Premiér Babiš: Nečiní mi žádné potěšení vládnout a žít v nouzovém stavu

07.04.2020 12:28

Projev na 43. schůzi Poslanecké sněmovny 7. dubna 2020 k návrhu vlády na vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny s prodloužením doby nouzového stavu

Premiér Babiš: Nečiní mi žádné potěšení vládnout a žít v nouzovém stavu
Foto: repro TV Prima, tan
Popisek: Premiér Andrej Babiš (ANO)

Dobrý den všem, vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci,

předstupuji před vás za vládu ČR s žádostí o prodloužení nouzového stavu. Samozřejmě vím, že pro občany není tento stav vůbec jednoduchý. Je to složitá situace každý den pro nás všechny. Jde totiž o naprosto výjimečnou situaci, která si žádá rychlé řešení. Věřte mi, že mi nečiní žádné potěšení vládnout a žít v nouzovém stavu. Stejně jako vy bych si přál, abych vás už o jeho prodloužení žádat nemusel. Bohužel je situace vážná a nemůžu vám slíbit, že tu dnes stojím se svojí žádostí naposledy.

Vláda vyhlásila nouzový stav pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru usnesením číslo 194 ze dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů. Učinila tak v souladu s článkem 5 a 6 ústavního zákona číslo 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky. O vyhlášení nouzového stavu jsem vás neprodleně dne 12. března 2020 informoval dle čl. 5 odst. 4 ústavního zákona o bezpečnosti České republiky.

V tuto chvíli jsme přesvědčení, že všechny podmínky pro vyhlášení nouzového stavu podle čl. 5 ústavního zákona o bezpečnosti České republiky jsou splněny i nadále. Česká republika totiž i dál zůstává ve stavu zákonného jiného nebezpečí, které ve značném rozsahu ohrožuje životy a zdraví lidí, majetkové hodnoty nebo vnitřní pořádek a bezpečnost země.

Chci jen připomenout, že vláda se po celé období dosavadní platnosti nouzového stavu sešla patnáctkrát a přijala více než 164 usnesení, mezi kterými bych zmínil zákaz vstupu cizinců na území České republiky a zákaz vycestovat ze země pro naše občany, zavedení ochrany hranic, zákaz účasti veřejnosti na sportovních, kulturních a jiných hromadných akcích, uzavření obchodů a stravovacích provozů či ubytovacích služeb s výjimkou obchodu s potravinami, drogerií a lékáren. Některé tyto zákazy jsme postupně zmírnili podle toho, jak se ukazovala nutnost otevření jejich služeb pro veřejnost. Rozhodující však bylo zavedení povinného nošení roušek na veřejnosti.

Všichni chápeme, že kromě zastavení epidemie je naším zásadním úkolem udržení v chodu ekonomiky a minimalizace dopadů krize. Nechci tady strašit propadem ekonomiky, protože jsem přesvědčen, že po odeznění krize se mnohé živnosti zase obnoví, protože znovu bude poptávka po jejich práci. Přesto intenzivně pracujeme na tom, abychom minimalizovali negativní dopady krize na zaměstnance, živnostníky, malé a střední podnikatele, stejně jako malé a střední podniky. Teď hlavně ale potřebujeme přežít několik měsíců, které mohou být těžké. V minulosti jsme se ale dokázali vyrovnat s řadou jiných pohrom, a jsem o tom přesvědčen, že to zvládneme i tentokrát.

To je tedy několik poznámek, protože o našich představách o oživení naší ekonomiky bychom určitě mohli debatovat ještě dlouho. Nakonec v souvislosti s tím obnovíme činnost expertní ekonomické skupiny při vládě. Já však chci v této souvislosti poukázat na ještě jednu naprosto zásadní věc. Oživení ekonomiky nepůjde bez přílivu dalších peněz. To by nám mělo být všem jasné. Tuto bezprecedentní krizi totiž prostě nezvládneme bez masivního přílivu peněz, který má zachránit pracovní místa i postavení firem na trhu. Stačí se podívat okolo nás, kolik už teď na začátku krize jednotlivé země přilévají do svých ekonomik. A to navzdory všem úsporným plánům, které deklarovaly před krizí.

Několik poznámek k epidemiologické situaci. Podle čerstvé predikce vývoje situace s postupem nákazy se dnes odhaduje, že na konci dubna budeme mít nakažených kolem 14 - 15 tisíc osob. To ovšem za předpokladu, že budou dodržována všechna přijatá opatření. My jsme byli kritizováni za to, že jsme možná pozdě zajistili ochranné pomůcky pro naše zdravotníky.

Já si to nemyslím. My jsme spočetli, kolik materiálu dodalo například Ministerstvo vnitra a je toho za 217 milionů kusů, 217 milionů kusů. A z toho bylo dodáno už 62 milionů. A celkově na zdravotnické a ochranné pomůcky jsme vynaložili a uvolnili 11,7 miliardy korun. Ministerstvo zdravotnictví zabezpečilo 88,5 milionů kusů těchto pomůcek za šest miliard.

Takže my jsme samozřejmě ocenili a moc děkujeme, že se nám díky obětavosti, svépomoci a ohleduplnosti všech našich občanů podařilo celou naši populaci vybavit látkovými rouškami a nařízení vlády se dodržuje. A za to bych chtěl znovu poděkovat. Náš národ opět dokázal, že je kreativní, že umí improvizovat a ve složité situaci si vždy poradí. A samozřejmě si toho všimla i zahraniční média. Já bych chtěl poděkovat spisovateli Ludwigovi za to skvělé video, o kterém se všude na světě mluví.

A nebylo to to, že bychom se my chlubili jako vláda. Žádná vláda na světě nebyla schopna zabezpečit okamžitě tyhle roušky pro celé obyvatelstvo, žádná. A my jsme z hlediska zásobování v porovnání s jinými zeměmi na tom velice dobře. A patříme mezi země, které jsou nejvíc solidární v rámci Evropské unie. Jenom do Slovinska jsme poskytli 1,5 milionů roušek a 220 tisíc respirátorů. Tisíce obleků jsme poskytli do Itálie a do Španělska. Poskytli jsme zdravotnickou pomoc pro Francii, ale Francie se nakonec rozhodla ji nevyužít, protože se u nich ten stav zlepšil a zatím si poradili sami.

Co považuji za nutné zdůraznit, je, že když byl nouzový stav zaváděn, předpokládalo se, že na konci března dosáhneme hranice tři tisíce nakažených lidí. To jsme považovali za důkaz efektivnosti zaváděných opatření a tento předpoklad se také ve skutečnosti potvrdil. Zatím stále počet nakažených ještě roste. Sice menším tempem, než na začátku, ale i takto vytváří předpoklad pro to, abychom na konci dubna měli více, než 15 tisíc nakažených lidí, v některých scénářích dokonce až 25 tisíc.

Anketa

Kdo podle Vás pohořel v boji s koronavirem?

hlasovalo: 19934 lidí

Pro nás je důležité, aby tento vzestup počtu nakažených rostl zvolna a byl více rozložen v čase. To se zatím stále daří a nemocnost se drží na úrovni, která je zvládnutelná. Při testování se ukazuje, že počet pozitivních případů udržujeme na stabilní úrovni šest procent z celkového počtu testovaných. Zároveň intenzivně pracujeme na posílení systému boje s epidemií, abychom mohli plošná opatření nahrazovat efektivním cíleným systémem chytré karantény a tak zajistili ochranu lidí, aniž bychom museli žít v tak omezených podmínkách jako teď.

Musíme proto i dál pokračovat v dodržování těchto omezení. Podle dostupných dat se nám totiž daří udržovat i poměrně nízké procento nakažených ve věkové skupině 65+, což je přičítáno také - a právě - efektivitě našich omezení. Cílem naší vlády je ochránit hlavně naše seniory, ale samozřejmě celou populaci. Naši senioři celý život pracovali, budovali naši zemi a virus je ohrožuje nejvíc. Při dodržování pravidel, které určila vláda, prosím myslete na to, že tím chráníte právě tu nejohroženější skupinu - vaše maminky, táty, babičky, dědečky.

Tedy prosím - teď se obracím na veřejnost - noste roušky, myjte si ruce, dodržujte omezení pohybu na veřejnosti, zbytečně nenavštěvujte svoje blízké. Vládní opatření fungují, proto by měl být nouzový stav prodloužen. Dokazuje to fakt, že v nejvíce ohrožené skupině je u nás 21 až 22 % nakažených, zatímco ve Španělsku mají více, než 32 % a v Itálii více, než 30 % občanů ve věku 70+. To také vysvětluje vysokou úmrtnost v těchto zemích.

Epidemie koronaviru má jednu zásadní vlastnost. Když se vymkne kontrole a dojde k prudkému růstu, je prakticky nemožné ji dostat znovu pod kontrolu. V ten moment nemáme kontrolu my, ale pravidla určuje virus. Nedovolme proto, abychom předčasným ústupem z dosavadních omezení vystavili naše obyvatele zvýšenému nebezpečí.

Chci tady ještě jednoznačně a definitivně vyvrátit spekulace o takzvaném promořování populace a volání po rychlém uvolnění plošných opatření. Proces, se kterým si na počátcích epidemie hrály země jako Velká Británie, Švýcarsko, Švédsko, že spoléhaly na to, že budou izolovat starší generaci a zbytek populace nechají svému osudu - žádná země to ještě nerealizovala. A všechny teď čelí násobně větším výzvám, než my v České republice.

Riziko ztráty kontroly nad epidemií je příliš vysoké. Náš cíl byl, je a bude, řízený, velmi pozvolný průběh epidemie, za určitých příznivých podmínek snad i její zastavení. Ale v každém případě zabráníme nekontrolovanému, explozivnímu, růstu, který by zahltil naše zdravotnictví, masově ohrožoval životy lidí a stavěl doktory před volbu komu pomoci a koho nechat čekat.

Proto se inspirujeme v zemích, které tuto cestu zvládají a účinně řídí průběh epidemie při zachování relativně normálního ekonomického života. Tento úkol není lehký a promoření možná vypadá snáze a rychleji, ale cena, kterou bychom za tento experiment platili, je příliš vysoká. My cestou promořování nepůjdeme. Naše řešení není izolace seniorů, ale rychlá a efektivní izolace infekčních lidí, abychom bránili šíření epidemie. Jdeme takzvanou "korejskou cestou". Mimochodem k Koreji se virus vyskytl 20. ledna 2020, u nás 1. 3. V Koreji mají 10 331 nakažených a 190 lidí bohužel zemřelo.

Není pravda, že by vláda měla v tomhle nějaký rozpor. Myslím, že naše koaliční vláda - hnutí ANO a ČSSD - a pan předseda Hamáček a já máme na to stejný názor. Vydali jsme se cestou chytré karantény, tak pokračujme v té cestě. Co je důležité, že ministr zdravotnictví včera ustanovil skupinu v rámci Ministerstva zdravotnictví, kde bude celá řada epidemiologů. Jejím cílem bude každé opatření, které bude rozvolňovat stávající režim, velmi pečlivě posuzovat z hlediska jeho dopadů a kontinuity s již už existujícími opatřeními. Je jasné, že to rozvolňování bude nastávat postupem času, nebude živelné, bude řízené. Naše vláda bude chránit občany, chceme chránit nejzranitelnější skupiny, seniory, nemocné lidi bez ohledu na jejich věk. Na tom se nic nemění.

Už poněkolikáté bych chtěl poděkovat za obětavou práci zdravotnického personálu, hygieniků a dalších, kteří jsou v první linii. Snad si všichni uvědomujeme, jakému vypětí sil, nejen fyzických, ale především psychických, jsou všichni tito lidé vystaveni. Udělejme proto všechno, co můžeme, pro to, abychom tlak na léčebné kapacity zmírnili a to i důsledným dodržováním všech preventivních omezení. Opakuji, vyjádřeme dnes co nejhlubší poděkování všem našim zdravotníkům za jejich nepředstavitelně těžkou práci a obětavost, s níž zvládají současnou epidemii.

Žádám proto Parlament, aby vyslovil svůj souhlas s prodloužením nouzového stavu o jeden měsíc. Jsem totiž přesvědčen, že je to v zájmu každého občana naší země. A dovolte mi prosím ještě pár poznámek. Rád bych vám tady řekl, co jsou mé osobní hodnoty, kterými se každodenně řídím. Za prvé demokracii odlišuje od diktatury to, že na každém jednom životě záleží, na každém. A je úplně jedno, jestli jsou vám dva roky nebo 75 let. Prostě každý senior, každá žena, každý muž, každé dítě, je pro nás stejně důležitý, protože je pro nás stejně cenný jejich život.

Za druhé pandemie u nás nebude znamenat návrat k silnému a všemocnému státu, který kontroluje běžný život lidí a sleduje je. Nebudeme omezovat a dále regulovat každodenní chování lidí. Nouzový stav skončí a my se vrátíme k životu, jaký tady byl předtím. To je mé osobní přesvědčení, můj dojem, hluboký pocit, který vám chci sdělit.

Nechci, aby byly svobody omezovány ani o vteřinu déle než je nezbytně nutné. Za třetí, koronavirus nebude znamenat ani návrat někdejších hranic a omezování cestování. Schengenský prostor a jeho čtyři základní svobody, tedy volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu, jsou pro nás naprosto klíčové věci, o které nechceme a ani nesmíme přijít. Naše země samozřejmě zůstane nadále otevřena i poté, co společně porazíme pandemii koronaviru.

A za čtvrté, i my musíme být solidární. A jsme solidární. Princip evropské pomoci a solidarity nesmí skončit kvůli jednomu zákeřnému viru.

Kolegové z opozice vládu žádají o sdělení jasného plánu dalších vládních opatření. Samozřejmě my bychom vám rádi dali přesné opatření, ale my nechceme tady vzbuzovat nějaké falešné naděje a neustále vysvětlovat, proč některé kroky v čase měníme a proč jsme neudělali přesně to, co jsme měli v plánu. My samozřejmě ty plány máme, jsou nějaké strategie, ale během epidemie a uvolňování plošných opatření musíme postupovat rozvážně a s rozmyslem a velmi pružně reagovat na aktuální vývoj, abychom neztratili kontrolu. Proto je prakticky nemožné určit přesně, co se bude dít za měsíc. Samozřejmě můžeme říct ano, po velikonocích hned vláda zasedne, v úterý uvidíme, jak na tom budeme z hlediska počtu nakažených a můžeme představit nějaké scénáře.

Primárně samozřejmě my chceme, aby byla udržena zaměstnanost. Proto jsme přišli s kurzarbeitem, proto podpora živnostníků, OSVČ. A uvidíme, jak ta opatření budou fungovat. My to uvidíme až samozřejmě koncem dubna, protože dopředu se nedá predikovat, kolik firem využije ty programy a kolik ne.

My na vývoj pandemie, naše vláda reaguje pružně, zasedáme prakticky on line, ale mnohé kroky a plány se v čase mění. A to byl i důvod, proč jsem vám při minulé schůzi vlastně nabídl účast vašich expertů v krizovém štábu a proto, abyste byli u všech důležitých informací on line v momentě, kdy se naše plány rodí a řeší.

Co můžeme slíbit je, že naše vláda skutečně každý den od rána do večera pracuje a přemýšlí o tom, jak ochránit zdraví našich lidí, našich občanů, veřejnosti, jak realizovat návrat do normálního života. A připravujeme kroky, které povedou k návratu do života před pandemií.

Takže já si myslím, že... A mě trošku mrzí, že pan předseda Bartoš tady mluvil, že ta spolupráce nefunguje. Já myslím, že se snažíme, komunikujeme, vaši zástupci jsou v krizovém štábu, máme video konference s hejtmany. Je tam i pan primátor, pražský primátor. Takže já myslím, že i vnímáme ty vaše návrhy a představy. A z mé strany samozřejmě jsme otevřeni pokračovat v této komunikaci.

Proto vás na závěr s úctou a pokorou naléhavě žádám, abyste vyhověli návrhu Vlády ČR na prodloužení nouzového stavu do 11. května 2020.

Děkuji vám za pozornost.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: PV

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Hejtman Grolich: Likvidaci spouště po tornádu nemají obce šanci ze svých rozpočtů zaplatit

7:37 Hejtman Grolich: Likvidaci spouště po tornádu nemají obce šanci ze svých rozpočtů zaplatit

Zpracování 210 000 tun odpadu po tornádu bude stát téměř 300 milionů korun