Válková (ANO): Jasná písemná smlouva, jasné podmínky té písemné smlouvy a jasná kontrola

08.11.2019 17:25

Projev na 35. schůzi Poslanecké sněmovny ČR dne 8. 11. k vládnímu návrhu zákona o realitním zprostředkování a o změně zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (zákon o realitním zprostředkování)

Válková (ANO): Jasná písemná smlouva, jasné podmínky té písemné smlouvy  a jasná kontrola
Foto: Hans Štembera
Popisek: Helena Válková
reklama

Děkuji, pane místopředsedo. Milé kolegyně, milí kolegové, v podstatě ten pozměňovací návrh se týká jednoho jediného ustanovení, které vy spíše znáte pod názvem úschovy a nabízení úschov. Je to § 4, který podle naše přesvědčení - nejsem předkladatelkou sama, je to v podstatě reakce a také spolupráce s panem poslancem Ferim, bez jeho iniciativy by nevznikl, a s paní poslankyní Malou - kde se snažíme zlepšit tu úpravu, která je ve vládním návrhu právě v ustanovení, které je nebo může být velmi kontroverzní a které, pokud by zůstalo v tom současném znění, tak by nadále petrifikovalo stav, kde realitní podnikání je velice výhodné, protože pokud jde o úschovu někdy i miliónových částek, tak neregulované, nedostatečně regulované hlavně z hlediska ochrany toho, kdo takové peněžní prostředky realitnímu zprostředkovateli svěřuje. Ono totiž toto ustanovení v té podobě, v jaké ho máme, sice zakazuje realitnímu zprostředkovateli nabízet úschovu a ukládá mu pouze doporučovat úschovu prováděnou bankou, zahraniční bankou, notářem a advokátem, ale pokud jde o úschovu kupních cen nemovitostí, tak i nadále umožňuje, aby v podstatě docházelo ke smíchání peněžních prostředků zájemce s peněžními prostředky realitního zprostředkovatele, takže on si tím může krýt i svoje spotřební náklady. Neříkám, že tak činí, ale může.

A samozřejmě, že nelze ani zabránit tomu, aby v případě, že se něco stane, takže pro případ exekuce nebo insolvence, která je uvalena na realitního zprostředkovatele, tak se na tyto prostředky nesáhne. Nemělo by se, ale dostatečná právní ochrana v nyní navrhovaném novém znění regulace realitního zprostředkování chybí. Takže to bylo velice nutné, tuto ochranu zlepšit a my jsme se o to pokusili, protože samozřejmě velmi snadné a efektivní je vůbec zakázat úschovy, což je návrh pana poslance Feriho, ale tady velmi oceňuji, že po diskusi s ním došlo ke kompromisnímu návrhu, na kterém se podílelo i Ministerstvo pro místní rozvoj, za což mu děkuji, byť teď překvapivě zaujalo negativní stanovisko, ale celou dobu bylo vstřícné a legislativa nám pomáhala. Hovořili jsme i s Českou národní bankou. Čili to není pozměňovací návrh, který by vznikl v mé pracovně za jedno odpoledne a byl diskutován za druhé. Bylo několik jednání v celém reprezentativním složení, jak zástupců z Ministerstva pro místní rozvoj, tak právě z ČNB, a nakonec jsme se dohodli na znění, které máte před sebou, které výslovně umožňuje realitním zprostředkovatelům, aby prováděli úschovu peněžních prostředků za účelem zajištění plnění realitní smlouvy, ale ty podmínky jsou již pevně stanovené v zákoně a jsou stejné jako u jiných, kteří profesí poskytují takové úschovy, velice obdobné. Advokáti, notáři. Jinak nevěřte tomu, když vám budou tvrdit, že advokáti a notáři. Jednala jsem dvakrát s ČAK, vysvětlila jsem, i tak strašně stály a bylo by to pro ně velmi důležité, mít příjem z těch úschov v případě, kdyby prošel návrh pana poslance Feriho, který by zakázal vůbec realitním zprostředkovatelům přijímat takové úschovy. Není tomu tak. Jedná se o částky v řádech několika tisíců v průměru a ta ochrana, která se nyní nabízí těm, kteří jsou klienti realitních zprostředkovatelů za tuto částku, je nesmírně cenná a vlastně nesrovnatelná s tím, co budou investovat, nebo co by měli investovat, pokud se rozhodnou.

A jaké jsou tedy ty podmínky. Já je zopakuji velmi stručně. Musí zde být žádost zájemce o úschovu v písemné formě. Tam se opravdu jedná někdy o úschovy peněžních prostředků v řádech milionů korun. Kupní cena nemovitosti. Takže je třeba, aby taková žádost zájemce byla v písemné formě. Nepochybuji o tom, že realitní zprostředkovatel pomůže ve svém vlastním zájmu, pokud sám ten zájemce nepřijde s nějakým návrhem, který mu připraví jeho advokát. Ale s tím se ani nepočítá. Musí dojít výhradně k bezhotovostnímu převodu na účet úschovy a i zpět. To znamená, je zde zajištěn požadavek transparentnosti. Ty zvláštní samostatné účty budou pro jednotlivé úschovy vedeny i velmi přehledným způsobem. Budou řádně označovány. Bude, když bych to řekla zjednodušeně, s těmi finančními prostředky svěřenými realitnímu zprostředkovateli klientem nakládáno podle pravidel, které jsou běžně aplikována v jiných profesích, které nakládají s prostředky svěřenými klientem. Zase musím citovat dobrý příklad advokáta nebo notáře. A samozřejmě zde bude také kontrola. To byl jeden z oříšků, který se nám potom podařilo rozlousknout a jsou to obecní živnostenské úřady, kdy je zde zavedena nová povinnost, kdy bude muset realitní zprostředkovatel informovat obecní živnostenský úřad o době trvání úschovy, o podmínkách, o momentě, kdy poprvé takovou úschovu poskytne a obecní živnostenský úřad bude provádět kontroly, které by měly zajistit řádné dodržování těch pravidel, která jsou teď nově, jasně v podmínkách, uvedených v § 4 našeho pozměňovacího návrhu stanoveny. Čili, není to nic komplikovaného. Jde zde v podstatě jenom o jasnou regulaci, za jakých podmínek lze přijímat úschovy realitním zprostředkovatelem, jak zajistit ochranu, my jsme si tam říkali cvičně, té babičky, která celoživotní úspory 200 tisíc na zakoupení nějaké zahrady svěřuje realitnímu zprostředkovateli a nemá nyní záruku, že opravdu budou použity jenom tak, jak být použity měly a nemluvě o tom, že v některých případech máme ty zkušenosti velmi špatné. Na druhé straně nechceme úplně tuto možnost odejmout realitním zprostředkovatelům. Víme, že většina realitních kanceláří je solidních, že některé z nich si vybudovaly dlouholetou důvěru a chtějí dále spolupracovat, poskytovat i tuto službu. I proto si myslím, že by ve svém výsledku neměly mít a neměly by se bránit, protože to vzbuzuje velké podezření, proč se brání písemné regulaci něčeho takového, jako je přijetí peněz do úschovy, abych řekla všem občanům. Tady nejde o nic jiného, než o to, aby spotřebitel, resp. klient realitního spotřebitele, měl jistotu, že když mu svěří prostředky, takže s nimi bude nakládáno jenom pro účel, pro který mu je svěřil. Jasná písemná smlouva, jasné podmínky té písemné smlouvy, co tam musí být opraveno a jasná kontrola. Nic více a nic méně. Takže doufám, že napříč politickým spektrem podpoříte tento návrh tak, aby to konečné znění bylo výhodné, zejména pro ty, kteří by měli mít zájem na tom, aby realitní zprostředkování se stalo jako jiné profese profesí, která bude uznávána s respektem a nebude zpochybňovaná několika případy, kdy došlo ke zpronevěření svěřených peněžních prostředků. Děkuji.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama
autor: PV
reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Vondrák (ANO): Problém nebyl na straně systému, vždycky je to mezi klávesnicí a židlí

19:28 Vondrák (ANO): Problém nebyl na straně systému, vždycky je to mezi klávesnicí a židlí

Projev na 79. schůzi Poslanecké sněmovny 19. ledna 2021 – Informace vlády o očkovací strategii