Válková (ANO): Současné znění je kompromisem

28.1.2021 5:33 odp.

Projev na 5. schůzi Senátu 28. ledna 2020 k soudnímu řádu

Válková (ANO): Současné znění je kompromisem
Foto: Hans Štembera
Popisek: Helena Válková

Děkuji, pane předsedo,

já jsem nevěděla, jaký tady máte průběh toho řízení, co je standardní, nechci vybočovat... Nicméně abych nezapomněla všechno, co tady zaznělo, ty kritické výhrady byly víc než kritické, je tady návrh na zamítnutí, samozřejmě je opravdu na místě, aby zpravodaj zareagoval co nejjasněji.

Zaprvé já vycházím z premise důvěry v Nejvyšší správní soud, nikoli nedůvěry, a totéž důvěry kompetence soudců, kteří na krajském soudě jsou pověřeni správní agendou. Nepleťme si obecné soudy, které v civilních věcech rozhodují, kde je mimořádný prostředek naprosto logickým posledním stupněm, a správní soudnictví, kde tím prvním stupněm není v rámci toho rozhodování soud, ale je to správní orgán. To zaprvé.

Zadruhé, důležité je si uvědomit, že už tady Ústavní soud rozhodl, rozhodl tady v několika věcech, které, pokud tato právní úprava bude přijata, rozhodne stejně. Takže vyjádření pana předsedy Ústavního soudu je jedna věc. Fakt, který vám tady přečtu, je věc druhá. Poslechněme si, já jsem vybrala jenom jedno, máte to, myslím, i ve svých podkladech, konkrétně se jednalo o usnesení z roku 2007, 2009, 2017, 2016, kde shrnul k ústavnosti institutu nepřijatelnosti, ještě jednu věc, nepleťme si nepřijatelnost a nepřípustnost. Tady kolegové právníci velmi obratně se vyjadřovali spíše k nepřípustnosti, než k nepřijatelnosti. Až paní kolegyně, senátorka vaše, tady potom v závěru své řeči připustila, vaším prostřednictvím, pane předsedo, že se tím bude muset stejně soud zabývat, ale jaképak odbřemenění. Je jasné, nebude tam to řízení. Ale poslechněme si, ve věcech mezinárodní ochrany, jak v tom, co již existuje po té novele, shrnul Ústavní soud své argumenty k ústavnosti institutu nepřijatelnosti. Strašně nerada čtu podklady, ale tady se jedná o znění, které je třeba, aby bylo interpretováno přesně.

Ústavní soud říká: Soudní řád správní přenechává uvážení Nejvyššího správního soudu, zda kasační stížnost meritorně projedná či nikoli, Nejvyšší správní soud je při této úvaze veden zejména významem projednávané právní otázky z hlediska interpretace příslušných ustanovení, v tom případě, tenkrát to byl zákon o azylu, teď tam budou ty další věci, pokud bude přijata ta novela, případně soudního řádu správního. A jde o sjednocování rozhodovací činnosti správních orgánů a judikatury správních soudů. Pokud Nejvyšší správní soud v projednávané věci dospěl z výše uvedených důvodů k závěru, že kasační stížností napadený rozsudek krajského soudu svým významem podstatně nepřesahuje vlastní zájmy uživatele, nelze v tomto názoru spatřovat nic protiústavního. A také dodává: Uvážení Nejvyššího správního soudu není Ústavní soud oprávněn přezkoumávat, nejen proto, že k němu je povolán výlučně Nejvyšší správní soud, ale především z toho důvodu, že jím z povahy věcí žádné ústavně chráněné právo zasaženo ani být nemůže. Pouze zcela výjimečně by mohlo představovat zásah do práva na spravedlivý proces zneužití soudního uvážení. Nic takového však Ústavní soud nezjistil nikdy. V této souvislosti Ústavní soud připomíná, že při soudním přezkumu správních rozhodnutí je ústavně konformní i to, že v některých případech je definitivně rozhodováno bez připuštění opravného prostředku.

Anketa

Dostane se Robert Šlachta se svým hnutím Přísaha do Poslanecké sněmovny?

69%
31%
hlasovalo: 18485 lidí

A teď jenom dovolte judikaturu Evropského soudu pro lidská práva, kdy evropský soud ve věci Delcourt proti Belgii potvrdil, že čl. 6 odst. 1 úmluvy nenutí smluvní státy, aby vytvářely odvolací nebo kasační soudy. Z pravomocí soudů však nesmí být vyloučeno přezkoumání rozhodnutí týkajících se základních práv a svobod podle čl. 36 odst. 2 naší listiny.

Já už vás tím nebudu zatěžovat, citací něčeho, co máte ve svých podkladech. Ale nijak se tím nekrátí nebo nebude zasahováno do základních práv a svobod, chráněných naším ústavním pořádkem. To bylo to, proč jsme dělali také ještě, nebo jsme přistoupili, akceptovali jsme potom ty pozměňovací návrhy. To je jedna stránka mince.

Druhá stránka, my opravdu, když se podíváme, není pravda, že nejsou k dispozici statistiky, máte je také ve svých podkladech, dokonce jsem si je vzala... Když se podíváte na rok 2008, ty napadené kasační stížnosti se pohybovaly kolem 2800 případů, v roce 2019, za rok 2020, tedy bohužel, já jsem nepočítala s tím vystoupením zde, tak nemám čerstvou statistiku, to už je přes 5000. Takže ten počet soudců Nejvyššího správního soudu, to vám bohužel mohu téměř zaručit, bohužel se nezvýší v dohledné době tak, aby ta dvojnásobně vysoká agenda mohla být v těchto věcech, které navíc nevyžadují takového myšlenkového vzepětí, dovolíte-li mi tento výraz použít, jako opravdu závažné případy, kterými se musí zabývat, tak ten jejich počet se nezvýší v dohledné době. Tím mám na mysli dohlednou dobu, já si troufnu říct, tak 5 let. Pochybuji, že budoucí ministr spravedlnosti nebo ministryně spravedlnosti dokáže přesvědčit budoucího ministra financí, aby uvažoval jiným způsobem, obzvlášť v této době, kdy musíme čelit jiným finančním nákladům v jiných oblastech. Ale to sem nepatří.

Jenom bych ráda uklidnila pana kolegu, advokáta, právníka a váženého pana senátora Láska, myslím si, že všech těchto důvodů, které zde uvedl, nakonec i přednesený jeho návrh na zamítnutí, jsme si všichni dobře vědomi.

To současné znění, za sebe i za představitele justice, nejenom Nejvyššího správního soudu, ale myslím si, že i řada soudců Nejvyššího soudu by vám potvrdila, že je kompromisem, který částečně odbřemení, jak už řekla paní senátorka, částečně odbřemení soudce Nejvyššího správního soudu, ne tak, jak si původně mysleli a přáli, a že bylo dobré jim touto cestou umožnit časový prostor pro to, aby těch klíčových judikátů, podle kterých, já si zase na rozdíl od mých předřečníků myslím, přece jenom krajské soudy se jimi řídí a ten trhací kalendář z toho nemají ve většině případů, tak aby jich bylo více než dosud. Takže je to prostě na vás. Buď se k tomu vrátíme ve sněmovně ještě jednou, anebo rozhodnete vy tady. V každém případě je to vaše rozhodnutí. A já jsem chtěla jenom reagovat na to, co jsem tady slyšel. A poprosím jenom, až budete hlasovat, tak byť tady nejste všichni právníci nebo řada z vás není právníků, je veliký rozdíl mezi nepřijatelností a nepřípustností kasační stížnosti, respektive v tomhle případě je to kasační stížnost, může to být i jiné rozhodnutí.

Děkuji.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: PVTento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Senátor Láska: Frustrace z vlajek

22:24 Senátor Láska: Frustrace z vlajek

Komentář na facebookovém profilu k (ne)vyvěšování ukrajinských vlajek.