Šafránková (SPD): Současné nastavení sociálních dávek umožňuje netransparentní a účelové jednání

10.02.2021 16:03

Projev na 79. schůzi Poslanecké sněmovny 10. února 2021 k zákonu o hmotné nouzi

Šafránková (SPD): Současné nastavení sociálních dávek umožňuje netransparentní a účelové jednání
Foto: Archiv L. Šafránkové
Popisek: Lucie Šafránková, poslankyně Parlamentu ČR za hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD). Místopředsedkyně sněmovního Výboru pro sociální politiku. Členka Zastupitelstva města Brna.

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte mi, abych vám krátce představila některé základní záměry a cíle našeho návrhu na změnu zákona o pomoci v hmotné nouzi. Těmi hlavními jsou zejména odstranění anebo alespoň absolutní minimalizace nejrůznějších forem zneužívání dávek pomoci v hmotné nouzi, nastavení jasných, jednoznačných, spravedlivých a vymahatelných pravidel pro jejich čerpání, posílení kontrolních kompetencí pracovníků úřadů práce a vytvoření prostoru pro možnost uplatnění systému rychlých a citelných sankcí pro osoby, které náš sociální systém různými způsoby zneužívají. Soubor těchto návrhů také znamená posílení efektivních nástrojů státu pro boj s různými sociálně patologickými jevy v naší společnosti, které můžeme v koncentrované podobě vidět a se všemi negativními důsledky např. ve vyloučených lokalitách.

Náš návrh vznikal v těsné a intenzivní spolupráci s odborníky z praxe, kterým tímto velmi děkuji za jejich odbornou a účinnou pomoc. Já si toho osobně velmi vážím. Chceme jako hnutí SPD, aby se státní pomoc v hmotné nouzi napříště stala prostředkem v zásadě pouze pro ty životní situace, kdy si její příjemce anebo žadatel o ni z objektivních důvodů nemůže dočasně obstarat příjem vlastní prací či podnikáním, případně když mu jeho nízký příjem nestačí na pokrytí základních životních potřeb pro něho a jeho děti.

Současné legislativní, procesní a institucionální nastavení mechanismů a praxe v této oblasti sociálních dávek umožňuje v mnoha ohledech netransparentní a účelové jednání, navíc často fakticky nepostižitelné. Proto je nutné v zákoně učinit takové změny, které by tento stav ukončily, resp. je maximálně omezily, nemluvě o významné úspoře veřejných prostředků, které by tyto navrhované změny přinesly. Jde nám o zvýšení adresnosti vyplácení těchto sociálních dávek ve smyslu omezení okruhu jejich příjemců pouze na osoby, které se dočasně ocitly ve složitých životních situacích a ve skutečné faktické hmotné nouzi a které se snaží z těchto situací vlastními silami aktivně dostat. Zde je zcela na místě, když jim stát podá pomocnou ruku, stejně tak jako starobním důchodcům a osobám se zdravotním postižením. Tam je také sociální pomoc státu zcela na místě.

Anketa

Který z lídrů sněmovních stran ve vás vzbuzuje největší důvěru?

39%
0%
1%
45%
3%
hlasovalo: 28467 lidí

Náš návrh obsahuje a přináší sedm konkrétních změn. Jednak je to možnost vyřadit z okruhu příjemce dávek pomoci v hmotné nouzi osoby, které neplní povinnosti zákonného zástupce dítěte spojené s povinnou účastí dítěte v mateřské školce v rámci posledního roku předškolního vzdělávání. Dále chceme přiznat úřadu práce pravomoc vyřadit z okruhu příjemců ty osoby, které porušily režim dočasné pracovní neschopnosti, plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání z důvodu nemoci nebo úrazu. Za třetí chceme dát možnost vyřadit z okruhu příjemců dávek pomoci v hmotné nouzi i ze samotného okruhu osob v hmotné nouzi ty občany, kteří setrvávají v pracovní neschopnosti, resp. v režimu dočasné neschopnosti, plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání z důvodu nemoci nebo úrazu i po uplynutí doby, která je rovna maximální podpůrčí době pro pobírání nemocenské u zaměstnanců a živnostníků, tedy 730 dní za sebou jdoucích. Čtvrtá změna je zjednodušení a zrychlení procedury, vyloučení určitých subjektů z okruhu tzv. společně posuzovaných osob, jestliže neplní příslušné podmínky a jestliže je tato skutečnost bez pochybnosti prokázána. Dále se jedná o vyloučení z okruhu tzv. společně posuzovaných osob těch občanů, kteří nepřiznávají žádné příjmy, nepracují, nepodnikají a ani si práci aktivně nehledají. Šestou změnou je zavedení povinnosti zahrnout mezi příjmy uváděné v žádosti o dávky pomoci v hmotné nouzi i příjmy z dávek z pěstounské péče v těch případech, jestliže se jedná o pěstounství v rámci rodiny a přímých příbuzenských vztahů. A poslední sedmou změnou se jedná o zjednodušení a zpřísnění procesu odebrání či snížení dávky pomoci v hmotné nouzi, resp. zamítnutí žádosti o takovou dávku, jestliže její příjemce nebo žadatel neumožní úřadu práce vstup do obydlí a kontrolu či sociální šetření v místě, směřující k potřebnému ověření skutečností rozhodných pro vznik nároku na příslušnou sociální dávku.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, od projednávání tohoto návrhu v prvním čtení na jaře loňského roku jsem na jeho podobě dále usilovně pracovala, např. co se týče jeho zpřesnění a rozšíření. A chtěla bych touto cestou moc poděkovat kolegům a kolegyním Markovi Novákovi, Hance Aulické Jírovcové, Janě Pastuchové, panu dr. Plzákovi, dále bych také chtěla poděkovat Honzovi Bauerovi, Aleně Gajdůškové a mnoha dalším, že mi v této práci pomáhali. Výsledkem této práce je vznik komplexního pozměňovacího návrhu k naší původní předloze, kterou vám tady za chviličku představí pan poslanec Marek Novák. Chtěla bych také ocenit i tu skutečnost, že v poslední časové fází se do této naší práce zapojilo svým dílem i Ministerstvo práce a sociálních věcí, za což jim také velmi děkuji. A vás prosím o jeho podporu v dalších čteních.

Děkuji.

Bc. Lucie Šafránková

  • SPD
  • poslankyně, místopředsedkyně Výboru pro sociální politiku
  • poslankyně

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: PV

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Pokorná Jermanová (ANO): Budu za nápravu školního stravování dál bojovat

14:01 Pokorná Jermanová (ANO): Budu za nápravu školního stravování dál bojovat

Komentář na facebookovém profilu ke školnímu stravování v Benešově.