Volný (JAP): Teroristé z Antify nejdřív svou oběť oslepí a potom ji zmrzačí nebo rovnou zavraždí

07.10.2020 18:42

Projev na 61. schůzi Poslanecké sněmovny 7. října 2020, návrh zákona na vydání zákona o nakládání se zbraněmi v některých případech ovlivňujících vnitřní pořádek nebo bezpečnost České republiky.

Volný (JAP): Teroristé z Antify nejdřív svou oběť oslepí a potom ji zmrzačí nebo rovnou zavraždí
Foto: repro/ČT
Popisek: Lubomír Volný

Děkuji, pane předsedající. Dobrý den, dámy a pánové. Tento zákon ve své úvodní části bojuje s neexistujícím nepřítelem. A naopak zcela pomíjí reálně existující bezpečnostní hrozby. Skutečným a jediným účelem jeho úvodní části, je opět salámovou metodou odepřít občanům další právo, které prozatím mají.

Sice právo zatím minimálně využívané, nebo možná i prakticky zcela nevyužívané, ale reálně existující právo a reálnou možnost, legálně se sdružovat do ozbrojených skupin, které nakládají legálně s legálně drženými zbraněmi v souladu s právním řádem této země. Zřejmě tady existuje velké množství legálně ozbrojených paramilitárních skupin, jejichž členové, legální držitelé legálních zbraní, představují tak grandiózní bezpečnostní riziko, že je třeba kvůli nim speciální zákon LEX domobrana.

Skupiny, kterých si ovšem nikdo fakticky nevšiml a které nepáchají žádné trestné činy ani přestupky, alespoň zcela určitě ne takové, které by jakýmkoliv způsobem hýbaly veřejným míněním. Tento zákon pouze, v této své první části, implantuje do podvědomí občanů další informaci, že již tak přebujelý stát, si nepřeje jejich sdružování v otázkách sebeobrany a že se nemají připravovat na vlastní aktivní sebeobranu a nedej bože, aby se připravovali na to, že si v té sebeobraně budou navzájem pomáhat a podporovat se. A to je samozřejmě špatně, protože již dnes je občanská apatie a neochota navzájem si pomáhat v případech osobního obtěžování, nebo přímo fyzického napadení, alarmující. Lidé již dnes mají strach si pomáhat, vědí, že již dnes je legislativa nastavena tak, že to mohou být naopak oni, a nikoliv agresor, kdo bude na konci případu více potrestán, a vy se jim snažíte do podvědomí implantovat další obavu - obavu z toho, že se pro svou sebeobranu nesmí sdružovat ani v případech, kdy jsou legálně ozbrojeni a neporušují žádné zákony ani předpisy o nakládání se svými soukromými, legálně vlastněnými zbraněmi.
Účelem tohoto zákona má být údajně /cituji z důvodové zprávy/ "znemožnit, aby se paramilitární skupiny, fungující mimo relevantní bezpečnostní systém České republiky, vyzbrojovaly a aby se zbraněmi usilovaly o prosazování svých ideologických cílů. Činnost takových uskupení je neslučitelná s demokratickou podstatou České republiky coby právního státu."

Toto je veliká pravda, ale toto již dnes řeší celá řada zákonů a předpisů. A proto se budu ptát: Kdo jsou dnes ty paramilitární skupiny? Kolik jich u nás existuje? Kolik mají členů? Já vím pouze o třech takových skupinách, které u nás skutečně existují, operují u nás /Poprosil bych kolegy tady u stolku o klid. Děkuji./ a chystají se aktivně jak ničit majetek, tak fyzicky napadat, ba přímo vraždit své ideové a politické oponenty. A ty tento zákon ve svém úvodu, jak je napsán, nijak nepostihne.

Jedna jsou čeští muslimští teroristé, tou druhou je fašizující Antifa a tou třetí naši ekoteroristé. Ale proti činnosti těchto fašizujících a teroristických uskupení je navrhovaný zákon zcela bezzubý a žádnou z těchto skupin nezastaví v plánování a páchání jejich násilné trestné činnosti. Zde se opět ukazuje, že tento zákon je ve svém úvodu nadbytečný a nijak nezvýší bezpečnost této země.

Skutečným dopadem tohoto ustanovení bude pouze jediná věc - zastraší poctivé občany, poctivé držitele zbrojních průkazů, kteří se svými legálními zbraněmi jednají v souladu s právními předpisy této země, kteří se budou obávat sdružovat se do skupin, které budou ochotné prosazovat svá legitimní občanská práva, jako je právo sdružovat se, právo na sebeobranu a vzájemnou pomoc i pomocí svých zbraní a za použití legálního a legitimního násilí i pomocí legálně a legitimně držených palných zbraní. Možná to bude pro některé z vás překvapující, ale v současné době právní řád České republiky umožňuje i občanům České republiky používat násilí k dosažení svých cílů. Dokonce dovoluje používat palných zbraní k dosažení svých cílů, legitimních a legálních, jako je například sebeobrana.

Mám na pana ministra vnitra několik otázek. Kolik je k dnešnímu dni v České republice paramilitárních skupin? O kom se tady vlastně bavíme? Kolik mají členů? A kolik těchto členů těchto paramilitárních skupin bylo dodnes odsouzeno na základě již platné legislativy z nedovoleného ozbrojování a nakládání se zbraněmi v rozporu s platnými předpisy?

Za případné odpovědi předem děkuji. Předpokládám odpověď nula, nula, nula. Tedy, že v ČR neexistuje žádná paramilitární skupina občanů, sdružujících se za účelem kolektivní sebeobrany, jejíž legálně ozbrojení členové by byli dle platné legislativy odsouzeni za nelegální držení zbraní či za nakládání se zbraněmi v rozporu s právními předpisy.

Opakuji, že jediné známé skupiny obyvatel v České republice, které v současné době představují bezpečnostní hrozbu, porušují či plánují porušovat právní řád za použití násilí a s použitím zbraní vůči lidem i majetku, jsou naši již zmiňovaní muslimští teroristé, jejichž počet strmě stoupá, fašisté z Antify a ekoteroristé. Opakuji, aktivit ani jedné z těchto skupin se tento zákon ve svém úvodním ustanovení, tak, jak je napsán, nijak nedotkne a nijak neposílí státní aparát v preventivních bezpečnostních opatřeních.

Co je pro mě lidsky i politicky nepohodlné, je i ta zarážející shoda napříč spektrem při tomto omezování osobních svobod. A tímto mířím zejména na své kolegy po pravé ruce, kteří by měli obhajovat co nejmenší stát (?) a co nejvíce občanských svobod. Ono to není zarážející, pro mě je to přímo děsivé. Není to zákon, kterým občanům něco dáváme. Zákon, u kterého je taková shoda pozitivní. My tady nenavyšujeme důchody, nedáváme peníze lidem, na které dopadla krize spojená s covidem. Je to zákon, kterým se opět něco reguluje a občané se opět omezují. A shodují se na něm ovšem bratři a sestry z KDU-ČSL se soudruhy z KSČM, Antifu podporující Piráti s SPD, pravicová ODS s levicovou ČSSD, ANO se STANem a dohromady všichni s TOP 09.

Všechny poslanecké kluby se shodují na tom, že chtějí další regulaci občanských svobod a jejich omezení, a to je mi minimálně podezřelé.

Tento zákon nereflektuje skutečné hrozby, kterým dnes čelíme a které vyplývají ze sdružování lidí, kteří teď v tomto okamžiku aktivně plánují násilnou trestnou činnost, směřující k terorizování společnosti a ke skutečnému fyzickému napadení, mrzačení i vraždění občanů naší země. Naopak opět zastrašujeme občany tak, aby měli strach se sami aktivně bránit.

Nereflektuje na prudce rostoucí počet našich domácích muslimských teroristů, ani na nejnovější mezinárodní zkušenosti s terorem ze strany nedemokratických, rasistických a fašizujících skupin, jako je Black lives matter, Antifa nebo Extinction Rebellion, které i v této zemi dnes vyvíjejí svou aktivitu a veřejně se hlásí k násilí jako prostředku pro dosažení svých ideologických a politických cílů.

A právě na tyto hrozby směřuje náš pozměňovací návrh nebo naše pozměňovací návrhy, které jsme vypracovali společně s kolegyní Ivanou Nevludovou a Marianem Bojkem. Jako první k tomu směřuje náš pozměňovací návrh číslo 6218, který mění spornou velmi obecnou a zneužitelnou gumovou definici toho, co je to ozbrojená skupina. Uvádí tuto definici do shody s tím, co je proklamovaným cílem zákona dle důvodové zprávy.

Přečtu to ještě jednou. Proklamovaným cílem zákona dle důvodové zprávy je znemožnit, aby se paramilitární skupiny, fungující mimo relevantní bezpečnostní systém České republiky, vyzbrojovaly a aby se zbraněmi usilovaly o prosazování svých ideologických cílů. Činnost takových uskupení je neslučitelná s demokratickou podstatou České republiky coby právního státu. S tímto zdůvodněním z citované důvodové zprávy k tomuto zákonu naprosto souhlasím. Nicméně tvrdím, že v samotném návrhu zákona nic z tohoto zdůvodnění prostě není, a proto jsme navrhli tyto úpravy, které jsou naopak v naprostém souhlasu s citovaným textem.

Navrhované úpravy jsou tyto. Ustanovení v § 1 se mění a nově zní: Tento zákon stanoví zákaz neregistrovaných ozbrojených skupin, vyzbrojených zbraněmi, v rozporu s jinými právními předpisy. Zákaz skupin prosazujících ideologii hlásající ochotu použít násilí jako prostředek k dosažení cílů, které jsou v rozporu s právním řádem České republiky.

Tady míříme přímo na Antifu, tady míříme přímo na šaría hlídky, tady míříme přímo na všechny, kteří chtějí porušovat demokratické principy a právní řád této země.

Céčko zůstává stejné, opatření, která může stanovit vláda ve vztahu k podmínkám nakládání se zbraněmi v případech, ovlivňujících vnitřní pořádek nebo bezpečnost České republiky.

Na základě zkušeností z posledních dnů a zejména z toho, co se děje v ulicích západní Evropy a hlavně Spojených států, jsme upravili i ustanovení § 2, co se rozumí pod zbraněmi. Zůstávají první body - střelná zbraň, munice, výbušnina, pyrotechnický výrobek. Přidáváme bodné, sečné, tupé a vrhací zbraně. Na základě posledních událostí zejména ze Spojených států můžeme říct, že velmi vražednou a oblíbenou zbraní teroristů z Antify je obyčejný skateboard. Byly s ním zbity stovky lidí, zmrzačeny desítky a několik lidí /přes hloupé úsměšky ze strany pana pirátského kolegy, prostřednictvím pana předsedajícího/ bylo i zavražděno prostými údery skateboardem. Generátory ohlušujícího zvuku. Možná vy, kteří tyto události nesledujete tak podrobně jako já, to nevíte, ale ve Spojených státech i v Evropě jsou lidé, kteří byli zmrzačeni generátory ohlušujícího zvuku, to znamená přenosnými lodními sirénami anebo výkonnými píšťalkami. Zřejmě si dovedete představit, co to udělá s vaším sluchovým ústrojím, když vedle vás někdo spustí přenosnou lodní sirénu, která má 250 decibelů. Budete na doživotí, do konce života, zmrzačeni.

Poslední bod, který přidáváme, jsou oslňující a oslepující zdroje světla. Teroristé z Antify, rasisté z Black Lives Matter používají ve Spojených státech při útocích na vybrané cíle stroboskopické zdroje světla. Nejdřív svou oběť oslepí a potom ji zmrzačí nebo rovnou zavraždí. Co také používají, jsou výkonné průmyslové lasery. Takový průmyslový laser, když se vám zaměří do očí, což je taky velice mnohokrát a opakovaně zdokumentováno z těch posledních střetů ve Spojených státech, vám nenávratně poškodí vaše zrakové ústrojí. Je to stejně nebezpečná zbraň jako každá jiná, která vás může zmrzačit do konce života.

Přečtu ještě odůvodnění, tak jak je uvedeno v tom pozměňovacím návrhu: Ačkoliv proklamovaným cílem návrhu zákona je vytvoření nástrojů umožňujících postih skupin směřujících svou činnost proti právnímu řádu České republiky, znění - poprosím i své kolegy za sebou, děkuji (Reaguje na hovor ve vládní lavici.) - znění předkládaného návrhu opomíná některé významné aspekty problematiky. Prvotně je nutno uvést, že je-li záměrem předkladatelů postihnout veškeré takovéto skupiny, pak je nutné je definovat ve dvou rovinách, a to rovině skupiny ozbrojené a rovině skupiny ideologické. Pouze takto je možno účinně reagovat na vznik a existenci skupin fungujících na principu obcházení právního řádu, které směřují proti základním demokratickým principům a principům právního státu. Tomuto konceptu je pak přizpůsobeno navrhované znění § 1, jehož obsahem je specifický zákaz neregistrovaných ozbrojených skupin a skupin prosazujících ideologii hlásající ochotu použít násilí, směřujících svou činností proti právnímu řádu České republiky. Navrhované znění § 3 reflektuje vymezení skupin dle § 1 a stanovuje jednoznačný zákaz takovýchto skupin. Navrhovatel s ohledem na principy správního řízení navrhuje upustit od kumulativnosti parametrů ozbrojených skupin, tak jak byly předloženy navrhovatelem, když takto stanovená podmínka by fakticky znemožňovala postih širokého okruhu nebezpečných uskupení. Za podstatné je třeba považovat u těchto skupin jejich vymezení a směřování proti právnímu řádu České republiky. U změn navrhovaných v § 5 a § 21 je tímto sledováno zachování terminologie srozumitelné pro běžnou osobu. U změn navrhovaných v § 18 jsou v souvislosti s navrhovanými změnami § 1 a § 3 doplněny části na tato ustanovení navazující.

Náš další pozměňovací návrh pod číslem 6348 mění ustanovení § 1 a celkově vypouští zákaz ozbrojených skupin a dále upravuje výčet zbraní stejně jako předchozí návrh. Přečtu krátké odůvodnění. Ačkoliv název navrhovaného zákona zní Zákon o nakládání se zbraněmi, v některých případech ovlivňujících vnitřní pořádek nebo bezpečnost České republiky, předložené znění § 1 písm. a) a § 3 svým zaměřením směřuje proti neurčitě definovaným skupinám osob, kdy lze mít za to, že zvolené znění nereflektuje tu skutečnost, že postih skupin je již v současné právní úpravě vyřešen. V případě skupin existujících v režimu občanského zákoníku zákonodárce vymezil ustanovení § 145 zcela konkrétně formulované znaky odporující právnímu řádu České republiky a v návaznosti na ty dal soudům poměrně široký prostor pro zrušení takového uskupení. Rovněž normy přestupkového práva a trestního práva umožňují postihovat protiprávní jednání skupin i jednotlivců, vůči kterému návrh tohoto zákona směřuje. Z tohoto pohledu se pak navrhované znění jeví jako zcela nadbytečné. Navrhované znění naopak může vytvořit stav, kdy z důvodu neurčitosti ustanovení, v nichž jsou navrhovány změny či jejich vypuštění, bude předpis sloužit k zahajování řízení na základě nedůvodných domněnek či podezření, kdy tato řízení pak mohou sloužit k šikaně legitimních formálních i neformálních uskupení osob. V případě ustanovení § 2 je zcela na místě doplnit definici zbraní dle navrhovaného zákona také o skupinu zbraní, které nespadají do kategorie střelných, výbušných či pyrotechnických, když i skupina, jak je vidět z každodenních záběrů jak ze západní Evropy, tak ze Spojených států, i skupina ozbrojená jinými předměty může představovat významné bezpečnostní riziko. U změn navrhovaných v § 5 a § 21, nově označených jako § 4 a § 20, je tímto sledováno zachování terminologie srozumitelné pro běžnou osobu. U změny navrhované v § 18 nově označeném jako § 17 jsou v souvislosti s navrhovanými změnami, § 1 a § 3, vypuštěny části na tato ustanovení navazující.

Já bych vám chtěl poděkovat za pozornost, dámy a pánové. Chtěl bych opět tímto vyzvat své kolegy zejména v pravé části politického spektra, kteří se považují za obhájce tradičních konzervativních hodnot, kam patří přirozená lidská svoboda, aby si prostudovali prosím poctivě tyto návrhy a nezatěžovali náš právní řád a nezatěžovali naše občany dalšími zákony, které v nich vyvolají akorát pocity obav a strachu z toho, že nějaký zákon nebo nějakou normu poruší. Protože my se tady nebavíme o lidech, kteří jsou nelegálně vyzbrojeni. My se tady bavíme o lidech, kterým dal tento stát důvěru a dal jim zbrojní průkaz. My se bavíme o lidech, kteří splnili veškeré podmínky k tomu, aby s sebou mohli nosit zbraň. My se bavíme o lidech, kteří neporušují žádné předpisy o nakládání se zbraněmi. Ale na tyto lidi, kteří jsou poctiví a vše do puntíku plní, toto ustanovení zákona míří. Nemíří vůbec tím směrem, který je tady proklamován. Činnosti skupin, které budou směřovat proti právnímu řádu, proti svobodě, činnosti skupin, které jsou ochoty a už v minulosti ochotny byly a budou ochotny používat násilí, budou ochotny ničit majetek, budou ochotny způsobovat velké škody naší ekonomice, budou ochotny mrzačit a vraždit lidi, tak činnosti těchto skupin se tento zákon nedotkne ani trošičku. Takže vás prosím o poctivé nastudování těchto pozměňovacích návrhů a jejich případnou podporu. K těmto ustanovením nebo k těmto pozměňovacím návrhům se ještě přihlásím v podrobné rozpravě. Děkuji.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: PV

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Ministr Brabec: Nová zelená úsporám patří k nejefektivnějším a nejdostupnějším dotačním programům

22:45 Ministr Brabec: Nová zelená úsporám patří k nejefektivnějším a nejdostupnějším dotačním programům

Startuje nová etapa programu Nová zelená úsporám, za kombinaci opatření bonus až 200 000 Kč.