Volný (JAP): Nesmíme dovolit, aby se společnost rozdělila na naočkované nadlidi a neočkované podlidi

04.12.2020 12:02

Projev na 72. schůzi Poslanecké sněmovny dne 4. 12. 2020 k vládnímu návrhu zákona o distribuci očkování proti onemocnění COVID-19, o náhradě újmy způsobené tímto očkováním a o změně zákona o veřejném zdravotním pojištění

Volný (JAP): Nesmíme dovolit, aby se společnost rozdělila na naočkované nadlidi a neočkované podlidi
Foto: repro/ČT
Popisek: Lubomír Volný

Děkuji, pane předsedající. Dobrý den, dámy a pánové. Já se vám nejdřív omluvím, že vystupuji nezarouškovaný, protože se mi podařilo roušku si poškodit a další je na cestě, takže poprosím zaměstnance Kanceláře poslanecké, jestli by po mně mohli vydenzifikovat mikrofon.

A chtěl bych se vyjádřit nejprve také k pozici pana ministra Blatného, který zřejmě vůbec nepochopil, co se ve společnosti děje a co prožívají lidé vzhledem k tomuto plánovanému - já bych ani neřekl očkování, ale spíš vakcinaci vakcínou, která nemá řádný běžný způsob schválení, která si poprvé v historii bude hrát s lidským genomem, která může měnit vlastnosti vašich dětí, protože se uvádí, že může mít přesah až do dědičnosti, takže ve společnosti vzniká velmi výrazná polarita mezi těmi, kteří se navakcinovat chtějí nechat - a to jsou většinou lidé, kteří vůbec žádné informace o této vakcíně nemají, a potom jsou tady lidé, kteří informace o těchto vakcínách aktivně hledají, jsou kritičtí, jsou informovaní a tito to velice často odmítají.

Já jenom připomenu - tuším, že to byl rok 2009 - prasečí chřipku. Možná by se pan ministr chtěl vyjádřit, jestli byl tím jedním z těch asi 3 nebo 4 % lékařů, kteří se vakcinovat tehdá proti prasečí chřipce dobrovolně nechali, protože už to byl jeden z takových těch velkých obchodů pana Prymuly, který skončil pro český státní rozpočet několika desetimiliónovým nebo možná stomiliónovým šrotem, který se ve své podstatě vyhodil a zlikvidoval, protože lékaři a zdravotnický personál, pro který tato vakcinační látka byla nakoupena ze státního rozpočtu, už v té době v roce 2009 odmítli masově tyto vakcíny si nechat aplikovat.

My už tady máme dneska příklad premiéra, který se nechce nechat vakcinovat, protože mu to nedoporučuje jeho lékař, máme tady případ - teď si nevzpomenu jméno ctihodného ministra, který sám měl vážné problémy při minulé vakcinaci a taky si nenechá tuto vakcínu nechat aplikovat. Tak bychom měli ujistit občany této země, že tyto řeči, drzé řeči a odporné řeči, které se tady v této sněmovně vedou, že někdo bude zvýhodňován, protože se nechá vakcinovat, a někdo jiný bude občanem druhé kategorie, ve své podstatě bude nosit židovskou žlutou hvězdu, aby na něj lidi na ulici mohli plivat, protože pořád má na sobě roušku... A ti lidé, kteří tu roušku nosit nebudou, budou vakcinovaní, tak už se v nich vyvolal dojem, pokud tu vakcinaci nebude mít 70 - 80 - 90 % populace, tak že se vlastně můžou nakazit, protože ta vakcína ve své podstatě jim nezaručuje imunitu. Už dneska jsme byli svědky scén v městské hromadné dopravě, obchodech a různě na ulicích, kde lidé jsou agresivní vůči sobě a napadají se navzájem za to, že někdo nemá roušku nebo ji má špatně nasazenou. A jestli my to tady nezastavíme a nevyšleme úplně jasný signál občanům této země, že my jako Parlament nedovolíme, aby nějaké velké korporace, velké společnosti a nebo i ten nejposlednější malý drobný prodejce šikanoval, diskriminoval a rozděloval občany této země na naočkované nadlidi a neočkované podlidi, tak to je katastrofa a zklamali jsme všechno, všechno, co jsme mohli udělat pro to, aby ti lidé tady u nás se cítili bezpečně.

Vaše přirovnání s tím, že někdo se nechá očkovat, když jede do nějaké země, kde je nějaká smrtelná nemoc, nejen že pokulhává, ale je podle mě naprosto chromé a na vozíku. My nikam nejedeme. My budeme žít tady v této zemi. A tady prostě když se někdo nechce vakcinovat - a je to dobrovolné, tak my mu to musíme zajistit, že ho nikdo nebude šikanovat! To má být zajištěno prakticky na ústavní rovině. Toto by se mělo zajistit ještě ve zbytku našeho volebního období, aby žádná nadnárodní korporace ani žádný jiný poskytovatel služeb nebo prodejce zboží nemohl ze zákona pod brutální sankcí likvidační diskriminovat nevakcinované lidi! Takže to bude kolo číslo dvě. Ale dneska je kolo číslo jedna. A my dneska vysíláme signál, jestli, pane ministře, slovy vašeho kolegy ze stávkového výboru pana doktora, jehož jméno, omlouvám se, taky nevzpomenu, v současné době praktikuje ve Švýcarsku a vyzýval vás k tomu, abyste se postavil a řekl jste lidem o COVIDu pravdu, odešel ze své funkce a věnoval se své kvalitní medicíně jako kvalitní odborník. Takže dnes je první příležitost, aby tato Sněmovna vyslala jasný signál občanům této země, že nedovolíme, aby je kdykoli kdokoli jakkoli nutil, ať už stát, nebo soukromý sektor, k tomu, aby se povinně resp. dobrovolně povinně vakcinovali, aby mohli jít na fotbal, aby mohli někam letět letadlem, aby si mohli jít nakoupit do obchodu. Toto je čirý fašismus, je to pandořina skříňka a povede to k rozdělení společnosti, kvůli které dřív nebo později poteče v ulicích krev.

Takže já jsem se zcela jednoznačně ztotožnil s autory dopisu, který jsme všichni dostali do svých poslaneckých schránek. Předpokládám, že jste ho dostal i vy, pane ministře. Ale protože víme, jak to s těmito hromadnými maily končí, že ve své podstatě když vám přijde dva tisíce mailů, tak vám to asistent všechno vymaže a je velká pravděpodobnost, že téměř nikdo z těch, kteří vakcinaci obecně fandí, protože o ní nic neví, včetně lékařů - a teď si dovolím velice kritickou poznámku k lékařům. Já mám ve svém okolí tři čerstvě vystudované lékaře a lékařky. Ptal jsem se jich, jak hluboce probírají vakcinaci. Potom by mě zajímaly vaše reakce, kdybyste tady vystoupili a řekli mně, jestli to je i vaše zkušenost, nebo ne. Probírali očkování a imunitu v několika otázkách třech semestrů. Neznají složení očkovacích látek, mnozí neví, jaký je rozdíl mezi plošným a cíleným očkováním, a nejsou schopni vám říct, k čemu jsou adjuvanty z hliníku v očkovacích látkách. Takže pokud kolegové, kteří se nechali naočkovat proti prasečí chřipce, tady vystoupí a řeknou mi, jaké bylo složení vakcíny, kterou si nechali aplikovat, tak jim zatleskám, ale vsadím se, že neví. Vsadím se, že neví.

Tak já vám teď přečtu ten dopis, se kterým jste měli možnost se seznámit, ale mnozí z vás tak určitě neučinili. A pokud jste tak neučinili, tak vás poprosím, abyste se snažili být minimálně vstřícní k informacím z opačného břehu a naslouchali aspoň nyní. Takže tento dopis, který podepsala paní Ing. Petra Cihlářová, pan MUDr. Ladislav Fiala, pan MUDr. Jan Hnízdil, paní Mgr. Hana Janišová, pan Ing. Petr Janiš, paní MUDr. Kateřina Lucká, paní Mgr. Lenka Ničková, pan MVDr. Jiří Urbánek, paní Renée Ungrová, paní Jana Vohryzková a pan MUDr. Ivan Vondřich, se píše:

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, brzy budete jednat o návrhu zákona o očkování proti COVID-19. Na základě mediálních vyjádření členů vlády a dosavadního vývoje situace okolo koronaviru máme důvodné obavy, že očkování proti COVID-19 se stane podmínkou pro uplatňování řady základních lidských práv a svobod... (Hluk v sále.) - Děkuji za klid, páni kolegové. Jestli máte nějaké výhrady, tak si to potom spolu můžeme vyřídit venku, a nebo můžete přistoupit tady k mikrofonu a můžeme to vyřídit mezi sebou tady. - Povinné plošné očkování proti COVID-19 je nepřípustné a zneužitelné. Existuje jen jediná záruka, že k něčemu takovému nedojde, a to garance svobody volby v předkládaném zákoně. V příloze posíláme pozměňovací návrh včetně podrobného odůvodnění. Žádáme vás, abyste jako ti, kdo jsou zvoleni z naší vůle, učinili vše, co je zapotřebí pro ochranu našich občanských práv a svobod. Jestliže má být očkování opravdu dobrovolné, deklarujte tuto skutečnost jasně v zákoně. -

Jedná se - ať už bude schválen návrh paní kolegyně Maříkové, nebo návrh tady, který jsme převzali z veřejného prostoru - jedná se opravdu o něco, co ten zákon ve své podstatě neovlivní, ale co má tak zásadní deklaratorní účinek, že to uklidní - myslím, že teď bylo 36 %, že se chce nechat vakcinovat dobrovolně - tak všechny ostatní dvě třetiny společnosti uklidní, když jeden z těchto pozměňovacích návrhů přijmeme. A pokud jej nepřijmeme, pane ministře, tak si buďte jistí, a to vám garantuji, že odpor společnosti nejen vůči této vakcinaci, ale vůči jakékoli jiné vakcinaci ještě podpoříte.

Zdůvodnění tohoto pozměňovacího návrhu z pera jeho skutečných autorů, protože my jsme jenom předkladatelé návrhu z veřejného prostoru: Srovnání s jinými virovými nákazami a očkováním proti nim. Nový typ koronaviru SARS-CoV-2, který způsobuje onemocnění COVID-19, má dle meta-studie, kterou zveřejnila Světová zdravotnická organizace, smrtnost 0,23 %. U lidí mladších 70 let je dokonce smrtnost pouhých 0,05 %. Na základě nových informací se tedy míra smrtnosti tohoto onemocnění v zásadě přiblížila smrtnosti chřipky.

Dnes je známo, které skupiny obyvatelstva jsou koronavirem ohroženy, opět se tyto skupiny kryjí se skupinami ohroženými virem chřipky. V situaci, kdy bude existovat dostupná účinná vakcína pro tyto ohrožené skupiny, je tedy neodůvodnitelné, aby bylo očkování na jiné než plně dobrovolné bázi, stejně jako tomu je u očkování proti chřipce, protože se objevují náznaky, mimo jiné od samotných ministrů zdravotnictví, že by se snad měly zavádět očkovací bonusy, tedy ve své podstatě jasná diskriminace neočkovaných, nebo že by snad byla očkováním kupříkladu podmíněna možnost vycestovat, popřípadě se vrátit zpět do republiky - opět velmi moderní slovo CovidPass. Je nezbytně nutné, aby takovýto nátlak byl vyloučen a aby v zákoně o očkování proti onemocnění COVID-19 bylo přímo deklarováno, že očkování je dobrovolné a nesmí být nijak vymáháno, respektive k podstoupení očkování nesmí být nijak vázán výkon základních lidských práv a svobod.

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, zná institut povinného očkování dětí. Za nepodstoupení očkování nezletilým je možnost uložit rodičům pokutu ve výši maximálně 10 tis. korun a nepodstoupení očkování je sankcionováno možným nepřijetím dítěte do mateřské školy, nebo nemožnosti absolvovat zotavovací akce, jako například u školy v přírodě, což u dětí ze základní školy nedává vůbec žádný smysl, je to klasická šikana neočkujících rodičů, neboť jsou s dětmi, se kterými by školu v přírodě absolvovali tak jako tak každý den v jedné třídě. Neočkované děti mohou chodit do posledního ročníku mateřské školy a mohou klasicky navštěvovat základní i střední školu bez omezení. Na nepodstoupení očkování nejsou vázána žádná další onemocnění, ačkoliv jde v případě nemocí, proti kterým se takzvaně povinně očkuje, o mnohem závažnější nemoci než o COVID-19 vzhledem ke smrtnosti.

U dospělých není nijak kontrolována séroprevalence protilátek proti nemocem, na které jsou děti povinně očkovány. Je to zjevné například u spalniček, které jsou závažným onemocněním. Podle dostupných oficiálních údajů jeden ze čtyř infikovaných virem spalniček vyžaduje hospitalizaci a smrtnost je obdobná jako u COVID-19: jeden až dva lidé z tisíce nakažených zemřou. Také u spalniček má až jedna třetina nakažených asymptomatický průběh, protilátky proti spalničkám přitom nemá značná část dospělé populace. Sérologické přehledy 2013 ukázaly, že ve všech věkových skupinách přirozeně promořených osob narozených před rokem 1968, tedy u narozených před rokem 1968, je v jednotlivých věkových skupinách IG pozitivních 97 až 99% osob. Důležitá je ale skupina občanů, která již kvůli očkování neměla možnost se v dětství promořit. U této skupiny sérologické přehledy z roku 2013 ukázaly, že ve věkových skupinách vakcinovaných osob je u vnímavých osob, tedy osob bez Ig protilátek proti spalničkám, 2 % u dvacetipětiletých, 14 % u třicetiletých, 17 % u třicetipětiletých, 23 % u čtyřicetiletých a čtyřicetičtyřletých. To znamená, že tito na tuto nemoc, která je podstatně závažnější než COVID-19, nemají žádné protilátky, přestože byli očkováni, a v porovnání se skupinou, která očkována v historii nebyla, mají ve své podstatě katastrofické výsledky.

WHO současně opakovaně deklaruje, že spalničky jsou mimořádně závažným onemocněním. U spalniček dochází k nárůstu onemocnění všude na světě, například Středočeský kraj. Spalničky jsou u malých dětí vážnou nemocí a u dospělých má nemoc mnohdy závažný průběh. S komplikacemi se setkáváme přibližně u 30 % pacientů a mohou postihnout téměř jakýkoliv orgánový systém. Jejich spektrum je velmi široké od ušních infekcí přes průjmy a s nimi související dehydrataci, až po závažné infekce dýchacího aparátu, jako je zápal plic, a tyto infekce mohou mít za následek například slepotu nebo encefalitidu. Je zřejmé, že spalničky představují naprosto stejné nebo větší riziko než nový koronavirus. Přesto není zapotřebí, aby byla prokazována profylaxe nebo platné očkování pro jakoukoliv aktivitu.

Je pochopitelné, že stát řeší problematiku zavlečení nemoci ze zahraničí, to ale lze jen u chorob, které se skutečně vyskytují pouze a jedině v zahraničí a reálně tedy může hrozit riziko jejich zavlečení. Tak tomu například bylo v případě epidemie eboly v některých zemích Afriky. Dávalo smysl, že je zapotřebí při překročení hranice řešit zdravotní stav dotčené osoby, nikoliv ovšem při opuštění republiky. Jeli ale virus už běžně přítomen v populaci, není prakticky možné ho eradikovat vzhledem ke způsobu přenosu, je nepřípustné, aby docházelo k omezování základních lidských práv a svobod. Je také odůvodnitelné, aby bylo zavedeno pro určité choroby povinné očkování při cestování. V současnosti je to ale jen pro ty, které představují závažné riziko a mají vysokou smrtnost. Konkrétně je povinné očkování pro cestování do některých zemí Afriky na žlutou zimnici s letalitou 25 až 50 %. Dále pak je třeba podstoupit očkování při cestě do Saúdské Arábie na meningokokovou meningitidu. Žádným jiným očkováním není cestování podmíněno. Z dosud známých údajů o onemocnění COVID-19 není zřejmé, zda prodělané onemocnění zanechává dlouhodobou imunitu. Je pravděpodobné, že onemocnění s těžším průběhem zanechává protilátkovou imunitu, ale je též pravděpodobné, že i onemocnění s lehčím průběhem zanechává robustní T buněčnou imunitu. V tom případě by prodělání nemoci bylo pro daného nízko rizikového jedince výhodnější než nutnost očkování velmi pravděpodobně v budoucnu opakovaného.

Další problematikou, o které už jsem mluvil, která velice zajímá občany této země, je účinnost a bezpečnost vakcín, o které tady nikdo, ani jeden člověk, nemůže říct, že prošla běžným standardním postupem, běžnou standardní kontrolou, běžnými standardními testy, bezpečnost a účinnost vakcín, které používají absolutně novou technologii, o jejíž případných negativních dopadech se můžeme dozvědět za pět, deset nebo dvacet let. Samostatnou otázkou dle autorů dopisu je skutečná účinnost vakcíny. Jestliže by totiž byla například 80 %, bude i v očkované populaci 20 % těch, kterým potřebné protilátky po očkování nevznikly. Není odůvodnitelné, aby tito lidé, kteří budou moci koronavirus šířit stejně jako neočkovaní, měli ony bonusy. Pokud by skutečně mělo být očkování podmínkou výkonu základních lidských práv a svobod, je nezbytné, aby se u očkovaných pravidelně ověřovala hladina protilátek, kupříkladu u vakcíny proti chřipce existuje stále více důkazů o postupném oslabování postvakcinační imunity, takzvané vyvanutí imunity. Pokles hladiny protilátek se týká celé populace, největší význam to ovšem má u vysoce rizikové populace, která vzhledem k dalším přidruženým závažným onemocněním má již primárnější tvorbu protilátek po očkování.

Co se týká účinnosti vakcín, došlo v minulých týdnech k pozoruhodnému vývoji. 9. listopadu 2020 oznámila společnost Pfizer, že účinnost její vakcíny je 90 %, 11. listopadu oznámilo Rusko, že účinnost vakcíny Sputnik dosáhla 92 %, 16. listopadu oznámila americká společnost Moderna, že její vakcína má účinnost 94,5 %. 18. listopadu upřesnila společnost Pfizer, která tento kolotoč začala, že účinnost její vakcíny není původně uváděných 90 %, ale 95 %. Nad těmito doslova a do písmene píárovými závody se pozastavil i minulý ministr zdravotnictví a vakcinolog profesor Prymula, který navíc zpochybnil uváděná data s tím, že u respiračních viróz je podobně deklarovaná vysoká účinnost vakcíny na úrovni zázraku. Spolu s faktem, že běžný vývoj vakcíny trvá zhruba deset let a vakcíny proti COVID-19 byly vyvinuty v průběhu necelého roku, dostává se do popředí otázka bezpečnosti vakcín. Ani odborníci vakcinologové se dosud neshodli na tom, kterou vakcínu by oni sami považovali za bezpečnou. Někteří projevili nedůvěru vůči čínským a ruským vakcínám, podobně se tady projevuje nedůvěra vůči čínským a ruským jaderným elektrárnám, jiní naopak vůči REA vakcínám. Závěr z toho je, že provádět vynucený úkon na lidském těle bez souhlasu dotyčného na úrovni vakcinace proti viróze je ve své podstatě brutálním znásilněním podrobující se lidské osoby, která s tím nesouhlasí.

A je úplně jedno, jestli k tomu přinutí stát svou silou nějakou vyhláškou, zákonem a sankcí, anebo jestli stát nezajistí svobodu volby pro své občany. A nechá tyto občany šikanovat nějakými korporátními společnostmi nebo společnostmi provozujícími služby a prodej zboží. A o to se tady dneska jedná. Jedná se o to, jestli tato Sněmovna vyšle občanům této země signál, že je bude bránit aktivně před vytváření minimálně dvoutřídní společnosti, kde budou očkovaní nadlidé a mimochodem bude hodně lékařů - a teď to řeknu hodně natvrdo - kteří budou mít pouze CovidPass, ale nebudou vakcinovaní. Je mnoho lékařů v této republice, jejichž děti mají v očkovacím průkazu, že jsou očkované a očkovací látku nikdy neviděly ani z rychlíku. Takže o to se tady jedná, jestli vyšleme jasnou, deklaratorní zprávu, signál občanům, že my, Poslanecká sněmovna, je budeme bránit před nátlakem těch, kteří by jim jinak odepíráním poskytování různých služeb a prodeje zboží mohli takovým způsobem zkomplikovat život, že by ve finále se museli touto vakcínou nechat prakticky znásilnit. A ano, je to důležité i v tomto zákoně a je to důležité v každém okamžiku a je to úkolem i tohoto zákona, protože v rámci tohoto zákona máte možnost schválit jeden ze dvou pozměňovacích návrhů, který tento signál vysílá, a opět pokud jste příznivci vakcinace, tak vás varuji, varuji vás, že jestliže tento signál nevyšlete, tak počet lidí odmítajících vakcínu se zvýší, protože v těch lidech vyvoláte oprávněné obavy, že přesně do tohoto stavu je chcete dotlačit, a tito lidé budou hledat všechny cesty k tomu, aby se domohli onoho kouzelného razítka nebo kouzelného QR kódu bez toho, že by si museli nechat aplikovat něco, co neprošlo řádným vývojem, něco, co si bude hrát s jejich genomem a něco, co může za deset, dvacet let poškodit jejich děti a jejich vnuky. Něco, čemu nevěří ani výrobce této vakcíny, protože se zprostil odpovědnosti za svůj vlastní produkt, a něco u čeho domoci se odškodnění, přestože jsme založili nějaký fond, bude trvat roky a roky a bude to tak nepříjemný a složitý postup, že se jich (?) mnoho lidí ani nezúčastní. Prosím vás, podpořte jeden z těch pozměňovacích návrhů, respektujte náladu ve společnosti, respektujte názory svých kolegů odborníků a vyšlete jasný signál, že my, Poslanecká sněmovna České republiky - a obracím se velice důrazně na pravou část politického spektra, která velice často hájí svobodu - abychom vyslali jasný signál, že když nehodláme upravovat používání této vakcíny zákonem a nehodláme ji prohlásit ze zákona povinnou, tak budeme chránit občany této země před tím, aby je mohli vakcinačně znásilňovat různí větší nebo menší podnikatelé. Děkuji.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

Předpokládané složení nové vlády:

předseda vlády: Petr Fiala (ODS), ministr vnitra: Vít Rakušan (STAN), ministr pro místní rozvoj a digitalizaci: Ivan Bartoš (Piráti), ministr zemědělství: Zdeněk Nekula (KDU-ČSL), ministr financí: Zbyněk Stanjura (ODS), ministr zdravotnictví: Vlastimil Válek (TOP09), ministr školství: Petr Gazdík (STAN), ministr práce a sociálních věcí: Marian Jurečka (KDU-ČSL), ministryně obrany: Jana Černochová (ODS), ministr spravedlnosti: Pavel Blažek (ODS), ministr průmyslu a obchodu: Josef Sikela (BPP), ministr dopravy: Martin Kupka (ODS), ministr zahraničí: Jan Lipavský (Piráti), ministr životního prostředí: Anna Hubáčková (BPP), ministr kultury: Martin Baxa (ODS), ministr pro evropské záležitosti: Mikuláš Bek (BPP), ministr pro legislativu: Michal Šalomoun (BPP), ministryně pro vědu a výzkum: Helena Langšádlová (TOP09).

reklama

autor: PV

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Zelení: Jednoduchá otázka

22:21 Zelení: Jednoduchá otázka

Komentář na facebookovém profilu k legalizaci konopí