Senátor Valenta: Oblast státem podporovaného bydlení není koncepčně řešena

29.01.2020 16:04

Projev na 15. schůzi Senátu dne 29. 1. 2020, k návrhu změny o Státním fondu rozvoje bydlení.

Senátor Valenta: Oblast státem podporovaného bydlení není koncepčně řešena
Foto: Hans Štembera
Popisek: Senátor Ivo Valenta
reklama

Dobrý den, pane předsedající, dámy a pánové, paní ministryně, stručné shrnutí. Předložená novela zákona reaguje na skutečnost, že stávající znění zákona o Státním fondu rozvoje bydlení podle předkladatele dostatečně nezahrnuje všechny oblasti působení ministerstva pro místní rozvoj, a proto rozšiřuje činnost stávajícího fondu o další aktivity, která se vztahuje k podpoře lokálního charakteru a jsou v kompetenci MMR.

Navrhovaná právní úprava je předkládána, aby mohly být navrženy nové nástroje podpory, které budou následně právně ukotveny v nařízení vlády, návrh zákona předpokládá přejmenování toho fondu na Státní fond podpory investic. Schválně jsem to takto zdůraznil, abychom to slyšeli, že to už není podpora bydlení, ale že je to nějaký fond, který se bude hodně rozpínat, dívat se. Já jsem to přirovnal k nějakému medvědovi, který kdysi existoval v Poslanecké sněmovně. K financování fondu ze státního rozpočtu bude určena dotace, kterou poskytne MMR, ze zákona o fondu zároveň vypadává ustanovení § 2 odst. 3, které doposud definovalo, že dotace ze státního rozpočtu je poskytována fondu každoročně, nejméně ve výši skutečných výdajů, určených schváleným rozpočtem fondu na poskytování nenávratných dotací. To znamená, že není nikde v zákoně definován finanční objem, se kterým bude fond hospodařit, ani to, v jakém vzájemném poměru budou podporovány jednotlivé oblasti.

Výboru fondu je svěřeno schválení přesunu mezi jednotlivými položkami fondu v průběhu kalendářního roku, jak říkala paní ministryně, že nepřesáhne v souladu daný kalendářní rok 5 % celkových výdajů fondu. Novelou dochází taky ke změně orgánů fondu, kde výbor fondu bude nově tvořit 7 členů, z nich 4 budou zástupci MMR, dále pak zástupce ministerstva financí, zástupce ministerstva průmyslu a obchodu a zástupce územněsprávních celků. Předsedou výboru fondu pro místní rozvoj jako doposud bude ministr pro místní rozvoj. Členy jmenuje a odvolává vláda, na návrh ministra pro místní rozvoj.

Z předložené novely zákona je zřejmé, že má dojít k úplné změně konstrukce dosavadního Státního fondu podpory bydlení, jehož poslání by se na základě přijetí novely zcela odchýlilo od této prioritní oblasti, podpora bydlení, a fond by se nově zaměřil na podporu širokého spektra aktivit, které souvisí s udržitelným rozvojem obcí, měst a regionů. Krásná myšlenka, ale přitom není nijak definováno či zajištěno financování tohoto fondu a jeho příjmy bude tvořit pouze dotace z MMR, dle schváleného státního rozpočtu.

Pokládám za závadné, že se stát má tímto krokem zbavit přímého nástroje, který byl historicky zřízen k tomu, aby cíleně podporoval rozvoj bydlení v ČR. Rozmělnění jeho poslání na široké spektrum jejich aktivit, které souvisí s rozvojem regionů, sice vytvoří dotační příležitost pro jiné projekty, realizované municipalitou, ale zároveň významně oslabí možnost státu progresivně a koncepčně řešit krizový stav v oblasti bytové politiky. Přitom ČR dlouhodobě vykazuje v mezinárodním srovnání nejhorší dostupnost bydlení v celé EU. A současně nejvyšší nárůst cen za pořízení vlastního bydlení. Jde o důsledek toho, že oblast státem podporovaného bydlení není koncepčně řešena, že neustále klesá počet bytů realizovaných z využitých státních podpor na bydlení, přičemž soukromý sektor nemůže v této oblasti nahradit roli státu.

Několik čísel.

Jestliže se v letech 2003 až 2007 postavilo díky státní podpoře celkem 13 382 bytů, pak v období 2011 až 2015 to bylo pouze 229 bytů. Kvůli tomu dochází k neustálému růstu cen za bydlení, za poslední roky rostou ceny bytů v průměru až o 40 až 70 procent, podle lokality, dramaticky se zvyšují také ceny tržního pronájmu, ročně o více než 20 procent. Trh si není schopen pomoct sám. Neboť dochází k velkému převisu poptávky nad nabídkou bytů. V současné době se staví o jednu třetinu méně bytových jednotek, než tomu bylo v letech 2006 až 2008, což vytváří nebezpečnou realitní bublinu. Nastavení nových koncepčních nástrojů v oblasti státní bytové politiky a především zajištění dostatečné finanční podpory rozvoje bydlení považuji proto za jednu z důležitých priorit ČR. Jednoznačně by mělo dojít ke zvýšení objemu finančních prostředků vydávaných státem na výstavbu dostupných bytů, mj. taky městy a obcemi. Mělo by dojít k jednoznačné stabilizaci zdrojů pro financování rozvoje bydlení a měly by se odstranit daňové překážky pro výstavbu nájemních bytů. Bylo by vhodné snížit sazbu DPH u bytové výstavby, popř. také snížit technologické požadavky, které zbytečně prodražují bytovou výstavbu. Je politováníhodné, že přes rostoucí výši státního rozpočtu a zvyšování mandatorních výdajů, vč. sociálních dávek, stát nevynakládá dostatek prostředků na opatření, která by mohla v příštích letech snížit objem poskytovaných sociálních dávek na bydlení.

Z výše popsaných důvodů proto považuji rozmělnění poslání fondu za kontraproduktivní, pokud chtělo ministerstvo pro místní rozvoj vytvořit podmínky pro vyšší dostupnost a podporu municipalit a udržitelný rozvoj obcí a měst a regionů, mělo k tomu vytvořit jiné předpoklady, např. přijmout dotační politiku ze strany ministerstva místního rozvoje, změny v rozpočtovém určení daní apod. A zachování specializovaného fondu, který bude kumulovat finanční prostředky a vytvářet mechanismy na systematickou podporu rozvoje bydlení státu, pokládám za velmi důležité, především s ohledem na popsaný krizový stav v oblasti bytové politiky.

Doporučuji tedy zamítnout návrh zákona, kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení. Děkuji.

Poznámka redakce: 75% podíl ve společnosti OUR MEDIA a.s. vlastní společnost SYNOT INVEST LIMITED podnikatele a senátora Iva Valenty

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: PV

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Zdechovský (KDU-ČSL): Před 10 lety odebral norský Barnevernet syny rodičům Michalákovým

15:18 Zdechovský (KDU-ČSL): Před 10 lety odebral norský Barnevernet syny rodičům Michalákovým

Dnes je tomu už 10 let, kdy norská služba na ochranu dětí Barnevernet odebrala bratry Michalákovy ro…