Skopeček (ODS): Daňové úniky se dějí nejčastěji ve velkých mezinárodních nadnárodních korporacích

10.09.2019 22:08

Projev na 34. schůzi Poslanecké sněmovny 10. září ke změně zákona o evidenci tržeb a o dani z přidané hodnoty.

Skopeček (ODS): Daňové úniky se dějí nejčastěji ve velkých mezinárodních nadnárodních korporacích
Foto: Archiv Jana Skopečka
Popisek: Poslanec Jan Skopeček

Děkuji za pozornost. Dovolte i mně krátce vystoupit. Slibuji, že nic nebudu uměle natahovat - během těch několika čtení a tomu dlouhému legislativnímu procesu ode mne všechny argumenty zazněly. Přesto pár poznámek a argumentů, proč nebudeme samozřejmě hlasovat pro další vlnu EET.

První argument je, že EET dělá z podnikatelů automaticky podezřelé. Obrací se tu princip, kdy obviněný musí dokazovat třeba policii, že něco udělal špatně. (?) Tady to úplně otáčíme a podnikatel musí dokazovat paní ministryni, resp. Finanční správě, že jedná v souladu se zákony. To je pro mě princip, který podle mne do demokratické a svobodné země nepatří. Stát má dostatečné represivní nástroje, konec konců i Finanční správu na to, aby případné hříšníky, kterých je podle mého názoru mezi našimi podnikateli minimum, malé procento, tak aby ty nepoctivé našla, aby je potrestala a bránila tak férovou soutěž pro většinu podnikatelů, kteří podnikají čestně a v souladu se zákony. Čili první argument je, že se snažíme dělat z podnikatelů, kteří tento stát živí a bez kterých bychom tu ani my neseděli, protože za jejich daně se tady topí, svítí a my tady můžeme být, tak bez nich bychom nebyli. Oni jsou tou produktivní částí ekonomiky a my tu pouze umíme přerozdělovat plody jejich práce. A přesto z těchto lidí, kterých bychom si měli vážit na prvním místě, děláme automaticky podezřelé.

Druhý argument, který proti EET silně zaznívá a je platný, je, že samozřejmě jde o velkou administrativní a byrokratickou zátěž. A neplatí ta věc, ta administrativní byrokratická zátěž jenom na straně podnikatelů, kteří si musejí nově pořídit pokladnu, kteří musí platit každý měsíc nějaký paušál připojení na internet, papíry na tištění účtenek. Ta administrativní zátěž samozřejmě dopadá i na stát. Konec konců, když jsme viděli, kolik Ministerstvo financí muselo přijmout úředníků navíc pro to, aby kontrolovali fungování EET- a já mám jeden osobní zážitek z hospody ve středních Čechách, kde jsem viděl dvě dámy, jakým způsobem se chovaly k podnikatelce a k hostinské, která tam fungovala - takovou aroganci státu jsem ještě neviděl, jako jsem viděl u pracovníků Finanční správy, kteří se, a velmi pozorně jsem to pozoroval, kteří se bavili s podnikatelem. Čili ta byrokratická zátěž je samozřejmě i na straně státu. I ten stát musí vydat více peněz na nové úředníky, které musí kvůli EET zaměstnat.

Třetí argument, proč nechceme EET, je ten, že neplatí argument, že by to vedlo k nějakému vysokému výběru daní navíc, že by to vedlo k odstraňování daňových nedoplatků. Tento argument je lichý zvlášť v České republice, která má jeden z nejsložitějších daňových systémů na světě, jak konstatuje řada mezinárodních institucí. A cesta k tomu, aby daňových úniků bylo méně, není určitě cestou tou, že budeme dál daňový systém a daňovou správu zesložiťovat, ale naopak ta cesta by měla jít opačným směrem. To znamená, že náš daňový systém se stane jednodušším, snížíme daně a podnikatelé budou mít méně příležitostí a méně motivace tyto složité daně a vysoké daně obcházet.

Paní ministryně ráda cituje ekonomy. Najdete spoustu citátů ekonomů, kteří jasně dokazují, že čím jednodušší daňový systém v dané zemi je, čím méně výjimek ten daňový systém obsahuje a čím nižší jsou daně, tím je tam menší riziko daňových nedoplatků, daňové optimalizace. A naopak i s takto nižšími daněmi často ty státy vybírají více daňových příjmů než ty státy, které mají daňový systém plný výjimek a které mají daňový systém vysoký.

Další věc, která je velmi vážná, je ta, že řada studií také ukazuje, že daňové úniky se dějí nejčastěji ve velkých mezinárodních, nadnárodních korporacích, kde poměrně sofistikovanou činností lze daňově optimalizovat. Tyto velké korporace právě využívají zákoutí složitého daňového systému, využívají velmi specializovaných daňových právníků k tomu, aby i tuto mezinárodní daňovou optimalizaci mohli realizovat. Tam utíká bezesporu nespočetně více peněz než utíká z toho, že malý živnostník by zatajil nějakou drobnou platbu. Čili daňové úniky nejsou dominantně na straně živnostníků. Daňová optimalizace, což je legální cesta, jak si snížit daně, ale i daňové úniky, a jsem o tom přesvědčen, se dějí zejména na straně velkých korporací.

Zaznívá velmi často, že EET má narovnat podnikatelské prostředí. Je velmi úsměvné chtít narovnávat podnikatelské prostředí další regulací. Jestli je podnikatelské prostředí něčím pokřivené, tak je pokřivené velkou ingerencí státu do podnikání, velkou mocí státu, obrovským množstvím byrokracie a obrovským množstvím regulace, kterým jsme po liberalizačních 90. letech začali v novém tisíciletí naše podnikatele a naše podnikatelské prostředí zatěžovat. Ať už ze strany nějaké socialistické představy, že více regulací přináší dobro, nebo i tím, že si nějaká lobbistická skupina, silná zájmová skupina na politicích vylobbovala nějakou výjimku, která šla pozitivně v rámci jejich zájmu, a naopak poškodila zbytek podnikatelského prostředí. Takže regulací se opravdu podnikatelské prostředí nenarovnává, regulací se podnikatelské prostředí komplikuje a vybízí k další snaze podnikatelů se té regulaci vyhnout. Motivuje k dalšímu nečestnému chování podnikatelů.

Chceme-li podnikatelské prostředí narovnat, snižme a zjednodušme daně a odstraňme celou řadu byrokracií, dotací a podobných věcí, které naše podnikatelské prostředí ničí.

Dopad EET je samozřejmě na všechny podnikatele. Paní ministryně často opakuje, že se to netýká jen živnostníků, ale že se to týká i velkých korporací.
To je dozajista pravda, ale asi si všichni můžeme spočítat, jaký náklad relativně znamená elektronická evidence tržeb pro malého podnikatele na vesnici a jaký náklad to znamená pro velký prodejní řetězec, který už dneska nebo před zavedením EET měl vybudovanou softwarovou síť a v těch pokladnách jenom aktualizuje software, donahraje tam další aplikaci a může elektronickou evidenci tržeb spustit, na rozdíl od nějakého malého konzumu ve vesničce, kde si paní, která to dělá už desítky let, musí na stará kolena pořizovat počítač, pokladničku, zavádět do toho obchodu pokladnu. Je přece zřejmé, že tato regulace dopadne především na ty menší.

Je úsměvné a myslím si, že to vypovídá o fungování hnutí ANO velmi, poměrně před pár dny jsme měli tiskovou konferenci, kde paní ministryně financí s panem ministrem průmyslu představovali balíček pro podnikatele, kterým chtěli podnikatelům usnadnit život a říkali věty, jako že podnikatel se znovu dostává do popředí zájmu hnutí ANO a že hnutí ANO přichází s celou řadou nápadů, jak podnikateli ulevit. To byla tisková konference, tam se to řeklo, do novin se to napsalo, ale přicházíme první den po prázdninách na jednání Poslanecké sněmovny a jeden z prvních zákonů, který projednáváme, nejde ve směru toho, že bychom chtěli podnikatelům pomoci, že bychom jim chtěli ulehčit, ale jde o návrh zákona, který podnikatelům ztíží. Čili na tiskových konferencích, před kamerami, to se to o pomoci podnikání, to se to o ulehčení podnikatelskému sektoru mluví velmi, z toho jsou hezké fotky, z toho jsou hezké nadpisy, ale když se začne pracovat, když se začínají projednávat konkrétní návrhy zákonů, tak jeden z prvních zákonů je zákon, který podnikatelské prostředí bude dál zatěžovat. Ale já si myslím, že ten ideový základ paní ministryně pojmenovala poměrně přesně v tom svém úvodním vystoupení.

Víte, vždycky, když se někdo bojí říct něco na plná ústa, přestože si to myslí, tak si vypůjčí citaci někoho, kdo to v uvozovkách jakoby řekl za něj, tu odcituje a pak pokračuje ve své argumentaci. My jsme tady slyšeli citaci paní ministryně jednoho nositele Nobelovy ceny ve smyslu toho, že kapitalismus vede k podvádění. Já bych se velmi kapitalismu chtěl zastat. Já vím, že to v této Sněmovně při tomto rozložení politických sil není módní, ale zanedlouho budeme slavit třicet let od roku 1989, od začátku budování tržní ekonomiky a kapitalismu v Čechách a já myslím, že nejenom teorie ukázala, ale především realita po roce 1989, že kapitalismus, tržní ekonomika tuto zemi posunuly k bohatství, k úspěchu, k životní úrovni tak daleko, jako se to nikdy v historii České republiky, respektive Československa, nestalo. Zatímco během centrální ekonomiky se rozkrádalo státní vlastnictví, protože - jak se říkalo - kdo neokrádal rodinu, okrádá sám sebe, tak po roce 1989 spolu se začátkem tržní ekonomiky zažila Česká republika velmi vysoký ekonomický růst, obrovské zlepšování životní úrovně a já si vážím všech podnikatelů, kteří po těch desítkách let komunismu, ač neměli tu zkušenost, ač neměli znalosti toho, jak se podniká, tak je obdivuji a děkuji jim, že po roce 1989 se rozhodli stát kapitalisty, rozhodli se stát podnikateli a posunovali tuto zemi dopředu naprosto neuvěřitelným tempem, které nemělo v historii naší země obdobu.

Paní ministryně, já bych mohl citovat celou řadu nositelů Nobelových cen, kteří naopak tržní ekonomiku a kapitalismus hájí jako jediný systém, který vede k růstu bohatství. Kapitalismus nejenom, že pomohl České republice v tom, že se z ní stala opět vyspělá a bohatá země, ale když se podíváme i na země po celém světě, tak to byl právě kapitalismus a tržní ekonomika, která dostala z chudoby v posledních letech obrovské množství lidí. (Hluk v sále.) Jestli můžu poprosit o pozornost...
Protože je to právě kapitalismus a tržní ekonomika, která vede k dobrovolné směně vlastnických práv, jde o z principu svobodnou volbu, tudíž musí být pro obě strany, které do ní vstupují, výhodná. A je to právě stát, který svými regulacemi, vysokými daněmi a razítky nutí nejenom podnikatele, ale i občany, aby tuto byrokratickou zátěž, vysoké daně a administrativní nároky obcházeli a občas u toho i podváděli. Takže je to úplně naopak, paní ministryně - pokud chcete, aby se v této zemi nepodvádělo, ale aby tato země bohatla, tak podporujte tržní ekonomiku, podporujte kapitalismus, rušte regulace a snižujte daně, v čemž jste - v jejich vytváření a v jejich navyšování - experti, podpořte kapitalismus, podpořte tržní ekonomiku, protože centrální řízení ekonomiky jsme tu měli a to se teprve rozkrádalo, to se teprve podvádělo. Ale možná to je podle toho přísloví "podle sebe soudím tebe", ale všichni podnikatelé, paní ministryně, podvodníci nejsou. Drtivá většina z nich je slušná a drtivá většina EET nepotřebuje. (Potlesk zprava.)

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: PV

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Premiér Babiš: Jednoznačně jsme splnili všechno, co jsme slíbili

7:00 Premiér Babiš: Jednoznačně jsme splnili všechno, co jsme slíbili

Přepis pravidelného 'Čau lidi', který pronesl premiér České republiky Andrej Babiš.