Zlínský (SPD): Potřebujeme americkou základnu na svém území?

11.04.2022 9:45 | Tisková zpráva

Současná vláda (stejně jako všechny minulé polistopadové) usnula na vavřínech pofidérního bezpečí pod pláštíkem bezpečnostního krytí prostřednictvím NATO a EU.

Zlínský (SPD): Potřebujeme americkou základnu na svém území?
Foto: Daniela Černá
Popisek: Vladimír Zlínský

Představitelé těchto našich vlád vůbec nereflektovali a nereflektují změnu globální mocenské struktury provázené zrychlujícím se zhoršováním bezpečnostní situace v našem okolí i celosvětově. Uvěřili pochybnému termínu o konci dějin a o nastávajícím totálním vítězství tzv. liberální demokracie, který ve své stejnojmenné knize zkoncipoval Francis Fukuyama. Poslední války byly brány jako konečné předsmrtné záchvěvy starých nebezpečných časů potvrzující výjimku z pravidla, že bezpečnost našeho území je v dohledné budoucnosti jednoznačně zaručena. Naše armáda byla zkonstruována jako pomocný expediční sbor na řešení těchto anomálií a nikoli na obranu našeho území. Kdo by na nás přece útočil, když máme kolem sebe samé přátele? Ti, kdo tuto politiku prosazovali, buď absolutně neznali světové a evropské dějiny, nebo podlehli podsouvaným klamům či záměrně zanedbávali nebo zanedbávají možná hrozící nebezpečí.

Tato nebezpečí nejsou jenom vojenská, taktéž jsou zdravotnická či jiná přírodní nebo civilizační. Tak to vždy v dějinách přírody i lidstva bylo, a tyto nepříznivé situace či katastrofy zásadním způsobem ovlivňovaly běh dějin nezávisle na přání politiků či obyvatel, jak bylo zformulováno v teorii přerušovaných rovnováh americkým paleontologem Stephenem Jay Gouldem. Každý odpovědný politik či řídící pracovník je přímo povinen se na tyto situace připravovat a pokud tak nečiní, zpronevěřuje se svému poslání a má se mu na základě toho dostat patřičného ocenění. Slibování „opia“ zaručených lepších zítřků pro všechny, bez upozornění na možná rizika v budoucnu a tím popření nutnosti základní přípravy k odolávání těmto rizikům, jeví se mně z tohoto pohledu (mírně řečeno) nezodpovědné.

Zúčtování přijde dříve či později, pokud nedojde k rychlé, správné a účinné reflexi změněného bezpečnostního paradigmatu. Nakonec to bylo patrné na pandemii onemocnění Covid 19 (i přes její poměrnou mírnost vzhledem k minulým pandemiím), kterou přece nikdo z politiků nemohl čekat. A to i přesto to, že někteří odborníci na nebezpečí pandemie vážného akutního respiračního onemocnění upozorňovali dlouho před jejím vypuknutím. Jaksi se zapomnělo, že lidské dějiny jsou plné pandemických událostí a že tyto zásadním způsobem ovlivňovaly předchozí dějinný vývoj. Nemístné sebevědomí a malá pokora před možnostmi a složitostí přírody jsou přímou cestou k dalším katastrofám lidských společností, které bohužel vládnou nyní nevídanými prostředky a nástroji, jak přírodní procesy ovlivňovat, aniž by je plně chápaly.

Minulé dějiny i současný vývoj ve světě jednoznačně ukazují, že trvalý mír, prosperita a blahobyt nikdy nemohou trvat věčně a krizové situace s poklesem komplexity společenských systémů jsou integrální neoddělitelnou součástí jejich další progrese (prostřednictvím adaptace) či zániku s jejich nahrazením systémem novým, lépe přizpůsobeným novým podmínkám. Proto vyzývám všechny naše odpovědné politiky vzhledem ke skokově zhoršené společenské a bezpečnostní situaci, aby podnikli náležité kroky, které nám umožní se s podobnými situacemi vypořádat. Místo prázdných floskulí by měla naše vláda a náš parlament přijmout konkrétní opatření, které zvýší celkovou odolnost a obranyschopnost naší společnosti směrem k možným hrozbám blízké i vzdálenější budoucnosti. Je třeba zaměřit svůj zrak, kromě jedním východním směrem, i do širší oblasti a trochu zapojit i představivost, která mnoha politikům na rozdíl od skvělé výřečnosti asi chybí a dovést do možných důsledků vývojové trendy, včetně populačních.

V našem okolí kromě nestability z východu, lze podobné trendy očekávat i z jihu, kde pravděpodobně poroste dominance Turecka a na něho napojených turkických států a etnik. Z jihu lze očekávat možnou migrační megavlnu, pokud nastane v populačně produktivní oblasti Afriky a středního Východu hladomor či rozsáhlá válka. Na západě dojde během dohledné doby k postupné změně populační, kdy se původní evropská populace zmenší a populace migrantů (zvláště islámská) nabudou na množství a tím i síle, a to může způsobit chaos a války i na naší západní hranici. Dále nesmíme zapomínat i na nové formy hybridních válek, které mohou vyústit do rozsáhlého blackoutu či smrtící etnicky zacílené pandemie, nárůstu závažných chorob včetně zhoubných či negativnímu ovlivnění plodnosti a myšlenkové a intelektuální výkonnosti populace podvratnými akcemi prostřednictvím biozbraní, které lze již v současné době vyrobit nebo bude možné v blízké budoucnosti s velkou pravděpodobností zkonstruovat, a které budou těžce detekovatelné jako nepřátelský útok. O možnosti celosvětové jaderné katastrofy raději nebudu ani mluvit, ale musíme brát v úvahu i přípravu na omezenou jadernou válku nebo havárii jaderného zařízení a být připraveni, jak na tuto situaci reagovat.

Tento článek je staršího data a je dostupný pouze pro předplatitele. Předplatné můžete vyzkoušet zdarma, nebo zakoupit, zde:

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

reklama

autor: PV

Mgr. Aleš Dufek byl položen dotaz

Uznáváte, že nedostatečně řešíte problémy, které trápí většinu z nás?

Pane Dufku, teď jsem si přečetl tento váš komentář nebo jak to nazvat - https://www.parlamentnilisty.cz/politika/politici-volicum/Dufek-KDU-CSL-Volici-maji-tendenci-se-vymezovat-proti-vladnouci-garniture-756812. Uvádíte v něm, že úspěšná strana bude ta, která dokáže vyřešit reálné problémy lidí - na...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Rozvoral (SPD): Požadujeme od státu větší ochranu všech slušných a pracujících občanů

22:01 Rozvoral (SPD): Požadujeme od státu větší ochranu všech slušných a pracujících občanů

Česká tisková kancelář tento týden zveřejnila výsledky průzkumu agentury STEM, ze kterého vyplývá, ž…