Stanjura (ODS): EET je zbytečná, nepřináší peníze

10.05.2019 17:56

Projev na 28. schůzi Poslanecké sněmovny 10. května 2019 k zákonu o elektronické evidenci tržeb

Stanjura (ODS): EET je zbytečná, nepřináší peníze
Foto: Jan Štěpán
Popisek: Předseda poslaneckého klubu ODS a dřívější ministr dopravy Zbyněk Stanjura

Děkuji za slovo. To je hezká souhra okolností. Nejdřív se omluví ministr dopravy a pak poslanec z dopravních důvodů. Nevím, jestli to nemá souvislost, ale ještě než se dostanu k EET, pane místopředsedo, vy to děláte poměrně často, jednací řád říká, že oslovujeme prostřednictvím, když mluvím o někom, například když řeknu, že pan řídící, pan poslanec Pikal, tak to nemusím vaším prostřednictvím, jestli si rozumíme. Tak to je celé. (Předsedající: Rozumím.)

A teď pojďme k EET. Mám bohužel zoufale málo času. (Smích v sále.) To je pravda, za 26 minut končíme, takže opravdu málo. A já mám pár nejdřív obecných poznámek. A kdybych měl odůvodňovat všechny pozměňovací návrhy, tak skončím někdy v srpnu, ale aspoň ty obecné poznámky. Opakovaně jsme tady mluvili, mnozí z nás, opozice, občas i paní ministryně, o nálezu Ústavního soudu, který zrušil třetí a čtvrtou vlnu. A jak k tomu Ministerstvo financí a vláda přistoupila? Já bych řekl, že to je takový švejkovský přístup. Protože když si přečtete to disentní stanovisko, pominu to, že tam byl můj oblíbený seriál Jistě, pane ministře a potom Jistě, pane premiére - mimochodem, podle mě je to oblíbený seriál i Andreje Babiše a podle toho si vybírá ministry, takže jejich základní větou bude Jistě, pane premiére, tak to hlavní sdělení bylo, že stát neprověřil dostatečně dobře, zda ta nová regulace je potřebná. To je hlavní poselství toho disentního stanoviska třetiny ústavních soudců. Použili to hezké srovnání s červeným tlačítkem z tohoto oblíbeného seriálu. A jak k tomu přistoupilo Ministerstvo financí a vláda jako celek? Vlastně to neposoudili vůbec znova. Formálně tam něco přepsali, ale de facto trvají na svém, mimo to, co jim Ústavní soud zakázal, jako ty nelogické eshopy, platební karty. Tohle přesně jsme tady před lety říkali a mnozí z vás, milí vládní poslanci, jste se nám smáli a říkali takové blbosti, co tady s tím zdržujete. Až to zrušil Ústavní soud.

Proč vlastně Ministerstvo financí a vláda nebyli schopni nebo ochotni posoudit, zda ta regulace je potřebná? Protože nejsou schopni doložit přínosy EET. Pan kolega pan poslanec Ferjenčík tady mluvil o té analýze - už to nazývat analýzou je velmi odvážné - nicméně z těch dat - (nesroz.) jednoduché - vyplývá, že DPH rostlo rychleji v oborech, kde EET není, než v oborech, kde EET zavedena byla. Přitom je to vydáváno za úspěch EET. Současně jsme se zeptali, kde tedy v těch oborech, když je EET, že to roste díky EET, kde je přínos kontrolního hlášení, tak jsme se dozvěděli, že zrovna v těchto oborech kontrolní hlášení nepřináší vůbec nic. A to je celá analýza. Tak rozumím tomu, že vláda a Ministerstvo financí nejsou schopni znovu posoudit, zda ta regulace je vůbec potřebná, že nejsou schopni ani doložit to, že by se vybraly nějaké peníze navíc. Nemluvě o těch nákladech.

Nejdřív pozitivní - chtěl bych poděkovat legislativě, že připravila sadu legislativně technických oprav pozměňovacích návrhů, mimo jiné i některých z těch, které jsem podal já, takže děkuji. Určitě je podle mě všichni, všichni podpoříte tak, aby to bylo legislativně v pořádku. Pokud se ještě vrátíme k té - dneska bych řekl - už slavné zprávě NKÚ, respektive o jednu zprávu později, tak Nejvyšší kontrolní úřad dospěl ke zjištění a názoru, že výběr dodavatele IT systému pro EET byl nezákonný. Samo o sobě skandální věta, ale v porovnání s tím, že vláda není schopna zabezpečit základní funkce státu, souhlasím, že to je o jednu či dvě úrovně níže a debatujeme tu první zprávu a ne tu druhou. Pořád tady mluvíme - my ne, ale vládní poslanci, vládní představitelé - o narovnání podnikatelského prostředí. A já opakovaně říkám, že co nejvíc křiví podnikatelské prostředí jsou dotace. Ale v tom vláda nedělá vůbec nic, maximálně vymýšlí nové dotační tituly, nové nerovnosti na trhu, nové nespravedlnosti.

Za co bojuje česká vláda, když se vyjednává nové finanční období v Evropské unii? Za dotace pro největší. Shodou okolností v zemědělství. A to považuji za shodu okolností, ale bojuje za ty největší, za tu největší nespravedlnost. To je leitmotiv našeho postoje České republiky v Bruselu, když se vyjednává o příštím finančním období. Někteří - já bych řekl - až zuřiví podporovatelé EET dokonce dostali odměnu v podobě ministerského křesla. Očekával bych dneska, že tady bude nový pan ministr Havlíček hájit EET do roztrhání těla. A už asi nemusí, už v té vládě sedí.

EET má přinést, nebo mělo přinést významné zvýšení příjmů státního rozpočtu. A protože nepřineslo, tak vláda přemýšlí, jako nové daně by vymyslela, aby si vylepšila své hospodaření. Takže mluvíme o digitální dani, kdy paní ministryně poprvé říkala, že to bylo třemi až pěti procenty. Nakonec návrh je sedm procent. Pak se mluví o sektorové dani. Tady mám větu - a jsou tady ještě nějací poslanci sociální demokracie, myslel jsem, že nikdo, ale jsou. Takže pro kolegy sociální demokracie. U sektorové daně platí, že co je dovoleno bohovi, není povoleno volovi. Protože Ministerstvo financí navrhuje sektorovou daň pro pojišťovny. Sice to přemalovalo a jmenuje se to zdanění technických rezerv pojišťoven.

Andrej Babiš s tou svojí čepicí, místo sektorové daně říká dobrovolný fond do banky, do které ty banky budou přispívat v zásadě povinně. Takže to je to samé, jenom se to jmenuje jinak. Ale někdo to navrhovat může a někdo to navrhovat nesmí. To je problém sociálních demokratů. My jsme proti těm, i proti těm druhým sektorovým daním.

K proceduře. Tady mám jenom poznámku. Pak budu mít jenom jednu drobnou změnu. Mám ji zpracovanou písemně, tak to pak podám panu zpravodaji, protože myslím, že zejména v tomto případě bychom měli změny procedury pokud možno navrhovat písemně, aby tam nedošlo k omylu.

Mně nevadí, když se politicky potýkám s vládními poslanci, s ministry, s paní ministryní. Co mně fakt vadí, paní ministryně, když úředníci Ministerstva financí píšou do stanoviska k pozměňovacímu návrhu třeba mého, že se jedná o obstrukční chování. To je věta, kterou podle mě mohou používat vládní poslanci a ministři, ne však úředníci Ministerstva financí. Nemají co posuzovat, jestli mé pozměňující návrhy jsou obstrukční nebo ne. A podívejte se, je to v oficiálním materiálu. Myslím, že to mají k dispozici minimálně všichni členové rozpočtového výboru, možná všichni poslanci. Přitom ten požadavek je typu, nedostatečně odůvodnil své pozměňující návrhy, tak jsem to porovnal s tím, jak odůvodnilo Ministerstvo financí své negativní stanovisko k té sadě mých pozměňovacích návrhů. No, Control Ins, Schift Ins. Nebo Control C, Control V. Podle toho, co používáte.

Prostě stejné odstavce jsou použity doslova k různým pozměňujícím návrhům. Ale v chápání světa, Ministerstva financí to není obstrukční. To je všechno kompetentní. A když si dovolí opoziční poslanec podat sadu pozměňujících návrhů, tak je označen za někoho, kdo dělá obstrukce. Já jsem jasně říkal, když jsem ty pozměňovací návrhy předkládal a představoval, že to není obstrukce. Jde o to, abyste si uvědomili - za prvé - absurdní příklady. A děkuji panu poslanci Munzarovi, že na mnohé z nich upozornil, kdybyste od druhého čtení zapomněli. A také na činnosti, u kterých nebude možná vlastně žádná kontrolní činnost. Dokonce už Finanční správa připustila, když se tak opakovaně já a pan poslanec Ferjenčík ptáme, jak to bude s tou výmalbou kontrolní, že to asi nebudou schopni kontrolovat.

Logická otázka je. Stát to chce zavést, chce to sankcionovat a současně přiznává, že to není schopen kontrolovat. Sami si odpovězte na otázku, k čemu to je. Ano. Podali jsme pozměňovací návrhy o každé činnosti podle toho číselníků NACE a věříme, že minimálně některé ty nejvíce absurdní nebo ty nejméně vymahatelné nebo ty, u kterých je úplně jasné, že kontrola nebude možná, z toho vypadnou. Ale protože jsme nevěděli, které vy jako vládní poslanci budete považovat za absurdní, málo kontrolovatelné nebo nekontrolovatelné či málo vymahatelné, tak jsme pro jistotu, aby nám něco neuniklo, podali úplně všechny. Když jsme se bavili o těch nákladech na straně státu na EET, tak pan poslanec Ferjenčík zmínil náklady na IT systémy. Mě by zajímalo, kolik byly náklady na PR. Říká se tomu informační kampaň. Tu v tisku, tu v rádiu, tu účtenkovka. Tak by mě, paní ministryně, zajímalo, v každém roce to zahájení EET, kolik byly náklady státu na EET a kdo byl příjemcem těch peněz. U té účtenkovky to nepotřebuji vědět, tam známe dodavatele systému, tam je to jasné. Ale u těch objednaných reklam, ať už v tiskovinách, na rádiu, případně v televizi, kdo byl příjemcem těchto peněz, a z které kapitoly státního rozpočtu to bylo hrazeno. Tak.

A teď k té proceduře. Já jsem nachystal z těch 775 zhruba 50 činností, podle číselníků NACE, u kterých bych chtěl, abychom o nich hlasovali jako bod 4 až bod zhruba 50, až po bod 50. Pak jsem nechal ten návrh procedury stejný a pak jsou ty ostatní pozměňující návrhy. To znamená, v té proceduře, kterou navrhuji, by se nejdříve hlasovalo o legislativně technických úpravách, které jsou uvedeny v příloze sněmovního tisku 205/7. To jsou ty legislativně technické úpravy, které byly schváleny na rozpočtovém výboru.

Za druhé by se hlasovalo o dalších legislativně technických úpravách, pokud budou předneseny ve třetím čtení. Zaznamenal jsem, že minimálně pan poslanec Jurečka přednesl legislativně technickou. Nejdřív bylo zamítnutí jako první, samozřejmě, pane zpravodaji. Já vám to pak předám písemně. To nemusíte (nesrozumitelné.) Leg-tag, druhý leg-tag (?), pak návrh na zamítnutí. A teď bychom hlasovali o těch nejvíce absurdních či málo vymahatelných či kontrolovaných položkách. A jsou to tyto. Už o některých mluvil můj kolega pan poslanec Munzar. Chov velbloudů a velbloudovitých, lov a odchyt divokých zvířat a souvisejících činností, těžba dřeva, výroba vína z vinných hroznů, konečná úprava textilií, výroba bižuterie a příbuzných výrobků, omítkářské práce, truhlářské práce, obkládání stěn a pokládání podlahových krytin, sklenářské, malířské, natěračské práce, sklenářské práce, malířské a natěračské práce, pokrývačské práce, montáž a demontáž lešení a bednění, stěhovací služby, promítání filmů a asi dvacet dalších. Je to v písemné podobě. Nebudu je všechny číst. Stejně tak nebudu předčítat ty jednotlivé pozměňující návrhy, které se týkaly jednotlivých činností podle číselníků NACE.

Ale chtěl bych zmínit některé pozměňovací návrhy, které jsem podal buď já nebo mí kolegové z našeho poslaneckého klubu. Za prvé zrušení zákona jako celku. Já myslím, že to je logické, a že to vlastně ukazuje kontinuita našich názorů k EET. Za druhé vyjmutí neplátců z DPH. Vedeme o tom neustálou debatu. Zatím neúspěšnou. Nicméně pro příjem DPH, zatěžovat EET plátce DPH prostě nedává žádný smysl. Také tam máme návrh na zrušení té účtenkovky. Myslíme si, že není normální, pokud budu věřit zprávám z veřejných zdrojů, že jsou občané, kteří posílají tisíce a tisíce účtenek každý měsíc. Já nevím, jestli by to už někdo komentoval jako nějakou závislost, ale přijde mi to při nejmenším zvláštní. Říkám, vycházím pouze z veřejných zdrojů a jsou to pravdivé (?) informace, které zveřejňuje Ministerstvo financí. Myslím, že to najdete na webu Ministerstva financí. Takové ty oslavné. Dokonce jeden člověk poslal 3 646 účtenek. Vidíte, jaký je zájem mezi... Sami si řekněte, jestli někdo z vás dělá dva tisíce nebo dva a půl tisíce hotovostních nákupů měsíčně. Mně to úplně přesně nevychází. Takže ta účtenkovka jako celek nemá žádný smysl.

Málo vedeme debatu o druhé části toho zákona, a to o dani z přidané hodnoty. Mluvil o tom pan poslanec Ferjenčík. Já myslím, že výsledek toho zákona je odrazem volební kampaně Andreje Babiše. Vzpomeňte si. Nechal se ostříhat, nafotit. Slíbil kadeřníkům, že se sníží DPH. Slib plní. To je třeba říct. Koupil květinu. Nevím, jestli voličkám, občankám nebo svým spolupracovnicích. Slíbil nižší DPH na řezané květiny. Škoda, že nekoupil hrnkové. I tam by mohlo být nižší DPH. Škoda, že nepoužil jiné služby, které... To možná bude v příští kampani a bude nižší sazba DPH. Jak tady můžeme mluvit o narovnání podnikatelského prostředí? Logicky řešením je mít dvě sazby DPH. A můžeme (nesrozumitelné) stanovit patnáct nebo deset. My jsme pro deset.

A vzpomeňme si, když tady ministr financí Andrej Babiš zaváděl třetí sazbu DPH. Tehdy říkal, že se mu vlastně do toho moc nechce, že to je výmysl sociálních demokratů, ale že určitě budou jenom ty tři položky, které tehdy byly navrženy. Dneska těch položek je určitě deset. Teď nevím, kolik je jich navrženo tady, takže neustále ten seznam roste, a je to naprosto logické. Pokud máme podnikatele, kteří ve své činnosti a jsou plátci DPH a používají nižší sazbu DPH a jiné, kteří používají druhou sníženou sazbu, to znamená tu nižší, tak všichni, které mají patnáct, chtějí deset. Já myslím, že to je naprosto logické. Kdo by to nechtěl? Na to žádná spravedlivá odpověď není, a žádné spravedlivé řešení. A tady vidíte nespravedlnost, nerovnost podnikatelského prostředí v přímém přenosu. A to vláda prostě neřeší.

Takže já přeji těm podnikatelům, kteří mají navržené snížené DPH, pokud by se o tom hlasovalo zvlášť, tak bychom to podpořili, je to věc, kterou oceňuji na tomto návrhu zákona, ale není dostatečně (nesrozumitelné.) Myslím, že mnohem lepší by bylo vrátit se ke dvěma sazbám, nechat 10 %, bylo by to prostě systémové a výhodnější a byla by to aspoň nějaká kompenzace pro ty ostatní, které chceme zatížit EET ve třetí a čtvrté vlně. Ale aby to nezapadlo, abych nebyl obviňován, že jsme pouze kritičtí, je to věc, která si zaslouží podporu. Taky to naši kolegové v Senátu prosadili, v rámci daňového balíčku to vrátili sem, ale vy jste to tak potichu odmítli, abyste to mohli o půl roku nebo o rok později schválit a chválit se a říkat - milí podnikatelé, podívejte se, máte nižší sazbu DPH. To je pravda, ještě mi to řeknete(?), je to pravdivá věta, ale měla by být za tím ještě čárka, ale díky nám to máte později o mnoho měsíců, než jste to mohli mít, protože Senát na vás myslel, Senát to do daňového balíčku navrhl, ale my jsme to z politických důvodů, z politických důvodů odmítli. Protože kdyby vláda byla proti, tomu rozumím, kdyby měla nějaké odborné argumenty, např. nechci zvyšovat nerovnoměrnost podnikatelského prostředí a ty rozdíly. Ale vláda je pro, ale pouze v okamžik, který jí přijde za vhodný a paní ministryně to nazvala, já myslím, že je to třešnička na dortu, jestli si pamatuji tu debatu ve druhém (čtení?). Jaká třešnička na dortu? Buď ty daně jsou vysoké nebo ne. Jestli myslíme, že jsou, tak se mají snížit a není to žádná třešnička na dortu, ale je to jasné a správné opatření.

Když se podíváte na to odůvodnění, velmi dobré je číst si nejenom ten soubor, který obsahuje všechny pozměňovací návrhy se zdůvodněním poslanců, ale velmi dobré je také si číst odmítavá stanoviska ministerstev. Někdy, když je to - a je to jako u stanoviska vlády k nějakému návrhu zákona. Když je to vládní poslanec, tak přesto, že ten text je úplně negativní, tak je tam neutrální stanovisko. Tady se velmi často, velmi těžko hledají argumenty pro to odmítnout. Já bych tomu ještě rozuměl, kdyby to byl názor paní ministryně, která řekne: v těchhle případech jsem proti, úředníci, nemusíte žádným způsobem hledat odůvodnění, vláda rozhodla, že žádné výjimky nebudou. To mi přijde jako správné, logické, i pro opozici pochopitelné. Nutit k tomu ty úředníky, aby psali, proč teda výjimka bude nebo nebude, mi přijde zbytečné mrhání času jak těch úředníků, tak nás, kteří se to snažíme poctivě číst.

Kdybych měl shrnout stanovisko našeho klubu, je stejné celou dobu, kdy projednáváme EET. Je zbytečná, nepřináší peníze. Na rozdíl od prvního projednávání v minulém (nesrozumitelné) období dneska jsou pro to důkazy, resp. vláda nemá žádné důkazy pro to, že by nějaké peníze do rozpočtu přibyly. Že je to byrokratická překážka, je pravda. V minulých (nesrozumitelné) jsme viděli, kolik malých provozoven na venkově zaniklo. Pak se k tomu říkalo, no ale celkově zato v Praze máme víc prodejen. No to je možné, ale my jsme upozorňovali na ty negativní dopady zejména v malých obcích a na venkově, kde každá služba, která ubude, je zejména pro ty, kteří nejsou úplně mobilní, nemají svoje auto, nemají kvalitní veřejnou dopravu, hrozně složité takovou službu zajistit, získat jinde.

Pro pana zpravodaje mám písemně tu variantu, já myslím, že to není nic proti ničemu, že vlastně zachovává, jenom předřazuje za ten návrh na zamítnutí ty nejabsurdnější případy podle číselníku NACE.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV

Bety.cz - magazín nejen pro mámy - horoskopy, recepty, diskuse, soutěže

Bety.cz TESTOVÁNÍ - Testujte s námi nové produkty či služby a o své názory a doporučení se podělte s ostatními čtenářkami Bety.cz.

Prostřeno.cz - recepty on-line - vaření, recepty, gastronomie

reklama
Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Herman (ANO): Šířil radní za ANO opravdu pomluvy?

19:20 Herman (ANO): Šířil radní za ANO opravdu pomluvy?

Reakce na článek zveřejněný na serveru iDnes: Radní za ANO šířil pomluvy o šéfovi STAN.