Volfová (ANO): Rozhodli jsme se přidělit dotace v plné výši

04.06.2020 6:34

Českolipští zastupitelé přidělovali dotace z dotačních programů města.

Volfová (ANO): Rozhodli jsme se přidělit dotace v plné výši
Foto: archiv kandidátky
Popisek: Jitka Volfová
reklama

Téměř 26 milionů korun mezi desítky žadatelů rozdělili českolipští zastupitelé na svém květnovém zasedání v rámci přidělování dotací z celkem deseti dotačních programů města, vypsaných pro letošní rok. Z původně alokované částky 27,5 mil. Kč tak zůstalo nerozděleno cca 1,8 mil. Kč. Kromě peněz z dotačních programů zastupitelé rozhodovali také o třech žádostech o individuální dotace. O ty žádají subjekty, které nenaplňují pravidla dotačních programů.

Žádosti mohli uchazeči o dotaci posílat od 9. do 23. března, u dotačního programu v oblasti cestovního ruchu, který byl schválen o měsíc později, byly žádosti přijímány od 6. do 20. dubna. Zastupitelé se při rozdělování dotací tradičně řídili návrhy jednotlivých výborů a komisí, které žádosti o dotace posuzují.

„Každoročně požadavky jednotlivých žadatelů výrazně přesahují objem peněz, které jsou pro jednotlivé dotační programy vyčleněny. Letošní rok, navzdory koronavirové krizi, není výjimkou. Mnohdy totiž jde o činnosti, které probíhaly i během nouzového stavu, nebo které lze provádět bez omezení, jako jsou například opravy budov. Rozhodli jsme se přidělit dotace v plné výši, protože nechceme jednotlivé spolky brzdit v aktivitě, kterou nyní, po skončení nouzového stavu, hýří. Pokud dotace spolky nevyčerpají, zbylé prostředky ke konci roku městu vrátí, tedy o ně nepřijdeme,“ uvedla starostka České Lípy Jitka Volfová. 

Nejvyšší částka byla alokována v dotačním programu v oblasti sportu, druhým nejbohatším dotačním programem je program na podporu registrovaných sociálních služeb. Mezi tradiční příjemce s nejvyšší finanční dotací patří sportovní kluby, ale také poskytovatelé sociálních služeb. Oproti loňskému roku byly zcela vyčerpány dotační programy v oblasti životního prostředí a cestovního ruchu.

Dotační program v oblasti sportu

V rámci dotačního programu v oblasti sportu přerozdělili zastupitelé bez 60 tis. Kč celou alokovanou částku 13 milionů korun. Peníze byly rozděleny v celkem 5 kategoriích, nejvíce peněz (8,5 mil. Kč) je tradičně připraveno pro podporu klubů pracujících s dětmi a mládeží. V programu zůstala také v loňském roce doplněná kategorie na podporu výrazné reprezentace sportovních kolektivů dospělých, na kterou je připraveno stejně jako v roce 2019 2,5 mil. Kč. Kromě těchto kategorií se počítá s podporou sportovních akcí a dospělých jednotlivců nebo veteránů. Tradičně nejvyšší dotaci získaly v rámci kategorie práce s mládeží TJ Lokomotiva a Floorball Club Česká Lípa.

Dotační program v oblasti vzdělávání

V rámci tohoto programu byla letos k dispozici suma 400. 000,- Kč, přerozděleno bylo 260 tis. Kč. Maximální dotaci (50 tis. Kč) přidělili zastupitelé českolipskému sboru dobrovolných hasičů na jejich aktivity s mládeží. V rámci kategorie vzdělávání dospělých uspěli žadatelé, kteří se věnují kurzům pro seniory.

Dotační program v oblasti prevence kriminality

Celkem 250 tis. Kč bylo letos připraveno v dotačním programu v oblasti prevence kriminality, rozděleno bylo 176 tisíc mezi tři žadatele. V rámci tohoto programu jsou podporovány především projekty a činnosti, které se celoročně snaží o prevenci kriminálně rizikových nebo sociálně patologických jevů. Maximální dotaci 70 tis. Kč získalo Shotokan sport centrum na pořádání letního sportovního dětského tábora.

Dotační program v oblasti sociální

Stejná částka jako v roce 2019 byla v letošním roce připravena v dotačním programu v sociální oblasti, tedy celkem 1,6 mil. Kč, rozdělena byla celá suma. V rámci programu město podporuje aktivity, které vedou k zamezení nebo snížení sociálního vyloučení cílových skupin, kterými jsou senioři, rodiny s dětmi nebo hendikepovaní občané. Nejvyšší dotaci získal spolek Krok pro všechny generace, mezi úspěšné žadatele patřil také Nadační fond Ozvěna nebo spolky Líp a spolu či VČAS.

Dotační program na podporu registrovaných sociálních služeb

V tomto programu bylo připraveno celkem 7,5 milionu korun, tedy o půl milionu korun méně než v roce 2019. Rozdělena byla celá částka. V rámci tohoto programu se město chce podílet na částečné úhradě nákladů, které souvisejí s činnostmi registrovaných poskytovatelů sociálních služeb v České Lípě. Zájmem města je udržet stávající síť sociálních služeb a naplnění cílů schváleného Komunitního plánu. Nejvyšší dotaci získala Farní charita Česká Lípa, úspěšní byly také českolipské Alzheimer centrum, Focus Liberec, Centrum LIRA nebo českolipská nemocnice.

Dotační program na podporu zdravotních služeb

Tento dotační program si klade za cíl zvýšit dostupnost zdravotní péče v České Lípě a veřejně podporovat zřízení nových lékařských praxí na území města. Zde dlouhodobě chybí především stomatologové, do budoucna by mohli chybět také praktiční lékaři pro děti i dospělé a specialisté na revmatologii a oční lékařství.  Na základě jednání se zdravotními pojišťovnami byli mezi chybějící lékařské praxe na Českolipsku nově zařazeni také psychiatři pro dospělé a děti a lékaři z oboru vnitřní lékařství. Právě lékaři se všemi těmito specializacemi si mohou z tohoto dotačního programu požádat o finanční pomoc spojenou s nezbytnými náklady na zřízení nové praxe nebo převzetí staré praxe po lékaři, který odchází do důchodu. Z programu lze financovat také mzdu zdravotní sestry nebo náklady spojené s nákupem nového vybavení. V programu bylo připraveno 1,5 milionu korun, bohužel se do dotačního programu nikdo nepřihlásil, nebyly tedy vyčerpány žádné finanční prostředky.

Dotační program v oblasti životního prostředí

Maximálně 40 tisíc korun mohly získat žadatelé z dotačního programu v oblasti životního prostředí, ve kterém bylo letos připraveno 150 tisíc korun (o 50 tisíc korun méně než v roce 2019). Tento program si obecně klade za cíl zapojit širokou veřejnost do péče o životní prostředí. Dotaci z tohoto programu nelze využít na úhradu nákladů na mzdy či odměny žadatele, jeho zaměstnanců či členů. Finanční částka byla letos vyčerpána celá, nejvyšší částky získali tradičně včelaři.

Dotační program v oblasti památkové péče

1,25 milionu korun, tedy o 250 tisíc korun více než v loňském roce, bylo letos rozděleno v rámci dotačního programu v oblasti památkové péče. V rámci něj si mohli žadatelé požádat o finanční prostředky na částečnou úhradu nákladů na opravy oken, střech a fasád domů, které jsou v městské památkové zóně města Česká Lípa. Kromě peněz na tyto opravy mohou lidé žádat i finanční prostředky na výrobu vývěsních štítů provozovny nebo stavebně historický průzkum památkově hodnotných nemovitostí. Maximální výše dotace byla stanovena na 250 tisíc korun, minimální částka je 20. 000 Kč. Oproti loňskému roku se možnost podání žádosti o dotaci rozšířila i na vybrané nemovitosti v ulicích Moskevská, Paní Zdislavy, Havlíčkova, Arbesova a Pod Holým vrchem, které již nejsou součástí městské památkové zóny. Maximální dotaci získalo celkem 5 žadatelů, mezi další dva byla rozdělená zbylá částka tak, aby byla rozdělena celá částka. Kromě obytných domů se díky dotaci opraví také poškozený štít a kamenné prvky v kostele Narození Panny Marie.

Dotační program v oblasti kultury

Stejnou částkou jako v loňském roce, tj. 1,75 mil Kč, v letošním roce město podpoří kulturní aktivity v České Lípě. Nejvíce finančních prostředků (1,35 mil. Kč) město včlenilo na podporu celoroční kulturní činnosti, 400 tisíc korun pak bylo vyhrazeno pro podporu konkrétních kulturních akcí na území města Česká Lípa. Alokovaná částka byla rozdělena celá, mezi tradiční příjemce nejvyšších dotací v této oblasti i letos patří Českolipský dětský sbor, Klub Progres, Vlastivědný spolek, Divadelní klub Jirásek. Mezi kulturní akce, které zastupitelé z dotačního programu podpořili, patří například festival Všehost.

Dotační program v oblasti cestovního ruchu

Celkem 150 tisíc korun bylo v letošním roce alokováno na podporu cestovního ruchu. Cílem dotačního programu v oblasti cestovního ruchu je podporovat činnosti, které si kladou za cíl zvýšit atraktivitu České Lípy pro domácí i zahraniční turisty a motivovat je, aby u nás strávili více než jeden den. Oproti loňskému roku byla alokovaná částka vyčerpána celá, rozdělena byla mezi šest žadatelů. Mezi ně patří např. Autodrom Sosnová, Vlastivědný spolek nebo Klub přátel veřejného akvária.

Individuální dotace

Dalších 700 tis. korun zastupitelé na svém květnovém zasedání rozdělili mezi dva žadatele o individuální dotace. Sto padesáti tisíci korunami zastupitelé podpořili činnost českolipského střediska výchovné péče. Nejvyšší částku, 550 tis. Kč, radní přidělili formou dotace z fondu zastupitelstva města spolku ARBOR, který je pořadatelem Mezinárodního hudebního festivalu Lípa Musica.

Tato mimořádná kulturní akce v letošním roce oslaví již 19. narozeniny a proběhne kvůli koronavirové krizi s pozměněným programem. Návštěvníci festivalu letos nevyjedou za hranice, navíc na festivalu nevystoupí zahraniční umělci. I tak se s Lípou Musicou na podzim vydáme do celkem 11 měst a obcí na 16 koncertů. Šest z nich se uskuteční přímo v České Lípě, těšit se zde můžeme i na koncertní bonus v podobě koncertu ve spolupráci s českolipskou základní uměleckou školou. Festival letos proběhne v termínu od 12. září do 28. října, uměleckým garantem je opět špičkový houslista Josef Špaček.

„Město Česká Lípa patří k tradičním a největším podporovatelům festivalu Lípa Musica a já jsem ráda, že i letos jsem mohla nad touto akcí převzít záštitu. Děkuji zastupitelům, že jsme dokázali najít shodu v tom, že Lípu Musicu podpoříme i letos, i když i nás čekají finančně nepříjemné časy. Teď je však třeba právě tyto tradiční akce podpořit, protože by jinak jejich další fungování bylo vážně ohroženo. Náš příspěvek je o 250 tisíc korun nižší, než v loňském roce, ale věřím, že tým Lípy Musicy situaci ustojí,“ uvedla starostka České Lípy Jitka Volfová.

O dalších téměř 250 tis. Kč žádala město místní TJ Lokomotiva, které by použila na opravu fasády a sociálního zařízení v objektu v zadní části hřiště. Jejich žádost však zastupitelé nepodpořili.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama
autor: PV
reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Dvouletý (Soukromníci): Dnešní Velehrad je bohužel také mementem chaosu v péči o postižené

13:44 Dvouletý (Soukromníci): Dnešní Velehrad je bohužel také mementem chaosu v péči o postižené

Každý rok si v těchto dnech připomínáme byzantské věrozvěsty sv. Cyrila a Metoděje, kteří jsou neroz…