Opálka (KSČM): Parametrická optimalizace důchodového systému ČR

30.07.2014 15:42

Varianta parametrické optimalizace důchodového systému ČR z pohledu KSČM.

Opálka (KSČM): Parametrická optimalizace důchodového systému ČR
Foto: KSČM
Popisek: Miroslav Opálka

 KSČM byla po volbách připravena participovat na přípravě a realizaci dalšího postupu důchodové reformy. Voliči však rozhodli svými hlasy o sestavení takové koalice, která si v programovém prohlášení vytýčila rozhodnout jen o řešení šesti dílčích cílů. KSČM chce touto cestou podat stručnou informaci o svých výchozích návrzích k řešení vládních cílů.

1.      Navrhujeme zastropovat věkovou důchodovou hranici nejvýše na 65 letech s tím, že průběžně bude probíhat srovnávací revize stanoveného věku s reálným vývojem v ČR.

2.      Souhlasíme s návratem k původnímu valorizačnímu vzorci, který již Parlament schválil. Jako problém však vnímáme nevyrovnání ztráty za uplynulé dva roky platnosti snížené valorizace. Takto kumulovaná ztráta navždy snižuje základ pro další valorizace.

3.      Požadujeme ukončení důchodového spoření – II. pilíře s tímto postupem:

Alternativně umožnit klientům rozhodnutí o naložení s jejich penězi ve II. pilíři:

a)  Co se týká 3 % vyvedených z 1. pilíře

§    Vrácení peněz do I. pilíře a zpět získání nároku na neredukovaný výměr      

         důchodových dávek

§    Jiné řešení s tím, že za období snížených odvodů do I. pilíře bude provedena     

                        dle platného zákona redukce při výměru státních důchodových dávek

Možnosti transformace peněz:

ü  Převedení do III. pilíře

ü  Převedení do jiného finančního produktu

ü  Vyplacení (na účet, složenkou, hotově)

b)      Co se týká 2 % navýšených z vlastních prostředků

Možnosti transformace peněz:

ü  Převedení do III. pilíře při zachování daňového zvýhodnění

ü  Převedení do jiného finančního produktu s dodatečným dodaněním

ü  Vyplacení (na účet, složenkou, hotově) s dodatečným doduněním

4.      Ve státním solidárním důchodovém pilíři jsme pro zachování prvků zásluhovosti, ale konstatujeme, že bez vícezdrojového financování není pro jeho posílení prostor.

5.      Máme za to, že není třeba posilovat státní podporu III. pilíře, neboť je do něj dlouhodobě zapojen maximální počet ekonomicky činných občanů, kteří mají příjmy umožňující jim odloženou spotřebu. Z našeho pohledu je nezbytné řešit zákonnou formou předdůchody u pracujících v těžkých profesích a zrušit diskriminační podmínky pro nižší příspěvky.

6.      Navrhujeme v rámci nových transferů mezi občany, rodinami a státem: zvýšení důchodového pojištění u bezdětných nad 30 let; společný a rovným dílem sdílený vyměřovací základ pro účely důchodového pojištění po dobu společného soužití manželů, který se rozdělí rovným dílem  pro nárok na důchodové dávky (bez vlivu na pozůstalostní důchody); možnost dobrovolného rozhodnutí se každé ekonomicky aktivní osoby poukauzovat 2 procentní body ze svého odvodu na důchodové pojištění přímo na zvýšení starobních důchodů těch, kteří tuto osobu ve své rodině vychovávali a připravili pro život.

Podrobnější stanovisko KSČM viz http://www.kscm.cz/politika-kscm/duchodova-reforma/90238/parametricka-optimalizace-duchodoveho-systemu-cr-varianta-kscm.

Miroslav Opálka, poslanec PS PČR, místopředseda stínové vlády KSČM pro sociální strategii a zástupce KSČM v Odborné komisi pro důchodovou reformu MPSV

reklama

autor: KSČM

Ing. Vojtěch Munzar byl položen dotaz

odvody

Když si začínající podnikatel odloží platby pojištění, ale v podnikání se mu nedaří, tak je stejně bude muset uhradit, nebo ne? A kde je pak nějaká pomoc? Protože ony i minimální zálohy budou díky vaší vládě dost vysoké. Uvědomujete si to? Proč jste vlastně na navýšení přistoupili, hlavně teď když ...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Vích (SPD): Volby do Evropského parlamentu budou referendem o EU

8:17 Vích (SPD): Volby do Evropského parlamentu budou referendem o EU

Co je vlastně cílem politiky Green Deal, Agenda 2030 a Migračního paktu? Destrukce a sebevražda Evro…