Oborná (ANO): Ambiciózní environmentální plány budou muset ustoupit

04.05.2022 0:31

Projev na 20. schůzi Poslanecké sněmovny 3. května 2022 k návrhu poslanců Ivana Adamce, Radima Fialy, Romana Kubíčka, Michala Kučery, Ondřeje Lochmana, a Antonína Tesaříka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 382/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Oborná (ANO): Ambiciózní environmentální plány budou muset ustoupit
Foto: ANO
Popisek: Monika Oborná

Děkuji za slovo, paní předsedající. Dobrý večer, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych se i já vyjádřila k této novele. Poslaneckou novelou zákona o podporovaných zdrojích energie dojde k rozšíření okruhu subjektů pro dokládání plnění kritérií udržitelnosti a zároveň k prodloužení přechodné doby, po kterou mohou povinné subjekty prokazovat plnění kritérií udržitelnosti prostřednictvím čestného prohlášení. Jde sice o poměrně drobnou legislativně technickou úpravu podmínek pro poskytování provozní podpory pro využití energie biomasy, současně se však jedná o důležité téma evropské i naší vlastní energetické politiky.

Státy Evropské unie plánovaly na základě takzvaného Green Dealu, neboli Zelené dohody, dosáhnout uhlíkové neutrality do poloviny století. Už v roce 2030 se má uhlíková stopa snížit o 55 % oproti roku 1990. Za tímto účelem byl oznámen pracovní program Evropské komise pro rok 2021, balíček "Fit for 55". Tento balíček se týká široké škály oblastí politiky, včetně energetické účinnosti obnovitelných zdrojů energie, využívání půdy, zdanění energií a obchodování s emisemi.

Nástroje balíčku jsou zatím pouze ve fázi návrhů. O doporučeních by se mělo jednat v následujících měsících, čehož by vláda České republiky měla využít zejména v době českého předsednictví. Musíme totiž zohlednit fakt, že od návrhu balíčku došlo k zásadní změně okolností. Ruská agrese proti Ukrajině a sankce proti Rusku, které uplatňuje Evropská unie, zcela mění východiska, ze kterých dosavadní evropská strategie na proměnu energetiky vycházela.

Ambiciózní environmentální plány budou muset minimálně ze střednědobého hlediska ustoupit zájmům energetické bezpečnosti. Výroba elektřiny a tepla z paliv, z biomasy, tak dnes nabývá ještě většího významu, než tomu bylo v době, kdy jsme v loňském roce schvalovali rozsáhlou novelu zákona o podporovaných zdrojích energie, kterou se pro tento výrobní řetězec do zákona dostala kritéria udržitelnosti.

Oblast prokazování plnění kritérií - (Poslanec Adamec má poznámky vůči poslankyni Oborné.) - teď mě tady pan předkladatel vyhodil z kontextu. (Smích v sále.) Takže znova. Ambiciózní environmentální plány budou muset minimálně ze střednědobého hlediska ustoupit zájmům energetické bezpečnosti. Výroba elektřiny a tepla z paliv, z biomasy, tak dnes nabývá ještě většího významu, než tomu bylo v době, kdy jsme v loňském roce schvalovali rozsáhlou novelu zákona o podporovaných zdrojích energie, kterou se pro tento výrobní řetězec do zákona dostala kritéria udržitelnosti.

Oblast prokazování plnění kritérií udržitelnosti a úspor emisí skleníkových plynů upravuje zejména směrnice Evropského parlamentu a Rady EU 2018/2001 ze dne 11. prosince 2018, o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů. Jejich smyslem je, aby využíváním biopaliv nedocházelo k narušování biodiverzity.

Dovolte mi proto v této souvislosti upozornit na dokument vypracovaný patnáctičlenným týmem odborníků Expertní rady evropských akademií na životní prostředí, který se věnuje závažným nesrovnatelnostem mezi vědou a praktickou politikou v oblasti energie získávané z lesní biomasy. Článek staví na rozsáhlé práci expertů, kteří se touto problematikou zabývají už od roku 2015.

Podle směrnice EU o obnovitelných zdrojích energie z roku 2019 byla biomasa odebraná z lesů jednoznačně klasifikována jako obnovitelná energie. Od té doby byla v řadě členských států využívána ke zvýšení podílu energie pocházející z obnovitelných zdrojů. Původní ideou ovšem bylo, že hlavním zdrojem budou nevyužité zbytky z lesů a dřevozpracujících firem. Nárůst využívání biomasy vedl ke kácení lesů, energeticky náročné výrobě a dopravě na značné vzdálenosti a tak dále.

Uhlíková neutralita tak byla ve skutečnosti vykazována pouze papírově. Navíc platí, jak se rovněž v dokumentu uvádí, že klimatické dopady v současnosti rozsáhlého nahrazování uhlí lesní biomasou a to zejména při dovozu, mohou zvyšovat riziko, že budou překročeny cíle Pařížské dohody. Důvody jsou dva. Když je les pokácen a využit pro bioenergii, všechen uhlík v biomase vstupuje do atmosféry naráz. Jelikož emise CO2 jsou na jednotku vyrobené elektřiny vyšší, čistým efektem je, že při přechodu z uhlí na biomasu dojde nejprve ke zvýšení emisí.

Navíc emitovaný CO2 je absorbován až poté, co les opět vyroste, tudíž je zde časová prodleva mezi uvolněním uhlíku a jeho reabsorbcí z atmosféry, takzvaná doba návratnosti uhlíku. Na základě této a dalších varovných studií proto směrnice Evropského parlamentu a Rady EU 2018/2001 ze dne 11. prosince 2018, o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů, stanovila, že biopaliva, biokapaliny a paliva z biomasy by měly být vždy vyráběny udržitelným způsobem.

Cituji: "Biopaliva, biokapaliny a paliva z biomasy používané k plnění cíle unie stanoveného v této směrnici a ty z nich, na které se vztahují režimy podpory by tedy měly povinně splňovat kritéria udržitelnosti a úspor emisí skleníkových plynů."

Uvedená směrnice ale rovněž konstatuje, že elektřina z obnovitelných zdrojů by měla být zaváděna za nejnižších možných nákladů pro spotřebitele a daňové poplatníky. Zde přirozeně může nastat rozpor mezi zájmem na dostupnou cenu energií a tím, jak budou kritéria udržitelnosti nastavena. Na jedné straně nepochybně máme zájem na tom, aby biopaliva, biokapaliny a paliva z biomasy byly získávány způsobem, který nepoškozuje životní prostředí. Na druhou stranu platí, že čím přísněji budou kritéria udržitelnosti nastavena, tím cena těchto zdrojů energie bude vyšší.

My sice můžeme používat chlévskou mrvu, jak již doporučil pan ministr Jurečka, ale to asi všichni víme, že to zdaleka stačit nebude. Rovněž nemá smysl si nalhávat, že můžeme tyto energie dotovat, ať to stojí, co to stojí. Udržitelnost versus cena je zkrátka dilema, které budeme muset v nejbližších měsících a letech řešit. Děkuji vám za pozornost. (Potlesk z řad poslanců ANO.)

reklama

autor: PV

FactChecking BETA

Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.

Přezkoumat
Radek Koten byl položen dotaz

interpelace

Když vláda nereaguje na vaše interpelace, jaké jsou vaše další možnosti získat odpovědi, pokud nějaké jsou? Myslel jsem, že odpovědět do 30 dnů vláda, respektive tázaný musí ze zákona.A druhá věc, jak víte, že čísla,co vám možná premiér někdy dodá, budou pravdivá?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Štěpánek (Trikolora): Statisíce lidí nemusely zemřít

16:03 Štěpánek (Trikolora): Statisíce lidí nemusely zemřít

9. duben 2022. Toho dne proběhlo vpravdě historické jednání, od kterého se odvíjí naprosto zbytečná …