Schillerová (ANO): Náročné období vláda využívá k pokusům o omezení svobody slova

17.01.2023 12:09

Projev na 51. schůzi Poslanecké sněmovny 17. ledna 2023 k návrhu na vyslovení nedůvěry vládě

Schillerová (ANO): Náročné období vláda využívá k pokusům o omezení svobody slova
Foto: Daniela Černá
Popisek: Bývalá ministryně financí Alena Schillerová

Dobrý den, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci,

hnutí ANO dnes před sněmovnu předstupuji s návrhem na vyslovení nedůvěry vládě, vládě Petra Fialy. Důvody jsou mimořádně naléhavé a daleko přesahují notoricky známé nedostatky kabinetu Petra Fialy, jako je pomalost, nerozhodnost, neschopnost vyvést zemi z krize, chaos ve zdravotnictví, chronický nedostatek důležitých léků, tolerance korupčního jednání nebo roztáčení inflační spirály zvyšováním daní. Rok vaší vlády přinesl nespočet důkazů, že vláda Petra Fialy nejen že není schopna naši zemi vyvést z krize, ale že svými kroky tuto krizi přímo zhoršuje, a navíc ji zneužívá k prosazení svých postranních, ale o to nebezpečnějších zájmů.

Zatímco české domácnosti a firmy padají do červených čísel, protože se musí vypořádat s nejvyšší cenou elektřiny a plynu mezi zeměmi OECD, jejich reálné příjmy se mezi tím meziročně propadly o 10 %, lidé nebývale chudnou a historicky omezují svoji spotřebu, je tenhle ekonomický armagedon doprovázen absolutně nejvyšším zadlužováním budoucích generací v historii naší země. Zadlužováním zcela nepochopitelným, protože k němu dochází při současném daňovém ruinování našich občanů prostřednictvím rekordních výběrů DPH, jejíž inkaso přímo úměrně kopíruje nehorázné zdražování všeho, na co se člověk jenom podívám.

Nejenže se žalostné výsledky snaží vláda zamaskovat před veřejností účetními triky, které ohrožují legitimitu České republiky nejen u mezinárodních institucí, ale i její pověst u věřitelů. Tak toto náročné období vláda využívá k pokusům o omezení svobody slova. Přesněji řečeno, k nastolení cenzury, ovládnutí veřejnoprávní České televize a k dosazení nedůvěryhodné postavy spojené s korupčními aférami do pozice ministra životního prostředí.

Teď chci mluvit nejméně o 13 závažných důvodech, proč navrhujeme vyslovit této vládě nedůvěru. Je příznačné, že těchto 13 hříchů stihl kabinet Petra Fialy napáchat za posledních 13 měsíců svého působení. Přečtu je nyní jeden po druhém a následně se jim budu věnovat podrobněji.

Za prvé, historicky největší nárůst dluhu a rekordní výdaje státu. Za druhé, optické vylepšování deficitu státního rozpočtu a nevyčerpání 54 miliard korun z Evropské unie. Za třetí, ztráta příjmů plynoucích z EET a podpora šedé ekonomiky. Za čtvrté, zvyšování daní a podpora hazardu. Za páté, největší chudnutí ze zemí OECD v historii České republiky. Za šesté, nejdražší elektřina a plyn v EU přes kupní sílu. Za sedmé, nedostatečná a pomalá pomoc firmám. Za osmé, narušení sociálního smíru. Za deváté, chaos ve zdravotnictví a neschopnost zajistit dostatek léků. Za desáté, snaha o cenzuru informací ve veřejném prostoru. Za jedenácté, snaha o ovládnutí České televize. Za dvanácté, nevyřešené a hlavně neřešené korupční kauzy vládních stran. Za třinácté, nevyužité předsednictví v radě Evropské unie.

Teď hezky popořádku a podrobně. Za prvé, historicky největší nárůst dluhu a rekordní výdaje státu. Navzdory předvolební rétorice stran pětikoalice dochází ke zcela bezprecedentnímu nárůstu dluhu. Hovořím o čerstvých číslech Ministerstva financí, které na počátku ledna prezentovala sama vláda a nemůže na nich zpochybnit ani desetinnou čárku.

Anketa

Chcete, aby Danuše Nerudová zůstala v politice?

3%
94%
hlasovalo: 17757 lidí

Ve volbách jste se zaklínali rozpočtovou zodpovědností, ale ve skutečnosti jste státní dluh zvýšili za 12 měsíců vašeho úřadování o 429 miliard korun. Jde tak o vůbec největší nárůst dluhu v historii České republiky. Ani v období zdravotnické krize, kdy byla uzavřená ekonomika, jsme neměli tak dramatický nárůst dluhu. Každý Čech dluží díky rozpočtově odpovědné ODS za 12 měsíců ministra Stanjury o 41 tisíc korun navíc. Příští rok hodláte pokračovat obdobným tempem. Takže jak uvádíte ve své strategii, strategii Ministerstva financí, na konci roku 2023 nás zadlužíte bratru 725 miliardami korun.

My si samozřejmě velmi dobře uvědomujeme, že státní rozpočet má strukturální problémy, které je potřeba neodkladně řešit. Ale je potřeba jasně upozornit na rozpor mezi rétorikou ODS o sto miliardách korun úspor ročně a vyrovnaných rozpočtech do konce volebního období a reálnými výsledky a čísly. Ten rozpor je totiž natolik propastný, že se vlastně ani nedivím, že vaší hlavní starostí je úprava těch marketingových blábolů, které jste si napsali do programového prohlášení vlády a se kterými Spolu vyhrálo volby.

Není to nikdo jiný než ministr financí ODS Zbyněk Stanjura, kdo zcela objektivně zadlužuje Českou republiku nejrychlejším tempem v její historii. Zatímco Andrej Babiš nebo i já jsme měli přebytkové rozpočty, než vypukla pandemie, vy o úsporách zatím jenom mluvíte a státní rozpočet navíc vesele bobtná. První rozpočet vlády Petra Fialy na rok 2022 zahrnoval výdaje ve výši 1 893,2 miliardy korun. V novelizovaném rozpočtu pro rok 2022 výdaje již přesahují dva biliony korun. V rozpočtu pro rok 2023 jsou již 2 223 miliard korun. To je nárůst výdajů o 330 miliard korun. Kde je ta údajná snaha o šetření? Není tady žádná snaha o šetření.

Důvodem těchto katastrofálních čísel je například systematicky zcela chybné nastavení energetického stropu, kvůli čemuž státní rozpočet musí nést tíhu výdajů, které mohly a měly jít na vrub energetických společností. Samostatnou kapitolou je zcela neakční a nekompetentní ministr financí, který nebyl schopen iniciovat žádnou úsporu, například v oblasti efektivity státní správy, provozních úspor, digitalizace nebo efektivnějšího vynakládání veřejných prostředků.

Za druhé, optické vylepšování deficitu státního rozpočtu a nevyčerpání 54 miliard korun z Evropské unie. Protože se vám ani vzdáleně nedaří hospodařit podle vašich planých slibů, pomáháte si účetními triky. Abyste neměli deficit na rok 2023 ve výši 500 miliard, tak jste do něj zapomněli započítat 20 miliard na valorizaci penzí, 30 miliard na Státní fond dopravní infrastruktury, 100 miliard na kompenzace za ceny elektřiny. Upozorňuje vás na to už i Národní rozpočtová rada.

Je to mimořádně, opakuji mimořádně, alarmující zpráva, se kterou se nesmířím a otevřu ji a budu žádat, abychom se jí věnovali na rozpočtovém výboru a zvážíme i podání podnětu na Nejvyšší kontrolní úřad. Státní rozpočet není cár papíru, ale je to zákon roku. Není možné, aby tam už v lednu neseděly desítky miliard. Takové falšování fiskálních výkazů by mohlo ve svém důsledku ohrozit legitimitu České republiky nejen u mezinárodních institucí, ale i pověst České republiky u našich věřitelů. Je to červená čára, kterou dosud žádný ministr financí nepřekročil a já budu požadovat, aby tyto nesrovnalosti v rozsahu převyšující 150 miliard byly Poslanecké sněmovně důkladně vysvětleny.

Nelze nečinně přihlížet, jak rozpočtový proces v rukou pětikoalice ztrácí svůj původní účel a opouští a upouští od zásady věrnosti a pravdivosti rozpočtu. Nezapomínejme, že státní rozpočet je přijat formou zákona a zákony musí být dodržovány. Jenže pětikoalice již od prvopočátku při sestavování rozpočtu ví, že nebude schopna tento rozpočet naplnit a to je zcela nepřijatelné. Jsem právnička a pro mě je dodržování zákonů zcela neoddiskutovatelné.

Nebavíme se zde bohužel jen o rozpočtu na rok 2023, ale také o rozpočtu na rok 2022. Již při jeho předkládání, připomínám, jsem na tomto místě tvrdila, že jde o rozpočet marketingový a píárový, nikoliv o rozpočet, který je realistický. A vývoj nám dal za pravdu.

Ostatně nejdelší rozpočtové provizorium toho bylo tím nejzřetelnějším důkazem. Navíc toto rozpočtové provizorium přineslo výdaje nižší jenom o 34 miliard a tyto "úspory" byly v podobě tupých škrtů na růstu platů, na obranu, ve zdravotnictví a na investicích. Ostatně i pan prezident Zeman a váš odborný guru, bývalý poslanec Kalousek, nám v tomto dali za pravdu.

Bohužel v průběhu času se to nezlepšilo, naopak bylo to o mnoho horší. Novelizovaný rozpočet pro rok 2022, ke kterému jsme vás opakovaně vyzývali, nakonec ukázal rozdíl mezi vaší marketingovou snahou a reálným stavem věcí. V roce 2022 čerpán z pokladního plnění Ministerstva financí. Nebyly dodrženy plánované investice, a to o 21,6 %, přesto jste vykázali deficit ve výši 360 miliard, a to při meziročním nárůstu příjmů díky inflaci o více jak 137 miliard korun.

Ne, a na válku, prosím, se vymlouvat skutečně nemůžete, protože sami přiznáváte, a teď zase cituji ministra financí při pokladním plnění, že její procentní podíl na výdajích nepřesahuje 0,9 %.

No, a teď další pecka. Rozpočtové příjmy z Evropské unie nebyly naplněny o 54 miliard korun. Těchto 54 miliard korun z EU mohlo už v loňském roce, tedy v roce 2022, jít do investic, které by se i daňově zhodnocovaly. Nekompetencí a laxností jste zbytečně zvýšili schodek o 54 miliard. Prostě nestihli jste podat žádost o proplacení peněz z EU, přestože projekty už zaplatili čeští daňoví poplatníci. Prostě máte jiné starosti než péči o tyto věci.

V neposlední řadě bych ráda poukázala na výsledek vaší fiskální politiky prostřednictvím zcela objektivního ukazatele, kterým je takzvaný strukturální deficit, neboli - teď poučuji všechny, kteří by to náhodou nevěděli - deficit očištěný od vlivů hospodářského cyklu. Strukturální deficit na rozdíl od vaší předvolební rétoriky neřešíte vůbec. Naopak, dokonce vám meziročně roste z 2,9 % HDP v roce 2022 na 3,1 % HDP v roce 2023.

Třetí bod z hříchů vlády Petra Fialy - ztráta příjmů plynoucích z EET a podpora šedé ekonomiky. Jeden z mála předvolebních slibů, který jste splnili, bylo naprosto nerozumné a nelogické zrušení elektronické evidence tržeb. My jsme zavedli EET, abychom daně vybrali a mohli je snižovat. Díky EET jsme vybrali 33 miliard za tři roky, zvýšili mzdy v pohostinství, omezili výplaty na ruku, tím zvýšili odvody a lépe zacílili daňové kontroly. A většina lidí tomu rozuměla. Vy jste EET zrušili a protože bohužel ne každý poplatník je poctivý, i když souhlasím s tím, že naprostá většina ano, tak daně nevyberete. A proto je logicky musíte zvyšovat. Jednoduché jako facka. Když pojedete na západ od naší země, uvidíte, že dostat účtenku je naprosto normální. Ta vyšší DPH, kterou navrhujete, je ve skutečnosti daň za devadesátkovou logiku ODS. Je to daň za zrušení EET.

Dvoutřetinová většina naší společnosti považovala zavedení EET za pozitivní opatření. Dokonce tento názor v čase zůstal stabilní. Pozitivní pohled na EET byl u veřejnosti zachován i přes neutuchající kampaň současné vládní pětikoalice, namířené právě proti EET.

EET znemožnila nepoctivým podnikatelům podstřelovat (?) cenu, kterou vyžadovala většinová poctivá část podnikatelského sektoru. Skutečný efekt EET byl zřejmý. Bylo jím podstatné a významné snížení administrativní zátěže, a to pro všechny zúčastněné strany. Nyní naopak dochází k opětovnému obnovení nekalé konkurence a šedé ekonomiky. Při mimořádném propadu maloobchodních tržeb je opětovným problémem cirkulace neoficiálních plateb.

Čtvrtý z hříchů vlády Petra Fialy - zvyšování daní a podpora hazardu. Sledujeme v přímém přenosu lživý předvolební slib, že budete konsolidovat veřejné finance bez zvyšování daní. Červenec 2021, cituji: "Koalice SPOLU, ODS, KDU-ČSL, TOP 09 se zavázala, že nebude po volbách, když se bude podílet na vládě, navrhovat zvyšování daní. Jedinou výjimkou je digitální daň, podmínkou je řešení na mezinárodní úrovni", připustil šéf poslanců ODS a pravděpodobný kandidát koalice SPOLU na ministra financí Zbyněk Stanjura. Konec citace červenec 2021. Realita? Představili jste už dvě daně, daň z neočekávaných zisků, která bude výlučným příjmem státního rozpočtu, my jsme navrhovali, aby se státní rozpočet v rámci rozpočtového určení daní dělil o tento výnos i s kraji a obcemi, přijat jako pozměňovací návrh k daňovému balíčku, pětikoalice se nedohodla na základních parametrech, sazba daně či také retrospektivita v jeho účinnosti, propad na burze, a tak dále, sledovali jsme to tady všichni v přímém přenosu, odvod z nadměrných příjmů u energetického zákona, bude se vztahovat na elektřinu vyrobenou od konce roku 2022 do konce roku 2023, bude ji tvořit 90 % rozdílu mezi prodejní cenou a zákonem stanovenou cenou, projednáván v legislativní nouzi. Nesoulad odhadu, odhad MF 85 miliard, windfall tax 15 miliard, odvod cenových stropů, odhad MPO 45 miliard, windfall tax 80 miliard, odvod cenových stropů. Chci poznamenat, že se to míjelo asi týdnem. Potenciální kolize s českým ústavním pořádkem, potenciální rdousící efekt na tato odvětví.

No, a pokračuji dál. Už více jak týden, možná deset dnů tady ve veřejném prostoru pluje informace, že chcete sjednotit snížené sazby DPH na 13, možná 14 procent, což říkají i vaši poradci, že bude mít proinflační efekt, jenom si to s nimi proberte, ať mluvíte podobně, to znamená, chcete zrušit druhou sníženou sazbu desetiprocentní a dokonce tvrdíte, a to je úplně neuvěřitelné, řekl to teď naposledy v neděli v diskusním pořadu váš ministr financí, že tím daně vlastně zjednodušíte. My vám ty daně zjednodušíme, ať to nemáte tak složité, milí poplatníci. Ať nemáte dvě sazby. Jo, že vám je přitom zvýšíme? To nevadí, ale budete to mít jednodušší. Tak to určitě všichni pochopí. A já jsem si jistá, pane nepřítomný ministře financí, že o takové zjednodušení vám opravdu nikdo nestojí. Zkuste se na to schválně zeptat lidí. Dobrý den, pane Nováku, příští rok nezaplatíte za lítačku 3650 korun jako letos, ale 4000 korun. Jo, a tu pětistovku si vlastně připlatíte i za vodu, ale nebojte se nic, všechno je v pořádku, my jsme vás za to zbavili obrovského břímě v podobě třetí sazby DPH. Myslíte tohle vážně? Děláte si z těch lidí legraci? Přiznejte, co všechno tím navýšíte. DPH z léků, DPH z vodného a stočného, z tepla, z potravin, z dětské výživy pro děti, a tak dále. Mohu pokračovat. Toto všechno zvýšíte.

Jo, a slyším tady, myslím, že to říká pan premiér, že snížíte na potraviny. Tak pozor. Na potraviny máme dnes sazbu 15 %, to znamená tu první sníženou. Dívám se na naše experty na zemědělství, jestli se mnou budou souhlasit, jestliže tam dáme 14 nebo třeba i těch 13, tak věřte, že si to nechají řetězce. Věřte, že to nikdo nepocítí. A těch 15 % je nejvyšší sazba na potraviny, která v Evropské unii existuje. A pokud zrušíme tu desetiprocentní sazbu, abychom tedy odbřemenili lidem a firmám, tak upozorňuji, že naše snížená sazba bude nejvyšší v Evropské unii. Takhle je potřeba to lidem vysvětlovat. A ne to schovávat za nějaké odbřemeňování od administrativy, to si snad děláte legraci. Jediné, co jste ale snížit chtěli, tak je daň z hazardu. To si tady pamatujeme všichni. A hlavně si pamatujeme to, že to ministr financí veřejně podpořil. Naštěstí pod naším tlakem jste ten návrh vzali zpět.

Pátý z hříchů vlády Petra Fialy: Největší chudnutí mezi zeměmi OECD a v historii České republiky. Toto je bod, který cítíme všichni. Propad průměrné reálné mzdy ve třetím čtvrtletí a čtvrtém čtvrtletí meziročně o téměř 10 %. Nejvyšší propad reálné mzdy v historii samostatné České republiky, ale také ze všech zemí OECD. Navíc reálná mzda má klesat také v roce 2023, v roce 2025 již má růst, ale na konci roku 2025 bude průměrná reálná mzda - pozor - na úrovni roku 2018. Navíc toto jsou jenom průměrné veličiny. Část populace je na tom mnohem hůře.

Šestý z hříchů vlády Petra Fialy: Nejdražší elektřina a plyn v EU přes kupní sílu. Přes paritu kupní síly máme nejdražší plyn, ale i elektřinu ze všech zemí Evropské unie, a to má devastační účinky nejen na české domácnosti, ale také na české firmy. Navíc jsme exportéři elektrické energie, to je férové říct. Také máme většinový podíl ČEZu. A my se opakovaně ptáme, proč to nevyužíváme?

Sedmý z hříchů vlády Petra Fialy: Nedostatečná a pomalá pomoc firmám. Celé odvětví hlásí zásadní problémy, hutnictví, sklářství, pekárenství, dominový efekt v ekonomice. S pádem firem se bude zvyšovat nezaměstnanost, která díky politice naší vlády se udržela jako nejnižší v Evropské unii, přestože jsme měli zavřenou celou ekonomiku v době covidu, pomohli jsme svými programy toto udržet. V důsledku zvýšené nezaměstnanosti se mohou české domácnosti ocitnout ve finančních potížích, a to se ve svém důsledku projeví také na nárůstu výdajů státu a zvýšení rozpočtových schodků.

Znovu připomínám, že stále máme nejnižší nezaměstnanost ze zemí EU. Zase připomínám znovu, je to dědictví naší vlády, která nenechala podniky padnout ve zdravotnické krizi. A věřím a měla by být, chci doufat, pětikoalice za tento jeden z posledních pozitiv naší ekonomiky vděčná, protože nízká nezaměstnanost ovlivňuje sociální smír, ekonomické bohatství domácností, ale také příjmy veřejných rozpočtů.

Osmý z hříchů vlády Petra Fialy: Narušení sociálního smíru. Dle průzkumu agentury STEM z prosince 2022 přes 80 % domácností pociťuje zdražování, 19 % je dokonce ve značných problémech. Pětikoalice posílá české občany hromadně žádat o dávky, ale to nemá být přece to správné řešení. Vládnutí pětikoalice ve znamení dobrých rad typu více svetrů, méně topení nebo vyjádření předsedkyně Poslanecké sněmovny paní Pekarové Adamové, že vláda tu není od toho, aby se starala o občany. My jsme pomáhali. Přes veškerou vaši kritiku si to občané pamatují. Zvedali jsme důchody, a to nejen proto, jako to děláte vy, že vám to nařizuje zákon, 15 let starý zákon. Zaplať pánbůh, že ho máme.

Naštěstí se ještě přijímají naše projekty, které se prosadily v době, kdy jsme měli v této Poslanecké sněmovně většinu. Od roku 2023 se začalo ke starobním důchodům vyplácet výchovné, dávka ve výši 500 Kč za každé vychované dítě. A já doufám, že se vám podaří domluvit v rámci pětikoalice a utlumit názory ministra financí, aby se tento úspěšný projekt, který je tak pozitivně vítán, zejména tedy matkami, ale samozřejmě někdy i otci, aby se jakýmkoliv způsobem utlumil.

Minimální mzda, další téma. Zvýšení minimální mzdy o 1 100 Kč a zvýšení nejnižší úrovně mzdy pro první a osmou skupinu absolutně nereflektuje míru inflace, a hlavně reálný pokles mezd a zaměstnanců, který, znovu opakuji, je v České republice nejvyšší ze zemí OECD. Minimální mzda, co je jejím smyslem? Minimální mzda má ochránit před chudobou a zároveň má motivovat k práci. Je přece lepší, když ten člověk jde do práce, byť pracuje třeba za minimální mzdu, než když je na dávkách. Prostě pracovat se musí vyplatit. Já chápu a my chápeme složitou situaci zaměstnavatelů, podnikatelů, kteří si vyšší zvyšování mezd často nemohou dovolit, ale to je opět problém, který svou nečinností způsobuje vláda Petra Fialy.

Klíčem je včasná podpora firem, ne o tom celý rok, měsíce debatovat, slibovat, vysílat signály. A chci připomenout, že tady opravdu se něco nebývalého stalo, že my máme tady osm typů minimálních mezd v osmi segmentech ekonomiky, říkáme jim takzvané zaručené mzdy. A my zvyšujeme jenom u prvního, u osmého stupně. Nepochopitelné. Takže vzkaz je jasný. Školníci, kuchařky, zdravotnický personál. Prostě vám nedáme ani korunu. To je jasný vzkaz této vlády.

Ministr Válek, tak jak to sledujeme, veřejně aktivně diskutuje o plánovaném zpoplatnění zdravotnictví. Celkem má být od plátců vybráno 9,5 miliardy korun, a to nad rámec již placeného zdravotního pojištění. A to dokonce, a to se také budeme ptát, jsme jednali minulý týden se zdravotními odbory a zvažuje se - pozor, milé kolegyně, milí kolegové, jak jsme tady v takových těžkých, skoro porodních bolestech přijali valorizaci plateb za státní pojištěnce, vzpomínáte si, poté co tato vláda, asociální vláda vzala zdravotnictví 14 miliard, tak se začíná uvažovat o zpomalení tohoto valorizačního schématu. Takže ještě nezačal platit a už zvažujeme, že bychom to zdravotnictví zase oškubali. No tak, proč ne, tak si to občané připlatí, však jsou na tom dobře.

Ministr Stanjura otevřeně mluví o možnosti zrušení státní podpory stavebního spoření. V době bezprecedentního nárůstu úroků hypotečních úvěrů, viděli jsme to v televizi včera, bylo to na liště v České televizi, jak vzrostly úroky hypoteční a jak naopak ubylo zájemců. Oni si to prostě nemohou dovolit, ty mladé rodiny, nemohou si dovolit vzít hypotéku, protože prostě už neufinancují úroky, které jsou s tím spojené.

Devátý z hříchů vlády Petra Fialy: Chaos ve zdravotnictví a neschopnost zajistit dostatek léků. Již na začátku, opakuji znovu, jste ohrozili celý systém zdravotní péče škrty ve zdravotnictví a snížením plateb za státní pojištěnce. Ano, určitě až vystoupí pan ministr nebo další členové vlády, tak budou tvrdit, že je na účtech přes 50 miliard. Ale podívejte se na hospodaření, které skončí deficitem. To je důležité. A co dalšího chystáte pro toto důležité klíčové odvětví, které nás zachránilo v době bezprecedentní zdravotnické krize? Vláda neřeší nárůst a tedy čerpáme, tak se setkáváme se zástupci zdravotnictví, neřeší nárůst provozních nákladů spojených s navyšováním cen energií a ostatních vstupů do nemocnic.

Bohužel je zcela zřejmé, tak jak to slyšíme ze zdravotnictví, že ministr Válek nezvládá současnou situaci. České republice chybí několik desítek důležitých léků. Lidé si pro ně musí jezdit do Polska či do Německa. Vzpomínáte si, když jsme se tady minulý týden snažili zařadit tento bod a vystupovala, tuším to byla moje kolegyně Jana Mračková Vildumetzová a popisovala tady příběh maminky, se kterou se setkala v lékárně, jak držela v náručí bezvládné dítě a stěžovala si jí zoufale, že objíždí městskou hromadnou dopravou, protože nemá auto a nemá, kdo by ji pomohl, objíždí jednu lékárnu od druhé a shání pro své nemocné dítě léky. Já jsem seděla tady v té své první řadě, dívala jsem se na pana ministra a mrazilo mě z toho, jak nezúčastněně, nezúčastněně se tvářil. A to je projev - to je projev asociální a zcela, naprosto necitlivé vlády.

Ministr se k tomu staví způsobem, že máme obvolávat lékárny a když obvoláme sto lékáren, v některých ty léky nakonec seženeme. To je přece nepřijatelné! Jde z velké části o děti, a kdo má děti nebo vnoučata, tak to přece musí cítit. Musíme cítit s těmi, kteří prostě tento problém řeší, a čekací doby na dětských pohotovostech jsou i osm hodin. a viděli jste ty fotografie, které mezi vánočními svátky létaly po sociálních sítích? Fronty před lékárnami v Brně, v Praze, obrovské, dlouhé fronty. Tohle máte řešit místo zákona o České televizi. To lidi nezajímá. Toto máte řešit!

Desátý z hříchů vlády Petra Fialy. Snaha o cenzuru informací ve veřejném prostoru. Na Ministerstvu vnitra - jsme se dočetli mezi svátky - vzniká v koordinaci s Úřadem vlády Akční plán pro boj s dezinformacemi. Má se zavést nový trestný čin - úmyslné šíření dezinformací. Mají se dotovat nezávislá média, která se na potírání dezinformací budou podílet. Uvidíme, kdo je bude vybírat, asi nějaká nezávislá vládní komise. A vláda si za tím účelem chce platit neziskové organizace. Takže stát si také hodlá vytvořit zákonný nástroj pro vypínání severů, které budou označeny jako dezinformační. Vláda - to jsme se všechno dočetli - chce rozdělit 100 milionů korun svým spřáteleným médiím a dalších 50 milionů neziskovkám, které budou určovat, co se smí a co ne. Úplně otevřeně ministr vnitra mluví o tom, že chce omezovat fungování webů a médií, které píší věci, které se vládě nelíbí.

Já jsem z generace, a hodně z vás, z generace, která si pamatuje, jak byla omezována v minulém režimu svoboda slova. Jak si nemohla média říkat, co chtěla, jak jsme si nemohli my říkat, co jsme chtěli. Jak byli ti, co to dělali, perzekvováni. To si všichni pamatujeme. A pamatujeme si i to, že nejcennější, co přinesla sametová revoluce, byla právě svoboda slova. Nechte si zajít chuť na její omezování. Nechte si zajít chuť na to, abyste umlčeli ty, s kterými nesouhlasíte vy, kteří se neustále pasujete za jediné demokraty v této zemi.

Jedenáctý z hříchů vlády Petra Fialy. Snaha o ovládnutí České televize. Zcela zbytečná snaha o ovládnutí České televize, kdy chce pětikoalice ovládnout Radu České televize zvýšením počtu radních České televize tím, že budou voleni také Senátem. Tato nově složená Rada České televize bude následně volit nového generálního ředitele České televize. A já se ptám, proč v období nejvyššího poklesu reálných mezd ze všech zemí EU řeší pětikoalice relativně dobře fungující Českou televizi. Navíc je zcela zřejmé, že proč k tomuto kroku pětikoalice přistupuje - víme proč, protože zcela ovládá Senát. Ale uvědomujete si, že tímto krokem bude bita jenom Česká televize? Že ve výsledku dosáhnete toho, jenom toho, že Česká televize ztratí u veřejnosti důvěru? A proč? Mají snad pocit poslanci pětikoalice, že je Česká televize tendenční? Že informuje ve prospěch hnutí ANO? Máte ten pocit? Tak proč to děláte?

Dvanáctý z hříchů vlády Petra Fialy. Neřešené korupční kauzy vládních stran. Začnu hnutím STAN, který si za poslední rok stihl zopakovat snad všechny kauzy ODS z devadesátých let. Vrcholem všech kauz hnutí STAN je kauza Dozimetr, kterou jsme tady všichni sledovali v přímém přenosu, která odhalila propojení čelných představitelů STANu včetně členů předsednictva s mafiánskou strukturou Krejčířova muže Michala Rédla. Skupina kolem Rédla a radního za STAN Hlubučka ovlivňovala zakázky v Praze a rozebírala za bílého dne veřejný majetek. Přisáta byla především na Dopravní podnik. Po všech těchto skandálech hnutí STAN to pokračuje návrhem KDU-ČSL na jmenování Petra Hladíka ministrem. Sami jste tvrdili, že je potřeba vše nejdříve vysvětlit a prošetřit, a od té doby nevíme nic nového, jen uplynul čas a ta kauza mediálně vyvanula. Už neplní titulky novin. Zkrátka a jednoduše řečeno, premiér Petr Fiala se jenom bojí o svou vládu. Jenom se boji o svoji sto osmičku. To je celé. Ale já chci říct, takto se silný premiér nechová.

A třináctý z hříchů vlády Petra Fialy. Nevyužité předsednictví v radě EU. Ve znamení vyčkávání na evropské řešení se to však projevilo ve snížení životního standardu. České předsednictví promrhalo příležitost pomoci naší ekonomice, urychleným koncem spalovacích motorů jste šli proti našemu automobilovému průmyslu i proti našim občanům. Kdo vám k tomu dal mandát? Kdo vám dal mandát, prodražit naše automobily prostě v tak krátké době. Kde na to ti lidé mají brát? Kdo vám dal mandát k tomu, abyste odhlasovali a podpořili, že emisní povolenky, proti kterým pan premiér tak mohutně burcoval před volbami, to si pamatujeme z veřejných debat, takže je rozšíříte i na české domácnosti. Nikdo vám nedal tento mandát. Prostě nejen že vy jste proti tomu nebojovali, vy jste to ještě servilně podpořili.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, tímto jsem nastínila základní důvody - 13 největších hříchů, proč hnutí ANO bude hlasovat pro vyslovení nedůvěry vládě Petra Fialy. Vládě, která nepomáhá, vládě, která neřeší skutečné problémy, která je asociální, která je neakceschopná a která za jediný rok dokázala proměnit Českou republiku z prosperujícího ekonomického tygra v chudnoucí stát, který se propadá v jednom ekonomickém ukazateli za druhým, v zemi, jejíž průmysl chřadne a občané mají strach, co bude zítra. V zemi, kde přestávají platit základní jistoty, ale jedinou jistotou je chaos, korupce, úpadek veřejných služeb, pokles životní úrovně, vysoké daně a rekordní zadlužování. Takovou zemí ale Česká republika být nemusí a nesmí. Občané si dobře pamatují, že vláda expremiéra Andreje Babiše dokázala přesný opak. Zajistila občanům růst životní úrovně, přinesla nižší daně, ekonomickou prosperitu, pokles veřejného zadlužení v době, než nastoupil covid. A co je hlavní, i pozitivní očekávání do budoucna. Přinesla jim naději.

Děkuji vám za pozornost.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: PV

FactChecking BETA

Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.

Přezkoumat
Jaroslav Foldyna byl položen dotaz

školní docházka

K čemu by pomohlo, kdyby byla povinná školní docházka do 18? Tak by šli dotyční na sociálku o 3 roky později a mezitím by jen zabírali místa těm, co chtějí studovat. Teď se víc než kd jindy totiž ukazuje, že kapacity škol jsou nedostačující.

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Ministryně Černochová: Exministr obrany Metnar se bál i vlastního stínu

8:18 Ministryně Černochová: Exministr obrany Metnar se bál i vlastního stínu

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke zbrojení.