Pekarová Adamová (TOP 09): Kolem firmy DEZA něco lehce smrdí, a není to jen onen obvyklý pach

13.11.2020 18:49

Projev na 62. schůzi Poslanecké sněmovny 13. listopadu 2020 k informaci ministra životního prostředí Richarda Brabce o situaci na řece Bečvě

Pekarová Adamová (TOP 09): Kolem firmy DEZA něco lehce smrdí, a není to jen onen obvyklý pach
Foto: Hans Štembera
Popisek: Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová
reklama

Děkuji za slovo. Já se omlouvám kolegům, že využívám v tomto čase přednostního práva, budu se snažit být maximálně stručná a dotázat se pana ministra také na některé věci, které v té debatě jsou stěžejní a zásadní. Všichni si určitě přejeme, aby tato katastrofa byla vyšetřena co nejdříve, aby byl potrestán viník a aby mohl být hnán k zodpovědnosti. Vy jste, pane ministře, i na výboru pro životní prostředí i dnes tady zmínil, že vlastně transparentnost (nesrozumitelné), ke které se snažíme, aby tady došlo, tak může být problémem pro to samotné vyšetřování a je vlastně ze strany policie a dalších orgánů na to ve své podstatě uvaleno informační embargo.

Mě by zajímalo, kdo o tom rozhodl, jestli v případě policie to byla samotná policie, tak to samozřejmě je pochopitelné, ale jestli v případě třeba České inspekce životního prostředí a dalších státních a vám některých podřízených orgánů to bylo ze strany ministerstva, vašeho osobního nebo kohokoli jiného. Myslím, že v té debatě vzhledem k tomu, že opravdu už je kolem toho příliš mnoho otazníků a nejsme to my politici, kteří bychom je vznášeli, dokonce v mnohých případech to ani není o novinářích, ale je to o odbornících, je to skutečně o lidech, kteří se věnují odborně činnosti třeba na univerzitách v oblasti chemie atd., tak jeden z nich, jeden konkrétní článek, který je samozřejmě k dispozici, dokonce má - protože je velmi podrobný a obsáhlý - dvě části, je od docenta Petřivalského z Univerzity Palackého v Olomouci. A já si dovolím právě o něj velkou část těch dotazů opřít, protože je to skutečná autorita v oblasti, o které se tady hovoří a myslím si, že těch pokusů o rekonstrukci, řekněme, toho, co se dělo, sice zaznívá celá řada, ale v jeho případě asi může být těžko zpochybněn jeho motiv nebo nějaké souvislosti politické s ním dávány do souvislosti, to se asi shodneme.

Proto by mě zajímalo, ve chvíli, kdy jste už 1. října na tiskové konferenci, jak jste sám tady uvedl, na základě policie a i té České inspekce životního prostředí vyloučili jako původce znečištění firmu DEZA, tak jestli si to máme překládat tak, že tam už žádné vyšetřování neprobíhá, jestli ta už není vůbec "v hledáčku" všech těch vyšetřovatelů, ať už přímo policie anebo i právě české inspekce a dalších, jestli tedy tím 1. říjnem, mohu-li to takto časovat dle vašich vyjádření, to bylo svým způsobem ukončeno. A proč v případě, že se objevily i poté další různé pochybnosti, by tomu tak bylo, pokud tomu tak je - teď spekuluji, nevím. Takže to bych chtěla znát, tu odpověď na tu otázku, protože právě od pana Petřivalského je celá řada konkrétních podnětů k tomu, které zcela zpochybňují tu doposud známou největší nebo nejčastější zmiňovanou verzi kanálu, ze kterého mělo dojít k otravě řeky. Já ho budu teď přímo citovat, protože myslím, že ten závěr toho velmi podrobného článku je velmi zajímavý a zajímaly by mě právě odpovědi na ty konkrétní jím zmiňované věci, jestli s nimi souhlasíte nebo jestli máte možnost doložit, že ta jeho verze řekněme té rekonstrukce místa činu, jak to i on sám nazývá, tak není pravdivá.

Já ho tedy cituji: "Vzhledem k prchavé chemické povaze jednoduchých kyanidů, jejich pohybu a krátké životnosti ve vodním toku lze dnes tři týdny od počátku kyanidové otravy pouze spekulovat, co se asi mohlo přihodit. S daleko větší pravděpodobností lze usoudit, co se spíše přihodit nemohlo.

1. S jistotou lze tvrdit, že někdy v ranních hodinách 20. 9. 2020 došlo k vniknutí směsi látek obsahujících kyanidy, případně sloučeniny kyanidů kyanidy uvolňující do řeky Bečvy.

2. S vysokou pravděpodobností byla příčinou spíše nedbalost, nehoda či havárie. Existuje celá řada daleko méně nápadných způsobů, jak se zbavit kyanidů, než je vylít do řeky.

3. S vysokou pravděpodobností ke vtoku neznámých chemických látek došlo někde v úseku mezi mostem v městské části Valašského Meziříčí Juřinka a mostem v Chropyni.

4. Je velmi málo pravděpodobné, že ke vtoku došlo často zmiňovaným kanálem vedoucím z areálu Tesly Rožnov a ústícím na pravém břehu řeky asi sto metrů pod mostem v Juřince, říční kilometr asi 59., a to z těchto důvodů. V případě výtoku odpadních vod z tohoto kanálu obsahujících předpokládané velké koncentrace vysoce toxických jednoduchých kyanidů by muselo dojít k úhynu ryb již v tomto úseku, zvláště v podmínkách nízkého průtoku dne 20. září 2020. Tyto úhyny ryb by musely být pozorované v oblasti dvou jezů potoku Bečvy, kilometr 58,7 a kilometr 58,1. Toxické látky by s velkou pravděpodobností pronikly napájecím náhonem na levém břehu odbočujícím těsně nad jezerem(?) Juřinka 2 do soustavy rybníků zvaných Juřinská oka. Dle svědectví rybářů zde ale k žádným úhynům nedošlo.

5. Je pravděpodobné, že viník, původce kyanidové otravy, o probíhajícím úniku do řeky Bečvy věděl a snažil se ji zmírnit. To naznačují informace rybářů, že v místech prvních pozorovaných úhynů ryb v úseku od Chropyně k Hustopečím byl z vody cítit zápach chlóru a rybáři vytahující uhynulé ryby v médiích popisovali pocity brnění či pálení rukou a vyschlé pokožky. Oxydace kyanidu chlórem nebo chlornany v alkalickém prostředí patří mezi osvědčené chemické metody oxydace a detoxikace kyanidů.

6. Je jisté, že se Česká inspekce životního prostředí snažila zveřejnění o původu otravy oddálit. Dne informace ředitele oblastní inspekce pana Palose na tiskové konferenci 1. 10. 2020 dostala výsledek analýzy ze strany Státního veterinárního ústavu v Olomouci s potvrzením příznaku otravy kyanidem u vzorku uhynulých ryb již večer v pondělí 21. 9."

Co se týče - dál už budu pokračovat, teď velkou část vynechám. Aktuálně jediným známým místem, kde se potenciálně mohou nacházet velká množství jednoduchých i komplexních kyanidů v této oblasti, je areál firmy DEZA, která ovšem včetně odvolání na šetření ČIŽP uvádí, že byla provedena kontrola všech technologických celků naší čistírny odpadních vod - citace - a že inspekce prověřila stav čisticího zařízení. Nejen mne by jistě ve světle výše uvedených informací zajímalo, proč DEZA kontrolovala výtok odpadních vod ze svého areálu již v 8 hodin ráno dne 20. 9. a také zda inspekce kontrolovala provoz ozonizační jednotky, řádné ukončení zkušebního provozu nové biologické čistírny vod a zda odpadní voda (ne)obchází cestou do toku řeky odtokem lagunu a také zda byly provedeny kontroly zásobníku vysoce toxické surové odpadní vody ještě před vstupem do provozu chemické čistírny, zda byly kontrolovány jímky kalů po srážení kyanidů solemi železa a všechna potrubí a chemická kanalizace převádějící odpadní vody z jedné části areálu, z chemické čistírny, na opačný konec, biologické čistírny. Případně zda byla kontrolována hypotetická možnost, kdy mohlo dojít na některém místě v areálu DEZA k úniku odpadních vod s vysokým obsahem kyanidu a následnému přetečení či spláchnutí do dešťové či splaškové kanalizace.

Anketa

Je v České republice zbytečně moc restaurací?

80%
20%
hlasovalo: 12966 lidí

A teď prosím o zvlášť velkou pozornost: Co říci závěrem? Kolem firmy DEZA něco lehce smrdí, a není to jen onen obvyklý pach, na který si obyvatelé města a přilehlých obcí za generace soužití s chemickou továrnou už zvykli. Je to lehký zápach po hořkých mandlích typický pro vysoce toxický kyanovodík, na který si zvykat nikdo nechce. Kdybych byl manažerem pro vztahy s veřejností ve firmě, která má zcela čisté svědomí, vodil bych po areálu firmy exkurze novinářů, aby se mohli na vlastní oči přesvědčit, že ani kapka toxických kyanidových vod neunikne tam, kam nemá. Postoj firmy DEZA ke kyanidové otravě Bečvy však svědčí spíše o tom, že příliš čisté svědomí nemá. Konec citace pana docenta Petřivalského.

A já myslím, že těch konkrétních závěrů, které on tam uvádí, z informací, které má k dispozici, je poměrně už dost na to, aby i právě i s ohledem na velkou závažnost celé katastrofy a velké podezření byla zodpovězena. A proto mě zejména zajímá to, co jsem už říkala úvodem, zda stále probíhá vyšetřování právě i společnosti DEZA.

A ještě bych ráda znala vaši odpověď na to, zda soudní znalec, který dnes - včera to tady uváděl pan premiér v odpovědi na interpelaci - je zdravotně indisponován, tak je jediným, který na tom pracuje? Mně to přijde v případě takové to katastrofy absurdní, že bychom byli závislí na jednom soudním znalci, či tam tedy není větší tým, který by se tomu věnoval?

Vlastně v tom směru je i velmi zajímavá citace v odpovědi na včerejší interpelaci, kterou tady pan premiér řekl, kde ho zase tedy cituji: "Zcela úmyslně a účelově jste šířili vykonstruované lži, že katastrofu zapříčinila DEZA. To je samozřejmě lež." Tak je to v kontradikci s tím, to je citace pana premiéra ze včerejška, že tady na jedné straně přímo zástupci hnutí ANO, ať už to bylo přímo na výboru pro životní prostředí nebo v médiích nebo je to tady dnes, kdy vyzývají k tomu, ať necháme policii konat a vůbec se k tomu nevyjadřujeme. Ale už jedna věc je jistá. Jedna společnost to být prostě nemohla, shodou okolností spadá pod Agrofert, shodou okolností našeho premiéra Andreje Babiše. To je samo o sobě samozřejmě jedna z těch ukázek střetu zájmů, který tady panuje už mnoho let na této politické scéně.

Mě by tedy zajímalo, jestli vyvodíte politickou odpovědnost vy sám v případě, že viník nebude nalezen a ta kauza skončí do vytracena, jakkoliv dlouho to ještě může trvat. Zajímalo by mě, jestli jste připraven na to, vyvodit z toho politickou odpovědnost. Ministrem životního prostředí, pokud se nepletu, jste vlastně za moderní historii České republiky nejdéle sloužícím a určitě už tedy velmi zkušeným, a měl byste určitě být schopen říci, jestli katastrofa takovýchto rozměrů, která příliš obdoby v moderní historii nemá, je běžné, že je takto dlouho vyšetřována, že je vůbec šance, že ještě viník bude nalezen, potrestán a hnán k odpovědnosti tak, jak já pevně věřím, si všichni přejeme.

Děkuji.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama
autor: PV
reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Premiér Babiš: Teď to budou tři týdny pekla

15:11 Premiér Babiš: Teď to budou tři týdny pekla

Přepis každotýdenního reportu 'Čau lidi' premiéra Andreje Babiše.