Vondráček (ANO): Svoboda slova je základem svobody vůbec

10.01.2023 19:02

Projev na 50. schůzi Poslanecké sněmovny dne 10. ledna 2023 k zákonu na boj s dezinformacemi.

Vondráček (ANO): Svoboda slova je základem svobody vůbec
Foto: Hans Štembera
Popisek: Radek Vondráček

Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Nemáme to nacvičené. S kolegou Nacherem to tak vyšlo, že vycházíme zrovna po sobě. Možná bych ještě reagoval na tu citaci pana doktora Prymuly. Já jsem nedávno četl na Twitteru takovou větu: Nemáte, prosím vás, někdo nějaké nové fake News? Ta stará se už všechna potvrdila. Takže žijeme opravdu v takovém složitém světě.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Samozřejmě nemám radost z toho, že vystupuji v 16.16 hodin, že už přede mnou několik jiných poslanců vlastně zmínilo toto téma. Přesto já k tomu nevystupuji poprvé. Já jsem také už v této věci interpeloval ministra vnitra. Rozhodně nejsem zdaleka tedy jediný poslanec, kterého to trápí a zdaleka nejsem jediný zástupce české společnosti, kterého znepokojují kroky vládní koalice v této oblasti. Možná jenom díky opravdu bezprostřednějším a zásadnějším tématům toto není mediální (téma) číslo jedna. Ale pro mě, zvláště možná v nějakém dlouhodobém horizontu, je to téma ze všech nejdůležitější. Jádrem těch obav v současné době se skutečně stává ten Krizový informační tým, který byl zbudován na Ministerstvu vnitra a legislativní návrhy, které snad unikly nebo neunikly, jsou oficiální, nejsou oficiální, ve kterých se hovoří o investicích v milionech, kdy snad se mají podporovat ta správná média 100 miliony, ty správné neziskovky 50 miliony. Za dalších 50 milionů se má kupovat nějaký veřejný mediální prostor. O tom více možná bude mluvit kolegyně Mračková Vildumetzová.

Já bych si možná jenom v rámci svého projevu vytáhl skutečně několik konkrétních bodů, několik konkrétních materiálů, které už vypadly z toho tak zvaného KRYTu a o kterých, myslím, že byste měli vědět. Já bych opravdu byl rád, kdybychom dokázali zařadit ten nový bod. Já jsem ho, paní místopředsedkyně, nazval v tom svém písemném podání "Návrat vládní propagandy a cenzury do České republiky". A mám tam navrženo, aby byl poté pevně zařazen zítra jako první bod. Já nechci, aby se to zařazovalo dnes. Chtěl bych, aby měli vládní zástupci možnost se připravit na toto téma, a ze všeho nejvíc bych chtěl, abychom skutečně o tom tématu začali diskutovat a aby se jednotlivé strany pětikoalice vymezily a jasně profilovaly, jak se k tomu staví. Protože od některých představitelů, například ODS, člověk slyší, že to nepodporují. Já nevím, jestli hnutí STAN to podporuje. Myslím, že bychom si konečně měli položit na stůl ty informace, kdo, jak, která strana se k tomu staví, a co si o tom občan má nebo může myslet.

Naše otázky jsou poměrně jednoduché a stručné. Kdo a kdy rozhodl vlastně o zřízení tohoto odboru na Ministerstvu vnitra? Jaké je jeho personální složení, toho KRYTu? Kolik lidí tam v současné době pracuje? Ti pracovníci jsou tam na plný pracovní úvazek nebo se jedná o nějaké externisty? Vztahuje se na ně zákon o státní službě či nikoliv? Jak byli vybíráni tito pracovníci, Kdo schvaluje ty jejich výstupy? Jak jsou účelně vynakládány veřejné prostředky v souvislosti s jejich činností? Které všechny oblasti oni sledují?

Domácí politiku, zahraniční politiku. Co vlastně představují ta jejich jednotlivá doporučení, která vám tady můžu ukázat, která jsem si dnes studoval? Jak se budou ta jednotlivá doporučení využívat? První rozpaky vzbudil materiál, který se jmenoval Radikalizace pracovníků státní a veřejné správy. Kde píše tento útvar, že by se měly zkoumat nálady mezi úřednictvem.

Já jsem na toto téma interpeloval pana ministra Rakušana. Myslím si, že ta jeho odpověď není hodna ministra, že neodpověděl v podstatě vůbec a neobsahovalo to žádnou faktickou informaci. Tam se teda píše o tom, že budou zkoumány názory státních zaměstnanců, kteří se radikalizují. A já bych teda chtěl vědět, jak budou, jak proběhlo to šetření? Už nějaké proběhlo a bylo to s jejich vědomím formou nějaké ankety nebo je to formou nějakého sledování? Je to v nějaké formě utajení nebo se zkoumá snad nějaká jejich korespondence nebo veřejná vystoupení? Už uplynul nějaký čas od té doby, co tenhleten materiál byl zveřejněn, tak mě by zajímaly odpovědi na tyto otázky. Je totiž opravdu krajně nešťastné, že se nikdo nezaobírá těmi formulacemi. Copak opravdu nikdo nechápe a nikomu nedochází, že jsou to krajně nešťastné formulace, které prostě jako kdyby vypadly z normalizačního slovníku nebo z činnosti Úřadu pro veřejnou osvětu, který měl pan ministr Emanuel Moravec za protektorátu? My jsme tady měli taky nějaký rozkaz ministra vnitra číslo 10 z roku 1975 o boji s vnitřním nepřítelem. A v rámci tohoto boje s vnitřním nepřítelem byla nasazena Státní bezpečnost. Do tohoto stadia jsme ještě nedospěli. Ale prosím vás, já nevím, jestli se tam angažují jenom nějací mladí lidé, třicátníci, kteří si nepamatují tu dobu a ten jazyk, který byl v té době používán. Copak opravdu nikdo nečetl George Orwella román 1984, kde, jak mi někdo napsal do mailu, to bylo míněno jako varování ne návod, tento román.

Symbolem se samozřejmě stala i ta naprosto nevhodná instalace na budově Ministerstva vnitra ze strany ministra. Já jsem si opravdu nemyslel, že se po 30 letech samostatné České republiky něčeho takového dožiju. Pan ministr nejprve mlžil, následně vyšlo najevo, že to byla právě práce tohoto KRITu, který byl původcem tohoto nápadu, a za, který jsme nakonec zaplatili 150 000 korun z veřejných prostředků. Nás proto zajímá, jak bude probíhat tento boj s dezinformacemi a jak bude placen? Protože tady jsem si našel dnešní rozhovor s panem Petrem Hanouskem, který je snad hlavou Krizového informačního týmu a ten tady uvádí, že KRIT je součástí celku, který je řízen z Úřadu vlády, kde vznikají na jednotlivých ministerstvech konkrétní oddělení, a my jsme jeho součástí, vysvětluje Petr Hanousek.

Tak prosím vás, kolik těch týmů je, na kterých ministerstvech jsou, o kolik lidí se jedná? Existuje nějaký finanční plán a existuje nějaká struktura toho všeho? A my se to teď postupně pokoutně dozvídáme jako opozice? My o těchhle záležitostech chceme diskutovat v rámci Poslanecké sněmovny. Považujeme to za důležité a já vás proto ještě jednou žádám o zařazení tohoto bodu.

Já bych na závěr svého vystoupení jenom pro vaši informaci, protože já si myslím, že většina z vás to nezná, upozornil na několik takových špeků z těch jednotlivých materiálů, které produkuje Krizový informační tým, neboli KRIT. Máme nové slovo. Jmenuje se narativ. Dneska se všecko schovává pod pojem narativ. Já jsem si našel plánovaný, je tady materiál Plánovaný převrat v Německu. A když si otevřete ten materiál, tak se dostanete do kapitoly Dlouhodobé prokremelské narativy. A v rámci těchto prokremelských dlouhodobých narativů se píše: Dezinformační nebo také kvazimediální scéna nese boj proti hybridním hrozbám, dezinformacím trestným činům z nenávisti a ve vybraných případech i terorismu velmi nelibě. Narativ, který je při komentování podobných státních aktivit šířen, je obvykle boj za svobodu slova a obecně boj proti nespravedlivému systému. Státní aktivity jsou označovány za potlačování ústavních svobod občanů a stát je srováván s předlistopadovou érou, popřípadě nacismem a fašismem.

Mě opravdu uráží, jestli mě někdo tady bude označovat, když bojuji za svobodu slova, že jsem uveden v kapitole Prokremelské aktivity a že jsem zde označován jako dezinformační nebo kvazimediální scéna. Já si myslím, že svoboda slova je základem svobody vůbec. Dokonce u spousty občanů svoboda slova a svoboda jako taková jedno jsou, že to nedokážou rozlišit. A skutečně bez svobody slova nikdy nemůžete dosáhnout svobody jako takové.

Mám tady, to musím dohledat, velice myslím pro vás zajímavou větu, která mě opravdu donutila až k přemýšlení, jestli je to vtip nebo je to na demisi vlády. Já vám to přečtu, je to z materiálu, který se týká nelegální migrace tak zvané nemo. A tam se píše: Média zatím nevěnují tématu pozornost, což dává prostor jej aktivně formovat a utvářet. Z důvodu zahlcení podstatnějšími otázkami se nedá čekat, že by jej masově v uvozovkách tlačili, ale nelze vyloučit, že jej zneužijí noviny a televize vlastněné nebo blízké hnutí ANO. A také dezinformační scéna.

Já se ptám, to si teda pan ministr vnitra pořídil celý odbor na to, který mu bude hlídat hnutí ANO, opoziční hnutí? Chápete vůbec, jaký skandální materiál to je? A je to černé na bílém a je to na stránkách Ministerstva vnitra. Takže pan ministr Rakušan si na nás pořídil odbor? A bude kontrolovat, která média jsou ta pravá. A ta asi ty peníze nedostanou, těch 100 milionů. A ty druhé, ty těch 100 milionů dostanou. A ta naprostá nerovnováha v tom mediálním prostoru má napomáhat vládní propagandě. A ten KRYT není nic jiného, než že nás má učit, co si máme myslet. KRYT třeba píše v materiálu k nelegální migraci: Nelze snadno zasadit do předpřipraveného narativu, že za válku, světové i domácí problémy může Putin.

Jinými slovy, tady tím se právě snaží do toho narativu zařadit všechno. A samozřejmě za veškeré naše problémy opravdu nemůže Vladimir Putin. Za Green Deal nemůže Vladimir Putin. Za zpoždění se všemi opatřeními proti drahým energiím opravdu nemůže Vladimir Putin. Nicméně tady se vytváří manuál, co mají vládní politici říkat a co si mají lidé myslet. A když to budou třeba zaměstnanci státní správy, tak s nimi bude zahájen dialog, aby se náhodou neradikalizovali a aby si nemysleli něco, co si myslet nemají.

Opravdu vám to nepřipomíná doby dávno minulé?

Já bych ještě chtěl trošku upřít pozornost na tu normalizační rétoriku, protože ona v tom opravdu je. Tady se třeba píše, že v rámci toho návrhu té nové legislativy: Cenzuru neděláme, jen omezujeme přístup a dosah. (Smích a potlesk z lavic ANO.) Omezení nebude spočívat ve výmazu obsahu či například zrušení domény, ale pouze v omezení či ztížení přístupu k němu. I kvantitativní omezení dosahu však může být efektivní z hlediska prevence manipulace veřejnosti dezinformacemi, respektive válečnou propagandou. Nedojde tím zároveň k absolutnímu popření daného práva vytvářet informace, šířit je a tak dále. Pouze je omezen dosah, na který samotný nárok není.

Jinými slovy, tím se vysvětluje, že vlastně komunisté v sedmdesátých letech cenzuru neprováděli. Oni nám jen odpírali k určitým informacím přístup a jejich autorům omezovali dosah. Takže to vlastně není určitě cenzura. Myslím si, že ten samotný návrh toho zákona je nejdůležitější součást mozaiky. A já nechápu, proč to není předmětem nějaké širší diskuse, proč je obcházen Parlament. A já vlastně ani nevím a rád bych to slyšel v té diskusi, kterou doufám připustíte z úst ministra vnitra, jestli to byl nějaký řízený únik, nebo to opravdu ten KRYT ani není schopen udržet v nějakém diskrétním režimu, nebo jak to vlastně... V KRYTu, ano, dobře. (Reaguje na reakci z místa.)

Takže já bych opravdu chtěl slyšet od jednotlivých stran pětikoalice, ať se k tomuto materiálu jednoznačně vymezí, ať nám řeknou, k čemu ten kryt má sloužit, čeho je vlastně součástí, když jednotlivá oddělení mají vznikat na všech ministerstvech, minimálně na těch silových. A opravdu tady poukazuji na to, že se dostáváme do bezprecedentní situace, kterou tato republika od roku 89 nezažila. Trápí mě to, budu o tomto tématu diskutovat i nadále, nenechám ho být. Ale je jenom na vás, představitelé vládní koalice, zda se dokážete tady před nás postavit a odpovídat nám na naše otázky, nebo jestli paradoxně ještě přispějete k té dezinformační scéně, jak vy říkáte. Protože tím, že mlčíte, mlžíte, odmítáte nám zařadit ty body, tak těm jednotlivým fámám akorát pomáháte a k nim přispíváte. Děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců ANO.)

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: PV

FactChecking BETA

Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.

Přezkoumat


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Vích (SPD): Fialova vláda pokulhává jak v důchodech, tak v rodinné politice

9:09 Vích (SPD): Fialova vláda pokulhává jak v důchodech, tak v rodinné politice

Jedna politická bitva se přehnala, druhá nás nejspíš čeká. Jde opět o důchody, kterým se všechny vlá…