Ministryně Šlechtová: Nezaměstnanost, chudoba a následné sociální vyloučení ženou mnohé lidi do spirály beznaděje

02.11.2015 14:54

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo další výzvy v Integrovaném regionálním operačním programu. Jde o „Sociální podnikání pro sociálně vyloučené lokality“ a „Sociální podnikání“. Obě jsou určeny pro podnikatele, firmy či nestátní neziskové organizace, které zaměstnávají či zaměstnají sociálně vyloučené spoluobčany.

Ministryně Šlechtová: Nezaměstnanost, chudoba a následné sociální vyloučení ženou mnohé lidi do spirály beznaděje
Foto: MMR, mg
Popisek: Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová

„Nezaměstnanost, chudoba a následné sociální vyloučení ženou mnohé lidi do spirály beznaděje. Stát nesmí řešit jen následky sociálními dávkami, ale aktivně napomoci ke znovuzapojení těchto spoluobčanů do práce. Naše dotace také oživí podnikání přímo ve vyloučených lokalitách,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.
 
Jedenáctá výzva „Sociální podnikání pro sociálně vyloučené lokality“ i dvanáctá výzva  „Sociální podnikání“ jsou zaměřeny na podporu vzniku a rozvoje sociálních podniků, které umožní sociálně vyloučeným osobám a osobám, ohroženým sociálním vyloučením, vstup na trh práce a do podnikatelského prostředí.
 
Hlavní podporované aktivity jsou: vznik nového sociálního podniku, personální a produkční rozšíření sociálního podniku, rozšíření stávajících podnikatelských aktivit osob samostatně výdělečně činných nebo vznik nových podnikatelských aktivit osob samostatně výdělečně činných. Obě výzvy patří pod specifický cíl 2.2 „Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání“ v Integrovaném regionálním operačním programu. Příjemci podpory mohou být osoby samostatně výdělečně činné, obchodní korporace, nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace.
 
V 11. výzvě „Sociální podnikání pro sociálně vyloučené lokality“ musí být projekty realizovány na území správního obvodu obcí s rozšířenou působností, na jejichž území se nachází sociálně vyloučené lokality, mimo hl. m. Prahu, nebo na území se schválenou strategií Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám. Projekty ve 12. výzvě „Sociální podnikání“ musí být realizovány na území správního obvodu obcí s rozšířenou působností, kde se nenachází sociálně vyloučené lokality, mimo území hl. m. Prahy. Obě výzvy se liší pouze územním vymezením, které je podrobně specifikováno v příloze č. 3 u obou Specifických Pravidel pro žadatele a příjemce.
 
Z Evropského fondu pro regionální rozvoj je na výzvu „Sociální podnikání pro sociálně vyloučené lokality“ připraveno 132 mil. korun a na výzvu  „Sociální podnikání“ je to 88 mil. korun.
 
Žadatelé mohou žádosti o podporu podávat od 29. října 2015 do 29. února 2016. Realizace projektů musí být dokončena nejpozději 30. června 2018.
 
Dne 10. listopadu 2015 v Praze a 18. listopadu 2015 v Brně bude Řídicí orgán IROP (Ministerstvo pro místní rozvoj) organizovat semináře pro žadatele. Bližší informace budou uveřejněny na webových stránkách www.dotaceEU.cz/IROP.
 
Projekty je možné konzultovat s kontaktními pracovníky Centra pro regionální rozvoj České republiky v jednotlivých krajích. Kontakty na tyto pracovníky jsou k dispozici na webových stránkách www.crr.cz/cs/crr/kontakty-iop-irop/    . Na adrese www.dotaceEU.cz/IROP budou zveřejněna Specifická pravidla pro žadatele a příjemce a text výzev, kde jsou uvedeny detailní informace.
 
Žádosti o podporu budou přijímány v elektronické podobě v aplikaci MS2014+ na adrese https://mseu.mssf.cz    .

Harmonogram dalších plánovaných výzev IROP na rok 2015 je k dispozici na  webových stránkách  www.dotaceEU.cz/cs/Microsites/IROP/Dokumenty.

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

reklama

autor: PV

Mgr. Jan Farský byl položen dotaz

Proč jste jako jiní neodpověděli na otázky týkající se svobody projevu?

https://beta.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Prekvapeni-ze-SPOLU-Vondra-zaslal-odvaznou-odpoved-Muze-mit-dohru-755196. Je to proto, že máte máslo na hlavě, protože jste to hlavně vy, kdo tu chce omezit svobodu slova - vy to tedy nazýváte boj s dezinformacemi, ale přitom ani nejste schopni definova...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Ostrá (SOCDEM): Máme plán, jak lidem v Evropě pomoci

17:17 Ostrá (SOCDEM): Máme plán, jak lidem v Evropě pomoci

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k volbám do Evropského parlamentu