Ondráček (KSČM): Myslivci, lesníci i zemědělci se sami divili, co všechno je tam nově přidáno

18.06.2021 19:02

Projev na 104. schůzi Poslanecké sněmovny 18. června 2021 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů

Ondráček (KSČM): Myslivci, lesníci i zemědělci se sami divili, co všechno je tam nově přidáno
Foto: Hans Štembera
Popisek: Zdeněk Ondráček alias "mlátička"

Děkuji, pane předsedající. Vážený pane ministře, vážené kolegyně, vážení kolegové, nejsem v žádném střetu zájmu, nejsem myslivec, nemám lovecký lístek. Pokud chodím do lesa, tak na houby, popřípadě za odpočinkem, takže své stanovisko, které přednesu a které bude delší, omlouvám se, vychází z toho, že jsem věc konzultoval s několika kolegy myslivci a přivedl mě k tomu ten důvod, že můj poslanecký mail byl tak jako obvykle při projednávání některých zákonů, a stejně tak předpokládám, že i váš mail, zaplněn desítkami a stovkami mailů podobného duchu, kdy mi pisatelé říkají: to musíš, tamto nesmíš a takhle to bude. A samozřejmě jsou zde dvě skupiny obyvatel, řekněme myslivců, zemědělců a ochranářů životního prostředí, které na daný návrh mají zcela odlišný úhel pohledu.

I proto jsem konzultoval tuto věc s našimi zástupci v zemědělském výboru a řekl jsem jim, že nevidím důvod, proč teď před koncem volebního období tak rychle spěchat s touto novelou a že by si to zasloužilo minimálně odbornou širokou konzultaci zemědělců, lesníků, myslivců, životního prostředí, ale samozřejmě i politiků v dané oblasti. Dovolím si vám připomenout některá naše rozhodnutí, protože 2. června tohoto roku jsme zde v Poslanecké sněmovně hlasovali a poměrně velkou většinou 118 hlasů jsme zrušili nedomyšlený kůrovcový přílepek z dílny kolegů Pirátů a TOP 09 kolegyně Adamové Pekarové z roku 2019. Byl to totožný návrh paní kolegyně Aulické Jírovcové, můj, paní kolegyně Matušovské a pana kolegy Dolínka. Tím zrušením v rámci třetího čtení, takzvané invazivní novely, byl to sněmovní tisk 931, jsme ušetřili státní pokladně stamiliony z veřejných rozpočtů. A ještě jsme zachránili myslivecké spolky, protože s mysliveckou odbornou, ani laickou veřejností nikdy nebyl ani jedním slovem tento tehdy přílepek projednán a prodiskutován. Byl to přílepek k tehdejšímu projednání lesního zákona.

Já si myslím i teď s odstupem několika málo dní, v podstatě tří týdnů, ani ne tří týdnů, že jsme se zachovali moudře, když jsme zvedli ruku pro zrušení tohoto předraženého a nedomyšleného přílepku, který si u poslanců prolobbovalo hnutí DUHA v roce 2019. Pro připomenutí, kdyby se přílepek nezrušil, tak po dvouleté přechodné lhůtě, která běží od toho podzimu roku 2019, by přílepek nabyl účinnosti v listopadu tohoto roku, takže by začali do honiteb chodit nikomu neodpovědné akreditovaní znalci, samozřejmě předpokládám, že nezřídka z řad ochránců přírody, v uvozovkách ochránců přírody, a za poměrně velké peníze by začali dělat posudky. Prostě by začali bez jakékoliv odpovědnosti určovat, kolik, kde a co se má střílet. A kdyby se někomu z myslivců ten posudek nelíbil, například že byl stanoven nereálně vysoký plán lovu, tak by měl prostě smůlu. Prostě po zrušení přílepku si teď konečně mohou oddychnout jak myslivecké spolky, tak obce se svými, řekněme, i napjatými rozpočty, které nebudou muset od listopadu platit miliony za posudky a nové úředníky.

Dovolím si říct, že si oddechli i sami úředníci na úseku myslivosti, kteří sami byli z tohoto paskvilu bezradní, protože měli děs, že se jim dle požadavků přílepku na evidenci markantů budou na úřadech kupit hromady zahnívajících barbarsky uřezaných slechů, chcete-li uší zvěře. Jak je vidět, od 2. června jsme se neradovali dlouho a nedomyšleného kůrovcového přílepku jsme se zbavili jen na pár dní. Již v této novele najednou vidíme, že na poslední chvíli chce do této novely zákona o myslivosti, sněmovního tisku 954, pozměňovacím návrhem přilepit, nebo, řekněme, změnit novou ambici a ve skutečnosti mazaným pozměňovacím návrhem zavádí obdobné poměry, jako jsme zrušili tím přílepkem kolegyně Adamové Pekarové, který se nám v tomto pozměňovacím návrhu vrací v jiné formě jako bumerang a ještě bude toto všechno stát daleko větší ne desetimiliony, ale stamiliony z veřejných rozpočtů a kvalifikovaným odhadem bude potřeba na tuto agendu přes sto nových úředníků. Pokud bychom mluvili o mzdových nákladech sta nových úředníků, odhad 70 milionů korun ročně je velmi, velmi nízký. Já si dovolím říct, že sto nových úředníků by zatížilo rozpočty obcí, ale i ministerstva částkou minimálně 120 až 150 milionů korun ročně.

Vysoké náklady by také samozřejmě vznikly na straně uživatelů honiteb, tedy myslivců. Co je důležité si uvědomit. Takzvaná vládní novela z dílny Ministerstva zemědělství přicházela s bohulibým účinkem, ale už to dávno není ta vládní novela, protože je důležité říci, že to, co bylo dáno, už daleko, daleko převyšuje původní znění vládní novely, která byla mimo jiné podpořena i peticí 87 000 myslivců. To znamená, ten dobrý záměr, se kterým pan ministr zemědělství přišel a opíral se o petici 87 000 myslivců, těmi desítkami pozměňovacích návrhů a myslím, že jich je celkem 71, jestli se nepletu, tak zcela změnila původní novelu.

Tento tisk leží ve Sněmovně od července roku 2020 jako sněmovní tisk 954. A těch 71 pozměňovacích návrhů, z nichž přes 50 je v systému od 8. 6. 2021, má kladné stanovisko a požehnání zemědělského výboru. Takové množství pozměňovacích návrhů indikuje kontroverzi z mého pohledu rychlokvašenost, neprojednatelnost, nedomyšlenost této novely. Je tam příliš mnoho záplat, prostě se paragrafového znění stal hybrid vládní a poslanecké novely zákona o myslivosti a la o tom, jak pejsek s kočičkou vařili dort. Přičemž to množství poznávací návrhů opět nebylo řádně projednáno s odbornou veřejností. Pokud mi kolegové ze zemědělského výboru chtějí tvrdit něco jiného, velmi rád si jejich argumenty vyslechnu.

Byli jsme ve zvláštní koronavirové době, kdy výbory jednaly bez přítomnosti veřejnosti a podle mých informací ta odborná veřejnost nedostala dostatek času a prostoru na to, aby ty pozměňovací návrhy, které byly vloženy do tohoto sněmovního tisku, byly s nimi projednány a aby k nim mohly zaujmout svá odborná stanoviska. V podstatě to vypadá obdobně jako u přílepku z roku 2019, který jsme drtivou většinou 118 hlasů z přítomných poslanců zde zrušili právě toho 2. června, jak jsem zmiňoval na začátku svého vystoupení.

Myslím, že myslivci, lesníci i zemědělci se sami divili, co všechno je tam nově přidáno. Poslanecké pozměňovací návrhy přidávají cca 15 nových stran paragrafů a ustanovení do původního vládního návrhu zákona nebo novely zákona o myslivosti. Je to takový v podstatě maglajz, hlavně ty pozměňovací návrhy kolegů poslanců zemědělského výboru, pozměňovací návrhy A1 až A38, a pak pozměňováky kolegů z výboru pro životního prostředí pod písmeny B1 až B13. Některé pozměňovací návrhy nejen mění zákon o myslivosti, ale i lesní zákon nebo zákon proti týrání zvířat.

Nejvýznamnějším pozměňovacím návrhem s kladným stanoviskem od zemědělského výboru je pozměňovací návrh poslanců zemědělského výboru číslo A9 s obdobným pozměňovacím návrhem poslanců ve výboru pro životní prostředí pod číslem B8. Toto je v podstatě prášená, v uvozovkách, lehká verze přílepku poslankyně paní kolegyně Adamové Pekarové, akorát tlačená přes vyhlášku, což vlastně už nepůjde ani přes Sněmovnu a úředníci Ministerstva zemědělství si to, v uvozovkách, udělají sami podle sebe. Když to prostě nejde protlačit zákonem, tak to dáme na ministerstvo a nebudeme se ani kolegů poslanců a poslankyň ptát, protože my z hnutí DUHA, popřípadě my, kteří to takto tlačíme, to prostě chceme.

Dle těchto nových návrhů posudek na honitbu už nevypracovává znalec jako v původním přílepku paní kolegyně poslankyně Adamové Pekarové, ale zavádí se zde pouze pověřená osoba. Kdo je pověřená osoba? Já bych byl rád, kdyby někdo z předkladatelů tohoto návrhu, tohoto pozměňovacího návrhu nám toto v rámci třetího čtení vysvětlil. Takže pověřená osoba, která ale v podstatě toho merita pozměňovacího návrhu je v podstatě to samé, co byl původně znalec. Poznávacích návrhů - cituji - zde pověřenou osobou se rozumí právnická osoba nebo organizační složka státu pověřená ministerstvem. Náklady inventarizace lesů hradí stát. Zase, peníze z kapes daňových poplatníků.

Konkrétně pověřenou osobou je Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, který má nyní cca 450 zaměstnanců. Na to, aby mohl být tou - ne tím znalcem, ale pověřenou osobou - bude muset podle odborníků přijmout kvalifikovaným odhadem dalších nejméně 100 úředníků. Nebo možná i více, protože musí zvládnout cca těch 5 000 honiteb, které v České republice máme a bude ty věci muset vyhodnocovat. Jak jsem zmínil, mzdové náklady se budou pohybovat ve výši minimálně 70 (?) milionů korun. Já říkám 120 až 150, samozřejmě budou tam noví odborníci na IT, no a samozřejmě IT zařízení odhadem dvě stě, čtyři sta milionů.

Prostě možná dobrý kšeft pro některé kamarádíčky někoho, kdo toto předkládá nebo kdo toto chce do zákona dostat a už ne formou paragrafu, ale odkazem na vyhlášku. Samozřejmě bude muset fungovat i nová zakázka na IT elektronický systém pro evidenci těch honiteb, aplikace pro fotografování ulovené zvěře. Zrušením kůrovcového přílepku jsme ušetřili sice nemalé stamiliony, ale teď se snažíme formou pozměňovacího návrhu zemědělského výboru A9 a pozměňovací návrhu výboru pro životní prostředí B8 toto vrátit zpátky.

Kolegyně a kolegové, nás 118, kteří jsme pro to hlasovali 2. června - víte o tom, že se tady někdo snaží naše rozhodnutí z 2. června obejít a jinou formou to tam znovu vrátit? Upozorňuji vás na to, abyste v případě, že dojde na hlasování ve třetím čtení, na toto byli upozorněni a věděli velmi dobře, o čem hlasujete a nedali pouze na doporučení svých garantů. Pojďme postupně poznávací návrh za poznávacím návrhem a probereme si to všechno postupně.

Nejprve se zaměřím na argumenty ohledně původního znění vládní novely, co máme na stole, tedy sněmovní tisk 954/0. A odborně se přiznám, že tyto argumenty, které budu zde říkat a předčítat, nejsou pouze z mé hlavy, ale posbíral jsem je od odborné myslivecké veřejnosti a z jejich praxe. Výhodou je, že s mnoha myslivci diskutujeme a máme možnost jejich požadavky a jejich odborné připomínky nějakým způsobem zadokumentovat.

Takže já touto formou i kolegům z odborné myslivecké veřejnosti děkuji za přípravu těchto podkladových materiálů. 26. 5. 2021 jsme projednali tzv. vládní novelu zákona o myslivosti ve druhém čtení, která je připravena z dílny Ministerstva zemědělství. Bylo slibováno, že novela má vyřešit nedostatky nedomyšleného kůrovcového přílepku poslanců Holomčíka, Balcarové a kolegyně Pekarové Adamové, který byl přijat v rámci novely lesního zákona v roce 2019. Při podrobnějším prostudování... (Poslanec byl přerušen s upozorněním na časový harmonogram).

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: PV

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Fiala (ODS): Roberta jsem potkal na jedné ze svých cest po jižní Moravě...

22:02 Fiala (ODS): Roberta jsem potkal na jedné ze svých cest po jižní Moravě...

Komentář na facebookovém profilu k jednomu vzácnému setkání na jižní Moravě.