Philipp (KDU-ČSL): Systém, do kterého se teď zadávají všechna očkování, je složitý

17.06.2022 19:02

Projev na 26. schůzi Poslanecké sněmovny 17. června 2022 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech.

Philipp (KDU-ČSL): Systém, do kterého se teď zadávají všechna očkování, je složitý
Foto: Hans Štembera
Popisek: Předseda Správní rady VZP ČR Tom Philipp

Děkuji. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych vám představil pozměňovací návrh, který byl umístěn pod číslem 904. Je to pozměňovací návrh poslanců a poslankyň Philippa, Lisové, Kuchaře, Němečkové Crkvenjaš, Kaňkovského, Telekyho a to je vše. V současnosti existují dvě místa, kam lékaři zaznamenávají elektronicky provedené očkování. V případě očkování proti covid-19 je to očkovací registr napojený na takzvaný ISIN, spravovaný Ústavem pro zdravotnické informace a statistiky, který je ale pod Ministerstvem zdravotnictví, a pro ostatní očkování pak byl v letošním roce spuštěn registr při systému eRecept, (spravovaný?) Státním ústavem pro kontrolu léčiv.

Tato dvoukolejnost není systémová a není správná, lékaři si na ni velmi výrazně stěžují. Když říkám lékaři, tak tím myslím odborné společnosti praktických lékařů pro děti a dorost, praktických lékařů a například vakcinologickou společnost. Stěžují si především na to, že ten systém, do kterého teď musí zadávat všechna očkování, je složitý, je poměrně rozsáhlý a zdvojují se ty informace, zatímco dosud používaný ISIN, kam se zakládají data o očkování covid-19, považují za pro ně vstřícný a jednoduchý.

Vzhledem k technickým možnostem a po diskusi s Ministerstvem zdravotnictví a zástupci očkujících lékařů proto navrhujeme, aby lékaři prováděli záznam jednou, a to do systému ISIN, na který jsou zvyklí a s tímto systémem jsou spokojeni. Záznam o očkování pak Ministerstvo zdravotnictví automaticky přenese do systému eRecept tak, aby zůstala zachována funkcionalita tak, jak byla nastavena na začátku roku. Jedná se tak o napravení určité nesystémovosti, která byla zavedena v minulém volebním období, uživatelé budou vkládat data jenom jednou a bude to pro ně jednoduché.Přijetím tohoto pozměňovacího návrhu neomezíme nikoho při získávání informací, nikoho z těch, kteří ho potřebují, a naopak usnadníme život lékařům. Děkuji.

A nyní bych si dovolil ještě druhý pozměňovací návrh, který byl založen pod číslem 840 poslanců Philippa, Svobody, paní poslankyně Lisové, Kuchaře, Kaňkovského, Telekyho, paní poslankyně Adámkové a Bělohlávkové. Současný zákon o léčivech obsahuje právní úpravu etických komisí, jejichž úkolem je posuzování klinických hodnocení léčiv a změn dokumentace již schválených klinických hodnocení. Etické komise v současnosti fungují u poskytovatelů zdravotnických služeb jako takzvané multicentrické etické komise, přičemž jejich roli má plně převzít během dvou let etická komise zřízená pod SÚKLem - Státním ústavem pro kontrolu léčiv, která by pak posuzovala všechny žádosti, které jsou v České republice. Plán přechodu práce pouze na jednu etickou komisi zřízenou Státním ústavem pro kontrolu léčiv se však ukázal jako nereálný, neboť kromě nedostatku odborníků, kteří by byli ochotni pracovat v této etické komisi, se ukázalo, že tato komise sama nezvládne, ani nemůže zvládnout vypořádat objem žádostí. Pro vaši představu uvádím, že těch žádostí je zhruba 400, asi 380 ročně, a dalších doplňujících dokumentů, které se podávají k těmto již schváleným žádostem, je kolem 4 000. V současné době tuto práci zvládalo 14 multicentrických etických komisí, takže z toho počtu jedna, resp. dvě komise pod SÚKLem, anebo 14 v terénu, je celkem jasné, že už jaksi předem to bylo trochu odsouzeno k nezdaru, tento pokus.

Cílem předloženého pozměňovacího návrhu je upravit systém etických komisí tak, aby byl zajištěn jejich dostatečný počet, žádosti mohly být operativně přidělovány a vyřizovány a Česká republika byla pro zadavatele klinických hodnocení předvídatelným a transparentním partnerem. Ten systém tak, jak ho teď navrhujeme, byl vlastně zkoušen během posledních dvou let, kdy už novela zákona fungovala nebo byla přijata, a byl vyzkoušen v takzvaném programu VHP Plus. Program VHP Plus probíhal až do konce roku 2021 a ta spolupráce se osvědčila. Spolufungovala tak, že vlastně Státní ústav pro kontrolu léčiv předával dokumenty jednotlivým etickým komisím, ty je zpracovávaly a elektronickým způsobem je vracely Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv a ten je pak distribuoval žadatelům.

Přijetím pozměňovacího návrhu bude zajištěn efektivní přechod na nový systém posuzování podle evropského nařízení o klinickém hodnocení bez nutnosti vynakládat značné finanční i personální zdroje na zajištění funkčnosti etického přezkumu žádostí o klinické hodnocení v České republice. Tento pozměňovací návrh vznikl po diskusi a s velkým přispěním samozřejmě Ministerstva zdravotnictví a SÚKLu. Děkuji.

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

reklama

autor: PV

FactChecking BETA

Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.

Přezkoumat
Ing. Vojtěch Munzar byl položen dotaz

věcná diskuze

Dobrý den, máte dojem, že se na půdě Sněmovny odehrává věcná diskuze? Já mám spíš dojem, že koalice ani diskutovat nechce, že si je jistá svou většinou a naopak opozice obstruuje (většinou až moc), aby se zviditelnila. Nějaký smysluplný dialog mezi vládou a opozicí nevidím a myslím, že je chyba na o...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Dostálová (ANO): Vznikl paskvil, kde hlavní roli hrál pan ministr Vít Rakušan

19:05 Dostálová (ANO): Vznikl paskvil, kde hlavní roli hrál pan ministr Vít Rakušan

Projev na 103. schůzi Poslanecké sněmovny 21. května 2024 k migračnímu paktu a hrozícímu kolapsu st…