Žatecká (ČSSD): Ohlédnutí za událostmi roku 2017 a plány na rok letošní

25.02.2018 21:37

Již druhým rokem po sobě proběhlo setkání starostky města Romany Žatecké s partnery města – se sponzory, spolky, s příspěvkovými organizacemi města, firmami, které v České Lípě působí a téma bylo jediné – ohlédnutí za událostmi roku 2017 a plány na rok letošní. „Loni jsme se setkali poprvé, abychom zhodnotili rok, který právě uplynul, a řekli si, co město Česká Lípa připravuje pro rok, který právě začíná. Považuji za svoji povinnost složit vám, veřejnosti a partnerům města, každoročně účty roku minulého a informovat vás o příležitostech roku nadcházejícího,“ uvedla v úvodu Romana Žatecká a poté již odprezentovala rok 2017 a vizi 2018.

Žatecká (ČSSD): Ohlédnutí za událostmi roku 2017 a plány na rok letošní
Foto: archiv starostky
Popisek: starostka České Lípy Romana Žatecká (ČSSD)
reklama

Rok 2017:

Vážené dámy, vážení pánové, vážení hosté,

loni jsme se setkali poprvé, abychom zhodnotili rok, který právě uplynul, a řekli si, co město Česká Lípa připravuje pro rok, který právě začíná. Považuji za svoji povinnost složit vám, veřejnosti a partnerům města, každoročně účty roku minulého a informovat vás o příležitostech roku nadcházejícího.

Mimochodem, inspirovala jsem se v partnerském města Mittweida, kde se takové veřejné účty skládají už pár let a je to pro městečko se 14 tisíci obyvateli vždy významná událost – v posledních dvou letech na nich zní i uznalá slova za spolupráci s městem Česká Lípa, to jistě stojí i dnes tady za zmínku.

Letos jsem záměrně zvolila za den našeho setkání 20. únor, Světový den sociální spravedlnosti. I my v České Lípě jsme v loňském roce princip rovnosti, solidarity a vzájemného respektování uplatňovali hlavně v oblasti sociální, když jsme zcela měnili pravidla financování sociálních služeb pro občany našeho města tak, abychom pro ně zajistili všechny sociální služby, které potřebují. Odmítli jsme populistickou finanční podporu těm, kdo na nás tlačili přes omezení svých služeb pro Českolipany a zvolili jsme systémovou podporu pro všechny, kdo měli stejné finanční problémy. Cestu trnitější, pracnější, s větší zátěží rozpočtu města – ale spravedlivou a rovnou, kdy podporujeme sociální služby celého spektra potřeb našich obyvatel, nikoli jen rodiče dětí s poruchou autistického spektra. Z rozpočtu tedy do sociální oblasti nakonec odplynulo o téměř 4,5 milionu korun víc než v roce 2016 a v roce letošním to bude o 9 milionů více.

Princip vzájemného respektování uplatňujeme i v dopravní obslužnosti, kdy k okrajovým částem města přistupujeme s respektováním specifických potřeb těchto částí, a také při projektech, které se týkají regenerace našeho největšího sídliště Špičák, kdy musíme stále ladit názory na potřebu zeleně, parkování a bezpečnosti různých skupin obyvatel sídliště. Říká se tisíc lidí, tisíc názorů – a je to pravda – ale vždycky chceme dojít k oboustranně akceptovatelnému kompromisu. Začněme ale naší vizí, připomenu ji: Česká Lípa bude městem příležitostí pro každého. Pro mladé lidi, rodiny s dětmi i seniory.

Hospodaření města
Hospodaření města pozitivně ovlivnil příznivý vývoj české ekonomiky, město získalo na daňových příjmech o 47 mil. Kč víc. Neprojedli jsme je – rok 2017 skončíme pravděpodobně s přebytkem 90 milionů korun. Příjmy města byly 714 milionů korun, výdaje 624 milionů korun. Přebytek našeho hospodaření navrhnu zastupitelstvu uspořit, tedy přesunout do Investičního fondu, jak už se v posledních 3 letech stalo dobrým zvykem. V něm mělo město Česká Lípa ke konci roku 2017 celkem 375 milionu korun, které jsme si od roku 2015 šetřili z přebytků hospodaření a získaných dotací. Navíc: Jsme dobří hospodáři – a potvrdila to loni i ratingová agentura Moody´s, když městu Česká Lípa udělila vysoce prestižní ocenění za hospodaření a zvýšení ratingu odůvodnila velmi dobrým hospodařením města, jeho nadprůměrnými přebytky a dlouhodobě klesající zadlužeností.

Mateřské a základní školy:
Mateřské a základní školy jsme postupně opravovali s cílem mít budovy pokud možno bez úniku tepla, bez prosakujících střech, moderně vybavené. Dokončili jsme rekonstrukci MŠ v Dolní Libchavě, dále zásadní rekonstrukcí prošlo školní hřiště a rozvody vzduchotechniky v ZŠ na Severu, pod Holým vrchem jsme rekonstruovali pavilon D pro děti s různými druhy handicapů. Tady ještě pokračujeme přípravou rekonstrukce pavilonu F a statickým zajištěním a opravou atria v ZŠ Jižní. Začali jsme stavět moderní školní hřiště na Slovance a další připravujeme pro ZŠ Tyršova, kde jsme loni kompletně opravili střechu. Zatím jsme neuzavřeli jednání o způsobu zateplení školek Východní a Výsluní a čeká nás také zásadní rozhodnutí o budoucí podobě stavebně naprosto nevyhovující MŠ na Severu.

Sport a rekreace:
Nadále oživujeme areál v Dubici – vodní atrakce pro děti jsou hotové, pokračujeme ve stavbě lanového centra. V roce 2017 pokračovala stavba venkovního bazénu u Sportareálu složitým odvolacím procesem stavebního povolení a vyhlásili jsme soutěž na dodavatele stavby.

Regenerace sídlišť:
Máme hotové úpravy Žitavské ulice u gymnázia na Špičáku, dokončili jsme chodníky, osvětlení a pokračovali v lokalitě Budyšínská, Zhořelecká, Žitavská, Bardějovská a připravili si lokalitu Vladimírská. Cíle regenerace stanovili obyvatelé této části města, ti preferovali nová parkovací místa a zeleň. Zároveň jsme začali připravovat regeneraci dalšího sídliště, a to Holého Vrchu, včetně zcela samostatně vedené komunikace.

Doprava:
Prodloužili jsme Wedrichovu ulici, rekonstruovali silnici v Dobranově. Stále se nedaří dohoda s ČD u budoucího výstupu z podchodu na nádraží ČD, majetková jednání jsou zdlouhavá. Na Svárově jsme začali připravovat rekonstrukci křižovatky Českých bratří – Nebeského – U Rybníčku.

Obchvat města:
V roce 2017 stále město postrádalo obchvat, od kterého se očekává úleva pro životní prostředí ve městě a dopravě na I/9, která vede městem a významně obtěžuje obyvatele na Severu a v lokalitě U Kola. Poslední informace z pravidelných informační schůzek s ŘSD očekávají získání pravomocného územního rozhodnutí pro část I/9 Dubice - Dolní Libchava ( Sosnová - II/262 ) v příštím roce a pak zahájení výkupů potřebných pozemků. V části I/9 Nový Bor – Libchava loni proběhlo zjišťovací řízení s výsledkem, že není nutná nová E.I.A., ale vyplynuly nové podmínky, které musí být zapracované do dokumentace = proto se musí zpracovat aktualizace dokumentace pro územní rozhodnutí.

Tři možnosti řešení městské hromadné dopravy v České Lípě od 1. ledna 2019 projednávali zastupitelé v průběhu celého roku. Podporu pro další rozpracování nakonec získala varianta vytvoření společného městského dopravního podniku se současným dopravcem a varianta výběru dodavatele z veřejné soutěže. Varianta společného podniku se nám jevila jako zajímavá proto, že ve společném podniku můžeme využít know how zavedeného dopravce a jeho vozový park, a přitom ovlivňovat cenu, kterou za dopravu ve městě zaplatíme. V průběhu projednávání byla vyloučena cesta zřídit vlastní dopravní podnik města.

Bydlení:
Vyměnili jsme okna v bytovém objektu Dubická (parlament), opravili 15 městských bytů. Velkou stavbou pak bylo zahájení regenerace bytového domu v ulici Komenského na Ladech – zateplení, výměna oken, rekonstrukce přízemních nevyužívaných prostor tak, jak si to v rozsáhlých diskuzích přáli obyvatelé domu.

Veřejné osvětlení
jsme rozšířili do dalších lokalit města – na Lada, do Manušic, ul. Okružní, ul. Lužická. Nasvětlili jsme další přechody pro chodce (ulice Českokamenická, Havířská, Liberecká, Mariánská, 2x Okružní, Pivovarská, Zhořelecká).

Dětská hřiště
Doplnili jsme nové herní prvky na dětských hřištích ve Větrné ul. a ulici 28. října, postavili nové hřiště pro děti v Dolní Libchavě, v Častolovicích.

Zvlášť chci zmínit přístup k opravám drobných památek

  • Mohauptovu kašnu v parku jsme nechali vyčistit a vyměnit poškozené desky. Zrestaurovali jsme křížky v Dolní Libchavě, Častolovicích, u Žizníkova, u hlavní silnice Česká Lípa – Dobranov, také kapli u kostela Povýšení sv. kříže (kulturní památka) a Boží muka na Svárově (kulturní památka).
  • Nejkrásnější budova města, secesní Unionka, dostala nové nájemce a nové využití. Přísné výběrové řízení hodnotilo dvě jasná kritéria: atraktivita návrhu budoucí podoby a využití prostoru a výši nabízeného ročního nájemného. V přízemí bude i nadále kavárna a cukrárna, patro ožilo hudebními a společenskými akcemi.

Opravovali jsme průběžně asi cca 25 000 m2 komunikací a chodníků, starali se o 138 hektarů zelených ploch, kdy jsme pro nekvalitně provedenou seč dali výpověď firmě, která zakázku na údržbu zeleně vysoutěžila a veřejnou zakázku jsme vypsali znovu pro rok 2018. Pro vánoční strom jsme na náměstí vybudovali nové, bezpečnější usazení. Přehodnocujeme na základě opakovaných stížností občanů z celého města nedostatečný počet a umístění přechodů pro chodce v některých částech města (Kopeček).

Otevřeli jsme znovu projekt rekonstrukce KD Crystal, jehož druhou verzi stále považujeme za kompromisní vzhledem k novým perspektivám tohoto objektu a trendům.

Akutní potřeba řešit stav Jiráskova divadla a Městské knihovny nás loni vedly k otevření konzultací se skupinou architektů. Zúčastnili se jich pánové Jiří Suchomel, Adam Rujbr, Jiří Janďourek a Miroslav Pavljuk. Jejich doporučení směřovala k přehodnocení umístění knihovny, nový záměr je ji vybudovat v proluce Jeřábkova náměstí, tzv. objektu Tilie a budeme ji řešit veřejnou architektonickou soutěží a v obnovení projektu rekonstrukce stávajícího divadla. Stejně tak hledalo město budoucí využití pro tzv. Kounicův dům, vyhořelý objekt v Berkově ulici. Majitel ho nabídl městu ke koupi za odhadní cenu 6,9 mil. korun (po několika jednáních byla majitelem odsouhlasena cena 4,9 milionu korun).

Životní prostředí:
Ve spolupráci s Městskou policií musím konstatovat, že zcela samostatně zvládáme péči o zatoulaná a opuštěná zvířata nalezená na území města, zejména díky 5 záchytným kotcům ve Staré Lípě. Po výpovědi smlouvy o spolupráci ze strany útulku v Dobranově začalo město na konci roku město využívat služby útulků BONA v Kozlech a v Děčíně a ukazuje se, že jsou tyto kapacity zřejmě zcela dostačující a nebude nutné budovat vlastní útulek.
V roce 2017 se město Česká Lípa přidalo k tradičnímu Dni Země a podpořilo celosvětovou akci „Ukliďme Česko, ukliďme svět“.
Svoz bioodpadu byl rozšířen do dalších částí města, a to na Stará Lada a do Lužické ulice.
Záchrana klasických odrůd stromů byla jedním z motivů pokračování výsadby třešňové aleje v domkářské čtvrti v Dolní Libchavě, a to z iniciativy Výboru životní prostředí.

Stavební úřad, územní plán:
Nová odbavovací hala nádraží ČD akcelerovala potřebu vyjasnit rozvoj oblasti tzv. přednádraží včetně bývalého městského nádraží (územní studie č. 6 a č. 7 navrhly možnosti řešení). Po otevření nové odbavovací haly ČD zřetelně vystoupila potřeba moderního dopravního terminálu v této oblasti, který bude řešit jak vlakovou, tak autobusovou dopravu, místní i dálkovou, ve vazbě na parkovací plochy, komunikace a další služby. Proto se v průběhu roku pracovalo na územních studií přednádraží a okolí městského nádraží.
Územní plán města schválený zastupiteli v roce 2013 procházel průběžnými dílčími změnami. Bylo stavebně povoleno, případně kolaudováno několik velkých staveb, které mohou mít zásadní vliv na rozvoj města a také zaměstnanosti - např. zahájení provozu nové haly firmy Docter Optics s.r.o. další objekty ve Fehreru, v Bombardieru, Modusu a ve Festu. Povolení získaly i stavební úpravy (zejména zateplení, úpravy vstupů, výtahy a zasklení lodžií) cca 30 bytových domů s 670 bytových jednotek na sídlištích v České Lípě.

Sociální oblast:
V průběhu roku uvolnili zastupitelé téměř 1,3 milionu Kč nad rámec dotačního programu na dofinancování registrovaných sociálních služeb poskytovaných na území České Lípy, a to těm, které byly pro ně klíčové. Příspěvek získala protidrogová služba, Azylový dům Jonáš, bydlení pro osoby s mentálním postižením, služby osobní asistence, péče o dlouhodobě nemocné, potřebné služby pro rodiče autistických dětí.

Správní agenda:
Městský úřad vydal za loňský rok 12 555 nových občanských průkazů, 5 029 cestovních pasů a 7 016 řidičských průkazů. Konalo se 136 svatebních obřadů a bylo uvítáno 241 občánků. Bylo řešeno 1632 přestupků v dopravě a 897 přestupků proti veřejnému pořádku, občanskému soužití a majetku. V průběhu roku bylo v dopravě uloženo ve správním řízení pokut za více než 5,5 milionu korun a ve správním řízení za přestupy proti veřejnému pořádku za téměř 346 tisíc korun. V blokovém řízení uloženy pokuty za 56 400 korun. V průběhu roku byly opakovaně upravovány úřední hodiny tak, aby umožnily odbavit větší počet žadatelů.

Cestovní ruch:
Po téměř půlročním setkávání odborníků a zástupců z oblasti cestovního ruchu schválili zastupitelé Hlavní směry rozvoje cestovního ruchu v České Lípě s vazbou na okolí, která zcela nově definuje cíle i úkoly pro město samotné i širší Českolipsko. Následně zastupitelé souhlasili se zřízením Regionálního turistického informačního centra v České Lípě počínaje rokem 2018. To bude prezentovat nejen turistické cíle České Lípy, ale spolupracovat i s okolními regiony a řídit rozvoj širšího území. Cílem je opětovné oživení cestovního ruchu a turismu ve městě a okolí.
Česká Lípa se připojila do skupiny 43 progresivních měst, která nabízejí moderní a pohodlný způsob, jak si ve městě naplánovat návštěvu nebo získat důležité informace z městského úřadu díky mobilní aplikaci inCity. S chytrým telefonem se turista zorientuje v České Lípě lépe než s mapou.

Přeshraniční spolupráce:
Město pokračovalo v úzkých kontaktech a inspirací mezi partnerskými městy (Mittweida, Boleslawiec, Bardějov, Užhorod) a rozvíjela se zároveň jednání o partnerství se Žitavou. Vzájemné návštěvy, spolupráce na přeshraničních projektech, sdílení zkušeností i zážitků, to byly hlavní aktivity roku. Občanům České Lípy umožnilo město poznat Mittweidu a Boleslawiec a úspěšně realizovalo výměnné projekty sportovců a seniorů. Zejména Mittweida opakovaně oceňovala setkávání seniorů.

Veřejné akce:
Akce pro veřejnost podporovalo město Česká Lípa prostřednictvím dotačních programů a darů. Některé ale organizovalo, například již zavedené Městské slavnosti nebo Reprezentační ples města. Pokračovalo v rozvíjení tradice Stavění máje na náměstí TGM a čtyřtýdenního adventu, který vyvrcholil videomappingovým představením k 680 letům od první písemné zmínky o městě.
Pro sportovní veřejnost město připravilo den plný pohybu, a to druhý ročník City Cross Run and Walk s podtitulem Běhej městem, a přesto přírodou. Dětem bylo určeno putování městem po setmění, kdy se představovaly historické osobnosti a zajímavá místa.
Pietními akty si zástupci města společně se spolky a historiky připomínaly historické okamžiky.
Sportovních, kulturních, tanečních, vzdělávacích a jiných aktivit ve městě výrazně přibylo, a to mj. i díky silnější dotační podpoře. Ta se soustřeďovala poprvé i na vzdělávání seniorů, zejména na výuku práce na PC a s internetem.
Významným kulturním svátkem byl koncert ke Dni české státnosti, který byl také oslavou 20. výročí založení Severočeského filharmonického sboru. Ten uvedl v kostele Narození Panny Marie Dvořákovo oratorium Svatá Ludmila pro sóla, sbor a orchestr na text Jaroslava Vrchlického.
Město vydalo první a mimořádnou emisi pamětních medailí k 680. výročí první doložené písemné zmínky o České Lípě, několik kusů její tombakové verze bylo určeno pro prodej sběratelům, patriotům či turistům.
Zájem veřejnosti upoutala nová vyhlídka na město na Velké Hůrce. Jednoduchou dřevěnou konstrukci realizovaly Městské lesy.

Dotace
Město poskytlo dotace na výstavbu domácích čističek odpadních vod v celkové výši 756.344,- Kč (9 příspěvků), na individuální dotace v celkové výši 525.000,- Kč (TJ Loko). V dotačních programech zastupitelé rozdělili téměř 22 milionů korun do různých oblastí – podporovali jsme sportování dětí i dospělých, handicapovaných i neregistrovaných, kulturu, péči o památky, sociální aktivity, vzdělávání, životní prostředí i talenty.

Školy, školky:
Město je zřizovatelem 9 základních a 8 mateřských škol, také ZUŠ a DDM Libertin. Kromě investic do školských objektů směřovala iniciativa a podpora města také na projekty související s aktivitou Šikovné ruce. Spoluprací s Okresní hospodářskou komorou se daří propojovat potřeby základních i středních škol a místních zaměstnavatelů v různých akcích, na kterých se podílel i Svaz průmyslu a dopravy. Cílem bylo podpořit pozitivní vnímání lidské šikovnosti a manuální zručnosti.
Školní bufety se od počátku roku bez větších obtíží přizpůsobily omezení nabídky sladkých, slaných a tučných jídel podle tzv. „pamlskové“ vyhlášky a nabídly nově dětem sortiment nových, zdravějších svačin a nápojů.

Městský úřad:
Městský úřad zajišťoval servis pro občany města v celkovém počtu 210 zaměstnanců. Všichni byli na pracovní pozice vybíráni v rámci výběrových řízení. Dlouhodobě obtížně úřad obsazoval pozice právník, referent sociálně-právní ochrany, sociální kurátor, investiční technik a referent územního plánování. Organizační změny reagovaly na nutnost posílení pracovišť odboru technické správy majetku, odboru rozvoje, majetku a investic a živnostenského úřadu.
Do úklidu a čištění městských komunikací a veřejných ploch včetně základního ošetřování městské zeleně, ale také dětských hřišť, laviček nebo zastávek MHD bylo zapojeno i šedesát pracovníků veřejně prospěšných prací a čtyři jejich koordinátoři.

Městská policie:
Městská policie zajišťovala veřejný pořádek ve městě v počtu 32 strážníků, 4 asistentů prevence kriminality a 6 občanských zaměstnanců. Skupinu asistentů prevence kriminality jsme po dobrých zkušenostech s prací zejména v sociálně vyloučených lokalitách posílili o 2 zaměstnance na celkem 4. Město vyhovělo požadavku občanů a rozšířilo také kamerový systém o 2 nové pevné body (Heroutova, Sluneční) 42 a 1 mobilní kamerový bod. Strážníci kromě svých stálých úkolů věnovali prevenci kriminality a rozšířili přednáškovou činnost určenou pro školy a seniory.

Čestný občan města:
Za celoživotní vědeckou a výzkumnou práci a její praktické využití v mezinárodním měřítku udělili zastupitelé čestné občanství Ing. Luboši Novákovi, CSc. Stal se tak osmým čestným občanem v novodobé historii České Lípy.

Zdraví, zdravotnictví:
Město počátkem roku veřejně deklarovalo ochotu pomoci Nemocnici s poliklinikou, a.s., v České Lípě, protože vnímá až kritickou situaci v poskytování zdravotní péče pro občany města. Do vyjasnění záměrů Libereckého kraje s nemocnicemi v jeho vlastnictví (kam patří i českolipská NsP) však nebude usilovat o majetkový vstup. Zastupitelé se shodli, že pomoc města může mít například podobu finanční spoluúčasti na nákupu konkrétního přístrojového vybavení jako doposud a počítají i se stipendijním programem pro stabilizaci lékařů ve městě.

Romana Žatecká
starostka města

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama
autor: PV
reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Vinklátová (SLK): Regionální výrobci jsou pilní jako včelky

21:15 Vinklátová (SLK): Regionální výrobci jsou pilní jako včelky

Blíží se Vánoce a s nimi i výroba perníčků, vánočního cukroví, pití čaje nebo punče a zapalování sví…