Senátor Antl: Prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D. splňuje podmínky stanovené Ústavou ČR pro kandidáty na funkci soudce Ústavního soudu

29.01.2020 19:15

Projev na 15. schůzi Senátu dne 29. 1. 2020, žádost prezidenta republiky o vyslovení souhlasu Senátu Parlamentu České republiky s jmenováním soudce Ústavního soudu prof. JUDr. Pavla Šámala, Ph.D.

Senátor Antl: Prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D. splňuje podmínky stanovené Ústavou ČR pro kandidáty na funkci soudce Ústavního soudu
Foto: Hans Štembera
Popisek: Miroslav Antl
reklama

Vážený pane předsedající, ctihodný pane profesore Pavle Šámale, vážené dámy senátorky, vážení páni senátoři, vážený pane vedoucí Kanceláře prezidenta České republiky. Coby zpravodaj konstatuji, že tento tisk byl předložen Senátu Parlamentu České republiky dne 19. 12. 2019, takže lhůta pro jednání v horní komoře parlamentu končí dnem 17. 2. 2020. Podle článku 84, odst. 3 Ústavy České republiky může být soudcem Ústavního soudu jmenován bezúhonný občan, který je volitelný do Senátu, má vysokoškolské právnické vzdělání a byl nejméně 10 let činný ve právnickém povolání. Pokud jde o osobu kandidáta, ctihodného profesora doktora Pavla Šámala Ph.D., on, jak má tady před sebou svoje materiály, nikdy nebyl soudně trestán, dosáhl věku 66 let, vystudoval právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, jeho právnická praxe čítá nejméně 42 let. Je evidentní, že pan profesor Šámal splňuje podmínky článku 84, odst. 3 Ústavy České republiky. K jeho osobě považuji za nutné dále zdůraznit, pan profesor je toho času předsedou Nejvyššího soudu České republiky. V roce 1977 ukončil studium na právnické fakultě, zdejší tedy Univerzity Karlovy v Praze. V letech 1977-1982 byl dva roky justičním čekatelem a poté dva roky předsedou senátu okresního soudu v Mostě, či v Mostu. V letech 1982-1992 byl soudcem a předsedou senátu krajského soudu v Ústí nad Labem. 1993-2015 byl soudcem nejvyššího soudu a jak už jsem uvedl v současné době je i předsedou senátu, když do této funkce byl jmenován od 22. 1. 2015. Pan profesor Pavel Šámal složil rigorózní zkoušku dne, respektive v roce 1980 a získal tak titul JUDr. před jménem. V roce 1999 dosáhl akademického titulu doktor, tedy Ph.D. za jménem, a to na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V roce 2001 byl rektorem téže univerzity jmenován docentem v oboru trestní právo. A v roce 2006 byl prezidentem České republiky jmenován profesorem trestního práva, kriminologie a kriminalistiky. I pedagogická činnost pana profesora je pestrá. On je profesorem na katedře trestního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Je profesorem na katedře trestního práva Právnické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě. Je lektorem Justiční akademie České republiky v Kroměříži a je i lektorem Justiční akademie Slovenské republiky v Pezinku. Dále je členem vědeckých rad Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Masarykovy univerzity v Brně a Palackého univerzity v Olomouci. Jako přední expert na trestní právo je mimo jiné i v uvozovkách „otcem“ nového trestního zákoníku. Pamětníci si možná vzpomenou, kdy po schválení trestního zákoníku, respektive celé rekodifikace, pan profesor zde byl přítomen tam na té tribuně a my jsme jej odměnili potleskem za jeho skutečně přínosnou usilovnou činnost na této rekodifikaci. On je i spoluautorem 11 učebnic trestního práva hmotného a procesního. Je autorem a spoluautorem 26 trestněprávních monografií, spoluautorem 24 komentářů k trestnímu zákoníku a trestnímu řádu. Je spoluautorem 3 právnických slovníků, je spoluautorem 9. publikací pro právní praxi, autorem 145 prací v recenzovaných sbornících. Je i autorem 22 prací v nerecenzovaných sbornících. Vy jistě jste se seznámili s tím množstvím, já vás nechci tady zdržovat, a sebe také, čtením jednotlivých titulů. Pokud jde o jednání v ústavně-právním výboru horní komory českého Parlamentu, my jsme učinili první závěr, který jsem už řekl. A to, že ústavně-právní výbor Senátu Parlamentu České republiky konstatoval, že předložené doklady a listiny potvrzují, že kandidát doktor Pavel Šámal Ph.D. splňuje podmínky stanovené ústavou pro kandidáty na funkci soudce Ústavního soudu.

A pokud jde o vlastní průběh naší 16. schůze, tedy 16. schůze ÚPV horní komory českého parlamentu dne 14. 1. 2020, po úvodním slově pana vedoucího Kanceláře prezidenta republiky, inženýra Vratislava Mynáře, vyjádření pana prezidenta k osobě kandidáta, profesora doktora Šámala, které bylo přečteno, následovalo stručné představení kandidáta a poté rozprava. Nebudu vás zdržovat rozpravou, protože i v některých klubech se pan profesor osobně představil. Shrnu pouze to, že nebyly zásadní připomínky k jeho osobě, on na odborné dotazy reagoval okamžitě a tak, že nebyly další následné otázky.

Poté v tajném hlasování z 8 přítomných členů ÚPV hlasovalo pro 8 členů, a tak jsme přijali toto usnesení. 57. usnesení z 16. schůze konané dne 14. 1. 2020.

Výbor

I. konstatuje, že předložené doklady a listiny potvrzují, že prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D. splňuje podmínky stanovené Ústavou ČR pro kandidáty na funkci soudce Ústavního soudu,

II. na základě tajného hlasování doporučuje Senátu PČR vyslovit souhlas se jmenováním prof. JUDr. Pavla Šámala, Ph.D. soudcem Ústavního soudu,

III. určuje zpravodajem výboru pro projednání této věci na schůzi Senátu senátora Miroslava Antla,

IV. téhož coby předsedu ÚPV pověřuje, aby s tímto usnesením seznámil předsedu Senátu.

Závěr jako obvykle je pouze poznámka k dalšímu postupu Senátu podle § 140 jednacího řádu Senátu PČR, a to znamená, hlasování většinovým způsobem v tajném hlasování. Děkuji za pozornost.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama
autor: PV
reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Vích (SPD): Koronavir odhalil nepřipravenost nás všech

12:15 Vích (SPD): Koronavir odhalil nepřipravenost nás všech

Pandemie koronaviru. Stát není připraven na krizové situace tohoto typu. Krizové plány nejsou aktuál…