Šafránková (SPD): Spravedlivé ošetřovné všem pracujícím rodičům

14.10.2020 15:18

Ode dneška, středy 14. října, dojde k uzavření veškerých základních škol v České republice a k jejich přechodu na tzv. distanční výuku. Toto opatření má trvat – zatím – do konce nouzového stavu, do 2. listopadu.

Šafránková (SPD): Spravedlivé ošetřovné všem pracujícím rodičům
Foto: archiv LŠ
Popisek: Lucie Šafránková, poslankyně Parlamentu ČR za hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD). Místopředsedkyně sněmovního Výboru pro sociální politiku. Členka Zastupitelstva města Brna.
reklama

Tato situace mimo jiné otevírá nutnost operativní změny v pravidlech tzv. ošetřovného, což je dávka nemocenského pojištění pro případy, kdy musí zaměstnanec pečovat o člena společné domácnosti (typicky z důvodu nemoci 

či úrazu) – nejčastěji tehdy, kdy rodič, namísto svého zaměstnání, doma pečuje
o své dítě, které nemůže z objektivních příčin navštěvovat školu nebo školku. Standardní délka tohoto ošetřovného činí devět kalendářních dní, u osamělých rodičů (samoživitelů) pak 16 kalendářních dní.

V souvislosti s rozhodnutím o dočasném uzavření škol z epidemiologických důvodů předkládá vláda do Poslanecké sněmovny zákon o mimořádných a časově ohraničených (max. do 30. června 2021) úpravách v nastavení ošetřovného.

Co je jeho obsahem?

V prvé řadě prodloužení doby (placeného) ošetřovného ze standardních 9 dnů (resp. 16 dnů pro osamělé rodiče) na celou dobu trvání uzavření školských zařízení v důsledku vládních omezujících opatření.

Nárok na toto „krizové“ ošetřovné mají  mít i zaměstnanci činní na základě dohody o provedení práce anebo na základě dohody o pracovní činnosti, ovšem pouze ti, kteří jsou aktuálně plátci nemocenského pojištění, anebo byli účastni plátci tohoto pojištění alespoň ve třech kalendářních měsících bezprostředně předcházejících tomu kalendářnímu měsíci, v němž vznikla potřeba péče o dítě  v důsledku uzavření příslušného školského zařízení.

Toto mimořádné ošetřovné se nebude vyplácet za dny pracovního

klidu. A zákon má umožnit rodičům (nebo osobám o dítě pečujícím)  neomezený počet střídání v průběhu této péče (za standardních poměrů tak lze učinit pouze jedenkrát).

Jsou tyto úpravy dostačující? Zdaleka ne, a proto jménem poslaneckého klubu hnutí SPD podávám k vládnímu materiálu několik pozměňovacích návrhů:

1.    Chceme poskytnout nárok na toto mimořádné ošetřovné všem zaměstnancům pracujícím na dohody o pracovní činnosti a na dohody
o provedení práce - bez jakéhokoli omezení, bez ohledu na to zda jsou,
příp. byli, plátci nemocenského pojištění.

V současné mimořádné době nelze nechat tyto zaměstnance, kteří budou pečovat v době uzavření školských zařízení o své děti do deseti let, zcela bez příjmu. To je nemyslitelné. Zejména proto, že se mnohdy jedná
o nízkopříjmové občany, typicky o matky-samoživitelky, pro které každý výpadek pravidelného příjmu znamená riziko pádu do existenční chudoby, do dluhových pastí a následných exekucí. A rovněž tak by tento stav znamenal další zátěž pro systémy sociálních dávek. To nechceme vůbec připustit.

2.    Dále chceme, aby nárok na toto ošetřovné měli i další příbuzní dítěte (kromě jeho rodičů), přestože s ním nebydlí ve společné domácnosti.
Což navrhovaná úprava nedovoluje.  Jde o to, aby se rodinní příslušníci mohli při takto dlouhodobé péči o dítě vystřídat, což by nejvíce pomohlo opět právě matkám-samoživitelkám. Ale nejen jim.

Dle Zákona o nemocenském pojištění, kterým se problematika ošetřovného nadále řídí – vedle ustanovení speciálního zákona, která jsou mu nadřazena -  je podmínkou vzniku nároku na ošetřovné skutečnost,
že dítě, o které má být pečováno a osoba, která o něj pečuje, žijí 
ve společné domácnosti. Výjimku tvoří pouze ty případy, kdy se jedná
o ošetřování anebo o péči o dítě mladší 10 let jeho rodičem.

Tato úprava je nedostatečná obecně – a v krizových obdobích epidemií
a delších karantén zvláště,  jak nám ukázaly zkušenosti s obdobnými opatření v jarních měsících letošního roku. Proto je velmi důležité zakomponovat do zákona možnost, aby o dítě v době dlouhodobého uzavření školských zařízení mohli pečovat i jeho blízcí příbuzní, i když s ním trvale nežijí ve společné domácnosti.

Jde jednak o hledisko celospolečenského zájmu: předkládaná úprava nutí na delší  dobu (za účelem péče o své malé dítě) opustit zaměstnání
i ty rodiče (zejména samoživitelky a samoživitele), kteří vykonávají  profese, které stát nyní akutně velmi potřebuje: jde o lékaře a lékařky, zdravotní sestry a další střední zdravotnický personál, o záchranářky
a záchranáře, o pracovníky lékáren, o příslušníky bezpečnostních sborů,
o zdravotnické laboranty, o  hygieničky a hygienik, o pracovníky sociálních a  pečovatelských služeb a mnohé další.

A pak je zde i hledisko sociálně – ekonomické: čím bude trvání současných  mimořádných opatření delší, tím více budou klesat příjmy těchto pečujících rodičů (a jejich rodin) vůči jejich standardním příjmům ze zaměstnání.
Zejména nebezpečné je to u osob s průměrnými a nižšími příjmy
či u samoživitelek a samoživitelů.

Právě proto navrhujeme rozšířit okruh osob, které budou mít
po omezenou dobu uzavření škol a školek nárok na ošetřovné z důvodu péče o dítě o ty zaměstnance, kteří jsou k tomuto dítěti v příbuzenském vztahu dle definice příbuzenství v Občanském zákoníku. Jednalo by se např. o prarodiče či sourozence, jsou-li tyto osoby zaměstnanci účastnými na platbách nemocenského pojištění. Toto opatření by umožnilo mnoha rodinám volbu, kdo se péče o dítě ujme, právě např. s ohledem na výši příjmů příbuzných dítěte a typ jeho povolání.

Náš návrh by také posílil soudržnost rodin a pomohl by naší republice
v těch případech, kdy by mnozí rodiče mohli díky této úpravě setrvat v zaměstnání, jejichž obsazenost je nyní v boji s epidemií a jejími následky mimořádně důležitá.

3.    Navrhujeme v SPD poskytnout nárok na toto mimořádné ošetřovné (ve výši 500 Kč za jeden den péče) i těm osobám samostatně výdělečně činným (živnostníkům), které si dobrovolně platí nemocenské pojištění.

Cílem tohoto návrhu je zajistit alespoň určitý základní příjem živnostníkům pečujícím o své dětí do deseti let věku v době, kdy mnozí z nich budou navíc muset výrazně omezit  - nebo zcela zastavit  - svoji výdělečnou podnikatelskou činnost.

Je v bytostném veřejném zájmu, aby příjmy těchto osob dále dramaticky neklesaly – a aby tito živnostníci nebyli postaveni před volbu mezi přerušením podnikání a ponecháním např. šestiletého dítěte po celý den
bez dozoru, což např. u živnostníků-samoživitelů reálně hrozí.

Mimořádná doba, kterou prožíváme, si žádá i mimořádná řešení. Při přijímání všech krizových opatření musíme mít zejména na paměti, jaký bude jejich dopad na občany, zejména pak na rodiny s dětmi. Nesmíme připustit, aby se někteří z nich, kdož celý život pracují, platí daně a zákonem předepsané odvody, ocitli, byť dočasně, bez pravidelného příjmu a bez finančních prostředků.

I proto předkládám za SPD všechny výše popsané návrhy v oblasti mimořádného ošetřovného.

Převzato z Profilu.

Bc. Lucie Šafránková

  • SPD
  • poslankyně, místopředsedkyně Výboru pro sociální politiku
  • poslankyně

ArticleDetailRelatedProfileArticleLinkTitle Bc. Lucie Šafránková

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: PV

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Hejtman Červíček: Studenti, kteří pomáhali v nemocnicích, si zaslouží poděkování

20:45 Hejtman Červíček: Studenti, kteří pomáhali v nemocnicích, si zaslouží poděkování

Studentům lékařských fakult a středních zdravotnických škol, kteří v rámci pracovní povinnosti pomáh…