala už mnohokrát, že my se nelišíme. V těch procesech, v digitalizaci jsou ty komplexní pozměňovací návrhy v podstatě stejné, v čem se lišíme, je ten institucionální model, kde prostě toto může rozhodnout Sněmovna hlasováním. A proč já trvám na té čisté státní stavební správě, to je velmi jednoduché. Pro mě bylo úplně, zcela zásadní, a tady děkuji panu předsedovi Výbornému, že to řekl, že skutečně dojde k tomu zrychlení, ale aby ty lhůty byly vymahatelné, protože pokud budeme mít nastaveny lhůty ze zákona, ale úředník v podstatě nebude mít žádný prostor na tu vymahatelnost, tak to bude neaplikovatelné. A v tom modelu, který vlastně navrhujete vy jako opozice, to prostě vymahatelné není. To není jako kritika vůči smíšenému modelu. Prostě takhle to tady bylo nastaveno, je tam samozřejmě střet těch vesmírů, proto soudy judikují systémovou podjatost, protože obec je zároveň investor a zároveň si povoluje svými úředníky ten konkrétní projekt.

A když se podíváte na mojí polemiku, tak já jenom tady pro poslance, které to zajímá (Ukazuje podklady.) Tohle je současný stav ukázaný na konkrétním kraji. Vidíte, že jsou tady samozřejmě takto roztříštěné kraje, na jednom jsou dva lidi, na jednom tři, na jednom dokonce jenom jeden a tak dále. Tyto úřady jsou samostatné. To znamená, tito úředníci nemohou pomoci těmto, tito zase těmto a tak dále.

Pokud se tedy na stavební úřad nahrne více projektů, tak v tom personálním složení, tak jak je to dneska, ti úředníci si nemohou pomoci. Proto správně, v tom vašem opozičním návrhu, navrhujete opatření proti nečinnosti. To znamená, že pokud ty dílčí stavební úřady nebudou stíhat tu agendu, tak to přechází na ten vyšší stavební úřad, což je v současné době krajský úřad. Ale na to krajském úřadě je deset lidí. A těch deset lidí zároveň budou dělat opatření proti nečinnosti a zároveň odvolací úřad. To znamená, že těch deset lidí opět nemůže nikdo vlastně navýšit ten počet, a bude to pořád deset lidí. To znamená, když těch projektů bude více, tak jediné, co se stane, je, že se nedodrží ty lhůty, a ty jsou nevymahatelné.

To znamená, že zase bude čekat ten stavebník. A tomuto předcházíme právě tou čistou státní stavební správou, aby ti úředníci byli zastupitelní. Pokud tady vezmu ty další věci, které se řešily, tak jste tady samozřejmě řešili, jak daleko to bude od občana. Tak bych chtěla jenom připomenout, že tady se tedy opravdu nelišíme v těch návrzích ani opoziční, tedy také ruší zhruba 400 stavebních úřadů. Takže tady to je opravdu velmi podobné.

Co se týká vlivu samosprávy. Tady skutečně je potřeba prostě si říci, jak to judikuje soud, že ta systémová podjatost je ano. Je to problém zejména u těch velkých měst. Ale problém to skutečně je, a ta novela zákona o správním řádu to skutečně nedořešila. Co bych ještě zmínila, jenom jak jste tady útočili na to, jak byl projednáván stavební zákon. Já bych jenom chtěla říct, že skutečně tomu bylo věnováno spoustu času. Dokonce bych moc chtěla poděkovat Legislativní radě vlády, která tomu věnovala dva dny, skutečně velmi detailně. Není pravda, že bychom byli v rozporu s Nejvyšším správním soudem. Nejvyšší správní soud je v rozporu nyní s dílčími pozměňovacími návrhy, které se týkají soudního přezkumu.

Co se týká té kompromisní dohody, tak je opět se potřeba podívat do té minulosti. My jsme představili v listopadu 2019 návrh, který jsme poslali do mezirezortu, v lednu roku 2020 byla učiněna dohoda se Svazem měst a obcí. Z této dohody existuje potvrzený zápis panem předsedou Luklem, panem, asi místopředsedou sdružení místních samospráv, Kavalou, kde jsme se jednoznačně shodli na tom, že Svaz měst a obcí chce, aby prvoinstanční úřady zůstaly na obcích, s tím, že ale tam budou kvůli opatření proti nečinnosti, pak už bude Krajská státní stavební správa. Že budou maximálně integrovány dotčené orgány a že územní plánování by mělo zůstat jako to je dnes v přenesené působnosti, a obec, aby byla účastníkem řízení vždy.

Tuto kompletní dohodu jsme dodrželi a jako vláda jsme takto ten návrh přijali. A světe div se, k tomu vládnímu návrhu, který plně respektoval dohodu se Svazem měst a obcí, dal Svaz měst a obcí negativní stanovisko. Takže samozřejmě pro nás to byla nová skutečnost. A opravdu se nezlobte, ale nemohu přijmout nějaké narážky na to, že já jsem nedodržela dohodu. Naopak. My jsme jí skutečně dodrželi do puntíku, a pak samozřejmě přišlo nesouhlasné stanovisko.

Pak jste tady naráželi na to, že bychom se měli poučit, že úředníci, samozřejmě jsou v Benešově, tak bych vás chtěla všechny ujistit, že úředníky v Benešově školí Ministerstvo pro místní rozvoj, a že s nimi jsme skutečně velmi v úzkém kontaktu. Pak jsme se tady zabývali místním šetřením. Ale místní šetření není o tom, že stavebník někam vyrazí na stavební úřad. Místní šetření je o tom, že úředník vyrazí na tu konkrétní stavbu. Takže tady jenom, abychom si ty pojmy ujasnili, tak jak to má být.

K panu, mému vládnímu kolegovi, Zaorálkovi. Ano, pan ministr skutečně nesouhlasí s tím automatem, který tam byl dán jako pozměňovací návrh. S tím nesouhlasí žádný rezort, ani Ministerstvo pro místní rozvoj, takže já samozřejmě k těmto návrhům budu mít nesouhlasné stanovisko.

Debatovali jsme tady o územních studiích. Co se týká té územní studie, tam si skutečně spíše musíme položit jakoby tu otázku, co to je územní studie? Protože my to samozřejmě vnímáme jako odborné podklady. A pokud jsou to odborné podklady, tak je tady otázkou, proč to má schvalovat zastupitelstvo. Protože pokud to dostaneme do této role, tak je to samozřejmě soudně přezkoumatelné, pokud to schválí zastupitelstvo, a zároveň byste tedy měli mít veřejné projednání, to znamená zapojit do toho veřejnost, a to je otázka tady, jestli toto skutečně chcete, protože vy tady předjímáte regulační plány. To znamená pak byste z územní studie udělali v podstatě regulační plán. Ale jak už říkám, je potřeba si o těchto věcech asi popovídat, jestli skutečně takhle to myslíte, že územní studií nahradíte regulační plány.

Co se týká ochranných pásem, tak tam je potřeba říci, že ochranné pásmo stanoví zákon. Takže tam si myslím, že k tomu asi není potřeba nějaké delší debaty. Co se týká nabírání zaměstnanců, jak to vlastně bude. Tak opět je to v zákoně, je to § 330, kde první vyhláška má jasná pravidla, jak to bude vypadat. Jinak samozřejmě přechod těch lidí bude na základě trojstranných dohod. A já tedy musím říci, že už s mnoha... (Poslankyně Kovářová se hlásí.) Prosím? S mnoha starosty už v těchto věcech jednám.

A jenom bych znova ráda připomněla, že skutečně se tady nebavíme o úřednících obcí jako takových, je to státní kompetence, je to kompetence státu v přenesené působnosti. A jediný, co stát chce udělat, aby vlastně zajistil ty lhůty a všechny ty věci s tím spojené, aby si to vykonával sám. Děkuji.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: PV

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Pekarová Adamová (TOP 09): Reformu jste zrušili a ničím nenahradili. Za osm let vlády

19:02 Pekarová Adamová (TOP 09): Reformu jste zrušili a ničím nenahradili. Za osm let vlády

Projev na 110. schůzi Poslanecké sněmovny České republiky 23. června 2021 k vládnímu návrhu zákona, …