Poc (ČSSD): Nakrmit budoucí generace může být velký problém

31.03.2015 11:59

V Evropském parlamentu byla včera večer slavnostně otevřena fotografická výstava o ochraně biodiverzity zemědělských plodin pro budoucí generace. Za jejím uvedením stojí český europoslanec a původní profesí biolog RNDr. Pavel Poc společně s organizací Crop Trust, která vede celosvětovou kampaň k zajištění finančních prostředků pro síť mezinárodních genových bank.

Poc (ČSSD): Nakrmit budoucí generace může být velký problém
Foto: archiv PP
Popisek: Pavel Poc (ČSSD)

Hlavním cílem Crop Trust je podpořit práci pěstitelů a vědců vedoucí k zvýšení globální potravinové bezpečnosti. Za tímto účelem bylo také v roce 2008 otevřeno globální úložiště semen Svalbard Seed Vault na norských Špicberkách. V obřích ledových halách jsou uchovávána semena v černých krabicích zmražených na teplotu mezi -10 a -20 °C, což by mělo zajistit jejich perfektní stav nejméně na stovky let. Počítá se s maximální kapacitou 2,25 miliardy semen. Unikátní genovou banku navštívil před měsícem osobně i organizátor výstavy a místopředseda Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI) Pavel Poc.

Sám Poc k záměru výstavy uvedl: “Dost možná je to pro drtivou většinu Evropanů nepředstavitelné, ale nakrmit naše budoucí generace může být velký problém. Proto se snažíme upozornit na cesty, jak uchovat udržitelné zemědělství a agrobiodiverzitu, jak předejít hladovění, ale i tomu, že naše děti budou znát mnohem méně druhů plodin než my.”

Pavel Poc dodává: “Je úžasné podílet se na tom, aby se EU postavila do čela tohoto mezinárodního úsilí a zároveň vědět, že ani Česká republika nesedí v koutě. Jsme zakládajícím signatářem zřizující mezinárodní dohody z roku 2004 o globálním úložišti semen na Špicberkách. Minulé vlády ovšem neprojevily snahu zaplatit potřebné příspěvky, ke kterým jsme se podpisem smlouvy zavázali. Dnes je vše jinak. Inicioval jsem setkání s ministrem zemědělství Marianem Jurečkou a ten zaplacení jednorázového příspěvku za ČR vyjádřil podporu.”

Česká republika by se svým příspěvkem zařadila k dalším 14 zemím, které nadaci již podpořily, jako je Německo (11 milionů USD), Norsko (82 milionů USD), ale také například sousední Slovensko nebo Irsko, Španělsko, Austrálie, Etiopie, Egypt, USA či Indie.

Stále existuje řada zemí, které do fondu i přes svůj závazek, stejně jako ČR, nepřispěly. Probíhající výstava na půdě Parlamentu 28 členských zemí EU a propagace tématu může v rozhodování mnohých z nich pomoci. V případě České republiky se jedná o jednorázový příspěvek ve výši 810 000 USD.

Péče o genetické zdroje má přitom v České republice dlouholetou tradici, již počátkem minulého století začaly některé šlechtitelské a výzkumné stanice se systematickým shromažďováním genofondů. Počet shromážděných genetických zdrojů v ČR přesáhl 53 tisíc položek, nejvíce jsou zastoupeny kolekce obilovin, z nich především pšenice a ječmen. Relativně rozsáhlé jsou i kolekce zelenin, pícnin a luskovin, u vegetativně množených druhů potom kolekce ovocných dřevin a brambor.

Aktuální studie organizace Crop Trust, slavící letos 10 let od svého založení Organizací spojených národů, zjistila, že se v posledních 50 letech celková produkce potravin na Zemi stala závislá jen na několika málo typech plodin. Změna klimatu bude mít vliv na schopnost těchto plodin vzkvétat, přičemž tlak způsobený růstem světové populace bude zesilovat. Právě bruselská výstava mimo jiné barvitě líčí ony problémy, kterým čelí světové zásoby potravin, jako je sucho a škůdci či choroby plodin. Velkým lákadlem akce je také část věnovaná samotnému uložišti semen na Špicberkách.

reklama

autor: Pavel Poc - profil

Mgr. Marek Novák, MBA byl položen dotaz

Úsporný balíček

Co přesně chcete napadnout u ÚS? A myslíte, že máte šanci? A rozhodl už soud o vašich předchozích žalobách? Třeba ohledně valorizace důchodů? A ještě jedna všc, kdybyste byly po volbách u vlády. Co byste změnili nebo zrušili?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Ministr Bartoš: Blížíme se aktuálně nejlepšímu výsledku z celé Evropské unie

21:02 Ministr Bartoš: Blížíme se aktuálně nejlepšímu výsledku z celé Evropské unie

Projev na 82. schůzi Poslanecké sněmovny 29. listopadu 2023 k vládnímu návrhu zákona o státním rozpo…