Sládek (Republikáni): Koalice Republikánů Miroslava Sládka, Patriotů České republiky a HOZK v JMK

23.08.2016 15:28 | Zprávy

Stručný výtah z volebního programu pro JMK

Sládek (Republikáni):  Koalice Republikánů Miroslava Sládka, Patriotů České republiky a HOZK v JMK
Foto: Hans Štembera
Popisek: Miroslav Sládek

Vážení spoluobčané, Jistě se zajímáte o dění kolem vás. Od komunální úrovně až po parlament a vládu. S mnohým z toho, co se kolem nás děje můžeme souhlasit, mnohé z toho nám však více než vadí. Nejvíce informací ovšem máme prostřednictvím médií pouze o dění v parlamentu a vládě. Zastupitelstvo kraje je často opomíjeno a může to vzbudit dojem, že je méně významné pro řešení každodenních problémů. Bylo by však chybou podceňovat význam voleb právě do tohoto zastupitelského orgánu. Nebudeme ani zastírat, že současná podoba krajů přímo vybízí k jejich podceňování. Plně se ztotožňujeme i s názorem mnohých z vás o zbytečně velkém počtu krajů. Vždyť právě toto uspořádání má za následek doslovné plýtvání penězi z kapes daňových poplatníků. Chod kraje, krajského zastupitelstva a úřadu spotřebovává ze státního rozpočtu miliardy korun. Ideální by samozřejmě byl návrat k zemskému uspořádání České republiky. Země Česká a Moravskoslezská by byly dostatečnou protiváhou ústřední vlády, byly by dostatečně blízko občanům a přitom by uspořily obrovské finanční částky, které by mohly být použity na potřebnější účely. Jakékoliv změny k lepšímu však nelze dosáhnout pasivním přihlížením a ignorováním voleb. Pokud budeme stát mimo krajská zastupitelstva, těžko můžeme dosáhnout zlepšení jejich činnosti, nebo dokonce jejich zrušení a nahrazení zeměmi.

Média a konec konců většina politiků vás přesvědčují, že není důležité se voleb zúčastnit. Potom se není možné divit převládajícímu názoru ve veřejnosti, že volby stejně nemají žádný význam nebo dokonce, že jedinec svým hlasem nic nezmůže. Každá množina se skládá právě jen a jen z jednotlivých částí (čísel, hlasů, předmětů, osob). Právě ten jeden jediný váš hlas může rozhodnout o budoucím vývoji ve vašem okolí na budoucí čtyři roky. Proto je velmi ošidné se kterýchkoliv voleb pod jakoukoliv výmluvou nezúčastnit.

Ani ve volbách do zastupitelstva kraje nelze opomenout podstatná ústřední témata:

Zákon o referendu musí být rozšířen tak, aby rozhodování o všech záležitostech, které občané považují za důležité, jim také bylo svěřeno. Jen sami občané budou rozhodovat co je a co není důležité. Tuto pravomoc nebudeme nikomu svěřovat.

Moravě vrátíme obnovením zemského zřízení místo, které je jí po desetiletí upíráno přesto, že jí plným právem náleží. V této souvislosti nepřipustíme přejmenování České republiky na Čechii.

Referendem svěříme občanům rozhodnutí o těchto otázkách – zrušení Senátu, vystoupení z Evropské unie a Severoatlantické aliance, vyhlášení neutrality, obnovu branné povinnosti, obnovení trestu smrti za nejtěžší zločiny.

Nezbytné je provést revizi takzvané privatizace národního majetku, která zavinila úpadek průmyslu a služeb a ztrátu potravinové soběstačnosti.

Aktuální témata významná pro Jihomoravský kraj, jejichž řešení nesnese odkladu:

Dokončit dálnici spojující Brno s Vídní. Toto spojení vytvoří z našich měst metropolitní areu, nejvýznamnější ve střední Evropě.

Zlevnit jízdné v celém Integrovaném dopravním systému.

Obnova celostátního výcvikového centra ve Vyškově pro potřeby armády, policie a hasičského záchranného sboru.

Zabránit zavedení inkluze ve školách všech stupňů.

Program sociálního začleňování musí být zrušen včetně tak zvaných neziskových organizací, které se nestarají o vlastní spoluobčany, ať již seniory, mladé rodiny, opuštěné děti.

Rozvoj a podpora regionální kultury a sportu v duchu těch nejlepších moravských tradic.

Obnova tradičních kvalit školství bez chaotických změn a experimentů.

Dopravní obslužnost obcí a pravidelné spojení s regionálními centry bude výrazně posíleno.

Výrazná korekce systému přebujelých sociálních dávek a nadstandartních podpor.

Posílení úspěšné mezinárodní spolupráce mezi partnerskými městy a regiony.

Návrat přírodních zdrojů (vody) do vlastnictví obcí a měst Jihomoravského kraje.

Podpora vinařství jako významného kulturního a krajinotvorného prvku tak specifického pro jižní Moravu.

Zkrácení dojezdových časů záchranářů a hasičů rekonstrukcí stávajících a výstavbou nových stanic spolu se zvýšením podpory dobrovolným hasičů a obecním spolkům.

Veškeré dosažitelné dotace budeme směřovat pouze na projekty prospěšné regionu a jeho občanům.

Tento článek je staršího data a je dostupný pouze pro předplatitele. Předplatné můžete vyzkoušet zdarma, nebo zakoupit, zde:

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

reklama

autor: PV

Zkušenosti

Podle všeho se nad vámi stahují mračna a eurokomisařkou zřejmě nebudete. Co říkáte na to, že jste u vládní koalice ztratila podporu? A nemyslíte, že vzhledem k vaší kauze a 0 zkušenostem s politikou byste se nominace měla vzdát sama? Neuvažovala jste o tom? Netvrdím, že nemáte být v politice, ale ne...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Potůčková (STAN): Považuju to za úmyslné podkopávání důvěry lidí ve státní orgány a instituce

23:07 Potůčková (STAN): Považuju to za úmyslné podkopávání důvěry lidí ve státní orgány a instituce

Projev na 107. schůzi Poslanecké sněmovny 12. června k návrhu poslanců Víta Rakušana, Petra Fialy, M…