Zlínský (SPD): Společnost se propadá do stadia chronické degenerace svobod a demokracie

02.02.2022 0:10

Projev na 8. schůzi Poslanecké sněmovny 1. února 2022 k novele pandemického zákona

Zlínský (SPD): Společnost se propadá do stadia chronické degenerace svobod a demokracie
Foto: Daniela Černá
Popisek: Vladimír Zlínský

Vážené kolegyně, kolegové, zbytky vlády, paní ministryně,

jsem také přesvědčen, že podmínka mimořádných okolností v § 99 odst. 1 zákona číslo 90/195 Sb., k vyhlášení stavu legislativní nouze, jak zde zmínili mí předřečníci, není v případě novely pandemického zákona splněna. Předpokládaná novela, jak vyplývá z důvodové zprávy, vychází zejména z předchozí epidemiologické situace a pracuje s variantou delta, i když u nás jakož i v celé Evropě převažuje varianta koronaviru omikron, která má jednoznačně menší patogenitu a se svým průběhem u většiny nakažených je srovnatelná s chřipkovým onemocněním a tedy nevyžaduje taková tvrdá plošná opatření.

Na druhou stranu účinnost těchto opatření čelit předchozímu šíření viru SARS-CoV-2 se jeví retrospektivně jako velmi pochybná, což dokazuje mnoho zahraničních studií, jejichž seznam uveřejnil na stránkách Brainstorm Institute klinický epidemiolog, specialista na vědeckou metodiku, poradce v oblasti na důkazech založeného medicínského výzkumu, absolvent oxfordské university doktor Paul Alexander. Zeptal bych se našich vládních představitelů: Proč chcete, abychom tak důležitou novelu zákona projednali v takovém spěchu? To, že platnost pandemického zákona skončí 28. 2. 2022 bylo známo celou dobu. To, že pandemie covid-19 neskončí k tomuto datu, se dalo předpokládat s velkou pravděpodobností na základě průběhu předchozích vln covid-19 a na základě informací, jakým způsobem probíhala pandemie v zahraničí. A tato nová vláda měla dost velký časový prostor pro to, podat tuto novelu včas, abychom ji mohli projednat v řádném nebo mírně zkráceném termínu.

Nejsme ani v situaci, kdy by hrozilo, že se stav epidemie v brzké době rapidně nepříznivě změní. Spíše se dá očekávat, jak predikují mnozí naši odborníci, pokles počtu pozitivně testovaných a nemocných ve velmi brzké době. I nyní je dost času, abychom mohli o zákonu rozhodnout ve zkráceném řízení patnácti dní, protože jsem přesvědčen, že o této novele je třeba dále diskutovat díky vaší nečinnosti jen poměrně krátkou dobu. Vaše snaha o urychlené schválení tohoto zákona vyvolává velké pochybnosti v podstatné části naší společnosti a zvyšuje již tak mimořádné celospolečenské napětí a rozpory. Je důvodem vašeho těžko pochopitelného tlaku, aby tato napjatá struna praskla a mohli jste protlačit další zákony, které budou směřovat ke kompletnímu zavedení totalitních praktik a represívního režimu.

Naše společnost se pomalu ale v současné době stále rychleji propadá do stadia chronické degenerace našich svobod a demokracie. V listopadu 1989 vyšla řada lidí do ulic a zvonili klíči v naději, že se prozvoní do lepší, svobodné společnosti, kde budou moci svobodně vyjádřit své názory, kde nebudou muset mluvit jinak doma a jinak na veřejnosti. A mnozí uvěřili i tomu, že pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí. A přiznám se i včetně mě. Jenže místo toho jsme se prozvonili v současné době do společenské situace, kdy arogance moci dosahuje neuvěřitelných dimenzí. Kdy bílá je špatná a černá je zakázané slovo. Když se překrucují dějiny a chystá se zákon, na jehož základě některé jiné než schvalované informace budou prohlášeny za dezinformace a jejich nositelé budou perzekvováni. Což se nakonec již děje v mediálním prostoru, kdy se občané bojí veřejně se hlásit k tomu, že podporují některé parlamentní strany nebo hnutí. Postupně se ukrajuje z našich svobod pod pláštíkem ochrany demokracie a světe div se, našich svobod. Pod krytím domnělých i skutečných přifouklých nebezpečí a naopak skutečné hrozby jsou hodnoceny jako domnělé, směšné či zcela nepravděpodobné. Tím vším se blížíme k nové totalitě. A následně k případnému nechtěnému kolapsu. K tomu má přispět i novela pandemického zákona, tlačená násilím v režimu legislativní nouze. Nedoufám, že se vláda a vládní koalice poučí z citátu anglického autora v oblasti kolapsů civilizací jménem Glab. Není to moc známý autor. Ale ta věta je zajímavá. Jeho citát: "Jediné poučení, které plyne z historie je, že se z ní člověk nikdy nepoučí." Nicméně jsem si ho dovolil tady uvést a očekávám za vaší vlády jeho rychlé naplnění. Jelikož politická a společenská situace akceleruje jak u nás, tak i ve světě.

Anketa

Pokud byste byl(a) sportovcem, měl(a) byste morální problém jet na olympiádu v Číně?

6%
92%
hlasovalo: 24410 lidí

Já si dovolím ještě zmínit tady jednu knihu. Je to kniha pana profesora Miroslava Bárty, což je náš jeden z nejlepších egyptologů. Poslední kniha, kterou sepsal, se jmenuje Sedm zákonů. Těch Sedm zákonů popisuje stav, kdy lidské společnosti dospívají do kolapsu. Já tady nebudu zmiňovat všech sedm zákonů, k těm se možná časem taky ještě dostanu, a zmíním tady čtvrtý a pátý zákon. Zákon sdílených hodnot a vizí je číslo čtyři.

Každá společnost a civilizace je založena na společně sdílených hodnotách, vizích a implicitním, tedy nepsaném právu. Zároveň zvyšující se komplexita moderních společností vede k raketovému růstu zákonů, jejich novel, vyhlášek, regulací, jejichž viditelná nepřehlednost a nesmyslnost potom vede k propadu legitimity těch, kdo tyto zákony vydávají a vymáhají, a tím dochází ve společnosti k rozpadu sdílených hodnot a vizí, o implicitním právu ani nemluvě.

Zákon 5 - zákon společenské smlouvy: Každá civilizace a společnost potřebuje pro svou stabilní existenci funkční společenskou smlouvu založenou na vzájemné spolupráci jednotlivých částí společnosti. Na její kvalitu a charakter mají zásadní vliv představitelé tzv. elit. Zatímco leadership znamená mimo jiné schopnost vést, udávat směr a nastavovat aktuální společenskou debatu o skutečných prioritách občanské společnosti, společenská smlouva znamená schopnost společnosti jako celku zabývat se zájmy jednotlivých členů a skupin, dbát na rovnost příležitostí a dodržování našich povinností u vědomí si našich práv, stejně tak funkční společenská smlouva znamená, že ve společnosti se udržuje vysoká hladina spravedlnosti, vymahatelná v reálném čase, kde se jednotlivec nemusí cítit jako oběť tupého systému předpisů a paragrafů. Společenská smlouva, funkčnost elit, jejich spolupráce s většinovou populací a silná občanská společnost jsou naprosto klíčovými pro zvládání obtížných situací. A pokud neexistují nebo jsou oslabené, máme mnoho důvodů očekávat problémy.

A na závěr pan profesor tvrdí: Pokud někdo nemá autoritu a znalosti, uchyluje se k autoritářskému využívání moci a strašení. Společnost, kde elity ve vedení země inklinují stále více k autoritářskému prosazování svých nařízení, nevědomky (v lepším případě) přivádějí zemi k totalitě.

Děkuji za pozornost.

reklama

autor: PV

FactChecking BETA

Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.

Přezkoumat
Ing. Petr Mach, Ph.D. byl položen dotaz

SPD

Prý budete kandidovat za SPD? Proč právě za ně a ne za Svobodné? Vy s politiku, kterou razí Okamura a jeho názory souhlasíte?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Svobodní: Nové daně EU kvůli Babišovi a Fialovi

15:14 Svobodní: Nové daně EU kvůli Babišovi a Fialovi

Komentář na veřejném facebookovém profilu strany k pravomoci Evropské unie vytvářet vlastní daně