Ministryně Schillerová: MOJE daně zjednoduší daňový systém

05.11.2019 16:24

Projev na 35. schůzi Poslanecké sněmovny 5. listopadu 2019 k daňovému řádu

Ministryně Schillerová: MOJE daně zjednoduší daňový systém
Foto: Hans Štembera
Popisek: Alena Schillerová, místopředsedkyně vlády a ministryně financí

Dámy a pánové,

dovolte mi, abych stručně uvedla návrh zákona, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, dále budu používat už jenom zkratku daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Předložený návrh zákona je mimo jiné a zejména realizací, legislativní realizací projektu MOJE daně neboli moderní a jednoduché daně, jehož realizace je spolu s podporou zjednodušení a elektronizace daňového systému a obecně veřejné správy jedním z bodů programového prohlášení vlády.

Těžištěm návrhu zákona je rozsáhlá novela daňového řádu, který je obecným předpisem pro správu daní. Novela se věnuje především čtyřem základním tématům.

První z nich je podpora elektronizace, která si klade za cíl zjednodušit administrativu v komunikaci se správcem daně a pozitivně motivovat k využívání elektronických prostředků. Tedy jít v této oblasti nikoli cestou sankcí, nýbrž cestou benefitů.

Návrh zákona obsahuje zakotvení legislativních předpokladů pro modernizaci portálu Finanční a Celní správy České republiky, zejména v novém pojetí daňové informační schránky, která dnes u léta existuje v informačním systému ADIS. Ta daňovým subjektům nově umožní mimo jiné získávání většího množství informací prostřednictvím internetu a možnost činit předvyplněná elektronická podání, zejména potom daňová přiznání. Zřízení daňové informační schránky a rozsah nabízených služeb nicméně bude záviset na technické vybavenosti konkrétních správců daně. Díky tomu bude možný postupný náběh nově poskytovaných služeb.

Na poli elektronizace návrh dále přináší například prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání u daně z příjmů o jeden měsíc v případě podání elektronicky, takže motivujeme ty subjekty, které dnes vlastně ještě nemají zákonnou povinnost podávat daňová přiznání elektronicky, což je téma, se kterým přišli kolegové z České pirátské strany a které jsem slíbila zahrnout do vládou předloženého komplexního materiálu.

Nalezneme v souvislosti s tím zde i kratší lhůtu pro vrácení přeplatku v případě elektronicky podaných žádostí, upuštění od povinnosti podávat formulářová podání elektronicky pro ty, kteří si dobrovolně zřídili datové schránky, nebo snížení pokuty za nedodržení elektronické formy podání o polovinu.

Druhým tématem - toto je první téma - které souvisí s touto novelou je zjednodušení kontrolních postupů, kde bude nově připuštěna též korespondenční forma komunikace v rámci daňové kontroly, což přinese větší flexibilitu podle preferencí daňového subjektu a okolností konkrétního případu a zároveň zamezí případným obstrukcím. Rovněž dojde ke zkrácení jednotlivých fází daňové kontroly v závislosti na tom, zda skončí bez nálezu nebo s nálezem.

Třetím tématem je revize, komplexní revize sankčního systému, která by měla mimo jiné zmírnit dopady některých sankcí, zejména úroků, a odstranit některé nesystémové výjimky v této oblasti. S tím je spojeno především snížení reparačních úroků na úroveň standardního úroku z prodlení, uplatňovaného v soukromoprávní oblasti. Pokles je o šest procentních bodů, takže vychází-li úrok dnes na 16 procent, on se počítá podle repo sazby České národní banky, platné první den kalendářního čtvrtletí, ten pokles v tuto chvíli bude zhruba 10 procent, takže na 10 procent, což bude platit jak pro úroky, hrazené daňovým subjektem, čili úroky z prodlení zejména, tak pro úroky hrazené správcem daně.

Rovněž dochází k odstranění nesystémových výjimek v podobě zrušení tolerance čtyř pracovních dnů prodlení s platbou daně a tolerance pěti pracovních dnů u pozdního podání daňového tvrzení. Negativní dopady zrušení těchto tolerancí jsou kompenzovány tolerancí, zejména zvýšením minimálních hranic pro vznik příslušných sankcí. Dnes tu minimální hranici máme 200 korun, napříště bude 500 korun, takže do 500 korun se úrok počítat vůbec nebude.

Čtvrtým klíčovým tématem je zavedení odbornou veřejností, judikaturou dlouhodobě poptávané možnosti vyplácet formou zálohy části nárokovaných nadměrných odpočtů na dani z přidané hodnoty, zadržovaných v důsledku probíhajícího kontrolního postupu. Tato změna povede ke snížení negativního finančního dopadu uvedeného zadržování, současně si ale vyžádá, a to říkám otevřeně, prodloužení doby pro vyhledávání činnosti správce daně o 15 dnů, což zároveň přinese lepší zacílení kontrolní činnosti, méně zbytečných kontrol a zadržovaných finančních prostředků, což bude samozřejmě ve svém důsledku znamenat zajištění dalšího cash flow, peněz do cash flow firem.

Z řady dalších dílčích změn, obsažených v návrhu zákona, lze uvést zejména rozšíření okruhu méně invazivních způsobů realizace zajišťovacího příkazu, a to zejména o prohlášení o majetku nebo umožnění fyzickým osobám požádat i o změnu daňového identifikačního čísla tak, aby neobsahovalo rodné číslo.

Základní účinnost návrhu zákona je předpokládaná prvního dne druhého měsíce následujícího po vyhlášení ve sbírce zákonů. Děkuji vám za pozornost a jsem připravená zodpovědět veškeré vaše dotazy.

Děkuji.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: PV

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Cekotová (APB): Politika je prostor, kde mohu být vidět a slyšet

13:10 Cekotová (APB): Politika je prostor, kde mohu být vidět a slyšet

Komentář Svatavy Cekotové, lídra Aliance pro budoucnost ve Zlínském kraji. S jakými tématy jde do vo…